Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) personlighet militärer (personer) promenader eläimet henkilökuvat hevonen hotellit huviretket järjestöt joulu joululahjat Jumala kirjeet matkat päivälliset ratsastajat ruoka seuraelämä talvi tilaukset ulkonäkö vuodenajat vuotuisjuhlat

Stockholm, lördag 12 dec 96
Älskade Mamma,
Hvad det är roligt att få Mammas kära bref. Denna
gång talades det mest om förberedelserna till julen
och jullofvet – ack den som kunde få vara med
om det. För ögonblicket ser det mörkt ut, ty
Leffler är icke färdig tack vare det stukmörker, som
varat hela denna vecka. Att ens på allvar börja
fru Cederschiöld är ej att tänka på. Jag är glad om
jag finge Leffler och fru Sager färdiga. Som de äro
ungefär på samma point, kan jag ej lemna
någotdera af dessa porträtt. Lyckas det, så kan
jag resa om söndag – lyckas det ej, får jag snufva
eller hufvudvärk eller är det för kolsvart, så ha
jag mig till min evinnerliga grämelse, tvungen att
stanna här en vecka till. Det blir otäckt att
tillbringa juldagarna här – då kommer jag, trots
allt, att känna mig rysligt ensam. Men jag
har ej kunnat skynda mig mera – det har ju varit
rätt bra i alla fall att på 6 veckor under denna
mörkaste tid ha kommit så pass långt. Nå,
det kan hända att jag om tisdag kommit öfver
Majorskan Hornborg har varit här och lemnat ett paket till tante Gadd.

det värsta med Leffler och då tänker helt
annorlunda än i detta dystra ögonblick. Under
denna vecka har jag varit litet mera fri från
middagar, och väl har det varit. I måndags
var jag hos Gubben Nordenfalk med det förlofvade
paret, hans dotter Anna, en gammal bekant
till mig från Paris, och grefve Magnus Brahe.
(Om måndag är jag bjuden med dem till sonen
Nordenfalk, som bor ute på landet, men
som resan ej kan göras på en dag, säger
jag nej). Värden höll ett det varmaste
tal för mig. Utgick från annekteringar,
och fördömde dem – dock ville han förklara
och försvara den lust man i Sverige har att
annektera mig eller anse mig som en svensk
besittning i Finland. Så talade han om alla mina
taflor, om alla de band som bundo mig vid Sverige.
Om den genklang hvarje arbete af mig haft här.
Sedan om min rigtning, om Runeberg och V. Rydberg
– ett mycket långt och verkligen vackert tal.
Jag svarade få godt jag kunde – vet ej huru det
tog sig ut, ty rörd var jag och då beherrskar

man icke alltid sina medie. Grefve Brahe och hans
fästmö bjödo mig ifrigt till Sko och Rydboholm
i sommar – der skulle finnas så mycket af
intresse för mig – det tror jag det! – Det fins
nog minsann tusen saker som intressera mig här
men jag hinner ej tänka på dem nu: Dock
har jag kopierat en del finska uniformer på
biblioteket (D.v.s. Wiselgren har tillåtit mig
att ta hem en rar bok om svenska armén,
tryckt 1808). Rätt mycket har jag varit med
Levertin och (i går) med Geijerstam – mindre
med Heidenstam som ju bor på landet, rätt
långt härifrån. – Edvard Leuhusen med fru bo
här på hotellet på en dag – de voro just nu här
och besvarade min visit, och bådo ifrigt helsa
Mamma. Mamma vet att han är en berömd
ryttare, tränar sig förskräckligt och vinner pris,
som Willebrand hos oss. Hans unga fru ser otroligt
barnslig ut, gladlynt och snäll. Björck som sett
Leffler tyckte mycket om porträttet – han lär ha
sagt i staden: ingen af oss kunde göra det så
bra. – På konstnärsklubben i torsdag träffade
jag Bergh, Larsson, Cederström Björck m.fl. Jag
Prof. Henrik Schück träffade jag som hastigast med Levertin.

blef invald i klubben på lifstid, och Larsson
höll ett mycket herrliga tal till mig. Sedan
gick jag och spatserade, gata upp och gata ned
med Björck, Richard Bergh och Tor Hedberg ända
till kl. 2. Publiken vet ännu ej af hvad den
har här i Sverige – Måtte de få ögonen litet mera
öppna under utställningen i sommar. Alla
menniskor glädja sig åt att Mamma möjligen kom-
mer hit i sommar, Snoilskys mest. Hos Emric
Öhman var jag en afton. Hans svärmor och yngsta
dotter Greta ha flyttat upp till Stockholm nu, och voro
också der. Denna Greta går ännu i skola och skall
ta studentexamen om 2 år. Erik skall bli officer
nästa höst. De bådo naturligtvis alla helsa Eder
varmt. Gumman Hermanine har jag ej sett på
en evighet – jag måste gå dit i morgon.
Nu äro ni midt uppe i julstöket tänker jag.
Gud låte det gå så att jag får äta julgröten
med Eder. – Jag bad Nordström skicka till Mamma
pengarna för kung Fjalars teckningar – har han
gjort det? Det kan ju alltid vara bra till julens
många utgifter. Helsa alla hjertligt från mig –
det skar mig i hjertat att höra att Ada åter är
sjuk. – Gud vare med Er – Mammas egen Atte
Helsa Brandtens från dr Fontell, han bor här på hotellet och har lånat mig Tstjernas tarfliga bok.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hvad det är roligt att få Mammas kära bref. Denna gång talades det mest om förberedelserna till julen och jullofvet – ack den som kunde få vara med om det.

 • För ögonblicket ser det mörkt ut, ty Leffler är icke färdig tack vare det stukmörker, som varat hela denna vecka. Att ens på allvar börja fru Cederschiöld är ej att tänka på. Jag är glad om jag finge Leffler och fru Sager färdiga. Som de äro ungefär på samma point, kan jag ej lemna någotdera af dessa porträtt. Lyckas det, så kan jag resa om söndag – lyckas det ej, får jag snufva eller hufvudvärk eller är det för kolsvart, så ha jag mig till min evinnerliga grämelse, tvungen att stanna här en vecka till. Det blir otäckt att tillbringa juldagarna här – då kommer jag, trots allt, att känna mig rysligt ensam. Men jag har ej kunnat skynda mig mera – det har ju varit rätt bra i alla fall att på 6 veckor under denna mörkaste tid ha kommit så pass långt. Nå, det kan hända att jag om tisdag kommit öfver det värsta med Leffler och då tänker helt annorlunda än i detta dystra ögonblick.

  Amelie Cederschiöld Gustaf Mittag-Leffler Ida Sager
 • Under denna vecka har jag varit litet mera fri från middagar, och väl har det varit.

 • I måndags var jag hos Gubben Nordenfalk med det förlofvade paret, hans dotter Anna, en gammal bekant till mig från Paris, och grefve Magnus Brahe. (Om måndag är jag bjuden med dem till sonen Nordenfalk, som bor ute på landet, men som resan ej kan göras på en dag, säger jag nej). Värden höll ett det varmaste tal för mig. Utgick från annekteringar, och fördömde dem – dock ville han förklara och försvara den lust man i Sverige har att annektera mig eller anse mig som en svensk besittning i Finland. Så talade han om alla mina taflor, om alla de band som bundo mig vid Sverige. Om den genklang hvarje arbete af mig haft här. Sedan om min rigtning, om Runeberg och V. Rydberg – ett mycket långt och verkligen vackert tal. Jag svarade få godt jag kunde – vet ej huru det tog sig ut, ty rörd var jag och då beherrskar man icke alltid sina medie. Grefve Brahe och hans fästmö bjödo mig ifrigt till Sko och Rydboholm i sommar – der skulle finnas så mycket af intresse för mig – det tror jag det!

  Suomi Pariisi Ruotsi Skokloster slott Rydboholms slott Johan Ludvig Runeberg Viktor Rydberg Johan Nordenfalk Johan Nordenfalk Anna Brahe Magnus Brahe
 • Det fins nog minsann tusen saker som intressera mig här men jag hinner ej tänka på dem nu: Dock har jag kopierat en del finska uniformer på biblioteket (D.v.s. Wiselgren har tillåtit mig att ta hem en rar bok om svenska armén, tryckt 1808).

  Kungliga biblioteket Harald Wieselgren
 • Rätt mycket har jag varit med Levertin och (i går) med Geijerstam – mindre med Heidenstam som ju bor på landet, rätt långt härifrån.

  Verner von Heidenstam Gustaf af Geijerstam Oscar Levertin
 • Edvard Leuhusen med fru bo här på hotellet på en dag – de voro just nu här och besvarade min visit, och bådo ifrigt helsa Mamma. Mamma vet att han är en berömd ryttare, tränar sig förskräckligt och vinner pris, som Willebrand hos oss. Hans unga fru ser otroligt barnslig ut, gladlynt och snäll.

  Alexandra Edelfelt Edvard Leuhusen Elisabeth Leuhusen Erik Willebrand
 • Björck som sett Leffler tyckte mycket om porträttet – han lär ha sagt i staden: ingen af oss kunde göra det så bra.

  Gustaf Mittag-Leffler Oscar Björck
 • På konstnärsklubben i torsdag träffade jag Bergh, Larsson, Cederström Björck m.fl. Jag blef invald i klubben på lifstid, och Larsson höll ett mycket herrliga tal till mig. Sedan gick jag och spatserade, gata upp och gata ned med Björck, Richard Bergh och Tor Hedberg ända till kl. 2.

  Carl Larsson Gustaf Cederström Richard Bergh Oscar Björck Tor Hedberg
 • Publiken vet ännu ej af hvad den har här i Sverige – Måtte de få ögonen litet mera öppna under utställningen i sommar. Alla menniskor glädja sig åt att Mamma möjligen kommer hit i sommar, Snoilskys mest.

  Ruotsi Carl Snoilsky Alexandra Edelfelt Ebba Snoilsky
 • Hos Emric Öhman var jag en afton. Hans svärmor och yngsta dotter Greta ha flyttat upp till Stockholm nu, och voro också der. Denna Greta går ännu i skola och skall ta studentexamen om 2 år. Erik skall bli officer nästa höst. De bådo naturligtvis alla helsa Eder varmt.

  Tukholma Clara Edelfelt Erik Edelfelt Margareta Edelfelt Emric Öhman
 • Gumman Hermanine har jag ej sett på en evighet – jag måste gå dit i morgon.

  Hermania Edelfelt
 • Nu äro ni midt uppe i julstöket tänker jag. Gud låte det gå så att jag får äta julgröten med Eder.

 • Jag bad Nordström skicka till Mamma pengarna för kung Fjalars teckningar – har han gjort det? Det kan ju alltid vara bra till julens många utgifter.

  Alexandra Edelfelt Ernst Nordström Fjalar
 • Helsa alla hjertligt från mig – det skar mig i hjertat att höra att Ada åter är sjuk. – Gud vare med Er – Mammas egen Atte

  Alexandra Edelfelt Ada Brandt
 • *Helsa Brandtens från dr Fontell, han bor här på hotellet och har lånat mig Tstjernas tarfliga bok.

  Karl August Tavaststjerna Fanny Brandt Henrik Adolf Fontell
 • *Majorskan Hornborg har varit här och lemnat ett paket till tante Gadd.

  Adelaide Gadd Rosina Hornborg
 • *Prof. Henrik Schück träffade jag som hastigast med Levertin.

  Oscar Levertin Henrik Schück