Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

barnuppfostran sjukdom (tillstånd) hattar aamiaiset akatemiat Jumala kevät kirjeet kritiikki kuvataideoppilaitokset lääkärit lääketiede lapset (perheenjäsenet) näyttelyt sää sanomalehdet taidekritiikki taidenäyttelyt talous täysihoitolat tilaukset turkit vaatteet vuodenajat

Paris 2 maj 1895
Älskade Mamma
Tusen tack för brefvet med vexeln!
Ledsamt att Mamma ännu kände
af sitt onda – Nu är det väl fullstän-
digt öfverståndet tänker jag. Kicki
har nu sluppit sin angina, men har
fått svullna och hårda körtlar i stället så
att vi trodde han skulle få svinkan. Han
har ingen feber, håller inne och ser litet
slokig ut. Det var nog på den der
färden ut till Boulognerskogen för en
vecka sedan han fick allt detta här.
Det har varit ett öde med att ge honom
kinin – han kan ej svälja kapslar och
att med våld ge den stora långa drasuten
kinin i soppa eller sådant det är så
tråkigt. En gång kom doktorn just under
det vi laborerade med honom – och Kicki
var mycket stygg, ty han ville ej låta
doktorn se sig i halsen – (han fruktade någon-
slags kinin) – han sparkade, skrek och
bar sig åt som en vilde så att jag
verkligen skämdes för doktorn, som sade
att en sådan der liten vilde borde hållas
strängt och aldrig få eftergifter. Han
Kicki ångrade sig nu igen under ett
dygn – jag talade ej med honom och hans
leksaker togs ifrån honom, – (allt detta
var ju svårt då han låg i sängen) – och
nu har han bedt oss om förlåtelse och
lofvat att göra sammalunda med

doktorn. Ellan är ute med herr-
skapet Julins, frun Talles syster, två
döttrar och fadren. De vore i måndags
hos mig. I förrgår var jag hela
dagen på champselysees vernissage –
bjuden både för och eftermiddag – det
var så egendomligt gammalt och
vant med frukosten hos Ledoyen och
så många gamla bekanta. På aftonen
åto vi med Kröyer, och med honom
var jag igen i går på Champ de Mars
hela dagen. Jag har sett de båda
utställningarna temmeligen grundligt
nu. Kröyer talade med mig om
en beställning som tills vidare är en
hemlighet, men som skulle roa mig
obeskrifligt. Hegel i Kbhvn (Gylden-
dalske Boghandelsförlag) hade bedt
Kröyer fråga mig om jag för hans
räkning ville måla Jonas Lie
och hans fru på samma duk.
Det vore ju ypperliga modeller och
jag tror att jag kunde göra något
rigtigt bra af dem. Nu gäller
det att se om Hegel går in på
det af Kröyer föreslagna priset,
5000 kronor 7000 mk, om Jonas
och Thomasine kunna sitta nu eller
om vi få skjuta upp det till
ett annat år, om jag kanske
kan följa dem till Berchtesgaden i

Tyrolen der de vanligtvis tillbringa som
maren o.s.v. – Gerna ville jag ha hela
min sommar på Haiko. Kröyer
menade att jag på inga vilkor skulle
låta mina finska saker lida af t.ex.
Grefvinnan Rabens porträtt – han
menade att jag skulle måla henne
när jag har rigtigt god tid, annars
ej. Med undantag af Pasteur, sade
han, har du målat dina bästa
saker hemma i Finland – det är ju
en fingervisning också för framtiden.
– Kröyer tyckte mycket om Sorg –
– Jag skickar med en hel bunke tidnings
utklipp – mamma kan deraf se att
jag har "une presse excellente". –
Om några, t.ex. New York Heralds
ytterst smickrande omdöme kunde
komma in i N. Pressen vore det bra.
Är icke Mamma stolt när Mamma
läser sådant? Jag vet att bara
en del är sann af berömmet och jag
har lyckligtvis ännu min ungdoms
känsla vid hvar Salong! Det här är ingen
ting men i nästa år skall det
bli bättre. – Jag har fått inbjudning
att göra en skild utställning
i Dresden i höst. Huru skall jag
göra – likaså har Paulus i München
bedt, att få några af mina "Meister-
werke" – till Secessionens utställning.

till Dresden skulle jag gerna skicka.
Min vän Kuehl är professor vid
akademin der och en baron Schickler
som redan har Sömmerskorna af mig
lär tänka på att skänka en af mina
taflor till museet – Men hvilken?
Jag har ju ingen mera betydande
att sälja nu. –
Jag har glömt att tacka Anni för hennes
bref tror jag – det gladde mig mycket.
Bertas hatt köpes nu som bäst af
Ellans (hon skulle visa Julins några
panoramor, som hon redan visat
dem Louvren och Luxembourg, skaffat
flickorna i en pension o.s.v.) – Och
åt Mamma köper jag icke några meter
att laga upp den gamla sidenkjolen med
utan en ny klädning som snart
afsändes. – Jag har skickat hem
(eller låtit inpacka) pelsar, en service
och 2 stora lådor med böcker – så att
jag har mina litterära skatter på ett ställe.
Bland böckerna finnas också hela Littré –
till flickornas disposition.
Gud låte nu Kicki snart bli rask
Det är ändå så tråkigt att ha honom
inne i detta härrliga vårväder. Ni kan ej
tänka er hur vackert det var i går.
Det är rysligt ledsamt och sorgligt med
fru Wahlfelts lilla flicka! Den stackars
pröfvade unga menniskan.
Gud låte Er alla få vara friska och raska.
Tusen helsningar från oss alla till Eder
genom Mammas Atte.
Ellans som just nu kom hem har inackorderat fröknarna Julin hos Mme Jacquinot

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen tack för brefvet med vexeln! Ledsamt att Mamma ännu kände af sitt onda – Nu är det väl fullständigt öfverståndet tänker jag.

  Alexandra Edelfelt
 • Kicki har nu sluppit sin angina, men har fått svullna och hårda körtlar i stället så att vi trodde han skulle få svinkan. Han har ingen feber, håller inne och ser litet slokig ut. Det var nog på den der färden ut till Boulognerskogen för en vecka sedan han fick allt detta här. Det har varit ett öde med att ge honom kinin – han kan ej svälja kapslar och att med våld ge den stora långa drasuten kinin i soppa eller sådant det är så tråkigt. En gång kom doktorn just under det vi laborerade med honom – och Kicki var mycket stygg, ty han ville ej låta doktorn se sig i halsen – (han fruktade någonslags kinin) – han sparkade, skrek och bar sig åt som en vilde så att jag verkligen skämdes för doktorn, som sade att en sådan der liten vilde borde hållas strängt och aldrig få eftergifter. Han Kicki ångrade sig nu igen under ett dygn – jag talade ej med honom och hans leksaker togs ifrån honom, – (allt detta var ju svårt då han låg i sängen) – och nu har han bedt oss om förlåtelse och lofvat att göra sammalunda med doktorn.

  Erik Edelfelt
 • I förrgår var jag hela dagen på champselysees vernissage – bjuden både för och eftermiddag – det var så egendomligt gammalt och vant med frukosten hos Ledoyen och så många gamla bekanta. På aftonen åto vi med Kröyer, och med honom var jag igen i går på Champ de Mars hela dagen. Jag har sett de båda utställningarna temmeligen grundligt nu.

  Ledoyen Champs-Élysées Marsfältet Peder Severin Krøyer
 • Kröyer talade med mig om en beställning som tills vidare är en hemlighet, men som skulle roa mig obeskrifligt. Hegel i Kbhvn (Gyldendalske Boghandelsförlag) hade bedt Kröyer fråga mig om jag för hans räkning ville måla Jonas Lie och hans fru på samma duk. Det vore ju ypperliga modeller och jag tror att jag kunde göra något rigtigt bra af dem. Nu gäller det att se om Hegel går in på det af Kröyer föreslagna priset, 5000 kronor 7000 mk, om Jonas och Thomasine kunna sitta nu eller om vi få skjuta upp det till ett annat år, om jag kanske kan följa dem till Berchtesgaden i Tyrolen der de vanligtvis tillbringa sommaren o.s.v.

  Tiroli Bercthesgaden Peder Severin Krøyer Jonas Lie Thomasine Lie Jacob Hegel
 • Gerna ville jag ha hela min sommar på Haiko. Kröyer menade att jag på inga vilkor skulle låta mina finska saker lida af t.ex. Grefvinnan Rabens porträtt – han menade att jag skulle måla henne när jag har rigtigt god tid, annars ej. Med undantag af Pasteur, sade han, har du målat dina bästa saker hemma i Finland – det är ju en fingervisning också för framtiden.

  Suomi Haikko Peder Severin Krøyer Louis Pasteur Lillie Suzanne Raben-Levetzau (epävarma yhteys)
 • Kröyer tyckte mycket om Sorg

  Peder Severin Krøyer
 • Jag skickar med en hel bunke tidningsutklipp – mamma kan deraf se att jag har "une presse excellente". – Om några, t.ex. New York Heralds ytterst smickrande omdöme kunde komma in i N. Pressen vore det bra. Är icke Mamma stolt när Mamma läser sådant? Jag vet att bara en del är sann af berömmet och jag har lyckligtvis ännu min ungdomskänsla vid hvar Salong! Det här är ingenting men i nästa år skall det bli bättre.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har fått inbjudning att göra en skild utställning i Dresden i höst. Huru skall jag göra – likaså har Paulus i München bedt, att få några af mina "Meisterwerke" – till Secessionens utställning. till Dresden skulle jag gerna skicka. Min vän Kuehl är professor vid akademin der och en baron Schickler som redan har Sömmerskorna af mig lär tänka på att skänka en af mina taflor till museet – Men hvilken? Jag har ju ingen mera betydande att sälja nu.

  München Dresden Albertinum Paulus Gotthardt Kuehl Schickler
 • Jag har glömt att tacka Anni för hennes bref tror jag – det gladde mig mycket.

  Alexandra Edelfelt
 • Bertas hatt köpes nu som bäst af Ellans (hon skulle visa Julins några panoramor, som hon redan visat dem Louvren och Luxembourg, skaffat flickorna i en pension o.s.v.) – Och åt Mamma köper jag icke några meter att laga upp den gamla sidenkjolen med utan en ny klädning som snart afsändes. – Jag har skickat hem (eller låtit inpacka) pelsar, en service och 2 stora lådor med böcker – så att jag har mina litterära skatter på ett ställe. Bland böckerna finnas också hela Littré – till flickornas disposition.

  Louvren Luxembourgpalatset Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Émile Littré Ellan de la Chapelle Sophie von Julin (epävarma yhteys) Albert von Julin (epävarma yhteys) Karin von Julin (epävarma yhteys) Sara Maria Julin (epävarma yhteys)
 • Gud låte nu Kicki snart bli rask Det är ändå så tråkigt att ha honom inne i detta härrliga vårväder. Ni kan ej tänka er hur vackert det var i går.

  Erik Edelfelt
 • Det är rysligt ledsamt och sorgligt med fru Wahlfelts lilla flicka! Den stackars pröfvade unga menniskan.

  Wahlfelt Wahlfelt
 • Gud låte Er alla få vara friska och raska. Tusen helsningar från oss alla till Eder genom Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Ellans som just nu kom hem har inackorderat fröknarna Julin hos Mme Jacquinot

  Jacquinot Ellan de la Chapelle Karin von Julin (epävarma yhteys) Sara Maria Julin (epävarma yhteys)