Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

punsch lunch kaffe whiskey arkkitehtuuri henkilökuvat höyrylaivat itämaat juomat juutalaiset kalusteet kevät kirjailijat kuninkaalliset kuninkaat linnat lyriikka matkat näyttelyt nimipäivät päivälliset palatsit patsaat prinssit puheet ruotsalaiset sähkeet seuraelämä taidenäyttelyt taiteilijat talvi vuodenajat

Stockholm 4 april 98
Skandia Maj [med blyerts]
Älskade Mamma,
Min gratulation till de båda Alexandror-
na kommer litet för sent, åtminstone
denna skriftliga; jag skall dock telegra-
fera i morgon. – Jo allt har gått utom-
ordentligt bra tills dato, och jag är rigtigt
glad att jag skakade af mig allt österländskt
och kom hit till sol och vår och glada
förstående menniskor o. gamla kamrater. Jag
har sett utställningar och träffat konst-
närer under dessa tre dagar och dervid
lärt mig mera än under hela vintern
med dess 3 Petersburgsbesök. Zorns träffade
jag genast och gjorde upp ressällskap med
dem till Berlin och Paris – Z. har ingenting
utställt i Paris, han heller och vi kunna
derför resa med lugnt mod, utan fruktan
för obehagliga öfverraskningar. De ha
alla varit mycket, mycket vänliga här.
Alla t.o.m. prins Eugen anse det som
en pligt att gifva Aho ett så godt
intryck af Sverige som möjligt – och
sålunda i någon mån bidraga till "att
inom Sveriges gräns eröfra Finland åter".
Huru många gånger har ej dessa ord
citerats dessa dagar! – bland det stili-

gaste var en supé hos prinsen
(jag var ensam bjuden af oss tre) – för
ett 30 tal målare och konstnärer med
fruar. Vi åto i Sofia Albertinas
magnifika matsal – allt var gustavianskt
silfver, Sergelska byster – och den
vackraste arkitektur. Det var verkligen
bland det roligaste och stilfullaste jag
någonsin varit med om. Rummet
gaf en viss prägel åt sammanvaron,
och vi tyckte oss lite hvar ha "en
Voltaire's snille". Scholanders syster
fru Broberg med det stora, hvitblonda
håret och tungan på skaft, fru Lundberg
grefvinnan Wrangel, alla mycket roliga
och skarpa bidrogo till stämningen.
festen i går var
vid Lidingö bro
i början litet stel –
men så kom ett mycket vackert tal
till oss af Ellen Key, på hvilket
Söderhjelm svarade rigtigt bra – litet
långt möjligen – Jag fortsatte med
att läsa upp ett poem som skildrade
vår flathet att ej kunna betala
tillbaka all godhet och all qvickhet
i samma mynt – något som jag

satt ihop en stund förut medan de andra
sofvo. Jag måtte ha utfört denna smörja
mycket bra eftersom den hade en
succes som sjelfva texten verkligen ej
förtjena. De grinade alla, prinsen
omåttligt. – Några saker som jag komma
ihog citerar jag (Mörner tog manuskriptet)
– Jag vill förutskicka att alla qvickheter
och namn skulle gå ut på U.D. –
Mörner heter sålunda Utiles Dräng
(Uroxens descendent, som också pro-
ponerats, var han, med rätta, mankerad
öfver) Levertin Unga Disraëliten,
prinsen Utomordentlig Dux, Zorn
Utlandets dalmas o.s.v. –
Jo, det hätte bl.a, om jag mins rätt
tre vise män uti Österland
De gingo och svärmade hand i hand
men väcktes plötsligt ur sitt drömmeri
af Utile-drängens lystringsskri.
"till U.D." det ljöd öfver land och sjö
"En gång se U.D. och sedan dö!"
Och strax fick man skåda på gungande stråt,
tre fåvitske män uti en båt
i Stockholm de bjödos på middag och lunch
och sexa med whisky och kaffe och punsch.
De bjödos på vitser, på qvickt kåseri
djupsinniga tankar och eldigt geni. –

så funderade de på huru de skulle kunna
svara på all denna herrlighet
Se slogo tillsammens de hufvuden tre
De klungo så dystert som ihåligt trä *)
*) Heidenstamskt rim,
(Stor munterhet)
"det blir ett fiasko af denna var färd,
vi äro blott bönder i andens värld
Vi äro ej qvicka i skålar och tal!
det hela blir bara
slutar med
en gräslig skandal.
Vi kompromettera vår reputation
i afton i slaget vid Lidingöbron
nej, hellre fly från den qvicka milieu,
der vi spela rolen af Pauvres honteux.
hvarpå de f.d. vise männen skamsne
dra till sitt land igen, men mötta af
ovilja i hemlandet t.f. af den dåliga repre-
senteringen, och förtviflade, fatta de ett hemskt
beslut:
De störta sig alla i Ålands haf
och dito i en förtidig graf.
Af de många sens moral'er som
Jag lät den vittra areopagen välja på,
hade denna den största succes:
Skomakare, lemna aldrig din läst,
ty U.D. är bra, men hjemme är bäst.
– Heidenstam och Levertin drucko med den
"store skalden" och stämningen blef af detta
anspråkslösa fåneri ganska animerad.

Der sjöngs också mycket. Fru Gulbrandson
och Albert Engström – toute la lyre. –
I dag hos Snoilsky blir det allvarli-
gare – Jo, jag glömde några andra
namn t.ex. A. Engström: Uteliggarenas
Delaroche och Wåhlin: Usedom (af
Usedom och Wollin). Våra namn diskuterades
ifrigt, men intet beslut fattades.
– I morgon Palmes, Lefflers och så har
Heidenstam och Levertin bjudit oss på en
skaldeafton som lofva att bli mycket
rolig. – Wåhlin har gifvit ett stort
otryckt manuskript af Heidenstam åt
Annie till Autografsamlingen.
Nu måste jag aflemna brefvet
som skall gå med Bore. Måtte ni
alla vara friska! det är min ständiga
tanke och önskan. Jag reser fredag
eller lördag qväll till Köpenhamn,
och sammanträffar der med Zorns.
Jag har träffat fürstenbergs och Larson
skall gå ut till Erikson som skulpterar
flitigt här. Zorn målar kungens por-
trätt. Vi voro alla tre och sågo på
det och slottet. Porträttet blir utmärkt
en rigtigt ovanligt utmärkt Zorn,
måladt som Van Dyck, öfverdådigt.

Zorn och Heidenstam be om sin helsning
Heidenstams första fråga var om
Mamma, Vrangels om Bertha.
Ja, så roligt det än vore att fort-
sätta måste jag sluta nu.
Jag tar er alla i famn och önskar
Er allt godt.
Mammas egen gamle
Atte.

Ambassade
Impériale
de Russie
Min namnsdag. d. 6 Juli
Juni
1898, hos Koki Etter.
Älskade Mamma,
Mammas snälla vänliga gratulation
var mitt första intryck på denna
namnsdags måndags morgon. tack
tusen tack derför. – Jag tänker
att detta kommer till Er då
Ni med alla Edra protegéer
från Hfors (Gustafsson, Saltzmannar
o.a) äro midt upp i sång
och musik. I går afton
må ni tro att jag hade en
konstnjutning af ädlaste slag
Coquelin hade skickat mig en
loge till Cyrano. Jag hade bjudit
Mueniers och Vallgrens (jag tvekade
mellan de senare och Zilliacuses, men
som fru Z ändå ej förstår så bra
franska, tänkte jag hon ej skulle

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Min gratulation till de båda Alexandrorna kommer litet för sent, åtminstone denna skriftliga; jag skall dock telegrafera i morgon.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jo allt har gått utomordentligt bra tills dato, och jag är rigtigt glad att jag skakade af mig allt österländskt och kom hit till sol och vår och glada förstående menniskor o. gamla kamrater. Jag har sett utställningar och träffat konstnärer under dessa tre dagar och dervid lärt mig mera än under hela vintern med dess 3 Petersburgsbesök.

  Pietari
 • Zorns träffade jag genast och gjorde upp ressällskap med dem till Berlin och Paris – Z. har ingenting utställt i Paris, han heller och vi kunna derför resa med lugnt mod, utan fruktan för obehagliga öfverraskningar.

  Pariisi Berliini Anders Zorn Emma Zorn
 • De ha alla varit mycket, mycket vänliga här. Alla t.o.m. prins Eugen anse det som en pligt att gifva Aho ett så godt intryck af Sverige som möjligt – och sålunda i någon mån bidraga till "att inom Sveriges gräns eröfra Finland åter". Huru många gånger har ej dessa ord citerats dessa dagar!

  Suomi Ruotsi Eugen Juhani Aho
 • bland det stiligaste var en supé hos prinsen (jag var ensam bjuden af oss tre) – för ett 30 tal målare och konstnärer med fruar. Vi åto i Sofia Albertinas magnifika matsal – allt var gustavianskt silfver, Sergelska byster – och den vackraste arkitektur. Det var verkligen bland det roligaste och stilfullaste jag någonsin varit med om. Rummet gaf en viss prägel åt sammanvaron, och vi tyckte oss lite hvar ha "en Voltaire's snille". Scholanders syster fru Broberg med det stora, hvitblonda håret och tungan på skaft, fru Lundberg grefvinnan Wrangel, alla mycket roliga och skarpa bidrogo till stämningen.

  Voltaire Eugen Gustav III Sven Scholander Johan Tobias Sergel Ellen Lundberg-Nyblom Sophia Albertina Anna Boberg
 • festen i går var vid Lidingö bro i början litet stel – men så kom ett mycket vackert tal till oss af Ellen Key, på hvilket Söderhjelm svarade rigtigt bra – litet långt möjligen – Jag fortsatte med att läsa upp ett poem som skildrade vår flathet att ej kunna betala tillbaka all godhet och all qvickhet i samma mynt – något som jag satt ihop en stund förut medan de andra sofvo. Jag måtte ha utfört denna smörja mycket bra eftersom den hade en succes som sjelfva texten verkligen ej förtjena. De grinade alla, prinsen omåttligt.

  Lidingö bro värdshus Eugen Werner Söderhjelm Ellen Key
 • Några saker som jag komma ihog citerar jag (Mörner tog manuskriptet) – Jag vill förutskicka att alla qvickheter och namn skulle gå ut på U.D. – Mörner heter sålunda Utiles Dräng (Uroxens descendent, som också proponerats, var han, med rätta, mankerad öfver) Levertin Unga Disraëliten, prinsen Utomordentlig Dux, Zorn Utlandets dalmas o.s.v. – Jo, det hätte bl.a, om jag mins rätt tre vise män uti Österland De gingo och svärmade hand i hand men väcktes plötsligt ur sitt drömmeri af Utile-drängens lystringsskri. "till U.D." det ljöd öfver land och sjö "En gång se U.D. och sedan dö!" Och strax fick man skåda på gungande stråt, tre fåvitske män uti en båt i Stockholm de bjödos på middag och lunch och sexa med whisky och kaffe och punsch. De bjödos på vitser, på qvickt kåseri djupsinniga tankar och eldigt geni. – så funderade de på huru de skulle kunna svara på all denna herrlighet Se slogo tillsammens de hufvuden tre De klungo så dystert som ihåligt trä *) *) Heidenstamskt rim, (Stor munterhet) "det blir ett fiasko af denna var färd, vi äro blott bönder i andens värld Vi äro ej qvicka i skålar och tal! det hela blir bara slutar med en gräslig skandal. Vi kompromettera vår reputation i afton i slaget vid Lidingöbron nej, hellre fly från den qvicka milieu, der vi spela rolen af Pauvres honteux. hvarpå de f.d. vise männen skamsne dra till sitt land igen, men mötta af ovilja i hemlandet t.f. af den dåliga repre- senteringen, och förtviflade, fatta de ett hemskt beslut: De störta sig alla i Ålands haf och dito i en förtidig graf. Af de många sens moral'er som Jag lät den vittra areopagen välja på, hade denna den största succes: Skomakare, lemna aldrig din läst, ty U.D. är bra, men hjemme är bäst. Heidenstam och Levertin drucko med den "store skalden" och stämningen blef af detta anspråkslösa fåneri ganska animerad.

  Tukholma Ahvenanmeri Eugen Verner von Heidenstam Anders Zorn Werner Söderhjelm Oscar Levertin Juhani Aho Birger Mörner
 • Der sjöngs också mycket. Fru Gulbrandson och Albert Engström – toute la lyre.

  Albert Engström Ellen Gulbranson
 • I dag hos Snoilsky blir det allvarligare

  Carl Snoilsky
 • Jo, jag glömde några andra namn t.ex. A. Engström: Uteliggarenas Delaroche och Wåhlin: Usedom (af Usedom och Wollin). Våra namn diskuterades ifrigt, men intet beslut fattades

  Usedom Wollin / Wolin Paul Delaroche Albert Engström Karl Wåhlin
 • I morgon Palmes, Lefflers och så har Heidenstam och Levertin bjudit oss på en skaldeafton som lofva att bli mycket rolig.

  Hanna von Born Verner von Heidenstam Gustaf Mittag-Leffler Sven Palme Signe Mittag-Leffler Oscar Levertin
 • Wåhlin har gifvit ett stort otryckt manuskript af Heidenstam åt Annie till Autografsamlingen.

  Alexandra Edelfelt Verner von Heidenstam Karl Wåhlin
 • Nu måste jag aflemna brefvet som skall gå med Bore. Måtte ni alla vara friska! det är min ständiga tanke och önskan.

 • Jag reser fredag eller lördag qväll till Köpenhamn, och sammanträffar der med Zorns.

  Kööpenhamina Anders Zorn Emma Zorn
 • Jag har träffat fürstenbergs och Larson skall gå ut till Erikson som skulpterar flitigt här.

  Carl Larsson Pontus Fürstenberg Johan Ericson (epävarma yhteys) Göthilda Fürstenberg Ida Ericson (epävarma yhteys)
 • Zorn målar kungens porträtt. Vi voro alla tre och sågo på det och slottet. Porträttet blir utmärkt en rigtigt ovanligt utmärkt Zorn, måladt som Van Dyck, öfverdådigt.

  Oskar II Anthonis van Dyck Anders Zorn Werner Söderhjelm Juhani Aho
 • Zorn och Heidenstam be om sin helsning Heidenstams första fråga var om Mamma, Vrangels om Bertha.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Verner von Heidenstam Tekla Wrangel Anders Zorn Carl Wrangel
 • Ja, så roligt det än vore att fortsätta måste jag sluta nu. Jag tar er alla i famn och önskar Er allt godt. Mammas egen gamle Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • #Mammas snälla vänliga gratulation var mitt första intryck på denna namnsdags måndags morgon. tack tusen tack derför.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag tänker att detta kommer till Er då Ni med alla Edra protegéer från Hfors (Gustafsson, Saltzmannar o.a) äro midt upp i sång och musik.

  Helsinki Carl Fridolf Romulus Gustafsson (epävarma yhteys) Fredrik Saltzman (epävarma yhteys)
 • I går afton må ni tro att jag hade en konstnjutning af ädlaste slag Coquelin hade skickat mig en loge till Cyrano. Jag hade bjudit Mueniers och Vallgrens (jag tvekade mellan de senare och Zilliacuses, men som fru Z ändå ej förstår så bra franska, tänkte jag hon ej skulle

  Antoinette Råström Benoît Constant Coquelin Marie Muenier Ville Vallgren Konrad Zilliacus Lilian Zilliacus Jules-Alexis Muenier Cyrano de Bergerac