Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

cirkus (konstart) sjukdom (tillstånd) clowner henkilökuvat historia Jumala juomat kirjallisuus kirjeet kritiikki lääkärit lämpötila laulajat musiikki näyttelyt ruoka sää sodat taidekritiikki taidenäyttelyt taulut teatteritaide tilaukset vaatteet

Paris Måndag 13 maj 95
Älskade Mamma,
Nå, det var ju ett gladt och roligt
bref, Mammas sista! Gud skelof
för att ni fortfarande äro friska
och raska. – Här må vi godt
i värmen (tropisk, men icke
obehaglig efter den långa, kalla
vintern). Ellan har nu beslutat
att fara till Schweitz, der det
ju alltid blir litet billigare än här,
så mycket mera som läkarena
både Zilliacus, Gauchas och den
utmärkta öronspecialisten Löwenberg
här alla öfverenstämma i att
råda henne dertill för gossens skull.
Löwenberg, som tagit emot Ellan
utmärkt vänligt (Vi voro rekommende-
rade af Pasteur och Metschnikoff)
undesökt gossen 2 skilda gånger och
säger att ingenting farligt eller
ens oroande föreligger. Det gäller
endast att få influenzamikroben
ur kroppen på honom, att här-
da honom med kalla afrifningar
borstningar, bergsluft och frilufts-
lif. – Jag har mycket att göra

och denna månad går nog fort.
Mina två barnporträtt sysselsätta
mig om morgnarne – om eftermidda-
garna har jag skizzen till Univ. och
illustrationer. Gerna ville jag vara
hemma midsommartid, eller åt-
minstone ej allt för sent efter mid-
sommar. – Dippel var i dag hos
mig och frågade ödmjukast om
jag ville måla hans fru och när.
Jag lofvade göra det i September –
ifall jag ej då målar grefvinnan
Raben. Wiborg ligger ändå när-
mare till än Falster. – Mina
taflor ha fortfarande succès – och
jag kan ej begripa hvad Spada
menar med revanche. När så-
dana karlar som Puvis och Dagnan
tycka om Sorg så är det allt hvad
som behöfs, Spadas dom är mig
då "janz ejal". För À propos,
jag träffade Liebemann som tyckte
att jag går framåt, mera fast
och mera voulu i formen.
mera manlig – är det icke roligt?
I sista veckan var det musikalisk
soirée hos friherrinnan Cedercreutz
Fröken Leander var naturligtvis
bäst – sjöng bra och intelligent –

Aina Ehrnrooth också ganska
bra – hennes röst är vacker
och hon har gjort stora framsteg.
Jag har sett Aina bara denna
gång och en gång hemma hos henne
för 2 månader sedan. – Men
fröken Kurténs sång var icke
vacker – aj, aj aj. Hon är
mägta tillgjord och hennes sång
är mig så osympatisk att jag
har lust att blygt sticka
hufvudet under vingen –
Mamma vet – som när man
är generad på "artistens" vägnar.
Vi ha varit litet mera på theatern
nu. Ellan har varit så rask
och glad som aldrig förr och det
blir helt ledsamt då de resa.
Tråkigt är att Loewenberg anser
Kikis krafter mycket nedsatta
af influenzan och har honom att
stärka sig på alla sätt: fisklefver
olja, vin, kött m.m. Han
växte också så starkt, den pojken
och i denna hetta, efter influenza
i ett halft år, är det ej att undra
på om han ser litet blekare och
magrare ut.
I dag var jag och afsände från

Louvren Mammas sidentyg. Måtte
Mamma bli nöjd! Ellan förklarade
att det var det bästa af alla
de hundrade sidentygerna (som
(jag tyckte voro precis likadana)
– det är faille française och kännes
tjockt och mjukt. Då de nu
fara öfver Schweitz kan ju Ellan
ej ta detta tyg med, men smugglar
emellertid tre sidenstycken till
bättre gå ut blusar åt flickorna.
– Här är f.n. en historisk exposition
af saker från revolutionen och
Kejsardömet – högst intressant!
Jag hade lust att ta hatten af mig
inför Napoleons hatt, hans cirkel-
bestick, hans kartor och bref –
den säng der han dog på St Helena,
hans silfvertvättfat, hans vapen
hans ordnar med det bleknade
hederslegionsbandet – Och alla de
andra Carnot, Berthier, Kleber,
Masséna, Ney! – allt dyrbara reliker
lånade från familjerna. Och frun-
timmerna sedan! Josephines harpa
otaliga porträtt, denna hönan
Marie Louise med sina fåniga
ögon, Mme d'Abrantès, ja Mme de Staël.
och så alla dessa utländska
slagfält från alla Europas länder –

teckningar, karikatyrer, fanor, –
som sagdt en hel verld och ett helt
tidehvarf. Ack om vi hade något
sådant från 1808–1809! – Då vore
det lättare att illustrera fänrik
Stål!
Nej nu måste jag sluta. Tiden
har gått som en dans, sedan 2
månader då Ellan och Kiki kommo
– Gud vare tack och lof att det
gått så pass bra – det hade ju kunnat
vara så mycket värre.
I dag morgse var jag och köpte
Sanny en broche till minne och
hjelpte henne med att köpa minnen
åt sina bekanta. – För några
dagar sedan voro vi alla på
cirkus på en barnföreställnig
det roade ändå Kiki måttligt
och den högre skolan lemnade honom
kall (mig också) han tyckte mest
om clownerna (jag också) och
har ritat dem i färger ganska
herrligt dessa dagar. Så har han
ritat en konstberiderska som
hette Miss Maud. Hon är ganska
anskrämmelig på Kikis ritning
som likvisst ej saknar karaktär

Godnatt – nu går jag till sängs
och skall försöka sofva i hettan
– Gud vare med Eder alla!
Tusen helsningar genom Mammas
Atte.
Jag skickade till Annie
Henry Honnaies 1814 och
hans 1815, roliga böcker, tycker
jag, bra skrifna och lifliga

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nå, det var ju ett gladt och roligt bref, Mammas sista! Gud skelof för att ni fortfarande äro friska och raska.

  Alexandra Edelfelt
 • Här må vi godt i värmen (tropisk, men icke obehaglig efter den långa, kalla vintern). Ellan har nu beslutat att fara till Schweitz, der det ju alltid blir litet billigare än här, så mycket mera som läkarena både Zilliacus, Gauchas och den utmärkta öronspecialisten Löwenberg här alla öfverenstämma i att råda henne dertill för gossens skull. Löwenberg, som tagit emot Ellan utmärkt vänligt (Vi voro rekommenderade af Pasteur och Metschnikoff) undesökt gossen 2 skilda gånger och säger att ingenting farligt eller ens oroande föreligger. Det gäller endast att få influenzamikroben ur kroppen på honom, att härda honom med kalla afrifningar borstningar, bergsluft och friluftslif.

  Sveitsi Erik Edelfelt Louis Pasteur Ellan de la Chapelle Philippe Gaucher Wilhelm Zilliacus Löwenberg Ilja Metjnikov
 • Jag har mycket att göra och denna månad går nog fort. Mina två barnporträtt sysselsätta mig om morgnarne – om eftermiddagarna har jag skizzen till Univ. och illustrationer. Gerna ville jag vara hemma midsommartid, eller åtminstone ej allt för sent efter midsommar.

 • Dippel var i dag hos mig och frågade ödmjukast om jag ville måla hans fru och när. Jag lofvade göra det i September – ifall jag ej då målar grefvinnan Raben. Wiborg ligger ändå närmare till än Falster.

  Viipuri Falster Dagmar Dippell Edvard Dippell Lillie Suzanne Raben-Levetzau
 • Mina taflor ha fortfarande succès – och jag kan ej begripa hvad Spada menar med revanche. När sådana karlar som Puvis och Dagnan tycka om Sorg så är det allt hvad som behöfs, Spadas dom är mig då "janz ejal". För À propos, jag träffade Liebemann som tyckte att jag går framåt, mera fast och mera voulu i formen. mera manlig – är det icke roligt?

  Pascal Dagnan-Bouveret Johan Janzon Pierre Puvis de Chavannes Max Liebermann
 • I sista veckan var det musikalisk soirée hos friherrinnan Cedercreutz Fröken Leander var naturligtvis bäst – sjöng bra och intelligent – Aina Ehrnrooth också ganska bra – hennes röst är vacker och hon har gjort stora framsteg. Jag har sett Aina bara denna gång och en gång hemma hos henne för 2 månader sedan. – Men fröken Kurténs sång var icke vacker – aj, aj aj. Hon är mägta tillgjord och hennes sång är mig så osympatisk att jag har lust att blygt sticka hufvudet under vingen – Mamma vet – som när man är generad på "artistens" vägnar.

  Alexandra Edelfelt Emilia Maria Sofia Cedercreutz Aina Ehrnrooth Kurtén Adolphine Leander
 • Vi ha varit litet mera på theatern nu. Ellan har varit så rask och glad som aldrig förr och det blir helt ledsamt då de resa. Tråkigt är att Loewenberg anser Kikis krafter mycket nedsatta af influenzan och har honom att stärka sig på alla sätt: fisklefver olja, vin, kött m.m. Han växte också så starkt, den pojken och i denna hetta, efter influenza i ett halft år, är det ej att undra på om han ser litet blekare och magrare ut.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Löwenberg
 • I dag var jag och afsände från Louvren Mammas sidentyg. Måtte Mamma bli nöjd! Ellan förklarade att det var det bästa af alla de hundrade sidentygerna (som (jag tyckte voro precis likadana) – det är faille française och kännes tjockt och mjukt. Då de nu fara öfver Schweitz kan ju Ellan ej ta detta tyg med, men smugglar emellertid tre sidenstycken till bättre gå ut blusar åt flickorna.

  Sveitsi Grands Magasins du Louvre Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Här är f.n. en historisk exposition af saker från revolutionen och Kejsardömet – högst intressant! Jag hade lust att ta hatten af mig inför Napoleons hatt, hans cirkelbestick, hans kartor och bref – den säng der han dog på St Helena, hans silfvertvättfat, hans vapen hans ordnar med det bleknade hederslegionsbandet – Och alla de andra Carnot, Berthier, Kleber, Massina, Ney! – allt dyrbara reliker lånade från familjerna. Och fruntimmerna sedan! Josephines harpa otaliga porträtt, denna hönan Marie Louise med sina fåniga ögon, Mme d'Abrantès, ja Mme de Staël. och så alla dessa utländska slagfält från alla Europas länder – teckningar, karikatyrer, fanor, – som sagdt en hel verld och ett helt tidehvarf. Ack om vi hade något sådant från 1808–1809! – Då vore det lättare att illustrera fänrik Stål!

  Eurooppa Sankta Helena Napoleon I Bonaparte Germaine de Staël Michel Ney Louis Alexandre Berthier Stål Joséphine Bonaparte Lazare Carnot Jean-Baptiste Kléber André Masséna Marie Louise Laure Junot
 • Nej nu måste jag sluta. Tiden har gått som en dans, sedan 2 månader då Ellan och Kiki kommo – Gud vare tack och lof att det gått så pass bra – det hade ju kunnat vara så mycket värre. I dag morgse var jag och köpte Sanny en broche till minne och hjelpte henne med att köpa minnen åt sina bekanta.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Sanny
 • För några dagar sedan voro vi alla på cirkus på en barnföreställnig det roade ändå Kiki måttligt och den högre skolan lemnade honom kall (mig också) han tyckte mest om clownerna (jag också) och har ritat dem i färger ganska herrligt dessa dagar. Så har han ritat en konstberiderska som hette Miss Maud. Hon är ganska anskrämmelig på Kikis ritning som likvisst ej saknar karaktär

  Erik Edelfelt Maud
 • Godnatt – nu går jag till sängs och skall försöka sofva i hettan – Gud vare med Eder alla! Tusen helsningar genom Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag skickade till Annie Henry Houssaies 1814 och hans 1815, roliga böcker, tycker jag, bra skrifna och lifliga

  Alexandra Edelfelt Henri Houssaye