Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kemister aateli ateljeet henkilökuvat hotellit instrumentit Jumala kalusteet kasakat keisarit kirjeet matkat musiikki näytelmät pääsiäinen päivälliset renessanssi seuraelämä tilaukset varallisuus venäläiset vuotuisjuhlat

Måndag 23.
[med blyerts: 29?
orätt
datum.]
Älskade Mamma,
Tack för brefvet, så gladt och godt. Tack
för de goda underrättelserna och för att
Ni alla äro friska och raska. Ännu har
jag ingenting hört från min Monark.
Det är tråkigt att målningen nu
blir halftorr och jag aldrig mera kan få
in den fraicheur i faituren som jag
var på så god väg att finna.
I förrgår afton var jag (på Etters
uppmaning) på ett välgörenhetsspektakel
hos Grefvinnan Kleinmichel. En
pantomine spelades. En af 'Comtesserna
(som dock ej var på Haiko) mimerade
och dansade mycket bra. En ung
gr. Tolstoj, bror till konstakademins
president, var en mycket lyckad
pierrot. – Lilly Etter hade sjungit då
jag kom. Der var naturligtvis hela
beau monden. Programmet såg mycket
aristokratiskt ut med bara betitlade aktörer
och aktriser. Ett mycket ståtligt hus
med enorm vestibyl, grannt livrée
och smakfel i alla detaljer, såsom

snart sagdt öfverallt här. T.ex
i denna Stora Louis XV sal hade de
hängt upp, längsmed väggarne de tarfli-
gaste små taflor i ramar som jag
ej ville ha i min tambur – rikt för-
gylda naturligtvis. I går småpåtade
jag hela dagen på porträttet, troen-
de att jag skulle få en séance i dag.
– På aftonen var jag till middag
med alla akademiherrarne hos
Botkin. – Se det är då ett vackert
hus, och en sympatisk familj. –
Litet för mycket museum, och allt
italiensk renaissance – många
miljoner ligga der i gamla skulpturer
och träarbeten, majolikor, Byzantinska
emaljer. Fru Botkin är bland de
sötaste, värdigaste fruar jag kan
tänka mig. Ingen af hennes 5 döttrar
(den äldsta 15 år) har ärft hennes
behag och stoika. Han, Michael
Petrovitsch, bror till läkaren, är en
mycket medioker målare, men en
utmärkt samlare och konsthistoriker
och mångmiljonär. På aftonen gjor-

des mycket musik på två flyglar,
orgel, viol och guitarr. Det måste
man säga om ryssarne att de äro
musikaliska – Mme Botkin och hennes
döttrar spelade, Benoit, Makovsky
och Brüloff togo efter hvarandra
fiolen och spelade hvad som helst.
Så spelades der kända melodier för
på alla dessa instrument plus draghar-
monika. De ha i allmänhet utmärkt
öra och spela rent. – I går hos Botkin
träffade jag fru Mendileieff (den store
kemistens fru) en glad, fet blondin
med fullvuxna barn. Hon bad att få
kopiera mitt kejsarporträtt hvilket
Jag med största nöje tillåter henne.
Hon skall gifva det till ett flickgym-
nasium, hvars föreståndare hennes
syster är. – Huru det går med fru
Runebergs porträtt det kan jag ej
begripa. Tolstoj sade i går att
14 rum äro hyrda i Moskva för herrar
målare och för honom sjelf – Jag skulle
få ett skildt rum med säng och sängkläder
och allt som behöfs. –
Au revoir, älskade Mamma! Jag
hinner ej mera nu. Jag tänker jag,

med Guds hjelp, om en vecka kan resa
hem öfver den hel. Veckan. Kusnetsoff
far då till Odessa och en annan
Kosack Kuindji, tar ateliern. Det
blir således att bo på hotellet igen
då jag kommer tillbaka. – Men
hur går det med Paris. Den mont-
gomeryska aqvarellen och sedan krönin
gen! – Emellertid vore det ju tokigt
att ej profitera af allt detta ovan-
liga nu – Paris står ju alltid qvar.
Farväl – i morgon har jag bjudit
Benois Kuznetsoff och den belgiska
ingeniören Acker på middag – för att
tacka dem för deras många bjudningar
Om onsdag är jag på stor middag
hos Kræmers. –
Tusen helsningar – Gif Ellan del af
brefvet och helsa henne och
min älskade Kicki samt flickorna
hjertligt från Mammas egen
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tack för brefvet, så gladt och godt. Tack för de goda underrättelserna och för att Ni alla äro friska och raska.

 • Ännu har jag ingenting hört från min Monark. Det är tråkigt att målningen nu blir halftorr och jag aldrig mera kan få in den fraicheur i faituren som jag var på så god väg att finna.

  Nikolaj II
 • I förrgår afton var jag (på Etters uppmaning) på ett välgörenhetsspektakel hos Grefvinnan Kleinmichel. En pantomine spelades. En af 'Comtesserna (som dock ej var på Haiko) mimerade och dansade mycket bra. En ung gr. Tolstoj, bror till konstakademins president, var en mycket lyckad pierrot. – Lilly Etter hade sjungit då jag kom. Der var naturligtvis hela beau monden. Programmet såg mycket aristokratiskt ut med bara betitlade aktörer och aktriser. Ett mycket ståtligt hus med enorm vestibyl, grannt livrée och smakfel i alla detaljer, såsom snart sagdt öfverallt här. T.ex i denna Stora Louis XV sal hade de hängt upp, längsmed väggarne de tarfligaste små taflor i ramar som jag ej ville ha i min tambur – rikt förgylda naturligtvis.

  Haikko Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter Ivan Ivanovitj Tolstoj Dmitri Ivanovitj Tolstoj Ludvig XV Maria Kleinmichel (epävarma yhteys)
 • I går småpåtade jag hela dagen på porträttet, troende att jag skulle få en séance i dag.

 • På aftonen var jag till middag med alla akademiherrarne hos Botkin. – Se det är då ett vackert hus, och en sympatisk familj. – Litet för mycket museum, och allt italiensk renaissance – många miljoner ligga der i gamla skulpturer och träarbeten, majolikor, Byzantinska emaljer. Fru Botkin är bland de sötaste, värdigaste fruar jag kan tänka mig. Ingen af hennes 5 döttrar (den äldsta 15 år) har ärft hennes behag och stoika. Han, Michael Petrovitsch, bror till läkaren, är en mycket medioker målare, men en utmärkt samlare och konsthistoriker och mångmiljonär. På aftonen gjordes mycket musik på två flyglar, orgel, viol och guitarr. Det måste man säga om ryssarne att de äro musikaliska – Mme Botkin och hennes döttrar spelade, Benoit, Makovsky och Brüloff togo efter hvarandra fiolen och spelade hvad som helst. Så spelades der kända melodier på alla dessa instrument plus dragharmonika. De ha i allmänhet utmärkt öra och spela rent.

  Albert Benois Michail Botkin Ekaterina Botkina Sergej Petrovitj Botkin Pavel Alexandrovitj Brüloff (Brjullov) Vladimir Jegorovitj Makovskij Ljubov Botkina Ekaterina Botkina Elizaveta Botkina Elena Botkina Botkina
 • I går hos Botkin träffade jag fru Mendileieff (den store kemistens fru) en glad, fet blondin med fullvuxna barn. Hon bad att få kopiera mitt kejsarporträtt hvilket Jag med största nöje tillåter henne. Hon skall gifva det till ett flickgymnasium, hvars föreståndare hennes syster är.

  Anna Ivanovna Mendelejev Michail Botkin Dmitrij Ivanovitj Mendelejev Vasiljev (epävarma yhteys)
 • Huru det går med fru Runebergs porträtt det kan jag ej begripa.

  Naëma Runeberg
 • Tolstoj sade i går att 14 rum äro hyrda i Moskva för herrar målare och för honom sjelf – Jag skulle få ett skildt rum med säng och sängkläder och allt som behöfs.

  Moskova Ivan Ivanovitj Tolstoj
 • Au revoir, älskade Mamma! Jag hinner ej mera nu. Jag tänker jag, med Guds hjelp, om en vecka kan resa hem öfver den hel. Veckan. Kusnetsoff far då till Odessa och en annan Kosack Kuindji, tar ateliern. Det blir således att bo på hotellet igen då jag kommer tillbaka.

  Odessa Alexandra Edelfelt Archip Kuindzji Nikolaj Dmitrievitj Kuznetsov
 • Men hur går det med Paris. Den montgomeryska aqvarellen och sedan kröningen! – Emellertid vore det ju tokigt att ej profitera af allt detta ovanliga nu – Paris står ju alltid qvar.

  Pariisi Robert Montgomery
 • Farväl – i morgon har jag bjudit Benois Kuznetsoff och den belgiska ingeniören Acker på middag – för att tacka dem för deras många bjudningar

  Acker Albert Benois Nikolaj Dmitrievitj Kuznetsov
 • Om onsdag är jag på stor middag hos Kræmers.

  Sofia von Kræmer Oskar von Kræmer
 • Tusen helsningar – Gif Ellan del af brefvet och helsa henne och min älskade Kicki samt flickorna hjertligt från Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle