Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

telefonapparater sommarvillor eläimet hautaus hotellit juhannus kesä kukat kuolema lapset (perheenjäsenet) matkat matkustaminen murha politiikka presidentit puistot puut ravintolat sää taudit vuodenajat

Midsommaraftonen kl. 6
skrifvet på Cerclen.
1895
Älskade Mamma,
Det är underligt och litet melanko-
liskt att tänka på midsommar aftonen
hemma på Haiko – ljuset der, luften
der och att jemföra det med denna
qvalmiga tunga åtmosfer här.
Mina barnporträtt äro nu färdiga
och afskickade, efter sju sorger
och alla bedröfvelser. Nu skall jag
bara göra några skizzer af Roux
och så hoppas jag efter den mödo-
samma inpackningen bli färdig
att resa till Schweitz, i slutet
af veckan. d.v.s. fredag eller lör-
dag. Ännu är jag ej rigtigt säker
om jag låter Ellan och pojken resa
hem och sjelf kommer tillbaka
för att måla Roux, eller om
jag far hem med dem. Jag tror

dock det blir det senare alterna-
tivet. – Den stackars Audi-
bert har nu kommit hit
till Paris för att "se" mig
för sista gången! Jag sökte genast
upp honom på hotellet men
han var utgången och kyparen
hade icke märkt något ovanligt
med hans syn och ögon. – Detta
bevisar ju att han i alla fall
har "gångsyn" ännu. – Om en
timme har jag rendez vous med
honom. Des som vore vältalig
om vältalighet här kunde hjelpa.
Inför en sådan stor olycka står
man så maktlös och stum!
– Igår var jag ute med Meyer
Söderhjelm, fröknarne Mechelin
Dammert Krogius Bremer och
Vermeuil – vi träffade dem
händelsevis hos Ledoyen. –
På natten gick jag länge och
spatserade med Söderhjelm –

kl. 2 var det nästan ljust
redan och Paris var så vackert
som aldrig. – Och så började fåglar-
ne sjunga i tuilerieträdgården,
träd och blommor doftade,
och tyst och lugnt rundtomking
det var som ett förklaradt
fridfullt, underskönt Paris –
såsom stadens astral kropp.
Majer sade att Mamma hade
varit så vänlig emot honom
under vintern, talat om Rune-
berg o.s.v. –
Just nu börjar midsommarstemni
gen hemma. Ni har doftande
mejor på trappan och Janne
har redan – samlat knippor
och ris till Kokkon vid stranden
Ack ja! Den som vore der!
Roligast är ändå att veta Er
allesamman friska och raska,
Gud ske lof för det!
Aina Ehrnrooth som vi ville ha
med på finska kalaset i går, men
som ej kunde komma emedan
de hade främmande i pensionen,

skall resa om lördag direkt till
Köpenhann får att träffa Anna
Knorring der – denna senare skall
den 4 juli begifva sig till Ronneby.
– Öfverallt ser man sorgekransar
för Carnots panichida i morgon.
– Kommer ni ihog midsommardagen
i fjol – telefoneringen ifrån Granstedts
om Carnots mord och sedan
Hammarlund dagen derpå, som
kom med de första underrättelser-
na och detaljern.
Farväl så länge. Måtte Ni
rigtigt njuta af sommarn,
ha vackert väder (dock
litet mindre qvalmigt än här)
Och vara muntra och raska.
– Ellan och pojken tyckas ha det
bra i Schweitz – de äro nu nedstigna
ifrån Caux till Glion, öfvanför
Montreux. För att icke strax
byta ut höglandsluften mot vanlig
hvilket lär vara illa.
Tusen helsningar till alla på
Haiko från Mammas egen
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är underligt och litet melankoliskt att tänka på midsommar aftonen hemma på Haiko – ljuset der, luften der och att jemföra det med denna qvalmiga tunga åtmosfer här.

  Haikko
 • Mina barnporträtt äro nu färdiga och afskickade, efter sju sorger och alla bedröfvelser. Nu skall jag bara göra några skizzer af Roux och så hoppas jag efter den mödosamma inpackningen bli färdig att resa till Schweitz, i slutet af veckan. d.v.s. fredag eller lördag. Ännu är jag ej rigtigt säker om jag låter Ellan och pojken resa hem och sjelf kommer tillbaka för att måla Roux, eller om jag far hem med dem. Jag tror dock det blir det senare alternativet.

  Sveitsi Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • – Den stackars Audibert har nu kommit hit till Paris för att "se" mig för sista gången! Jag sökte genast upp honom på hotellet men han var utgången och kyparen hade icke märkt något ovanligt med hans syn och ögon. – Detta bevisar ju att han i alla fall har "gångsyn" ännu. – Om en timme har jag rendez vous med honom. Des som vore vältalig om vältalighet här kunde hjelpa. Inför en sådan stor olycka står man så maktlös och stum!

  Aristide Audibert
 • – Igår var jag ute med Meyer Söderhjelm, fröknarne Mechelin Dammert Krogius Bremer och Vermeuil – vi träffade dem händelsevis hos Ledoyen. –

  Werner Söderhjelm Cecilia Mechelin Lovisa Adelaide Dammert Krogius Bremer Vermeuil
 • På natten gick jag länge och spatserade med Söderhjelm –kl. 2 var det nästan ljust redan och Paris var så vackert som aldrig. – Och så började fåglarne sjunga i tuilerieträdgården, träd och blommor doftade, och tyst och lugnt rundtomking det var som ett förklaradt fridfullt, underskönt Paris – såsom stadens astral kropp. Majer sade att Mamma hade varit så vänlig emot honom under vintern, talat om Runeberg o.s.v. –

  Johan Ludvig Runeberg Alexandra Edelfelt Werner Söderhjelm
 • Just nu börjar midsommarstemnigen hemma. Ni har doftande mejor på trappan och Janne har redan – samlat knippor och ris till Kokkon vid stranden Ack ja! Den som vore der! Roligast är ändå att veta Er allesamman friska och raska, Gud ske lof för det!

  Haikko
 • Aina Ehrnrooth som vi ville ha med på finska kalaset i går, men som ej kunde komma emedan de hade främmande i pensionen,skall resa om lördag direkt till Köpenhann får att träffa Anna Knorring der – denna senare skall den 4 juli begifva sig till Ronneby.

  Kööpenhamina Ronneby Aina Ehrnrooth Anna Ehrnrooth
 • – Öfverallt ser man sorgekransar för Carnots panichida i morgon. – Kommer ni ihog midsommardagen i fjol – telefoneringen ifrån Granstedts om Carnots mord och sedan Hammarlund dagen derpå, som kom med de första underrättelserna och detaljern.

  Sadi Carnot Granstedt Emil Hammarlund
 • Farväl så länge. Måtte Ni rigtigt njuta af sommarn, ha vackert väder (dock litet mindre qvalmigt än här) Och vara muntra och raska.

 • – Ellan och pojken tyckas ha det bra i Schweitz – de äro nu nedstigna ifrån Caux till Glion, öfvanför Montreux. För att icke strax byta ut höglandsluften mot vanlig hvilket lär vara illa.

  Sveitsi Glion sur Montreux Montreux Caux sur Montreux Ellan de la Chapelle
 • Tusen helsningar till alla på Haiko

  Haikko