Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

republik (statsskick) folket (fenomen) rättsfall personlighet amerikkalaiset eläimet henkilökuvat hevonen Jumala juutalaiset kahvilat keisarit kuvitus liikunta mallit (ammatti) matkat miehet monarkismi paavit palvelusväki patsaat politiikka tasavaltalaisuus tilaukset ulkonäkö venäläistämispolitiikka yhteiskuntaluokat

Måndag d. 12 juni 99 kl. 7 e.m.
Älskade Mamma,
Det är utomordentligt roligt att
ännu få bref från Eder derhemma, då
jag som mitt dumma fixerande af
resdagar alltid tros vara rest veckotal
förrän jag kan ge mig i väg. Så också
nu. Jag har talt om den 10 hela
våren, och nu, den 12, ser jag att Mme
Pasteur tar minst en vecka till, och
så skulle jag ju också rita några hästar
för fänr. St. Sägner i en bildhuggares stall –
det är redan öfverenskommet derom.
Det ser derför ut som om jag midsom-
maraftonen ej skulle vara hemma än-
nu utan troligen i Kbhvn – Jag har
arbetet mycket dessa sista tider, alls ej
gått, och har bloden åt hufvudet – också
af oro och hetta. – Madame Pasteurs por-
trätt blir ett af mina bästa. Alla tycka
om det och tycka att det är likt,
Samt att jag sagt så mycket i det.
Vacker är hon icke i vanlig mening –
liknar Tajta till dragen men har ej Tajtas vackra
hvita hår. Men hon är en genompigg

vänlig och liflig gumma, och så har
hon i 45 år varit Pasteurs sekreterare
och har reda på sig inom vetenskaperna.
Jag är som barn i huset der och de ha
verkligen mycken vänskap för mig, det
känner jag i luften. Att Pasteur höll
af mig gör att de liksom fått mig
i arf. Kl. 9 på morgonen
börja vi
måla. –
Kl. 12 frukost, så litet påtande på
porträttet till kl. 3 och så försvinner
jag och solen kommer in i rummet
i stället. – Hade jag ej haft mycket
annat språng dessa tiden – saker som
bättre kunna relateras muntligt, så hade
det ändå gått an, men nu har det
varit så att jag ibland varit gräsligt
utfaren.
Så här ungefär är porträttet
hon sitter vid sitt skrifbord
på hvilket står en liten
byst af Pasteur bakom
ett fönster med nedfällda
persienner och hvita
gardiner framför.
hon sjelf i svart
naturligtvis med en
slags sorgmössa à la
Medicis, som ger
en viss stil. – Det
är något af Mammas
första porträtt i anordningen. Då jag

varit rätt väl disponerad har utförandet
blifvit kraftigt och friskt – om jag
bara kan låta bli att gå och förstöra
det. Att der i rummet bredvid finnas
taflor af Bonnat, Henner, Paul Dubois
o.d. Som jag alltjemnt går och ser på
gör väl också att jag försöka göra
så bra som möjligt. – Allt måleri
väsende vore bra om bara inte Söder-
ström & Cie skulle skrifva så skarpa
nästan hotande bref, der de tala om
de 35 tusen de redan satt i blöt o.d.
– d.v.s. – att jag strax borde komma hem,
sätta mig ned och rita deras planscher
och säga adjö åt allt annat, verlds-
utställningen, universitetsmålningarna
o.s.v. –
– Här ha varit upprörda tider, må
ni tro. I går slogos de igen, royalister
och republikaner (med käppar och
ölglas) på Armenonville. I förrgår
stor bjudning hos Trarieux för
Picquart. Coquelin gick dit, der hade
varit en gripande scen då Matthieu
Dreyfus föll rörd i Picquarts armar.
Hos Pasteurs äro de ifriga Dreyfusader
på institutet ännu mera Duclaux
o. Roux äro ju bland de ifrigaste lederne.

Men allt hvad snobbar heter äro emot
– man kan ej vara rigtigt ArturMeyerskt
pomaderad "galanthomme", cercleux,
chic m.m. om man ej skriker Vive
l'armée och à bas les juifs. Ingenting
har indelat menniskorna såsom denna
historia. Det värsta är att militär
partiet ännu vill döma honom,
på grund af – gissa hvad! Jo Kejsar
Wilhelms bref, som ju hvarje klok
menniska måste hålla för grofva
förfalskningar, men som de tro eller
låtsas tro på. – Många ss. Anatole
France, Clemenceau som jag talat med
äro icke optimister. – Hela folket
läser Petit Journal och tror blindt på
Dreyfus skuld.
Häromaftonen (i förrgår) bjöd jag först Sparre
på middag och var sedan af Coquelin
bjuden på "Plus que reine". – C. passar
ej ett dugg till Napoleon, kan ni
förstå, och intrycket af denne Bona
parte var derför snarare pinsamt.
Deremot var Jane Hading en mycket
bra Josephine, och uppsättningen var
präktig. Tänk, hela Davids Krönings-
tafla, med Notre Dame, påfven alla
marskalkar och hela sällskapet.

I morgon skall jag på middag till
unga Leon Moltke, som gift sig
med en stenrik och ful amerikanska.
Häromdagen var jag hos Modren,
som jag ej sett sedan hans död –
hon gret öfvermåttan, och jag
konstaterade att mitt porträtt var
ganska bra. Unge Leon vill ha
en kopia af det, men i full
uniform och 35 kraschaner. "Nästa
år, svarade jag. – Der var bl.a.
den andra sonens svärmor, en
Mme Bonaparte (Paterson) som såg
mycket hygglig ut. – I allmänhet
voro de icke dreyfusvänliga der och
jag fick hålla tungan rätt i munnen.
Nolesse oblige att vara korkad
nuförtiden.
Ja, måtte ni snart få det
vackert och måtte icke detta
år bli ett missväxtår för vårt land
också materielt. – Mycket ofta
talar jag om Finland – det är ju
så modernt nu. Mme Pasteur har
satt sig in i frågan och talar ofta

med mig om allt detta sorgliga. I lördags
voro vi Juhani Ahos och Acku hos
Aino Ackté, både divan och fr. Golovatsheff
voro eld och lågor. Aino har magrat
och vuxit ännu. En snäll flicka
är det. Talte jag om att jag
hörde henne i Benjamins role i Joseph?
– Jag kan ej säga huru lugnt det
kännes nu, då det ej blef någon
revolution af. – Det hade ändå
varit för galet. – Men royalisterna
klandra republiken som behöfde
40 tusen man för att hålla en handfull
royalister i schack – Så långt har
Drumont, Rochefort kommit med
sina smädelser, att folket tror d.v.s.
Kyparn på Kafé Moka, min concierge,
min Karlmodell Antonio och dylika,
att Loubet fått gräsligt mycket
pengar af panamisterna. Jag försöker
naturligtvis att omvända dessa 3 –
men hvad betyder det på 37 miljoner?
Farväl, helsa alla på Haiko må –
godt och Gud vare med Er. Mammas
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är utomordentligt roligt att ännu få bref från Eder derhemma, då jag som mitt dumma fixerande af resdagar alltid tros vara rest veckotal förrän jag kan ge mig i väg. Så också nu. Jag har talt om den 10 hela våren, och nu, den 12, ser jag att Mme Pasteur tar minst en vecka till, och så skulle jag ju också rita några hästar för fänr. St. Sägner i en bildhuggares stall – det är redan öfverenskommet derom. Det ser derför ut som om jag midsommaraftonen ej skulle vara hemma ännu utan troligen i Kbhvn

  Kööpenhamina Marie Pasteur Stål
 • Jag har arbetet mycket dessa sista tider, alls ej gått, och har bloden åt hufvudet – också af oro och hetta.

 • Madame Pasteurs porträtt blir ett af mina bästa. Alla tycka om det och tycka att det är likt, Samt att jag sagt så mycket i det. Vacker är hon icke i vanlig mening – liknar Tajta till dragen men har ej Tajtas vackra hvita hår. Men hon är en genompigg vänlig och liflig gumma, och så har hon i 45 år varit Pasteurs sekreterare och har reda på sig inom vetenskaperna. Jag är som barn i huset der och de ha verkligen mycken vänskap för mig, det känner jag i luften. Att Pasteur höll af mig gör att de liksom fått mig i arf. Kl. 9 på morgonen börja vi måla. – Kl. 12 frukost, så litet påtande på porträttet till kl. 3 och så försvinner jag och solen kommer in i rummet i stället.

  Louis Pasteur Fredrika Snygg Marie Pasteur
 • Hade jag ej haft mycket annat språng dessa tiden – saker som bättre kunna relateras muntligt, så hade det ändå gått an, men nu har det varit så att jag ibland varit gräsligt utfaren.

 • Så här ungefär är porträttet hon sitter vid sitt skrifbord på hvilket står en liten byst af Pasteur bakom ett fönster med nedfällda persienner och hvita gardiner framför. hon sjelf i svart naturligtvis med en slags sorgmössa à la Medicis, som ger en viss stil. – Det är något af Mammas första porträtt i anordningen. Då jag varit rätt väl disponerad har utförandet blifvit kraftigt och friskt – om jag bara kan låta bli att gå och förstöra det. Att der i rummet bredvid finnas taflor af Bonnat, Henner, Paul Dubois o.d. Som jag alltjemnt går och ser på gör väl också att jag försöka göra så bra som möjligt.

  Alexandra Edelfelt Paul Dubois Louis Pasteur Léon Bonnat Katarina di Medici Jean-Jacques Henner Marie Pasteur
 • Allt måleriväsende vore bra om bara inte Söderström & Cie skulle skrifva så skarpa nästan hotande bref, der de tala om de 35 tusen de redan satt i blöt o.d. – d.v.s. – att jag strax borde komma hem, sätta mig ned och rita deras planscher och säga adjö åt allt annat, verldsutställningen, universitetsmålningarna o.s.v.

  Lennart Söderström Werner Söderström
 • Här ha varit upprörda tider, må ni tro. I går slogos de igen, royalister och republikaner (med käppar och ölglas) på Armenonville. I förrgår stor bjudning hos Trarieux för Picquart. Coquelin gick dit, der hade varit en gripande scen då Matthieu Dreyfus föll rörd i Picquarts armar. Hos Pasteurs äro de ifriga Dreyfusader på institutet ännu mera Duclaux o. Roux äro ju bland de ifrigaste lederne. Men allt hvad snobbar heter äro emot – man kan ej vara rigtigt ArturMeyerskt pomaderad "galanthomme", cercleux, chic m.m. om man ej skriker Vive l'armée och à bas les juifs. Ingenting har indelat menniskorna såsom denna historia. Det värsta är att militärpartiet ännu vill döma honom, på grund af – gissa hvad! Jo Kejsar Wilhelms bref, som ju hvarje klok menniska måste hålla för grofva förfalskningar, men som de tro eller låtsas tro på. – Många ss. Anatole France, Clemenceau som jag talat med äro icke optimister. – Hela folket läser Petit Journal och tror blindt på Dreyfus skuld.

  Pavillon d'Armenonville Benoît Constant Coquelin Jean Baptiste Pasteur Georges Clemenceau Marie Pasteur Émile Roux Arhur Meyer Wilhelm II Marie-Georges Picquart Alfred Dreyfus Anatole France Émile Duclaux Ludovic Trarieux Mathieu Dreyfus
 • Häromaftonen (i förrgår) bjöd jag först Sparre på middag och var sedan af Coquelin bjuden på "Plus que reine". – C. passar ej ett dugg till Napoleon, kan ni förstå, och intrycket af denne Bonaparte var derför snarare pinsamt. Deremot var Jane Hading en mycket bra Josephine, och uppsättningen var präktig. Tänk, hela Davids Kröningstafla, med Notre Dame, påfven alla marskalkar och hela sällskapet.

  Notre Dame Benoît Constant Coquelin Jaques-Louis David Napoleon I Bonaparte Louis Sparre Pius VII Joséphine Bonaparte Jane Hading
 • I morgon skall jag på middag till unga Leon Moltke, som gift sig med en stenrik och ful amerikanska. Häromdagen var jag hos Modren, som jag ej sett sedan hans död – hon gret öfvermåttan, och jag konstaterade att mitt porträtt var ganska bra. Unge Leon vill ha en kopia af det, men i full uniform och 35 kraschaner. "Nästa år, svarade jag. – Der var bl.a. den andra sonens svärmor, en Mme Bonaparte (Paterson) som såg mycket hygglig ut. – I allmänhet voro de icke dreyfusvänliga der och jag fick hålla tungan rätt i munnen. Nolesse oblige att vara korkad nuförtiden.

  Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt Alfred Dreyfus Adam Moltke-Hvitfeldt Caroline Bonaparte Leon Moltke-Hvitfeldt Edith Marion Moltke-Hvitfeldt
 • Ja, måtte ni snart få det vackert och måtte icke detta år bli ett missväxtår för vårt land också materielt. – Mycket ofta talar jag om Finland – det är ju så modernt nu. Mme Pasteur har satt sig in i frågan och talar ofta med mig om allt detta sorgliga.

  Suomi Marie Pasteur
 • I lördags voro vi Juhani Ahos och Acku hos Aino Ackté, både divan och fr. Golovatsheff voro eld och lågor. Aino har magrat och vuxit ännu. En snäll flicka är det. Talte jag om att jag hörde henne i Benjamins role i Joseph?

  Aino Ackté Axel Berndtson Venny Soldan Juhani Aho Josef Benjamin Katarina Golovatscheff
 • Jag kan ej säga huru lugnt det kännes nu, då det ej blef någon revolution af. – Det hade ändå varit för galet. – Men royalisterna klandra republiken som behöfde 40 tusen man för att hålla en handfull royalister i schack – Så långt har Drumont, Rochefort kommit med sina smädelser, att folket tror d.v.s. Kyparn på Kafé Moka, min concierge, min Karlmodell Antonio och dylika, att Loubet fått gräsligt mycket pengar af panamisterna. Jag försöker naturligtvis att omvända dessa 3 – men hvad betyder det på 37 miljoner?

  Café Au Moka Henri Rochefort Edouard Drumont François Émile Loubet Antonio
 • Farväl, helsa alla på Haiko må – godt och Gud vare med Er. Mammas Atte.

  Haikko Alexandra Edelfelt