Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

religioner personlighet sjöjungfrur aamiaiset amerikkalaiset henkilökuvat Jumala juutalaiset keisarit kevät kirjeet lämpötila luonteenpiirteet näyttelyt palatsit palvelusväki posti protestantit sää saksalaiset taidenäyttelyt taiteilijat tilaukset ulkonäkö vaatteet varallisuus vuodenajat

Paris, måndag 5 april 1897.
Älskade Mamma,
Hvad det är roligt att få Mammas bref!
De börja dessutom gå litet fortare nu för
tiden. förr fick jag dem femte dagen på
morgonen, nu den fjärde på aftonen.
Gud ske lof för att ni alla mår bra,
och som det synes på godt humör. –
Afvundas icke numera vädret här -
det är fasligt: – blåst, slask, regn, hagel
och 5, 6 grader öfver fryspunkten bara.
Nej, sommarvädret var att koketteri som
Paris stälde till för att rigtigt tjusa mig
i början. Emellertid har jag låtit hvar-
ken väder eller vind eller utställning och
icke utställning inverka på mitt lynne. Jag
är fortfarande mycket glad att vara
här, och tycker att jag hvarje dag lär
mig något här. – I går var jag på
frukost hos M. Henri Pereire med Vallery-
Radots och Dagnans. De bo i ett furstligt
palats vid Parc monceau och ha de
allra vackraste saker: taflor af Rembrandt
och Dagnan. Mme Pereire är utomordentligt
behaglig – det är omöjligt att se mera
comme il faut och bra ut. Dagnan har må-
lat hennes porträtt. De äro mycket rika,
och Pereire ansågs på 50 och 60 talet komma
efter Rothschildarne i täthet – men de ha
som Vallery Radot säger "la pudeur de la richess."

Underligt är det med judtypen – Hvarken
han eller hon har den (hon är för resten
af tysk-amerikansk extraktion och protestant,
likasom alla barnen äro protestanter),
den lille gossen som Dagnan också målat
är en herrligt vacker pojke, alls ej judisk,
och så kommer det, nu på två tre år
(jag känner dem sedan 12 år) i den äldsta
flickans typ, nu då hon blir 17 år, något
så utprägladt judiskt, direkt från
farfadern gamle Isaac Pereire.
Dagnan talade med mig om kejsarporträttet
igen, – både han och Vallery Radot äro
verkliga vänner, och anse att jag har
många afvundsmän och ett stort rykte
som kunde få en skavank om Kejsar-
porträttet utstäldes. – Emellertid säger
Dagnan icke detta skäl åt någon utom
stående. Igår vid frukosten sutto vi,
D. på ena och jag på andra sidan om
Madame Pereire, – och då hon frågade mig:
mais qu'est -ce que les parisiens vous
ont fait, Monsieur, pour que vous ne leur
montriez pas le beau portrait du tsar? Svarade
Dagnan att Kejsarn kunde komma till
Finland i början af juli och att porträttet
måste vara der då. Jag ber er
alla för samma tal, och aldrig
antyda ens att jag tyckt det lemna

skäl till kritik. – Chambure och alla
andra mena naturligtvis att det är
mycket bra, utmärkt bra t.o.m. – men
som det egentligen är konstnärernas me-
ning som här betyder något, tror jag
man ej behöfva fästa sig vid den stora
publiken, huru distingerade än några
af dess representanter äro.
Jag har hela Rosqvist taflan med mig
och alla tycka om den. Jag fortsätter
den derför – Dagnan menade att jag
borde göra najaden så långt borta
och så försvinnande som möjligt, allde-
les som Mamma i somras. – Jag
har haft henne i alla möjliga ställ-
ningar, men har nu ändtligen stan-
nat vid en, som synes mig mycket
lockande. – Som jag fått 8 dagars frist
kan jag lugnt göra taflan färdig och
skicka den om den blir bra. – Vallery
Radots vilja att jag skall måla gumman
Pasteur – det skulle jag gerna göra men
hon är absolut emot det af en slags
blyghet och anspråkslöshet. Jag har
stor lust att måla annat nu än porträt-
ter – på idéer lider jag ingen brist. Jag kan
ej gå in på Jean Berauds cyniska
yttrande: Il est temps pour notre
génération de se reposer – vingt années d'ac-
tivité suffisent pour un hommes. – Han
gjorde nog bäst i att ej mera måla, så som
han målar nu. Här, mindre än hemma

känner jag mig gammal, och då jag Gud –
ske lof är frisk och stark och ej heller,
som jag märker, andligt förslöad, så vet jag
ej hvarför sig skulle sluta att måla
och försöka mig på nytt.
Det var ju roligt att flickorna trifdes på
Laxpojo – det bevisar att Hjalmar L.
var vänlig. Hufvudsaken med honom
är att behandla honom nonchalant och
naturligt – han är beskedlig och fiffig i grun-
den, men har det der judiska som tål
vid stryk. – Hvar dag tackar jag him-
len att jag är här och ej i Petersburg
det värsta hål och det tråkigaste
mest oartistiska i verlden. – I morgon skall
jag gå till Madame Artôt, som smågrälade
på mig att jag hållit mig så länge borta
från Paris. Björn Björnson med fru
Oselio äro här – jag har ej sett dem,
men har lust att bjuda dem hit till
ateliern en dag på frukost. – Conciergen
och hans hustru och döttrar sköta utomordentligt
väl om mig – de äro rigtigt vänliga präktiga
menniskor frukosterna äro så kopiösa
att jag lemnar hälften – jag som ändå
äter som en varg. – Jag sofver numera
lugnt, sedan jag använder samma medel
mot gatubullret som Odysseus mot Serenernas
sång – han göt vax i öronen på sina följesla-
gare – jag stoppar bomull rullad i vaselin
i öronen och sofver som en stock. Farväl,
tusen helsningar till alla från Mammas Atte.
till klädningen åt Annie behöves mått – jag ber henne skicka dem så snart som möjligt

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hvad det är roligt att få Mammas bref! De börja dessutom gå litet fortare nu för tiden. förr fick jag dem femte dagen på morgonen, nu den fjärde på aftonen. Gud ske lof för att ni alla mår bra, och som det synes på godt humör.

  Alexandra Edelfelt
 • Afvundas icke numera vädret här - det är fasligt: – blåst, slask, regn, hagel och 5, 6 grader öfver fryspunkten bara. Nej, sommarvädret var att koketteri som Paris stälde till för att rigtigt tjusa mig i början.

  Pariisi
 • Emellertid har jag låtit hvarken väder eller vind eller utställning och icke utställning inverka på mitt lynne. Jag är fortfarande mycket glad att vara här, och tycker att jag hvarje dag lär mig något här.

 • I går var jag på frukost hos M. Henri Pereire med Vallery-Radots och Dagnans. De bo i ett furstligt palats vid Parc monceau och ha de allra vackraste saker: taflor af Rembrandt och Dagnan. Mme Pereira är utomordentligt behaglig – det är omöjligt att se mera comme il faut och bra ut. Dagnan har målat hennes porträtt. De äro mycket rika, och Pereire ansågs på 50 och 60 talet komma efter Rothschildarne i täthet – men de ha som Vallery Radot säger "la pudeur de la richess."

  Parc Monceau Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Léontine Pereire Rembrandt René Vallery-Radot Rothschild Marie-Louise Vallery-Radot Henry Pereire
 • Underligt är det med judtypen – Hvarken han eller hon har den (hon är för resten af tysk-amerikansk extraktion och protestant, likasom alla barnen äro protestanter), den lille gossen som Dagnan också målat är en herrligt vacker pojke, alls ej judisk, och så kommer det, nu på två tre år (jag känner dem sedan 12 år) i den äldsta flickans typ, nu då hon blir 17 år, något så utprägladt judiskt, direkt från farfadern gamle Isaac Pereire.

  Pascal Dagnan-Bouveret Léontine Pereire Henry Pereire Jenny Pereire André Pereire Isaac Pereire
 • Dagnan talade med mig om kejsarporträttet igen, – både han och Vallery Radot äro verkliga vänner, och anse att jag har många afvundsmän och ett stort rykte som kunde få en skavank om Kejsar-porträttet utstäldes. – Emellertid säger Dagnan icke detta skäl åt någon utomstående. Igår vid frukosten sutto vi, D. på ena och jag på andra sidan om Madame Pereire, – och då hon frågade mig: mais qu'est -ce que les parisiens vous ont fait, Monsieur, pour que vous ne leur montriez pas le beau portrait du tsar? Svarade Dagnan att Kejsarn kunde komma till Finland i början af juli och att porträttet måste vara der då. Jag ber er alla för samma tal, och aldrig antyda ens att jag tyckt det lemna skäl till kritik. – Chambure och alla andra mena naturligtvis att det är mycket bra, utmärkt bra t.o.m. – men som det egentligen är konstnärernas mening som här betyder något, tror jag man ej behöfva fästa sig vid den stora publiken, huru distingerade än några af dess representanter äro.

  Suomi Emile de Chambure Pascal Dagnan-Bouveret Nikolaj II Léontine Pereire René Vallery-Radot
 • Jag har hela Rosqvist taflan med mig och alla tycka om den. Jag fortsätter den derför – Dagnan menade att jag borde göra najaden så långt borta och så försvinnande som möjligt, alldeles som Mamma i somras. – Jag har haft henne i alla möjliga ställningar, men har nu ändtligen stannat vid en, som synes mig mycket lockande. – Som jag fått 8 dagars frist kan jag lugnt göra taflan färdig och skicka den om den blir bra.

  Alexandra Edelfelt Pascal Dagnan-Bouveret Ville Rosqvist
 • Vallery Radots vilja att jag skall måla gumman Pasteur – det skulle jag gerna göra men hon är absolut emot det af en slags blyghet och anspråkslöshet.

  René Vallery-Radot Marie Pasteur Marie-Louise Vallery-Radot
 • Jag har stor lust att måla annat nu än porträtter – på idéer lider jag ingen brist. Jag kan ej gå in på Jean Berauds cyniska yttrande: Il est temps pour notre génération de se reposer – vingt années d'activité suffisent pour un hommes. – Han gjorde nog bäst i att ej mera måla, så som han målar nu. Här, mindre än hemma känner jag mig gammal, och då jag Gud – ske lof är frisk och stark och ej heller, som jag märker, andligt förslöad, så vet jag ej hvarför sig skulle sluta att måla och försöka mig på nytt.

  Jean Béraud
 • Det var ju roligt att flickorna trifdes på Laxpojo – det bevisar att Hjalmar L. var vänlig. Hufvudsaken med honom är att behandla honom nonchalant och naturligt – han är beskedlig och fiffig i grunden, men har det der judiska som tål vid stryk.

  Laxpojo Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Hjalmar Linder
 • Hvar dag tackar jag himlen att jag är här och ej i Petersburg det värsta hål och det tråkigaste mest oartistiska i verlden.

  Pietari
 • I morgon skall jag gå till Madame Artôt, som smågrälade på mig att jag hållit mig så länge borta från Paris.

  Pariisi Désirée Artôt
 • Björn Björnson med fru Oselio äro här – jag har ej sett dem, men har lust att bjuda dem hit till ateliern en dag på frukost.

  Bjørn Bjørnson Ingeborg Bjørnson
 • Conciergen och hans hustru och döttrar sköta utomordentligt väl om mig – de äro rigtigt vänliga präktiga menniskor frukosterna äro så kopiösa att jag lemnar hälften – jag som ändå äter som en varg.

 • Jag sofver numera lugnt, sedan jag använder samma medel mot gatubullret som Odysseus mot Serenernas sång – han göt vax i öronen på sina följeslagare – jag stoppar bomull rullad i vaselin i öronen och sofver som en stock.

  Odysseus
 • Farväl, tusen helsningar till alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *till klädningen åt Annie behöves mått – jag ber henne skicka dem så snart som möjligt