Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

katastrofer rättsfall republik (statsskick) arvosanat ateljeet huonekalut hyvästely instrumentit juhannus juhlat Jumala juutalaiset kalusteet kansallislaulut kirjeet laulajat mallit (ammatti) matkat päivälliset piano politiikka posti ranskalaiset ranskan kieli sää suomalaiset suomen kieli tasavaltalaisuus tulvat venäläistämispolitiikka vuotuisjuhlat

22 Juni 99.
Älskade Mamma
Här medfölja autografer*) åt Annie
Jag börjar bli resfärdig – men tror att
Jag måste stanna öfver midsommar-
dagarna här för att ha åtminstone
några teckningar till Fänr. Stål att slå
S. et Cie i halsen då jag kommer. En
polack, v. Rosen har gifvit mig ypper-
liga dokument för Kulneff och jag vore
galen om jag ej begagnade dem. Utan
denna fän. Ståls mara öfver mig vore jag nu
en lycklig menniska, ty jag har slutat ett
godt stycke arbete (tror jag nu åtminstone) med
Mme Pasteur. Alla som sett det, d.v.s. familjen
och hela Institutets läkare finna det mycket
bra. Likaså deras gamla vän la baronne Le
Pin, som sade: ce regard est l'histoire de
toute une vie de devoûment. – Jag var der
på familjemiddag i söndags och der höll på
att bli Krakel i anledning af l'affaire –
Gumman Le Pin var naturligtvis anti dreyfusarde..
– I går var det en finsk tacksägelsemiddag
för de fransmän som skrifvit mest om oss
och arbetet för oss. Senatorn Trarieux var heders-
gäst, Mamma vet han som spelat en så stor
*) Jag tror ändå att jag skickar autograferna skildt
då de måste rekommenderas

och vacker role i Dreyfussaken. Jag förde Aino
Ackté till bordet och höll festtalet, som jag
skall ge eder senare, då jag har det skrifligt.
Trarieux svarade utmärkt, klokt och varmt
Derefter höll den unge R. Puaux som har
blifvit en rigtig finsk patriot och som känna
sakerna hemma ypperligt (i Januari visste
han ingenting om saken ännu) ett varmt
tal för den finska konsten som han egnade
Ville Vallgren, Aino A. och mig. Stämningen var
mycket hög – Stor skada att Anatole France
ej kommit – han har lofvat skrifva förtalet
till Puaux' bok om "la Finlande, sa crise"
Jag hade beredt mig på ett rigtigt djupt
känd harang till A. F. som jag beundrar
ännu mera sedan jag känner honom. Hvad
det ändå är roligt att det finns sådana
karlar och sådana konstnärer! – Trarieux
gick på ett möte för Picquart, der han skulle
presidera. Stämningen var sådan att det föll
sig helt naturligt att Puaux satte sig till
pianot och spelade Marseljäsen och alla
föllo in med lust och lif. Aino Ackté var
mycket söt och talte om sin beundran
för Picquart så varmt och flickaktigt;
hon sade till Trarieux: je ne saurai lui
dire combien j'ai l'admiration pour lui
mais je le lui chanterai un jour!
fröken Söderhjelm, fr. Golovatscheff, Vallensköld
Acku m.fl. voro den. – – Denna varma
sympati från fransmäns sida gör godt i själen
– det är mest Dreyfusarder, det är sannt.

"Vous n'avez pas besoin de me dire leurs
noms", sade France "ce sont toujours les
mêmes qui se fait tuer". – Denna fest
der vi sjöngo Vårt land och marseljäsen, der
det talades så många varma ord, är ej
lätt att glömma. – finnarna sade att mitt
tal var bra. – I dag, min första fridag
efter porträttet i Institut Pasteur, hade jag
Koki och Chambure på frukost – det var
annat ljud i skällan än i går – décidément
le faubourg n'est pas pour moi, och "Vive
la République" tänkte jag i själen vid hvarje
deras ord. – K. kommer till Haiko kanske
förr än jag: han reser direkt öfver Berlin
och P.burg. – och jag skall ju i alla fall
stanna några dagar i Köpenhamn.
Hvad det är rysligt hemskt med öfver-
svämningarna hemma! I morgse då jag just
tänkte få sofva ut, kom, kl. 8, en förfärligt
lång målare Alarik Munsterhjelm på besök
han visste att jag gick bort tidigt – och han
berättade mig grymma saker om ängarna i
Tavastland, som ligga under vatten. – Det
var ledsamt att Juhani Aho hunnit resa –
han skulle nog haft
fått
ännu till några spånor
till efter gårdagen.
Det vore rysligt roligt att få ett bref
från Haiko, för att få höra att ni äro
der i lugn och ro och oförkylda i detta
grymma väder. Kicki som skref till mig
ett långt och jemförelsevis rigtigt franskt
bref från ensamheten på Saaris, talar också
om des terribles inondations partout en Finlande.

han fick inte mera än 6 i finsk skrifvning
ändå, den strunten – derför har han dröjt
med att skicka mig vitsorden.
Jag vet ej om Sparre rest redan –
han skulle fara till München. Jag tycker
han blir litet för exclusiv med stolar
och bord och gardiner. – för resten var han
på ypperligt humör och tycktes mycket
upplifvad af Paris.
4:häftet af fänrik Stål – Hela sommarn slafveri,
omöjligt att göra något till 1900 – se der
se der, se der, se der en krigares kalas – och
källa till bekymmer. Jag fruktar att jag
får sitta i Helsingfors, i ateliern och rita
värre, der har jag ju kostymer och får stads-
bud till modeller – ett grymt perspektiv!
Vallery-Radot säger: oh, la belle lettre
que je leur ecrirais, à ces éditeurs – men
jag tror icke att Lennart S. är åtkomlig
för stilistiska mästerverk.
Farväl och må väl det är min tanke
morgon och qväll och au revoir, nu kan det
ju ändå ej räcka mer än 12, 14 dagar innan
vi råkas igen. Gud vara med Er.
Helsa alla från Mammas
Atte.
I afton middag (afskedsmiddag för mig) hos
Chambure, och kl. är nu 5 – nu skall jag
rita de två dragonerna "gif åt Stål en penning o.s.v

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Här medfölja autografer*) (* Jag tror ändå att jag skickar autograferna skildt då de måste rekommenderas) åt Annie

  Alexandra Edelfelt
 • Jag börjar bli resfärdig – men tror att Jag måste stanna öfver midsommardagarna här för att ha åtminstone några teckningar till Fänr. Stål att slå S. et Cie i halsen då jag kommer. En polack, v. Rosen har gifvit mig ypperliga dokument för Kulneff och jag vore galen om jag ej begagnade dem.

  Lennart Söderström Jan Rosen Werner Söderström Stål Jakov Petrovitj Kulnev
 • Utan denna fän. Ståls mara öfver mig vore jag nu en lycklig menniska, ty jag har slutat ett godt stycke arbete (tror jag nu åtminstone) med Mme Pasteur. Alla som sett det, d.v.s. familjen och hela Institutets läkare finna det mycket bra. Likaså deras gamla vän la baronne Le Pin, som sade: ce regard est l'histoire de toute une vie de devoûment. – Jag var der på familjemiddag i söndags och der höll på att bli Krakel i anledning af l'affaire – Gumman Le Pin var naturligtvis anti dreyfusarde.

  Institut Pasteur Marie Pasteur Stål Alfred Dreyfus Le Pin
 • I går var det en finsk tacksägelsemiddag för de fransmän som skrifvit mest om oss och arbetet för oss. Senatorn Trarieux var hedersgäst, Mamma vet han som spelat en så stor och vacker role i Dreyfussaken. Jag förde Aino Ackté till bordet och höll festtalet, som jag skall ge eder senare, då jag har det skrifligt. Trarieux svarade utmärkt, klokt och varmt Derefter höll den unge R. Puaux som har blifvit en rigtig finsk patriot och som känna sakerna hemma ypperligt (i Januari visste han ingenting om saken ännu) ett varmt tal för den finska konsten som han egnade Ville Vallgren, Aino A. och mig. Stämningen var mycket hög – Stor skada att Anatole France ej kommit – han har lofvat skrifva förtalet till Puaux' bok om "la Finlande, sa crise" Jag hade beredt mig på ett rigtigt djupt känd harang till A. F. som jag beundrar ännu mera sedan jag känner honom. Hvad det ändå är roligt att det finns sådana karlar och sådana konstnärer! – Trarieux gick på ett möte för Picquart, der han skulle presidera. Stämningen var sådan att det föll sig helt naturligt att Puaux satte sig till pianot och spelade Marseljäsen och alla föllo in med lust och lif. Aino Ackté var mycket söt och talte om sin beundran för Picquart så varmt och flickaktigt; hon sade till Trarieux: je ne saurai lui dire combien j'ai l'admiration pour lui mais je le lui chanterai un jour! fröken Söderhjelm, fr. Golovatscheff, Vallensköld Acku m.fl. voro den. – – Denna varma sympati från fransmäns sida gör godt i själen – det är mest Dreyfusarder, det är sannt. "Vous n'avez pas besoin de me dire leurs noms", sade France "ce sont toujours les mêmes qui se fait tuer". – Denna fest der vi sjöngo Vårt land och marseljäsen, der det talades så många varma ord, är ej lätt att glömma. – finnarna sade att mitt tal var bra.

  Suomi Alexandra Edelfelt Ville Vallgren Aino Ackté Axel Berndtson Axel Wallensköld Alma Söderhjelm Marie-Georges Picquart Alfred Dreyfus René Puaux Anatole France Ludovic Trarieux Katarina Golovatscheff
 • I dag, min första fridag efter porträttet i Institut Pasteur, hade jag Koki och Chambure på frukost – det var annat ljud i skällan än i går – décidément le faubourg n'est pas pour moi, och "Vive la République" tänkte jag i själen vid hvarje deras ord.

  Institut Pasteur Emile de Chambure Nikolaj von Etter
 • K. kommer till Haiko kanske förr än jag: han reser direkt öfver Berlin och P.burg. – och jag skall ju i alla fall stanna några dagar i Köpenhamn.

  Pietari Kööpenhamina Berliini Haikko Nikolaj von Etter
 • Hvad det är rysligt hemskt med öfversvämningarna hemma! I morgse då jag just tänkte få sofva ut, kom, kl. 8, en förfärligt lång målare Alarik Munsterhjelm på besök han visste att jag gick bort tidigt – och han berättade mig grymma saker om ängarna i Tavastland, som ligga under vatten. – Det var ledsamt att Juhani Aho hunnit resa – han skulle nog haft fått ännu till några spånor till efter gårdagen.

  Häme Juhani Aho Alarik Munsterhjelm
 • Det vore rysligt roligt att få ett bref från Haiko, för att få höra att ni äro der i lugn och ro och oförkylda i detta grymma väder.

  Haikko
 • Kicki som skref till mig ett långt och jemförelsevis rigtigt franskt bref från ensamheten på Saaris, talar också om des terribles inondations partout en Finlande. han fick inte mera än 6 i finsk skrifvning ändå, den strunten – derför har han dröjt med att skicka mig vitsorden.

  Suomi Saaris Erik Edelfelt
 • Jag vet ej om Sparre rest redan – han skulle fara till München. Jag tycker han blir litet för exclusiv med stolar och bord och gardiner. – för resten var han på ypperligt humör och tycktes mycket upplifvad af Paris.

  Pariisi München Louis Sparre
 • 4:häftet af fänrik Stål – Hela sommarn slafveri, omöjligt att göra något till 1900 – se der se der, se der, se der en krigares kalas – och källa till bekymmer. Jag fruktar att jag får sitta i Helsingfors, i ateliern och rita värre, der har jag ju kostymer och får stadsbud till modeller – ett grymt perspektiv! Vallery-Radot säger: oh, la belle lettre que je leur ecrirais, à ces éditeurs – men jag tror icke att Lennart S. är åtkomlig för stilistiska mästerverk.

  Helsinki Lennart Söderström René Vallery-Radot Stål
 • Farväl och må väl det är min tanke morgon och qväll och au revoir, nu kan det ju ändå ej räcka mer än 12, 14 dagar innan vi råkas igen. Gud vara med Er. Helsa alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • I afton middag (afskedsmiddag för mig) hos Chambure, och kl. är nu 5 – nu skall jag rita de två dragonerna "gif åt Stål en penning o.s.v

  Emile de Chambure Stål