Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

hattar Villa Edelfelt matematiker henkilökuvat Jumala kirjeet koulut kustantajat maaseutu matkat sää sähkeet taiteilijat talous tilaukset vaatteet

Paris 28 maj 1897
Älskade Mamma,
Jag har icke på en evighet skrifvit
till Mamma och jag känner det som
om jag begått ett förräderi. Som synes
är jag ännu här – Sedan 10 dagar
har jag rest hvar dag och börjar
nu skämmas lika mycket som
under de sista dagarne af min
Helsingforssejourer. – Jag kan då
aldrig lära mig att beräkna tiden.
Ända tills nu har jag målat på
Leffler. – I går hade han en slags
invignings frukost med bara
matematiker, medlemmar af insti-
tutet och jag. – Konstnärsmötet
i Stockholm försakar jag gerna,
isynnerhet, som Vallgrens,
Blomstedt, Järnefelt m.fl. ej heller
kunna resa dit. Så har jag
verkligen lust på London nu.
Om söndag eller måndag reser jag ändtli
gen och telegraferar genast min

adress. – från Demidoff har jag
ej fått något svar. Emellertid
har jag fru Gallatly att måla
grefvinnan Lewenhaupt att vända
mig till ifall jag kommer i något
klister. – Nu flyttar ni ut
på Haiko, endera dagen. Här
är det så kallt och blåsigt
att man alls ej tänker på
landet. 14 dagar tänker jag
stanna i London kommer så
hit på några dagar för att
packa in och sedan – sedan
mot norden. – Jag är så utled
på dessa framtids program som
jag ännu aldrig kunnat genom-
föra. Hvarför icke tiga,
låta bli att lofva, så vore
man åtminstone fri för folks
anmärkningar och eget sam-

vetsagg. –
Haiko! Jag ville bra gerna
vara der nu för att litet
bestyra om om målningen af
hörnrummet och tillbyggnaden
af bagarstugan. Det är näml.
nödvändigt att få ett rum
till bagarstugan – flytta höns-
gården högre upp på backen.
Jag ber derför Mamma beställa
stockar på sågen brygga rummet
(för Rosqvistar och andra) –
Jag skall betala räkningarna
sedan. –
Kickis betyg var ju ej så
briljant – 2 sjuor! Huru
går det med hans skola?
Jag vet alls ej hvad man
nu slutligen bestämt, lika

så litet som jag vet hvart
hon reser eller rest. –
Jag röstade för Brobergsskola.
Nog lär han väl kunna få
snälla kamrater der också om
det icke är Åke precis.
– Mitt arma hufvud går omkring
med allt det jag har att
göra och allt det jag åtagit
mig. Pojkens skola kommer
så till. Måtte Annie inte
vara ledsen öfver det beslut
som redan fattats vis à vis detta.
till flickorna har jag skickat
3 hattar som jag är missnöjd
med – jag kan skicka en annan
med klädningarna. –
Farväl. Gud vare med Er –
Förlåt mig mitt söl. Konni
är just nu här – jag skall göra
honom bekant med förläggaren
Langen från München – mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har icke på en evighet skrifvit till Mamma och jag känner det som om jag begått ett förräderi.

  Alexandra Edelfelt
 • Som synes är jag ännu här – Sedan 10 dagar har jag rest hvar dag och börjar nu skämmas lika mycket som under de sista dagarne af min Helsingforssejourer. – Jag kan då aldrig lära mig att beräkna tiden.

  Helsinki
 • Ända tills nu har jag målat på Leffler. – I går hade han en slags invignings frukost med bara matematiker, medlemmar af institutet och jag.

  Gustaf Mittag-Leffler
 • Konstnärsmötet i Stockholm försakar jag gerna, isynnerhet, som Vallgrens, Blomstedt, Järnefelt m.fl. ej heller kunna resa dit.

  Tukholma Antoinette Råström Eero Järnefelt Ville Vallgren Väinö Blomstedt
 • Så har jag verkligen lust på London nu. Om söndag eller måndag reser jag ändtligen och telegraferar genast min adress. – från Demidoff har jag ej fått något svar. Emellertid har jag fru Gallatly att måla grefvinnan Lewenhaupt att vända mig till ifall jag kommer i något klister.

  Lontoo Augusta Lewenhaupt Elim Demidov di San Donato Edith Gallatly
 • Nu flyttar ni ut på Haiko, endera dagen. Här är det så kallt och blåsigt att man alls ej tänker på landet. 14 dagar tänker jag stanna i London kommer så hit på några dagar för att packa in och sedan – sedan mot norden.

  Lontoo Haikko Pohjoismaat Villa Edelfelt
 • Jag är så utled på dessa framtids program som jag ännu aldrig kunnat genomföra. Hvarför icke tiga, låta bli att lofva, så vore man åtminstone fri för folks anmärkningar och eget samvetsagg.

 • Haiko! Jag ville bra gerna vara der nu för att litet bestyra om om målningen af hörnrummet och tillbyggnaden af bagarstugan. Det är näml. nödvändigt att få ett rum till bagarstugan – flytta hönsgården högre upp på backen. Jag ber derför Mamma beställa stockar på sågen brygga rummet (för Rosqvistar och andra) – Jag skall betala räkningarna sedan.

  Haikko Villa Edelfelt Alexandra Edelfelt Ville Rosqvist
 • Kickis betyg var ju ej så briljant – 2 sjuor! Huru går det med hans skola? Jag vet alls ej hvad man nu slutligen bestämt, likaså litet som jag vet hvart hon reser eller rest. – Jag röstade för Brobergsskola. Nog lär han väl kunna få snälla kamrater der också om det icke är Åke precis. – Mitt arma hufvud går omkring med allt det jag har att göra och allt det jag åtagit mig. Pojkens skola kommer så till. Måtte Annie inte vara ledsen öfver det beslut som redan fattats vis à vis detta.

  Brobergska samskolan Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Åke
 • till flickorna har jag skickat 3 hattar som jag är missnöjd med – jag kan skicka en annan med klädningarna.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Farväl. Gud vare med Er – Förlåt mig mitt söl.

 • Konni är just nu här – jag skall göra honom bekant med förläggaren Langen från München

  München Konrad Zilliacus Albert Langen