Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

åar och älvar bröllopsresor sommarvillor floder cyklar mediciner aikakauslehdet diplomaatit kartanot kirjailijat lapset (perheenjäsenet) linnat maaseutu musiikki naiset palvelusväki politiikka presidentit puistot seuraelämä talous taudit

Paris Lördag 15 juni 1895
Älskade Mamma,
Hvar dag har jag tänkt skrifva för att tacka
för Mammas trefliga och långa bref, och
hvar dag har det kommit något som för-
hindrat mig. Det har också varit en sådan
uppsjö på bref och bestyr – från fru Mallings
bråk med Mme Junots porträtt (Hvad angår
detta mig i grunden!) till den stackars Audi-
berts sista bref, deri han besvär mig att
egna honom en dag, så kommer han hit
från Guerèt för att se mig ännu engång
med sina ögon. – Med allt dett ahar jag
arbetat såväl som några småsaker i porträtten –
som på 2 Fjalar illustrationer. Jag är alldeles
utfaren och måste fara till landet i
morgon, till Amic, med Dagnan, för att
komma ifrån den här vefvan. – Ellan
och pojken ha det bra men kallt och fuktigt
deruppe i Caux (sur Montreux). Måtte nu denna
i grundliga bergskur bekomma pojkens öron
bra annars vore det verkligen bra litet
uppmuntrande. Under början af veckan
var jag rätt mycket ute och kom sent
hem om qvällarne. I tisdags var det
middag hos Mme Menard Dorian – Georges
Hugo, Magin, Daudets, Clemenciau,
Hellen, målaren (alla med fruar) Vallgren och
Antoinette, och några löshästar som jag.
Georges Hugo är mycket sympathisk tycker
jag mycket mera än Leon Daudet som
är vigtig och nervös. Emellertid är det
roligt att vara vid ett så spirituelt middags
bord, der alltjemnt konst och litteratur äro
Lille Chantemesse är alldeles färdig – till Rochefort skall komma ännu en gång.
båda familjerna hänryckta.

på tapeten. En niece till Mme Menard
Dorian, Dora Dorian, gift med advokaten
o. författaren Ajalbert är utmärkt vacker –
hennes mor en halftokig rysk furstinna
har nog gifvit henne litet fri stepp-
natur (som åt Wahlberg med de soliga ögonen).
Vallgren är mycket i smörek hos alla
dessa – G. Hugo har beställt af honom
silfver bordsuppsatser, som han redan gjort,
för resten. – Mme Menard Dorian är en
ovanligt treflig vacker fru, – alldeles inne
i konst och den af den "le dernier cri". –
De känna till Skandinavien alla dessa
menniskor mycket bra – utom resor till Norge
och Köpenhamn, ha de också besökt Stock-
holm. G. Hugo reste till Stockholm på sin
bröllopsresa under den värsta kölden
i år.
Och
skandinavisk konst och Ibsen och Strind-
berg och de unga norrmännen känna de på
sina fem fingrar. – L. Daudet och G. Hugo ha sin oläsligt Nouvelle
Revue.
Ack hvad jag i går, just i går hade hem-
längtan (här jag tänkte på Haiko och att
Mamma nu var der. Det var mig alle-
les omöjligt att tänka på Roux porträtt
deremot eller på något annat som skulle
förlänga min sejour här. – Och dock älskar
jag Paris allt mera, år från år – bara
att gå och flanera längs Seinestranden,
se på gravyrerna och låta tankarna
löpa rundt på denna märkvärdiga canevas
af historia, dram, och skönhet som är
Paris. Om jag i allmänhet skulle ha
litet mera method i mitt lif, skulle jag
gerna dela min tid så att jag alla dagar

kunde gå och flanena deröfver emellan
institutet och pont royal.
Det är en massa tråkiga retoucherings
saker som nu hänga öfver mig: att ta bort
några otäcka fläckar från Moltkes porträtt
och att spänna om och fernissa Mme
Granchers. – Detta är så icke mycket,
men
tar
ändå några dagar med afhemtningar
o.d. – Jag förstår alls ej Fru Etters
tillägg i Annis bref – jo, mycket
väl ang. medicinen, men att jag skall
ge 10 frcs åt den person som tar emot
paketet det begriper jag ej. – Åt
schweitzaren? eller åt någon betjent,
hvilken som helst? Talte jag om att
jag hade ett djupsinnigt samtal med
Gubben Mohrenheim i konst. – Han
har för resten lofvat att jag en af dessa
dagar skulle få lemna boken (Finl. i XIXs.)
till Faure, men ännu har jag ej fått
det lofvade brefvet med tid och
timme.
Paris festen måtte ha varit mycket vacker.
Jag är rigtigt glad öfver att Mamma
stannade öfver musikfesten och bevisade
sig mera entusiast för sången och den
goda saken än flickorna – och allra
gladast är jag öfver att Mamma och
ni alla nu välbehållna äro på
Haiko, der ni har det afvundsvärdt
förtjusande – fall det ej är kallt –
ty här har det varit kyligt de sista
dagarne. – Min velosipedåkning går
ej som jag tänkt – jag var ute i

Boulognerskogen (med en professeur)
och måste bekänna ett vagnarna
gjorde mig mycket förskräckt – jag tyckte
jag alltid styrde rakt på dem och
fick lof att stiga af velocipeden
flere gånger. Nöjdast var jag då jag
väl behållen kom hem igen.
Kræmer ha rest sedan de festat mycket
med Aina Ehrnrooth. Alexis o. Gumma Ceder-
creutz reste redan tidigare till Holland.
– Till Bertha skickar jag i dag en hel
hop gravyrer o. litografier – några
tänker jag hålla sjelf, andra kunna komma
i Bs Gust. papper, andra åter inramas,
och hängas upp på Haiko. Mera följer.
Bertha bör ej förskräckas öfver att några
se mycket smutsiga ut – de bli nog bra
när de komma i ram.
Det var ledsamt att Mamma icke tog något
af de grönbergska pengarna – men jag hoppas
att Mamma gör det nu, det är min
lifligaste önskan 1500 – icke sannt?
Var nu snäll och bestyr om det, så
finnes det till hushåll och tusen Haiko utgifter.
– Ack den som vore der!
Om jag skulle tala om alla de obesvarade
bref som ligga framför mig och som
jag ha måste besvara så skulle det
gå rundt i Edra hufvuden som det nu
går i mitt: hjernan värker, pling pling plang
I min hufvudskål!
– Farväl och helsa tusen gånger alla
från Mammas egen
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hvar dag har jag tänkt skrifva för att tacka för Mammas trefliga och långa bref, och hvar dag har det kommit något som förhindrat mig. Det har också varit en sådan uppsjö på bref och bestyr – från fru Mallings bråk med Mme Junots porträtt (Hvad angår detta mig i grunden!) till den stackars Audiberts sista bref, deri han besvär mig att egna honom en dag, så kommer han hit från Guerèt för att se mig ännu engång med sina ögon. – Med allt detta har jag arbetat såväl som några småsaker i porträtten – som på 2 Fjalar illustrationer. Jag är alldeles utfaren och måste fara till landet i morgon, till Amic, med Dagnan, för att komma ifrån den här vefvan. –

  Gueret Alexandra Edelfelt Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret Aristide Audibert Malling Junot
 • Ellan och pojken ha det bra men kallt och fuktigt deruppe i Caux (sur Montreux). Måtte nu denna i grundliga bergskur bekomma pojkens öron bra annars vore det verkligen bra litet uppmuntrande.

  Caux sur Montreux Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Under början af veckan var jag rätt mycket ute och kom sent hem om qvällarne. I tisdags var det middag hos Mme Menard Dorian – Georges Hugo, Magin, Daudets, Clemenciau, Hellen, målaren (alla med fruar) Vallgren och Antoinette, och några löshästar som jag. Georges Hugo är mycket sympathisk tycker jag mycket mera än Leon Daudet som är vigtig och nervös. Emellertid är det roligt att vara vid ett så spirituelt middags bord, der alltjemnt konst och litteratur äro på tapeten. En niece till Mme Menard Dorian, Dora Dorian, gift med advokaten o. författaren Ajalbert är utmärkt vacker – hennes mor en halftokig rysk furstinna har nog gifvit henne litet fri steppnatur (som åt Wahlberg med de soliga ögonen). Vallgren är mycket i smörek hos alla dessa – G. Hugo har beställt af honom silfver bordsuppsatser, som han redan gjort, för resten. – Mme Menard Dorian är en ovanligt treflig vacker fru, – alldeles inne i konst och den af den "le dernier cri". – De känna till Skandinavien alla dessa menniskor mycket bra – utom resor till Norge och Köpenhamn, ha de också besökt Stockholm. G. Hugo reste till Stockholm på sin bröllopsresa under den värsta kölden i år.Och skandinavisk konst och Ibsen och Strindberg och de unga norrmännen känna de på sina fem fingrar. – L. Daudet och G. Hugo ha sin oläsligt Nouvelle Revue.

  Tukholma Kööpenhamina Pohjoismaat Norja August Strindberg Antoinette Råström Alphonse Daudet (epävarma yhteys) Henrik Ibsen Ville Vallgren Hellen Georges Clemenceau Ferdinand Wahlberg (epävarma yhteys) Aline Ménard-Dorian Georges Hugo Jean Ajalbert Dora Dorian Léon Daudet (epävarma yhteys) Magin Kapitolina Maltzoff
 • Ack hvad jag i går, just i går hade hemlängtan (här jag tänkte på Haiko och att Mamma nu var der. Det var mig alleles omöjligt att tänka på Roux porträtt deremot eller på något annat som skulle förlänga min sejour här. – Och dock älskar jag Paris allt mera, år från år – bara att gå och flanera längs Seinestranden, se på gravyrerna och låta tankarna löpa rundt på denna märkvärdiga canevas af historia, dram, och skönhet som är Paris. Om jag i allmänhet skulle ha litet mera method i mitt lif, skulle jag gerna dela min tid så att jag alla dagarkunde gå och flanena deröfver emellan institutet och pont royal.

  Haikko Seine Alexandra Edelfelt Émile Roux
 • Det är en massa tråkiga retoucheringssaker som nu hänga öfver mig: att ta bort några otäcka fläckar från Moltkes porträtt och att spänna om och fernissa Mme Granchers. – Detta är så icke mycket, men tar ändå några dagar med afhemtningar o.d. –

 • Jag förstår alls ej Fru Etters tillägg i Annis bref – jo, mycket väl ang. medicinen, men att jag skall ge 10 frcs åt den person som tar emot paketet det begriper jag ej. – Åt schweitzaren? eller åt någon betjent, hvilken som helst?

  Alexandra Edelfelt Emilie von Etter
 • Talte jag om att jag hade ett djupsinnigt samtal med Gubben Mohrenheim i konst. – Han har för resten lofvat att jag en af dessa dagar skulle få lemna boken (Finl. i XIXs.) till Faure, men ännu har jag ej fått det lofvade brefvet med tid och timme.

  Félix Faure Arthur von Mohrenheim
 • Paris festen måtte ha varit mycket vacker. Jag är rigtigt glad öfver att Mamma stannade öfver musikfesten och bevisade sig mera entusiast för sången och den goda saken än flickorna – och allra gladast är jag öfver att Mamma och ni alla nu välbehållna äro på Haiko, der ni har det afvundsvärdt förtjusande – fall det ej är kallt – ty här har det varit kyligt de sista dagarne.

  Haikko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • – Min velosipedåkning går ej som jag tänkt – jag var ute i Boulognerskogen (med en professeur) och måste bekänna ett vagnarna gjorde mig mycket förskräckt – jag tyckte jag alltid styrde rakt på dem och fick lof att stiga af velocipeden flere gånger. Nöjdast var jag då jag väl behållen kom hem igen.

  Bois de Boulogne
 • Kræmer ha rest sedan de festat mycket med Aina Ehrnrooth. Alexis o. Gumma Cedercreutz reste redan tidigare till Holland.

  Alankomaat Emilia Maria Sofia Cedercreutz Aina Ehrnrooth Alexis von Kræmer
 • – Till Bertha skickar jag i dag en hel hop gravyrer o. litografier – några tänker jag hålla sjelf, andra kunna komma i Bs Gust. papper, andra åter inramas, och hängas upp på Haiko. Mera följer. Bertha bör ej förskräckas öfver att några se mycket smutsiga ut – de bli nog bra när de komma i ram.

  Haikko Berta Edelfelt
 • Det var ledsamt att Mamma icke tog något af de grönbergska pengarna – men jag hoppas att Mamma gör det nu, det är min lifligaste önskan 1500 – icke sannt? Var nu snäll och bestyr om det, så finnes det till hushåll och tusen Haiko utgifter.

  Haikko Alexandra Edelfelt
 • – Ack den som vore der! Om jag skulle tala om alla de obesvarade bref som ligga framför mig och som jag ha måste besvara så skulle det gå rundt i Edra hufvuden som det nu går i mitt: hjernan värker, pling pling plang I min hufvudskål!

 • – Farväl och helsa tusen gånger alla

 • Lille Chantemesse är alldeles färdig – till Rochefort skall komma ännu en gång. båda familjerna hänryckta.

  André Chantemesse Jeanne Aline Chantemesse de Rochefort de Rochefort