Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kröningar transportmedel aamiaiset arkkitehtuuri diplomaatit eläimet hevonen hotellit kaupungit keisarinnat keisarit kielet kirjeet kirkkokunnat kuvitus linnat maailmannäyttelyt osoitteet palatsit papit paraatit posti ravintolat sää seuraelämä taiteilijat vaatteet venäjän kieli yhteiskuntaluokat

Moskva tisdag 7/19 Maj 1896
Älskade Mamma,
Jag har så mycket att skrifva om att jag icke
vet hvar jag skall börja – mina första mycket osam-
manhängande intryck nedskref jag i några bref till Ellan –
jag hoppas Mamma läst dem. Ett bref från
Ellan har jag fått – men längtar efter flera från Eder alla.
Jag vet ju ingenting om ert görande och låtande
Vädret är fasligt, fasligt – så också hos Er troligen.
Det är ett allmänt beklagande och en allmän fruktan.
I går kom kejsarparet i hällregn – Den af oss
akademister som for dit ut, till Petroffska palatset,
en viss Samokisch, blef alldeles genomblöt och
förderfvade totalt ett par vaxläderskor. – I öfver-
morgon är det triumfala intåget i Moskva –
får se om det blir bättre till dess. Annars
vore det bra synd om Kejsarn, och alla de andra
med som i regn skola rida – långsamt, fot för
fot – 6 varit! Jag skall få plats alldeles vid
Kreml der jag vill afteckna ståten i de alldeles
utmärkt pittoreska omgifningarna. Kreml öfver-
går näml allt hvad jag föreställt mig. Det ser ut än
som en medeltidsstad med höga torn och tinnar, än
som ett indiskt Benares, än som en Hoffmansk
Sagostad – mycket besynnerligt och mycket vackert.
Visserligen har Nikolai I gjort allt för att förstöra
det genom att brygga ett fasligt stort palats och
en massa kaserner – men ändå här han icke lyckats
ty det har karaktär. Från vissa sidor påminner Kreml
mycket om Alhambra – dessa höga yttre murar bakom
hvilka guld kupoler skymta – dessa många småpalats som
liksom hänga på de krenelerade murarne. –
– Nog är det ett öde – just nu kom Tolstoj med biljett

till paraden – landaun står färdig dernere och
jag måste sluta – beklagligtvis – nu håller det också
upp att regna för en stund.
Jag afsänder i alla fall dessa rader – Jag målar
flitigt – från Sapojnikoffs, den stora sidenhandlarens
fönster – en vy af Kreml och Vassili Blagennoi. –
Der träffade jag Gervex i går. Han var i dag på
frukost hos K. Makowsky – Staden
nu
och restau-
ranterna påminna mig starkt om verldsutställningen
1889. – Såsom då finnes det i hvarje finare
ställa ett stort snobb-bord – som tydligen vill
visa att de som sitta deromkring äro l'élite de
l'élite. – Der sitta så grefvinnan Kleinmichel med dotter,
Narischkin, unge Demidoff, Worontzoff. Dolgorukis och
alltid några fula Abragantsoffar, i adjutant-
uniform med. – Restauranterna äro ypperliga –
lika goda som de i Paris. Allt hvad som hör
till mat och dryck ypperligt. – Mycket fler
restaurationer än i Petersburg – enorma lokaler.
– Hela staden behagar mig tusen gånger mera
än Petersburg. Frånvaron af allt officielt –
raka gator, officerare och tschinovnikar – så den
gamla arkitekturen, så det rent orientaliska
i oregelbundenheten, och sist folket som ser
mycket raskare ut än i Petersburg – ger åt det hela
något gemytligt, något af leben und leben
lassen. – Mest ser man prester, munkar och
köpmän – feta, stora, i kaftaner stå de i dörrar-
na till sina mjöl-te – och andra lafkor. – Jag
håller ännu vid mitt första intryck att de små
gatorna mest påminna om det gamla Viborg. –
krokiga, backiga med 2 våningars låga gamla
stenhus. – Besynnerligt att fastän så många
hundratusen man hitskickats man ändå
ser påfallande litet militär. Landskapet
omkring Moskva är också mycket vackrare än

Petersburgs fasliga sumpiga omgifningar. –
Ja, hade jag varit tsar af Ryssland skulle jag
aldrig öfvergifvit den här hufvudstaden för den
andra, som kanske, när allt går omkring är
den tråkigaste stad i verlden hvad det yttre an-
går. – Det är ett farligt schasande lif – det
kan ju Mamma förstå, men tack vare landaun
som vi ha, går det ändå rätt bra. Distanser-
na äro ej så farliga som man säger.
Ett evigt tal om ceremoni och platser och
biljetter – alla tala derom – ingen om Kejsarn
och Kejsarinnan sjelfva. Alla vilja se och ses, ses
framför allt, bara i första ledet, naturligtvis.
Att vara med om något som ingen annan
är med om, det vore ju idealet för dessa menni-
skor – n.b. om alla andra fingo sitta dernere
och afundas och se på. – Men vädret, vädret!
Det är alldeles förtviflansfullt. Om det är
sådant väder om torsdag så är det förfär-
ligt för den unga kejsarn och för alla andra
med. Kallt dessutom. Jag har bara gått i
i min stora vinterregnkappa och alls ej
haft för varmt. –
Nu skall jag som sagdt, bege mig af. – Farväl
så länge älskade Mamma – skrif ett ord.
Fastän det ej blef något ordentligt slut på
detta så skickar jag af det i alla fall, för
att det ej skall få vänta ett dygn till.
Tolstoj är utmärkt treflig som reskamrat
alla de andra också – om bara det olyckliga
språket ej vore (Rjepin, Rjäbuschkin, Wassil-
koffski tala bara ryska). – Jag träffar dagligen
Armfelt, Montgomery, Linder, Kurtén, Procope,
Spåre, Axel Gadolin, unge Bruun, ofta Schura
Etter, Reuterskiölds, Falkenberg, Lövenörn, – Spada
har jag ännu ej träffat. – Här är en joro utan

like – annat än vid verldsutställningen. –
Farväl – helsa alla – jag hoppas Ni mår
bra trots vädret – helsa Ellan och pojken och
systrarna
Mammas
Atte. –
Hotel Toulon – Dmitrofka. Moskva
Г. Тулонљ
Б. Дмитрвка
Москва.
– här begagnas ju ej nummer – man
säger dens och dens gård – som i Borgå –
derför rysligt svårt att hitta. – (gat-
läggningen också à la Borgå – dels med landsvägs
sand – dels med de knaggligaste
knapperstenar.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har så mycket att skrifva om att jag icke vet hvar jag skall börja – mina första mycket osammanhängande intryck nedskref jag i några bref till Ellan – jag hoppas Mamma läst dem. Ett bref från Ellan har jag fått – men längtar efter flera från Eder alla. Jag vet ju ingenting om ert görande och låtande

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Vädret är fasligt, fasligt – så också hos Er troligen. Det är ett allmänt beklagande och en allmän fruktan. I går kom kejsarparet i hällregn – Den af oss akademister som for dit ut, till Petroffska palatset, en viss Samokisch, blef alldeles genomblöt och förderfvade totalt ett par vaxläderskor.

  Petroff / Petrovska palatset Alexandra Fjodorovna Nikolaj II Nikolaj Semjonovitj Samokisj
 • I öfvermorgon är det triumfala intåget i Moskva – får se om det blir bättre till dess. Annars vore det bra synd om Kejsarn, och alla de andra med som i regn skola rida – långsamt, fot för fot – 6 varit! Jag skall få plats alldeles vid Kreml der jag vill afteckna ståten i de alldeles utmärkt pittoreska omgifningarna.

  Moskova Kreml Nikolaj II
 • Kreml öfvergår näml allt hvad jag föreställt mig. Det ser ut än som en medeltidsstad med höga torn och tinnar, än som ett indiskt Benares, än som en Hoffmansk Sagostad – mycket besynnerligt och mycket vackert. Visserligen har Nikolai I gjort allt för att förstöra det genom att brygga ett fasligt stort palats och en massa kaserner – men ändå här han icke lyckats ty det har karaktär. Från vissa sidor påminner Kreml mycket om Alhambra – dessa höga yttre murar bakom hvilka guld kupoler skymta – dessa många småpalats som liksom hänga på de krenelerade murarne.

  Alhambra Benares Kreml Nikolaj II Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
 • Nog är det ett öde – just nu kom Tolstoj med biljett till paraden – landaun står färdig dernere och jag måste sluta – beklagligtvis – nu håller det också upp att regna för en stund. Jag afsänder i alla fall dessa rader

  Ivan Ivanovitj Tolstoj
 • Jag målar flitigt – från Sapojnikoffs, den stora sidenhandlarens fönster – en vy af Kreml och Vassili Blagennoi.

  Kreml Vasilijkatedralen Aleksandr Sapozjnikov
 • Der träffade jag Gervex i går. Han var i dag på frukost hos K. Makowsky

  Henri Gervex Konstantin Jegorovitj Makovskij
 • Staden nu och restauranterna påminna mig starkt om verldsutställningen 1889. – Såsom då finnes det i hvarje finare ställa ett stort snobb-bord – som tydligen vill visa att de som sitta deromkring äro l'élite de l'élite. – Der sitta så grefvinnan Kleinmichel med dotter, Narischkin, unge Demidoff, Worontzoff. Dolgorukis och alltid några fula Abragantsoffar, i adjutantuniform med. – Restauranterna äro ypperliga – lika goda som de i Paris. Allt hvad som hör till mat och dryck ypperligt. – Mycket fler restaurationer än i Petersburg – enorma lokaler.

  Pariisi Pietari Abragantsov Elim Demidov di San Donato Dolgorukij Dolgorukij Vorontsov Maria Kleinmichel (epävarma yhteys) Maria Nikolajevna Kleinmichel (epävarma yhteys) Narysjkin
 • Hela staden behagar mig tusen gånger mera än Petersburg. Frånvaron af allt officielt – raka gator, officerare och tschinovnikar – så den gamla arkitekturen, så det rent orientaliska i oregelbundenheten, och sist folket som ser mycket raskare ut än i Petersburg – ger åt det hela något gemytligt, något af leben und leben lassen. – Mest ser man prester, munkar och köpmän – feta, stora, i kaftaner stå de i dörrarna till sina mjöl-te – och andra lafkor. – Jag håller ännu vid mitt första intryck att de små gatorna mest påminna om det gamla Viborg. – krokiga, backiga med 2 våningars låga gamla stenhus. – Besynnerligt att fastän så många hundratusen man hitskickats man ändå ser påfallande litet militär. Landskapet omkring Moskva är också mycket vackrare än Petersburgs fasliga sumpiga omgifningar. – Ja, hade jag varit tsar af Ryssland skulle jag aldrig öfvergifvit den här hufvudstaden för den andra, som kanske, när allt går omkring är den tråkigaste stad i verlden hvad det yttre angår.

  Viipuri Moskova Pietari Venäjä
 • Det är ett farligt schasande lif – det kan ju Mamma förstå, men tack vare landaun som vi ha, går det ändå rätt bra. Distanserna äro ej så farliga som man säger.

 • Ett evigt tal om ceremoni och platser och biljetter – alla tala derom – ingen om Kejsarn och Kejsarinnan sjelfva. Alla vilja se och ses, ses framför allt, bara i första ledet, naturligtvis. Att vara med om något som ingen annan är med om, det vore ju idealet för dessa menniskor – n.b. om alla andra fingo sitta dernere och afundas och se på.

 • Men vädret, vädret! Det är alldeles förtviflansfullt. Om det är sådant väder om torsdag så är det förfärligt för den unga kejsarn och för alla andra med. Kallt dessutom. Jag har bara gått i i min stora vinterregnkappa och alls ej haft för varmt.

  Nikolaj II
 • Nu skall jag som sagdt, bege mig af. – Farväl så länge älskade Mamma – skrif ett ord. Fastän det ej blef något ordentligt slut på detta så skickar jag af det i alla fall, för att det ej skall få vänta ett dygn till.

  Alexandra Edelfelt
 • Tolstoj är utmärkt treflig som reskamrat alla de andra också – om bara det olyckliga språket ej vore (Rjepin, Rjäbuschkin, Wassilkoffski tala bara ryska).

  Ilja Repin Andrej Rjabusjkin Ivan Ivanovitj Tolstoj Sergej Vasilkovskij
 • Jag träffar dagligen Armfelt, Montgomery, Linder, Kurtén, Procope, Spåre, Axel Gadolin, unge Bruun, ofta Schura Etter, Reuterskiölds, Falkenberg, Lövenörn, – Spada har jag ännu ej träffat.

  Lovisa Reuterskiöld Carl Alexander Armfelt Theodor Bruun Alexander von Etter Gustaf Falkenberg Axel Gadolin Johan Janzon Joachim Kurtén Konstantin Linder Poul de Løvenørn Robert Montgomery Lennart Reuterskiöld Valfrid Spåre
 • Här är en joro utan like – annat än vid verldsutställningen.

 • Farväl – helsa alla – jag hoppas Ni mår bra trots vädret – helsa Ellan och pojken och systrarna Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Illustration: gata med vagnar. Hotel Toulon – Dmitrofka. Moskva Г. Тулонљ Б. Дмитрвка Москва. – här begagnas ju ej nummer – man säger dens och dens gård – som i Borgå – derför rysligt svårt att hitta. – (gatläggningen också à la Borgå – dels med landsvägssand – dels med de knaggligaste knapperstenar.

  Moskova Porvoo Hôtel Toulon