Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aamiaiset aasit eläimet hotellit ilmasto Jumala juomat kalusteet kielet kirjeet lämpötila lapset (perheenjäsenet) matkat osoitteet ranskan kieli ruoka sää sähkeet samppanja talous täysihoitolat yliopistot

Paris fredag 15 mars 95
Älskade Mamma,
Litet efter att ha skickat af Mammas
bref, fick jag telegram från
Ellan
från Berlin
: Paris vendredi soir, légère-
ment souffrante. Jag hoppas att
Ellans illabefinnande icke är
allvarligt eller långvarigt, och
att hon blir bra igen sedan
hon rigtigt fått hvila ut.
De komma alltså i dag kl.
6. (kl. är nu 3). Vädret är vackert
8 grader i skuggan och sol. Jag
har varit och profätit frukost
hos Mlles Mondan. Frukosten var
god och bordsgästerna endast
4 utom mig och de två värdinnor-
na. Rummen äro trefliga –
korridorerna naturligtvis smutsiga
och mörka. Nå ja, det tyckes

en gång för alla vara omöjligt
att finna ljusa, snygga korridorer
här i denna stad – utom hos miljo-
närer som lärt sig
genomgående
snygghet i England
Amerika eller Skandinavien.
Jag skall försöka pynta rummen
med blommor. Solen skiner in der
från tidigt om morgonen till
kl. 2. Det ena rummet är så
stort som Mammas rum vid Alexanders
gatan, det andra litet större än
flickornas
2 tr. upp
. – Måtte bara Ellan
bli nöjd och frisk – och pojken
sedan! – Det tar alltid någon
tid att acclimatera sig, måtte
denna process försiggå utan att
han blir sjuk. Jag läste i en
tidning att de franska mul-
åsnorna behöfva sex månader
för att acclimateras på Madagascar –
– är det då underligt om menni-
skor också bli sjuka vid klimat-
ombyte.
Der finnes i pensionen två fader

och moderlösa barn från Martinique
en gosse på 12 och en flicka på 11 år – får
se om Kiki lär sig något franska
af dem. Får se om vi bli der
länge. Allt beror på om
Ellan är frisk och kry nog att
ifrigt sysselsätta sig med finnandet
af en bostad.
Estlander tycktes nöjd med den
nya skizzen till Pehr Brahe,
men uttryckte sin förnöjelse
på detta långsamma, säfliga
sätt, så att jag länge var i
ovisshet om hans mening.
Professorskan var ej med, endast
döttrarna Hedvig och Sigrid. Den förra
frågade mycket efter flickorna.
De fingo pain au foie gras,
tortor, biscuits de Milan och
champagne, och sågo nöjda ut.
C.G.E. lofvade tala för att
jag skulle få mera betalt,
isynnerhet om jag gjorde taflan
i fresk. – Ordet al fresco skulle
göra susen – stoltheten öfver att al fresco

målningar i Universitetet skulle
lossa på pungbandet. Jag skall
verkligen försöka
lära mig
måla al fresco –
Wuorio försäkrar mig att jag lätt
skulle lära mig det.
Jag kan ej neka att jag ej är litet
orolig nu för Ellan och Kiki – Gud
låte dem få vara friska här – först
för deras egen skull och sedan
för att jag skall få arbeta litet
här – det skulle vara så roligt.
Farväl – helsa flickorna tusen
gånger. Annie bör ej låta afskräcka
sig af malheuren med Petersburger
brefvet från att skrifva – säg henne
det. Jag skall nog svara.
Farväl au revoir och mera
härnäst
Mammas egen Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Litet efter att ha skickat af Mammas bref, fick jag telegram från Ellan från Berlin: Paris vendredi soir, légèrement souffrante. Jag hoppas att Ellans illabefinnande icke är allvarligt eller långvarigt, och att hon blir bra igen sedan hon rigtigt fått hvila ut. De komma alltså i dag kl. 6. (kl. är nu 3).

  Pariisi Berliini Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Vädret är vackert 8 grader i skuggan och sol.

 • Jag har varit och profätit frukost hos Mlles Mondan. Frukosten var god och bordsgästerna endast 4 utom mig och de två värdinnorna. Rummen äro trefliga – korridorerna naturligtvis smutsiga och mörka. Nå ja, det tyckes en gång för alla vara omöjligt att finna ljusa, snygga korridorer här i denna stad – utom hos miljonärer som lärt sig genomgående snygghet i England Amerika eller Skandinavien. Jag skall försöka pynta rummen med blommor. Solen skiner in der från tidigt om morgonen till kl. 2. Det ena rummet är så stort som Mammas rum vid Alexandersgatan, det andra litet större än flickornas 2 tr. upp.

  Englanti Amerikka Pohjoismaat Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Mondan
 • Måtte bara Ellan bli nöjd och frisk – och pojken sedan! – Det tar alltid någon tid att acclimatera sig, måtte denna process försiggå utan att han blir sjuk. Jag läste i en tidning att de franska mulåsnorna behöfva sex månader för att acclimateras på Madagascar – – är det då underligt om menniskor också bli sjuka vid klimatombyte.

  Madagaskar Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Der finnes i pensionen två fader och moderlösa barn från Martinique en gosse på 12 och en flicka på 11 år – får se om Kiki lär sig något franska af dem. Får se om vi bli der länge. Allt beror på om Ellan är frisk och kry nog att ifrigt sysselsätta sig med finnandet af en bostad.

  Martinique Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Loulouze Carlos
 • Estlander tycktes nöjd med den nya skizzen till Pehr Brahe, men uttryckte sin förnöjelse på detta långsamma, säfliga sätt, så att jag länge var i ovisshet om hans mening. Professorskan var ej med, endast döttrarna Hedvig och Sigrid. Den förra frågade mycket efter flickorna. De fingo pain au foie gras, tortor, biscuits de Milan och champagne, och sågo nöjda ut. C.G.E. lofvade tala för att jag skulle få mera betalt, isynnerhet om jag gjorde taflan i fresk. – Ordet al fresco skulle göra susen – stoltheten öfver att al fresco målningar i Universitetet skulle lossa på pungbandet. Jag skall verkligen försöka lära mig måla al fresco – Wuorio försäkrar mig att jag lätt skulle lära mig det.

  Helsingfors universitet Berta Edelfelt Helena Estlander Per Brahe Alexandra Edelfelt Carl Gustaf Estlander Hedvig Estlander Salomo Wuorio
 • Jag kan ej neka att jag ej är litet orolig nu för Ellan och Kiki – Gud låte dem få vara friska här – först för deras egen skull och sedan för att jag skall få arbeta litet här – det skulle vara så roligt.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Farväl – helsa flickorna tusen gånger. Annie bör ej låta afskräcka sig af malheuren med Petersburgerbrefvet från att skrifva – säg henne det. Jag skall nog svara. Farväl au revoir och mera härnäst Mammas egen Atte

  Pietari Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt