Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel grekcyprioter opera (konstart) allianser englantilaiset henkilökuvat Jumala keisarit kirjeet laulajat naiset näyttelyt paholainen ruotsalaiset sodat taide taidenäyttelyt taiteilijat taiteilijuus taulut ulkonäkö varallisuus

Paris, andradag påsk, kl. 6
e.m.
Älskade Mamma,
Jag mins många tillfällen af andlig
och kroppslig trötthet i mitt lif, men
ingenting liknande de sista dagarna.
Oro, tvekan, missnöje med hvad
jag gjort, forceradt arbete har
gjort att jag sofvit så otroligt
litet hela denna påskvecka. I
dag gick det formligen rundt för
mig deruppe på Ch. de Mars, jag
kastade mig i en droska, for hem,
kastade mig der i sängen och sof
som en stock, som en sten i 3
timmar – nu är jag menniska igen.
Naturligtvis är jag sist och slutligen
missnöjd med min utställning.
Alla mena att kejsarns porträtt
är bra som officiellt porträtt betraktadt
men att jag gjort många bättre
Konni har jag ej träffat. Han lär vara sig lik men gråhårig – hans fru mycket
behaglig och ungdomlig.

saker som målning. Det var i dag
målarenas dag och således den värsta
dusten. d.v.s ingenting annat
än rent måleriska hänsyn
togos i betraktande. Det är under-
ligt att se de upp- och nedåt-
gåenden som mina kamrater
äro utsatta för – jag är således
icke annorlunda än alla andra.
Alex. Harrison har taflor som
kommer en att tro att han är
litet rubbad, Roll har rätt
ynkliga taflor – Gervex som varit
dålig i många år rycker upp
sig med en ypperlig tafla –
Besnard är underligt tom och
svag o.s.v. Zorn håller sig på
höjden. Brangwyn, engelsman-
nen som jag beundrar som en af
vår tids största kolorister, såg jag
i dag. Han ser ut som hvilken

liten engelsk maskinist eller skepps
stewart som helst på Haikofjärden,
utan ett skäggstrå, rundt ansigte
och små svarta ögon. Blårandig skjorta
och liten rund filthatt – det var så obegrip
ligt att det verkligen var han.
I brefvet till Ellan
i går
berättade jag
om hela historien angående kejsar-
porträttet, öfvertalningarna, om-
målningen af fonden o.s.v. Jag
är alldeles för slö och trött att
nu objektivt kunna döma om
jag gjort rätt eller orätt. Dagnan
menade att det kanske ändå var
bäst att ställa ut det. De flesta
anse det bättre än Rosquist sjöjung-
frun, som förlorat mycket på
Salongen. Isynnerhet den rödaktiga
tonen, som var pointen i den, går
tillbaka genom att väggens färg
är mörkröd. – I hvarje hän-
delse har jag lärt mig mera på
dessa sista dagar än på månader
och år i Finland och Petersburg.

måleri skall vara form och färg
främst, sedan kommer allt det
andra till – men utan dessa två
är det ett oting.
I morgon är jag bjuden på Operan
af M. Fourton, hvars Vackra fru är
svenska (förut gift med en kammarherre
Boy) – de äro mycket rika och fina
hus här i staden. Tamagno sjunger
Otello af Verdi. Jag tar med förtjusning
fatt i allt som för ett ögonblick
får mig att glömma cette sale
peinture – la mienne!
Kriget har ju utbrutit nu på allvar.
– De äro icke goda på rysk franska
alliancen här, hvilken säga de, narrat
dem in i den potilique d'humiliations
som de spelat i kretensiska frågan
och i andra. – Sympathien äro för Grek-
land, men man talar förunderligt
litet om hela saken.
Gud låte Er alla få vara friska och
raska. Helsa alla från Mammas
Atte.
Min tanke, dominerande tanke är: hin håken må ta alla utställningar!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag mins många tillfällen af andlig och kroppslig trötthet i mitt lif, men ingenting liknande de sista dagarna. Oro, tvekan, missnöje med hvad jag gjort, forceradt arbete har gjort att jag sofvit så otroligt litet hela denna påskvecka. I dag gick det formligen rundt för mig deruppe på Ch. de Mars, jag kastade mig i en droska, for hem, kastade mig der i sängen och sof som en stock, som en sten i 3 timmar – nu är jag menniska igen.

  Marsfältet
 • Naturligtvis är jag sist och slutligen missnöjd med min utställning. Alla mena att kejsarns porträtt är bra som officiellt porträtt betraktadt men att jag gjort många bättre saker som målning. Det var i dag målarenas dag och således den värsta dusten. d.v.s ingenting annat än rent måleriska hänsyn togos i betraktande.

  Nikolaj II
 • Det är underligt att se de upp- och nedåtgåenden som mina kamrater äro utsatta för – jag är således icke annorlunda än alla andra. Alex. Harrison har taflor som kommer en att tro att han är litet rubbad, Roll har rätt ynkliga taflor – Gervex som varit dålig i många år rycker upp sig med en ypperlig tafla – Besnard är underligt tom och svag o.s.v. Zorn håller sig på höjden.

  Henri Gervex Anders Zorn T. Alexander Harrison Alfred Roll Albert Besnard
 • Brangwyn, engelsmannen som jag beundrar som en af vår tids största kolorister, såg jag i dag. Han ser ut som hvilken liten engelsk maskinist eller skeppsstewart som helst på Haikofjärden, utan ett skäggstrå, rundt ansigte och små svarta ögon. Blårandig skjorta och liten rund filthatt – det var så obegripligt att det verkligen var han.

  Haikofjärden Frank Brangwyn
 • I brefvet till Ellan i går berättade jag om hela historien angående kejsarporträttet, öfvertalningarna, ommålningen af fonden o.s.v. Jag är alldeles för slö och trött att nu objektivt kunna döma om jag gjort rätt eller orätt. Dagnan menade att det kanske ändå var bäst att ställa ut det. De flesta anse det bättre än Rosquist sjöjungfrun, som förlorat mycket på Salongen. Isynnerhet den rödaktiga tonen, som var pointen i den, går tillbaka genom att väggens färg är mörkröd.

  Pascal Dagnan-Bouveret Nikolaj II Ellan de la Chapelle Ville Rosqvist
 • I hvarje händelse har jag lärt mig mera på dessa sista dagar än på månader och år i Finland och Petersburg. måleri skall vara form och färg främst, sedan kommer allt det andra till – men utan dessa två är det ett oting.

  Suomi Pietari
 • I morgon är jag bjuden på Operan af M. Fourton, hvars Vackra fru är svenska (förut gift med en kammarherre Boy) – de äro mycket rika och fina hus här i staden. Tamagno sjunger Otello af Verdi. Jag tar med förtjusning fatt i allt som för ett ögonblick får mig att glömma cette sale peinture – la mienne!

  Parisoperan Giuseppe Verdi Othello Emile Fourton Matilda Fourton Adolf Boy Francesco Tamagno
 • Kriget har ju utbrutit nu på allvar. – De äro icke goda på rysk franska alliancen här, hvilken säga de, narrat dem in i den potilique d'humiliations som de spelat i kretensiska frågan och i andra. – Sympathien äro för Grekland, men man talar förunderligt litet om hela saken.

  Kreikka
 • Gud låte Er alla få vara friska och raska. Helsa alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Min tanke, dominerande tanke är: hin håken må ta alla utställningar!

 • *Konni har jag ej träffat. Han lär vara sig lik men gråhårig – hans fru mycket behaglig och ungdomlig.

  Konrad Zilliacus Lilian Zilliacus