Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

galenskap nattvard diplomaatit eläimet hautaus instrumentit Jumala kesä kirjeet konsertit kuolema lähetystöt lämpötila lapset (perheenjäsenet) matkat näyttelyt pääsiäinen päivälliset palvelusväki sää seuraelämä taidenäyttelyt teatteritaide vuotuisjuhlat

Skärtorsdag 1895
Älskade Mamma,
Af allt hjerta önskar jag Eder alla
en god och fridfull påskhelg. Om
Mamma i morgon eller öfvermorgon eller
kanske redan i afton, såsom i fjol
går till Herrans heliga nattvard, så vet
att jag med mina böner och bästa
önskningar är med Eder. – Jag har
just nu afsändt ett telegram med
bön om att Mamma, eller Annie eller
Bertha ville vara så god och bestyra
om tre kransar till den stackars Gunnar
Berndtsons graf. En från Ellan och mig
en från Pasteurs, en från "les amis
de Paris" d.v.s. några fransmän, Forsberg
Ville Vallgren och Hagborg. – Dessa kransar
de två sista skulle ha trefärgade band.
Skulle detta bref komma innan begrafnin-
gen ville jag gerna ha inskriptionen
(enl. Pasteurs önskar) på den kransen
À notre ami. M. et Mme J-B. Pasteur.
på vår Till Gunnar Berndtson från Albert och
Ellan Edelfelt. – Kransarna behöfva ju
ej betalas nu – jag kan få räkningen
hit så skickar jag pengar. – Förlåt besväret
älskade Mamma! – Acku var mycket
nedstämd, men som han är en ohjelplig
optimist såg han snart endast den
goda sidan af saken – och talade om
det "ljusa, vackra minne" som Gunnar lemnade
o.d. –. Han tröstar sig med ord och fraser

Den stackars gumman Berndtson och
den stackars lilla öfvergifna gossen
gör det mig ondt om – ty med en
så sjuk och underlig mor kan ju hans
uppfostran och vård ej vara betryggade.
Vi äro nu raska igen, Gud se lof –
I går var det en alldeles herrlig
sommardag – 20 grader i skuggan –
det grannaste solsken på alla träden
i knopp – några redan ljusgröna. Jag
lemnade målningen for efter Ellan
pojken och Sanny och bjöd dem allesam-
man till Jardin d'acclimatation. Kikis
fröjd var obeskriflig – han hoppade,
stampade, sprang och qvittrade af fröjd –
apor, giraffer, kameler, elefanter
dromedarer strutsar, att detta som
han (och Sanny) sågo för första gången.
Han väntar ifrigt på farmors svar
på det utmärkta brefvet – räknar
dagarne. – I dag är det igen varmt
18 grader men mulet och qvalmigt.
Får se om ej långfredagen blir dyster
och åskdiger, såsom den första långfredagen
var det.
Jag har nu helt och hållet målat
om min Jungfru Maria med barnet.
Jag tror att jag nu kommit min idé
litet närmare. Talte jag om att Roll
begagnade ett så stort ord som "tout
simplement admirable" om min tafla

Sorg. Mammas porträtt tyckte han också om
ehuru han medgaf att jag målat bättre
ofta förut. Men enkelheten i det hela
frapperade honom såsom en förtjust.
Någonslags bäfvan för Salongen har jag
ej denna gång – jag vet att der ändå
finnes något i hvad jag gjort, åt-
minstone ärlighet och god vilja. –
Häromdagen var det en stor herr-
middag hos svensk-norska ministern Due.
Ehuru utländing fick jag föra fru Due
till bords, Zorn satt på andra sidan.
Det är ändå skilnad på legationen
nu och förr, under grefvinnan Lewenhaupts
tid. Due är så fjeskig och predikar om
sina antiqviteter i tid och otid. Han
har samlarmani och har fått ihop
mycket vackra saker, isynnerhet silfver.
Stackars Missi – vi hade bref från henne
om att hennes gamle far blifvit galen och
hade skuld på 500 frcs – Naturligtvis kan
jag ej skicka henne hela denna summa
men något i alla fall. Hon var så snäll
och beskedlig. Zorns ha rest till London
öfver påsken och ville hava oss med. –
Det är ej så lätt då man har barn
och jungfru med. – I går voro vi hos
friherrinnan Cedercreutz – hon hade
förut på dagen varit hos oss. Hon
var lika kry som alltid. Alexis deremot
hade haft en influenza attack,
men var nu emellertid på teatern
med fröknarna v Haartman Bergroth och
Leander. Friherrinnan C. tog noga reda på

expositioner, koncerter, teatrar – hon
är verkligen outtröttlig.
Acku Bson tänker stanna här öfver
sommarn för att skrifva några "noveller
och pjeser". Det är ju så svårt att säga
honom att han ej kan. Hans optimism
och orubbliga tro på sig sjelf kan ju
vara bra för hans själslugn men
inte äro de det för hans verkliga fram-
steg i lifvet. Jag tycker då man redan
hunnit nära 40 år man då redan
borde vara säker på hvad man vill –
Jag tror ej att han blir en ny Jonas
Lie som med ens, vid 40 skref sitt
första arbete: den fremsynte. Deras
dotter Estelle har blifvit mycket vacker
och förefaller snäll – hon har ännu
många år qvar innan hon blir fullfjädrad
violinist. Acku tyckes ej ett ögonblick
tvifla på att hon ej skall förtjena kolossalt
med pengar. Gud gifve det!
Farväl, snälla älskade Mamma – tack
för brefvet till Ellan – i fall Ellan ej skrifvit
nu på e.m. (jag är i ateliern) så vill jag säga
att hon var mycket förtjust öfver att
Mamma sagt just det Mamma sagt.
Helsa hjertligt Annie och Berta och
tante Gadd. – Sanny ber också helsa
till Marie. Kiki säger att han tycker
allra mest om Mari, så om Sofi och minst
om Hanna – "hon är så allvarsam". Han är
med undantag af några sturskhets och vredes-
skof, en snäll gosse – Gud låte honom bli
ändå snällare. – Mammas egen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Af allt hjerta önskar jag Eder alla en god och fridfull påskhelg. Om Mamma i morgon eller öfvermorgon eller kanske redan i afton, såsom i fjol går till Herrans heliga nattvard, så vet att jag med mina böner och bästa önskningar är med Eder.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har just nu afsändt ett telegram med bön om att Mamma, eller Annie eller Bertha ville vara så god och bestyra om tre kransar till den stackars Gunnar Berndtsons graf. En från Ellan och mig en från Pasteurs, en från "les amis de Paris" d.v.s. några fransmän, Forsberg Ville Vallgren och Hagborg. – Dessa kransar de två sista skulle ha trefärgade band. Skulle detta bref komma innan begrafningen ville jag gerna ha inskriptionen (enl. Pasteurs önskar) på den kransen À notre ami. M. et Mme J-B. Pasteur. på vår Till Gunnar Berndtson från Albert och Ellan Edelfelt. – Kransarna behöfva ju ej betalas nu – jag kan få räkningen hit så skickar jag pengar. – Förlåt besväret älskade Mamma!

  Pariisi Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gunnar Berndtson Alexandra Edelfelt Nils Forsberg August Hagborg Jean Baptiste Pasteur Ville Vallgren Ellan de la Chapelle Jeanne Pasteur
 • Acku var mycket nedstämd, men som han är en ohjelplig optimist såg han snart endast den goda sidan af saken – och talade om det "ljusa, vackra minne" som Gunnar lemnade o.d. –. Han tröstar sig med ord och fraser Den stackars gumman Berndtson och den stackars lilla öfvergifna gossen gör det mig ondt om – ty med en så sjuk och underlig mor kan ju hans uppfostran och vård ej vara betryggade.

  Gunnar Berndtson Augusta Berndtson Axel Berndtson Hedvig Cronstedt Hans Berndtson
 • Vi äro nu raska igen, Gud se lof

 • I går var det en alldeles herrlig sommardag – 20 grader i skuggan – det grannaste solsken på alla träden i knopp – några redan ljusgröna. Jag lemnade målningen for efter Ellan pojken och Sanny och bjöd dem allesamman till Jardin d'acclimatation. Kikis fröjd var obeskriflig – han hoppade, stampade, sprang och qvittrade af fröjd – apor, giraffer, kameler, elefanter dromedarer strutsar, att detta som han (och Sanny) sågo för första gången.

  Jardin d'Acclimatation Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Sanny
 • Han väntar ifrigt på farmors svar på det utmärkta brefvet – räknar dagarne.

  Alexandra Edelfelt
 • I dag är det igen varmt 18 grader men mulet och qvalmigt. Får se om ej långfredagen blir dyster och åskdiger, såsom den första långfredagen var det.

 • Jag har nu helt och hållet målat om min Jungfru Maria med barnet. Jag tror att jag nu kommit min idé litet närmare.

  Maria Kristus
 • Talte jag om att Roll begagnade ett så stort ord som "tout simplement admirable" om min tafla Sorg. Mammas porträtt tyckte han också om ehuru han medgaf att jag målat bättre ofta förut. Men enkelheten i det hela frapperade honom såsom en förtjust.

  Alexandra Edelfelt Alfred Roll
 • Någonslags bäfvan för Salongen har jag ej denna gång – jag vet att der ändå finnes något i hvad jag gjort, åtminstone ärlighet och god vilja.

 • Häromdagen var det en stor herrmiddag hos svensk-norska ministern Due. Ehuru utländing fick jag föra fru Due till bords, Zorn satt på andra sidan. Det är ändå skilnad på legationen nu och förr, under grefvinnan Lewenhaupts tid. Due är så fjeskig och predikar om sina antiqviteter i tid och otid. Han har samlarmani och har fått ihop mycket vackra saker, isynnerhet silfver.

  Augusta Lewenhaupt Anders Zorn Frederik Georg Knut Due Olga Julie Due
 • Stackars Missi – vi hade bref från henne om att hennes gamle far blifvit galen och hade skuld på 500 frcs – Naturligtvis kan jag ej skicka henne hela denna summa men något i alla fall. Hon var så snäll och beskedlig.

  N.N.
 • Zorns ha rest till London öfver påsken och ville hava oss med. – Det är ej så lätt då man har barn och jungfru med.

  Lontoo Erik Edelfelt Anders Zorn Emma Zorn Sanny
 • I går voro vi hos friherrinnan Cedercreutz – hon hade förut på dagen varit hos oss. Hon var lika kry som alltid. Alexis deremot hade haft en influenza attack, men var nu emellertid på teatern med fröknarna v Haartman Bergroth och Leander. Friherrinnan C. tog noga reda på expositioner, koncerter, teatrar – hon är verkligen outtröttlig.

  Emilia Maria Sofia Cedercreutz Alexis von Kræmer von Haartman Bergroth Adolphine Leander
 • Acku Bson tänker stanna här öfver sommarn för att skrifva några "noveller och pjeser". Det är ju så svårt att säga honom att han ej kan. Hans optimism och orubbliga tro på sig sjelf kan ju vara bra för hans själslugn men inte äro de det för hans verkliga framsteg i lifvet. Jag tycker då man redan hunnit nära 40 år man då redan borde vara säker på hvad man vill – Jag tror ej att han blir en ny Jonas Lie som med ens, vid 40 skref sitt första arbete: den fremsynte.

  Jonas Lie Axel Berndtson
 • Deras dotter Estelle har blifvit mycket vacker och förefaller snäll – hon har ännu många år qvar innan hon blir fullfjädrad violinist. Acku tyckes ej ett ögonblick tvifla på att hon ej skall förtjena kolossalt med pengar. Gud gifve det!

  Axel Berndtson Estelle Haij
 • Farväl, snälla älskade Mamma – tack för brefvet till Ellan – i fall Ellan ej skrifvit nu på e.m. (jag är i ateliern) så vill jag säga att hon var mycket förtjust öfver att Mamma sagt just det Mamma sagt. Helsa hjertligt Annie och Berta och tante Gadd.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Sanny ber också helsa till Marie. Kiki säger att han tycker allra mest om Mari, så om Sofi och minst om Hanna – "hon är så allvarsam". Han är med undantag af några sturskhets och vredesskof, en snäll gosse – Gud låte honom bli ändå snällare. – Mammas egen Atte

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Mari / Marie Sanny Sophie (epävarma yhteys) Hanna