Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

cyklar transportmedel rättsfall bilar domstolar ateljeet henkilökuvat jesuiitat Jumala juutalaiset katolisuus kirjeet kolmikymmenvuotinen sota lämpötila maailmannäyttelyt näyttelyt nimipäivät politiikka protestantismi puistot ruotsalaiset sää sähkeet seuraelämä silmälasit taidenäyttelyt teatteritaide venäläiset venäläistämispolitiikka ystävät

Paris 4 maj 99
Älskade Mamma,
Nu har jag igen att tacka Mamma för ett
andra bref, som gjorde mig stor glädje.
Jag såg deri att Ni alla voro friska
och det var så mycket kärare för mig
som jag ej fått ett enda ord från Skat-
udden, ehuru jag skrifvit dit ganska
flitigt. Jag har gjort flera skilda
teckningar af Dæhn, som suttit här
alla dagar men vet ännu ej rigtigt
huru jag skall göra honom. Han vill
näml. målas civil och utan pince-nez
och det förändrar honom betydligt.
Han har ingenting att göra här, och
betraktar derför seancerna som en mycket
lämplig distraktion. Bara jag får tag
i ställningen så går det nog. Jag njuter
af min mycket goda atelier. Emeller-
tid kom detta arbete (som måste vara
färdigt den 15) litet för brådstörtadt.
Jag har alls ej kunnat gå på Salongen eller
Louvren, icke fått träffa målare och kamrater.

Om aftnarne har jag mest varit med
Pasteur och Vallery Radots, utom tvenne
aftnar, då hasarden fört mig tillsammans
med Acku, hans gemål och svägerska fru
Bratt från Göteborg. Hos Pasteurs vilja
de alla att jag skall måla att porträtt
att Mme Pasteur, modren, nu. Jag
har svårt att säga nej – emellertid beslu-
ter jag mig först efter den 15 maj.
Någon särdeles succès har jag ej på Salongen,
efter hvad jag tycker. Också var det dumt
att jag ej har några fler taflor. –
Fortsättning den 5. Gratulerar, gratu-
lerar. Jag telegraferade tidigt på mor-
gonen och hoppas att telegrammet kommit
fram nu redan. I går fick jag en depesch
fr. Helsingfors, som sade att Ni alla var
friska. Tack för den. Här är det under-
ligt väder – 12, 10 grader, (kallt om natten)
och hela tiden en isande kall blåst. Man
har således just inga vårkänslor. Eget är

att blad och blommor icke dofta när det
är sådant här väder. I går morgse gick
jag ut till St Cloud genom hela Boulogner
skogen – vackert var det, men inte fick
jag någon sommardoft i näsan. Bois
de B. är alldeles förgiftad af dessa
hundradetals automobiler af alla
skepnader som rulla förbi med gräslig
hastighet, do buller och lukt. Det tyckes
vara en mani nu för tiden. Veloci-
pederna ha fått maka åt sig. Hvad
det kan vara för ett nöje att sitta
på ett sådant der petroleumkök orör-
lig och med risken att köra öfver folk,
det kan jag icke begripa.
I går afton var jag med Jean Baptiste Pasteur
på Odeonteatern, ditbjuden af för-
fattaren Fabrice Carré. Hans pjes
"Ma bru" är en farce-komedi, som
gör att man får skratta kontinuer-
ligt under tre timmar. – Om en liten
stund kommer Dæhn igen. Jag tror nog
att porträttet blir färdigt till den 15 –
och då har jag ju väl användt min
tid – icke sannt. Muenier tycker att jag
vid det laget bör vara så trött att jag kan

behöfva 8 dagars hvila, och bjuder mig der-
för till Coulevon nära Vesoul – jag tror dock
ej att jag far. Deremot skulle jag bra gerna
då vara några dagar i Versailles.
Jag tänker ej på framtiden, på denna som-
mar, då jag tagit mig att måla
mera än jag rimligtvis kan hinna med
på 3 år – icke på verldsutställningen –
på ingenting som rör morgondagen. –
Här talas ganska allmänt om Finland.
D.v.s. alla s.k. "intellectuels" alla som
äro för revisionen, äro lifligt intresserade för
vår sak. Jag är förvånad öfver att alla
som jag talat med så utan förbehåll sagt
sin mening – de flesta ha börjat tala om saken
med mig. – De sista nyheterna i Dreyfussaken
äro helt och hållet till revisionens förmån, och
man kan icke tänka sig att la Cour de Cassation
vore så blind att den trots allt som kommit
i dagen ändå hindrade revisionen. Men ingenting
är omöjligt när jesuiterna att med i spelet! –
det packet – att man ännu 250 år efter
30 åriga kriget skall dras med dem.
Måtte Ni nu allesamman må bra och hålla
ut till landsflyttningen. Det skall bli bra
roligt att komma till Haiko igen, måtte
det bli lugnare än sista sommarn med dess
miljoner ryssar, regelbundet aflösande hvarandra,
utan uppehåll och utan misskund.
Gud vara med Er alla – helsa alla från Mammas
Atte.
Säg Ellan att hon skall laga så att Ahrenberg får sin djurbok igen

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nu har jag igen att tacka Mamma för ett andra bref, som gjorde mig stor glädje. Jag såg deri att Ni alla voro friska och det var så mycket kärare för mig som jag ej fått ett enda ord från Skatudden, ehuru jag skrifvit dit ganska flitigt.

  Skatudden Alexandra Edelfelt
 • Jag har gjort flera skilda teckningar af Dæhn, som suttit här alla dagar men vet ännu ej rigtigt huru jag skall göra honom. Han vill näml. målas civil och utan pince-nez och det förändrar honom betydligt. Han har ingenting att göra här, och betraktar derför seancerna som en mycket lämplig distraktion. Bara jag får tag i ställningen så går det nog. Jag njuter af min mycket goda atelier. Emellertid kom detta arbete (som måste vara färdigt den 15) litet för brådstörtadt.

  Woldemar Karl von Dæhn
 • Jag har alls ej kunnat gå på Salongen eller Louvren, icke fått träffa målare och kamrater.

  Louvren
 • Om aftnarne har jag mest varit med Pasteur och Vallery Radots, utom tvenne aftnar, då hasarden fört mig tillsammans med Acku, hans gemål och svägerska fru Bratt från Göteborg.

  Göteborg Jean Baptiste Pasteur René Vallery-Radot Axel Berndtson Marie-Louise Vallery-Radot Marie Louise Berndtson Emma Matilda Bratt (epävarma yhteys)
 • Hos Pasteurs vilja de alla att jag skall måla att porträtt att Mme Pasteur, modren, nu. Jag har svårt att säga nej – emellertid besluter jag mig först efter den 15 maj.

  Jean Baptiste Pasteur Marie Pasteur Marie-Louise Vallery-Radot
 • Någon särdeles succès har jag ej på Salongen, efter hvad jag tycker. Också var det dumt att jag ej har några fler taflor.

 • Fortsättning den 5.

 • Gratulerar, gratulerar. Jag telegraferade tidigt på morgonen och hoppas att telegrammet kommit fram nu redan.

 • I går fick jag en depesch fr. Helsingfors, som sade att Ni alla var friska. Tack för den.

  Helsinki
 • Här är det underligt väder – 12, 10 grader, (kallt om natten) och hela tiden en isande kall blåst. Man har således just inga vårkänslor. Eget är att blad och blommor icke dofta när det är sådant här väder. I går morgse gick jag ut till St Cloud genom hela Boulognerskogen – vackert var det, men inte fick jag någon sommardoft i näsan.

  Saint-Cloud Bois de Boulogne
 • Bois de B. är alldeles förgiftad af dessa hundradetals automobiler af alla skepnader som rulla förbi med gräslig hastighet, do buller och lukt. Det tyckes vara en mani nu för tiden. Velocipederna ha fått maka åt sig. Hvad det kan vara för ett nöje att sitta på ett sådant der petroleumkök orörlig och med risken att köra öfver folk, det kan jag icke begripa.

  Bois de Boulogne
 • I går afton var jag med Jean Baptiste Pasteur på Odeonteatern, ditbjuden af författaren Fabrice Carré. Hans pjes "Ma bru" är en farce-komedi, som gör att man får skratta kontinuerligt under tre timmar.

  Théâtre de l'Odéon Jean Baptiste Pasteur Fabrice Carré
 • Om en liten stund kommer Dæhn igen. Jag tror nog att porträttet blir färdigt till den 15 – och då har jag ju väl användt min tid – icke sannt.

  Woldemar Karl von Dæhn
 • Muenier tycker att jag vid det laget bör vara så trött att jag kan behöfva 8 dagars hvila, och bjuder mig derför till Coulevon nära Vesoul – jag tror dock ej att jag far.

  Coulevon Vesoul Jules-Alexis Muenier
 • Deremot skulle jag bra gerna då vara några dagar i Versailles.

  Versailles
 • Jag tänker ej på framtiden, på denna sommar, då jag tagit mig att måla mera än jag rimligtvis kan hinna med på 3 år – icke på verldsutställningen – på ingenting som rör morgondagen.

 • Här talas ganska allmänt om Finland. D.v.s. alla s.k. "intellectuels" alla som äro för revisionen, äro lifligt intresserade för vår sak. Jag är förvånad öfver att alla som jag talat med så utan förbehåll sagt sin mening – de flesta ha börjat tala om saken med mig.

  Suomi
 • De sista nyheterna i Dreyfussaken äro helt och hållet till revisionens förmån, och man kan icke tänka sig att la Cour de Cassation vore så blind att den trots allt som kommit i dagen ändå hindrade revisionen. Men ingenting är omöjligt när jesuiterna att med i spelet! – det packet – att man ännu 250 år efter 30 åriga kriget skall dras med dem.

  Alfred Dreyfus
 • Måtte Ni nu allesamman må bra och hålla ut till landsflyttningen. Det skall bli bra roligt att komma till Haiko igen, måtte det bli lugnare än sista sommarn med dess miljoner ryssar, regelbundet aflösande hvarandra, utan uppehåll och utan misskund. Gud vara med Er alla – helsa alla från Mammas Atte.

  Haikko Alexandra Edelfelt
 • Säg Ellan att hon skall laga så att Ahrenberg får sin djurbok igen

  Johan Jacob Ahrenberg Ellan de la Chapelle