Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

katastrofer militärer (personer) kröningar aamiaiset aateli ansiomerkit ateljeet henkilökuvat juomat kasakat keisarit kielet kirjeet kuolema kuvitus matkat miehet mitalit naiset onnettomuudet osoitteet piispat poliisi politiikka ranskalaiset ruoka seuraelämä taidekauppa talous tanssiaiset taulut teatteritaide ulkonäkö vaatteet venäjän kieli vierailut yhteiskuntaluokat

Moskva – Måndag. – inne på juni redan
96.
Älskade Mamma,
Tusen tack för det kära glada brefvet. Jag kan icke säga
att jag är på något briljant humör, ehuru
jag lär ha fått Stanislai om halsen. 1o
är jag uttröttad på allt detta festande. 2o
ännu alldeles utom mig öfver den gräsliga
olyckan derute på fältet med de 2000, två tusen
ihjälklämda menniskorna, af hvilka jag såg
en hel del forslas genom staden – obetäckta, ty
det fanns ej mera pressenningar – 3o emedan
jag i dag var bjuden på frukost till Hertig
Georges Mechlemburg Strelitz och hans grefvinna
Carlowa och i stället för Nikolo-Jamskaïa
for till Tverskoi Jamskaia som var en mil
10 verst derifrån – således för sent att vända
om. Nu har jag satt ihop ett ynkligt
ursäktsbref och sjelf fört det till Nikolo
Jamskaia. Nog är det också märk-
värdigt orientaliskt att här finnes fyra
gator som heta Jamskaïa, d.v.s. Formans
gatan, att samma gata ofta byter namn
och att inga gatnumror finnas i hela
staden, med en half miljon innevånare.
Jo Dæhn hade i dag varit uppe med
aqvarellen, kejsarn hade förklarat sig
mycket nöjd och genast bifallit till Dæhns
ordensproposition. Montgomery var särdeles
nöjd, likaså biskopen som tackade mig
skildt för idén. – Kejsarns porträtt har
blifvit betaldt, men ej med 5000 utan med
3000 rubel – detta är nu den goda Tolstoys
fel, som ej insisterade på 5000 – utan sade
till Worontzoff att 2000 är mitt vanliga pris
och att kejsarn naturligtvis skulle betala mera.

Tolstoj är ganska skamsen och flat,
och lofvade ännu reparera saken. –
Liphart har näml. för ganska skrala
porträtt fått 3000 rubel, och för alldeles
usla landskap har Kejsarn betalt 5.
– Men jag har ej tur i pengar, och kommer
aldrig att ha. Jag tänker nu att
Stanislai, som kommer att kosta något
hundratal rubel, alldeles förhindrar ytter-
ligare påstötning från Worontzoff. –
Jag och alla menniskor här äro
alldeles uppbragta och upprörda öfver den
fasliga historien derute på fältet. – Polisen
kom först kl. 8. och kl. 7 passerade detta.
Sedan kl. 2 på natten hade 3 à 4 hundra
tusen personer stått derute på fältet och
störtade nu, som man påstår, drifna af
4 à 5 tusen fabriksarbetare, mot de små baracker
der det gratisförplägningen skulle utdelas.
– 2 korfvar, en persika och ett krus öl samt
en bägare till minne. – det hela värdt 15
kopek. De små lafkorna stodo, som
synes – hela fältet
innanför och utanför
planket fullt med
folk, som trängde
emot hvarandra i
två strömmar så
att de från A sidan
föllo i Kanalen och
från B sidan i stora
sandgropar – der de
Denna plan klicheras.

blefvo blefvo öfvermarscherade af den allt-
jemnt påträngande massan – det värsta
var att de två folkhoparna af de små
stånden förhindrades att se hvad som
passerade på andra sidan. – Att
arrangemangerna voro gräsligt usla, och
att polisen har största felet, derom
äro alla ense. –– Den franska balen
blef alldeles störd af denna olycka –
det var skada, ty aldrig har jag sett
något, vackrare arrangeradt. – Då jag
för fr. Wassiltchikoff uttryckte min för-
våning öfver att Kejsarn dansade (en
kadrilj med grefvinnan Montebello bara) sade
hon att detta ju var "de la politique etran-
gère" blott. De franska officerarne, alla
utvalda, mycket långa, vackra, smärta
karlar, voro särdeles eleganta och aimabla.
Jag blef bekant med många af dem
genom Gervex. Kejsarn och Kejsarinnan
nickade mycket vänligt åt mig der jag
stod bland uniformerade herrar. – Der
hade jag för resten bra många bekanta, det
måste jag säga. – Men efter den stora
katastrofen derute har jag blifvit så lik-
giltig för prakt och grannlåt och guld
broderier – kontrasten är för skriande –
alla dessa miljoner, ädelstenar toiletter uni-
former – och dessa tusentals fattiga stackare
som gått i döden för 15 kopek.. Rjepin som
såg hela slagfältet är alldeles sjuk ännu
– det förstår jag så väl. Jag såg bara två stora
vagnar med döda, och är nu alldeles
urståndsatt att göra något, att intressera mig

för Anastasia Michailownas och Marie
Paulownas toiletter på Teatern.
Tveksam som alltid – värre än någonsin
är jag nu då det gäller att om tre dagar
resa härifrån – skall jag fara hem – ty jag
längtar hem, till skog och sjö och blommor
och liljora på markene, ty Salomo med
de 2 första rangklasserna och alla ceremoni-
mästare var icke ditåt så klädd som de.
Å andra sidan Paris, Dagnans tafla, Puvis
de Chavannes teckningar och min atelier
som jag betalar för alldeles i onödan.
Jag vet ej – och så längtar jag bort till
ett land der jag förstår språket. Jag
kunde näml. bättre ryska i vintras än
nu – jag är alldeles omöjlig. – Carl
Armfelt har varit utmärkt hygglig mot
mig hela tiden här. – Jag har gjort mycket
skizzer – men minst till de sujetter jag skulle
måla – så t.ex. vet jag ej hvar jag skall
kunna göra kosackdeputationen rigtigt,
ty de passerade hastigt förbi och jag hade
då redan sett tusende mera intressanta
deputationer. Damernas cour var mycket
lustig att åse – från 75 till 17 år – alla nego
de djupt,
– alla decolleterade med
långa släp. – Fröken Kræmer var en af de
sötaste. Marina Miatleff var mycket
yppig – hon har blifvit för fet nu. – Katuscha
Mansuroff ful som stryk som alltid – Mima
Ellis, furstinnan Jusupoff, fru Mansouroff, fru
Reutersköld, Mme de Montebello – alla seglade
förbi mig der jag stod med prinsar af alla
slag. – Men nu har jag nog af allt detta
och vill bara komma bort. Helsa alla hjertligt
från Mammas Atte.
Tacka Kicki och Ellan tusen gånger för deras bref i går!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen tack för det kära glada brefvet.

 • Jag kan icke säga att jag är på något briljant humör, ehuru jag lär ha fått Stanislai om halsen. 1o är jag uttröttad på allt detta festande. 2o ännu alldeles utom mig öfver den gräsliga olyckan derute på fältet med de 2000, två tusen ihjälklämda menniskorna, af hvilka jag såg en hel del forslas genom staden – obetäckta, ty det fanns ej mera pressenningar – 3o emedan jag i dag var bjuden på frukost till Hertig Georges Mechlemburg Strelitz och hans grefvinna Carlowa och i stället för Nikolo-Jamskaïa for till Tverskoi Jamskaia som var en mil 10 verst derifrån – således för sent att vända om. Nu har jag satt ihop ett ynkligt ursäktsbref och sjelf fört det till Nikolo Jamskaia. Nog är det också märkvärdigt orientaliskt att här finnes fyra gator som heta Jamskaïa, d.v.s. Formansgatan, att samma gata ofta byter namn och att inga gatnumror finnas i hela staden, med en half miljon innevånare.

  Khodynkafältet Natalia von Carlowa Georg zu Mecklenburg-Strelitz
 • Jo Dæhn hade i dag varit uppe med aqvarellen, kejsarn hade förklarat sig mycket nöjd och genast bifallit till Dæhns ordensproposition. Montgomery var särdeles nöjd, likaså biskopen som tackade mig skildt för idén.

  Woldemar Karl von Dæhn Gustaf Johansson Robert Montgomery Nikolaj II
 • Kejsarns porträtt har blifvit betaldt, men ej med 5000 utan med 3000 rubel – detta är nu den goda Tolstoys fel, som ej insisterade på 5000 – utan sade till Worontzoff att 2000 är mitt vanliga pris och att kejsarn naturligtvis skulle betala mera. Tolstoj är ganska skamsen och flat, och lofvade ännu reparera saken. – Liphart har näml. för ganska skrala porträtt fått 3000 rubel, och för alldeles usla landskap har Kejsarn betalt 5. – Men jag har ej tur i pengar, och kommer aldrig att ha. Jag tänker nu att Stanislai, som kommer att kosta något hundratal rubel, alldeles förhindrar ytterligare påstötning från Worontzoff.

  Ernst Friedrich von Liphart Nikolaj II Ivan Ivanovitj Tolstoj Illarion Ivanovitj Vorontsov-Dasjkov
 • Jag och alla menniskor här äro alldeles uppbragta och upprörda öfver den fasliga historien derute på fältet. – Polisen kom först kl. 8. och kl. 7 passerade detta. Sedan kl. 2 på natten hade 3 à 4 hundra tusen personer stått derute på fältet och störtade nu, som man påstår, drifna af 4 à 5 tusen fabriksarbetare, mot de små baracker der gratisförplägningen skulle utdelas. – 2 korfvar, en persika och ett krus öl samt en bägare till minne. – det hela värdt 15 kopek. De små lafkorna stodo, som synes – hela fältet innanför och utanför planket fullt med folk, som trängde emot hvarandra i två strömmar så att de från A sidan föllo i Kanalen och från B sidan i stora sandgropar – der de blefvo blefvo öfvermarscherade af den alltjemnt påträngande massan – det värsta var att de två folkhoparna af de små stånden förhindrades att se hvad som passerade på andra sidan. – Att arrangemangerna voro gräsligt usla, och att polisen har största felet, derom äro alla ense.

  Khodynkafältet
 • Den franska balen blef alldeles störd af denna olycka – det var skada, ty aldrig har jag sett något, vackrare arrangeradt. – Då jag för fr. Wassiltchikoff uttryckte min förvåning öfver att Kejsarn dansade (en kadrilj med grefvinnan Montebello bara) sade hon att detta ju var "de la politique etrangère" blott. De franska officerarne, alla utvalda, mycket långa, vackra, smärta karlar, voro särdeles eleganta och aimabla. Jag blef bekant med många af dem genom Gervex. Kejsarn och Kejsarinnan nickade mycket vänligt åt mig der jag stod bland uniformerade herrar. – Der hade jag för resten bra många bekanta, det måste jag säga.

  Alexandra Fjodorovna Henri Gervex Magdeleine Montebello Nikolaj II Sophie Vasiltjikov (epävarma yhteys)
 • Men efter den stora katastrofen derute har jag blifvit så likgiltig för prakt och grannlåt och guldbroderier – kontrasten är för skriande – alla dessa miljoner, ädelstenar toiletter uniformer – och dessa tusentals fattiga stackare som gått i döden för 15 kopek.. Rjepin som såg hela slagfältet är alldeles sjuk ännu – det förstår jag så väl. Jag såg bara två stora vagnar med döda, och är nu alldeles urståndsatt att göra något, att intressera mig för Anastasia Michailownas och Marie Paulownas toiletter på Teatern.

  Maria Pavlovna Anastasia Michailovna Ilja Repin
 • Tveksam som alltid – värre än någonsin är jag nu då det gäller att om tre dagar resa härifrån – skall jag fara hem – ty jag längtar hem, till skog och sjö och blommor och liljora på markene, ty Salomo med de 2 första rangklasserna och alla ceremonimästare var icke ditåt så klädd som de. Å andra sidan Paris, Dagnans tafla, Puvis de Chavannes teckningar och min atelier som jag betalar för alldeles i onödan. Jag vet ej – och så längtar jag bort till ett land der jag förstår språket. Jag kunde näml. bättre ryska i vintras än nu – jag är alldeles omöjlig.

  Pariisi Pascal Dagnan-Bouveret Salomo Pierre Puvis de Chavannes
 • Carl Armfelt har varit utmärkt hygglig mot mig hela tiden här.

  Carl Alexander Armfelt
 • Jag har gjort mycket skizzer – men minst till de sujetter jag skulle måla – så t.ex. vet jag ej hvar jag skall kunna göra kosackdeputationen rigtigt, ty de passerade hastigt förbi och jag hade då redan sett tusende mera intressanta deputationer.

 • Damernas cour var mycket lustig att åse – från 75 till 17 år – alla nego de djupt,– alla decolleterade med långa släp. – Fröken Kræmer var en af de sötaste. Marina Miatleff var mycket yppig – hon har blifvit för fet nu. – Katuscha Mansuroff ful som stryk som alltid – Mima Ellis, furstinnan Jusupoff, fru Mansouroff, fru Reutersköld, Mme de Montebello – alla seglade förbi mig der jag stod med prinsar af alla slag.

  Lovisa Reuterskiöld Emilia Alexandrovna Ellis Zinaida Nikolajevna Jusupova Ekaterina Mansurov Maria (Marina) Vladimirovna Mjatleva Magdeleine Montebello Sofia von Kræmer Marianna Mansurov (epävarma yhteys) Maria Mansurov (epävarma yhteys)
 • Men nu har jag nog af allt detta och vill bara komma bort. Helsa alla hjertligt från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Tacka Kicki och Ellan tusen gånger för deras bref i går!

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • *Denna plan klicheras.