Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel kortspel opera (konstart) personlighet sjukdom (tillstånd) folkupplysning aateli akatemiat arkkitehdit ateljeet eläimet henkilökuvat hevonen Jumala keisarit kevät kielet kirjastonhoitajat matkat osoitteet palvelusväki paraatit ranskalaiset ravintolat sää seuraelämä suomalaiset teatteritaide tilaukset venäjän kieli venäläiset vuodenajat yhteiskuntaluokat

Petersburg, onsdag 22 april 96.
Älskade Mamma,
Jag blef icke litet förvånad öfver Ellans beslut
att resa till Saaris med pojken, som förut knap-
past fått gå ut och nu skall sitta tre
timmar minst på landsvägen. Måtte han
slippa sin hosta, snart komma tillbaka
och ännu fortsätta skolan litet. Det vore
så illa om han vande sig att slarfva
med pligt och arbete. – Tusen tack
för Mammas bref. Jag har så litet
tid nu med dessa resor till Litejnaja
Runebergs – att min korrespondens kommit
alldeles på slarf. Den goda fru Naëma är
lika så mild som bestämd då det gäller
att icke derangera sig. På Mina otaliga
propositioner att måla porträttet här, när
jag nu engång har den här goda ateliern,
ha mötts med bleklagda nej. Då hon
ju dessutom är så rysligt döf, kan man
ej lirka, förklara sig och persuadera. Tråkigt
är det att måla i deras barnkammare
med 5 barnsängar, trångt och oroligt. Dessutom
har jag ingen distans der. Och så har hon
bråkat med toiletten så att hon nu
är decolletée, i stor baltoilett med allt
hvad hon har grannast – toutes voiles
dehors. Följden är att jag nu är endast
Sanmark bjöd mig sista lördags på middag hos Cubat – gen. Procopé, Runeberg, direktör Gripenberg.
När de kl. 8 satte sig till matbordet – försvann jag. Märkvärdigt hvad de

måttligt intresserad af porträttet som konst-
uppgift. Från att ha varit ämnadt
till något nordiskt-moderligt intimt
har det nu blifvit en Kuhlströmsk
stasstafla. – Om två dar är det
färdigt, hoppas jag. – Sedan svänger jag
till den Reuterskiöldska flickan på tre dagar
här i ateliern. – De komma med förtjusning
hvart som helst – det är ju visst också
sannt att de ha hästar och vagnar och
betjenter i massa. – På aftnarna har jag
på akademins bibliotek arbetet på fest-
kröningsbladet. Jag har uttänkt en massa
fiffigheter, stulit pelare och mosaiker från
San Marco i Venedig, och jag tror att det
hela blir mycket "anslående" –
Resor
Språng till
bokbindaren (han heter Ahlström, från Bor-
gå) första man hos Rau, fransman och tokig för
tillfället. – Det blir nog också bra, fastän
jag haft ett fasligt språng. – Den 15 är
det vårparad (d.v.s. d. 27) och då skall
Jag försöka, genom Vorontzoff, få stå nära så att
jag får se kejsaren till häst.
Här är det allra herrligaste vårväder –
Jag hade aldrig trott att våren så kunde
förgylla t.o.m. denna tråkiga stad.
– Jag har jublat då jag gått i solskenet –
Jublat så t.o.m. att jag en dag lät
hela innehållet i mitt färgskrin falla
ut midt på gatan – för att sedan

skamsen stå och plocka ihop mina oljeflaskor
och färger allt öfveröst med vernis à
retoucher – ty den flaskan hade gått
sönder.
I förrgår var jag bjuden af furstinnan Dolgo-
ruki på franska teatern, der ett amatör-
sällskap låtit uppsätta Schumanns opera
Genoveva. (på ryska) Det var mycket intressant
bl.a. derför att Wagner på många
ställen direkt inspirerat sig af denna
opera, – fraser och vändningar bra lika.
många trollska saker, men också många
longörer – ingenting af Liederna egentligen.
Der voro hennes man Dolg. rysligt lång
och sittande tyst tänkande på intet just
Thekla de Stael, de två fröknarna Wolkoff
(ibsenianer och litterära, den yngre la seconde
Shakespeare, enl. Madame Sabouroff).
– En afton var jag hos Reuterskiölds –
ofta har jag varit hos min granne, biblio-
tekarien vid Akademin, arkit. Bernstamm,
der jag trifs ypperligt. Der äro hennes
föräldrar – fadren skriftställare, historiker –
hennes bröder studenter, flere unga, lifliga
och musikaliska fruar – alla dessa menniskor
mycket intresserade och mycket belästa
och mycket liberala, svärma för folkupp-
lysning och framåtskridande, och verkliga
beundrare af Finland och Skandinavien.
En Mme Vassilieff, föreståndarinna för ett flick-
gymnasium, påminner mig om Mme Kovalevski –
liflig som en eld, intresserad och så hjertinnerligt

söt – den vackraste sortens slaviska typ. Hon
blef vid 27 års ålder enka med sex barn –
tog alla pedagogiska examina då och skall nu vara
utmärkt på sin plats – märkvärdig menniska att
hinna läsa allt, veta allt, lida och glädjas
öfver allting. – Mme Bernstam är också svär-
mande hängifven folkupplysningssaken – hon
framhåller Finland (der hon varit en gång) som
ett exempel och går åt Ryssland och Slavofiler-
na så att det är farligt. Med allt detta
svärma dessa menniskor för rysk literatur, skrifva
vers, improvisera, spela teater och ställa till
allt möjligt barnsligt skoj med tableaux vivants
o.d. – bra mycket roligare och fiffigare än
i "le monde" här – der det bara gäller att
känna alla och alltid vara med.
Fru Etter var här med Lily, fröken Oseroff o.a. i
förrgår – hon tyckte mycket om kejsarns
porträtt. – Det blir ingen resa af till
Paris – kanske far jag efter Kröningen, kanske
också inte.
Gud låte Er alla få vara friska och raska –
Skrif snart – älskade Mamma – jag stannar
väl här ännu en vecka.
Adressen är nat. alltid den samma
4 лин. дом 3. В. O.
Helsa alla hjertligt från mig. Måtte
det här vackra vädret fortfara ännu
litet. – Mammas egen
Atte.
hos Rs spela kort också
– fins det någonting
dummare och mera
tidsödande på jorden?

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag blef icke litet förvånad öfver Ellans beslut att resa till Saaris med pojken, som förut knappast fått gå ut och nu skall sitta tre timmar minst på landsvägen. Måtte han slippa sin hosta, snart komma tillbaka och ännu fortsätta skolan litet. Det vore så illa om han vande sig att slarfva med pligt och arbete.

  Saaris Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Tusen tack för Mammas bref.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag har så litet tid nu med dessa resor till Litejnaja Runebergs – att min korrespondens kommit alldeles på slarf. Den goda fru Naëma är lika så mild som bestämd då det gäller att icke derangera sig. Mina otaliga propositioner att måla porträttet här, när jag nu engång har den här goda ateliern, ha mötts med bleklagda nej. Då hon ju dessutom är så rysligt döf, kan man ej lirka, förklara sig och persuadera. Tråkigt är det att måla i deras barnkammare med 5 barnsängar, trångt och oroligt. Dessutom har jag ingen distans der. Och så har hon bråkat med toiletten så att hon nu är decolletée, i stor baltoilett med allt hvad hon har grannast – toutes voiles dehors. Följden är att jag nu är endast måttligt intresserad af porträttet som konstuppgift. Från att ha varit ämnadt till något nordiskt-moderligt intimt har det nu blifvit en Kuhlströmsk stasstafla. – Om två dar är det färdigt, hoppas jag.

  Naëma Runeberg Robert Runeberg Kuhlström
 • Sedan svänger jag till den Reuterskiöldska flickan på tre dagar här i ateliern. – De komma med förtjusning hvart som helst – det är ju visst också sannt att de ha hästar och vagnar och betjenter i massa.

  Louise Reuterskiöld Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • På aftnarna har jag på akademins bibliotek arbetet på festkröningsbladet. Jag har uttänkt en massa fiffigheter, stulit pelare och mosaiker från San Marco i Venedig, och jag tror att det hela blir mycket "anslående" – Resor till bokbindaren (han heter Ahlström, från Borgå) första man hos Rau, fransman och tokig för tillfället. – Det blir nog också bra, fastän jag haft ett fasligt språng.

  Porvoo Venetsia Markuskyrkan Rau Ahlström
 • Den 15 är det vårparad (d.v.s. d. 27) och då skall Jag försöka, genom Vorontzoff, få stå nära så att jag får se kejsaren till häst.

  Nikolaj II Illarion Ivanovitj Vorontsov-Dasjkov
 • Här är det allra herrligaste vårväder – Jag hade aldrig trott att våren så kunde förgylla t.o.m. denna tråkiga stad. – Jag har jublat då jag gått i solskenet – Jublat så t.o.m. att jag en dag lät hela innehållet i mitt färgskrin falla ut midt på gatan – för att sedan skamsen stå och plocka ihop mina oljeflaskor och färger allt öfveröst med vernis à retoucher – ty den flaskan hade gått sönder.

 • I förrgår var jag bjuden af furstinnan Dolgoruki på franska teatern, der ett amatörsällskap låtit uppsätta Schumanns opera Genoveva. (på ryska) Det var mycket intressant bl.a. derför att Wagner på många ställen direkt inspirerat sig af denna opera, – fraser och vändningar bra lika. många trollska saker, men också många longörer – ingenting af Liederna egentligen. Der voro hennes man Dolg. rysligt lång och sittande tyst tänkande på intet just Thekla de Staal, de två fröknarna Wolkoff (ibsenianer och litterära, den yngre la seconde Shakespeare, enl. Madame Sabouroff).

  Michailovskijteatern Dolgorukij Dolgorukij Saburov Robert Schumann William Shakespeare Thekla von Staal Olga Sergejevna Volkova Richard Wagner Sofia Sergejevna Volkova Genoveva
 • En afton var jag hos Reuterskiölds

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • ofta har jag varit hos min granne, bibliotekarien vid Akademin, arkit. Bernstamm, der jag trifs ypperligt. Der äro hennes föräldrar – fadren skriftställare, historiker – hennes bröder studenter, flere unga, lifliga och musikaliska fruar – alla dessa menniskor mycket intresserade och mycket belästa och mycket liberala, svärma för folkupplysning och framåtskridande, och verkliga beundrare af Finland och Skandinavien.

  Suomi Pohjoismaat Ryska konstakademien Feodor Gustavovitj Bernstamm (Berenstam) Vera Bernstamm (Berenstam) Aleksandr Pypin Julija Petrovna Pypin Dmitrij Pypin Nikolaj Pypin
 • En Mme Vassilieff, föreståndarinna för ett flickgymnasium, påminner mig om Mme Kovalevski – liflig som en eld, intresserad och så hjertinnerligt söt – den vackraste sortens slaviska typ. Hon blef vid 27 års ålder enka med sex barn – tog alla pedagogiska examina då och skall nu vara utmärkt på sin plats – märkvärdig menniska att hinna läsa allt, veta allt, lida och glädjas öfver allting.

  Sonja Kovalevsky Vasiljev
 • Mme Bernstam är också svärmande hängifven folkupplysningssaken – hon framhåller Finland (der hon varit en gång) som ett exempel och går åt Ryssland och Slavofilerna så att det är farligt. Med allt detta svärma dessa menniskor för rysk literatur, skrifva vers, improvisera, spela teater och ställa till allt möjligt barnsligt skoj med tableaux vivants o.d. – bra mycket roligare och fiffigare än i "le monde" här – der det bara gäller att känna alla och alltid vara med.

  Suomi Venäjä Vera Bernstamm (Berenstam)
 • Fru Etter var här med Lily, fröken Oseroff o.a. i förrgår – hon tyckte mycket om kejsarns porträtt.

  Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter Nikolaj II Ozerov
 • Det blir ingen resa af till Paris – kanske far jag efter Kröningen, kanske också inte.

  Pariisi
 • Gud låte Er alla få vara friska och raska – Skrif snart – älskade Mamma – jag stannar väl här ännu en vecka. Adressen är nat. alltid den samma 4 лин. дом 3. В. O. Helsa alla hjertligt från mig. Måtte det här vackra vädret fortfara ännu litet. – Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Sanmark bjöd mig sista lördags på middag hos Cubat – gen. Procopé, Runeberg, direktör Gripenberg. När de kl. 8 satte sig till matbordet – försvann jag.

  Cubat Alexander Leonard Gripenberg Viktor Procopé Robert Runeberg Carl Gustaf Sanmark (epävarma yhteys)
 • *Märkvärdigt hvad de *hos Rs spela kort också – fins det någonting dummare och mera tidsödande på jorden?

  Naëma Runeberg Robert Runeberg