Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

transportmedel Jumala junat kirjeet kuljetus laskiainen matkat rautatiet taulut vuotuisjuhlat ystävät

Petersburg 5 mars Älskade Mamma. Bertha var mig
till en stor hjelp och godt stöd i går. Hon rådde
mig ifrigt att stanna öfver denna dag och få
klarhet angående taflornas öde. Under de två
Senaste dagarna har det varit omöjligt att få tag i
någon – det har ju varit maslinitza och "guljanie"
fulla menniskor öfverallt och stor glädje. B. får skrifva
om soiréen hos Sabouroffs i går. I afton resa
vi öfver Wien. Jag är glad att sjelf ha träffat
Forostoffsky och af honom fått veta att våra
taflor som legat 8 dagar i den finska lastvagnen,
ändtligen, den 1sta mars afrest och först omkring
den 20 äro i Paris. Vi ha således god tid
till allsköns "guljanie". Jag har som Mamma af brefven
till Ellan erfarit träffat alla mina konstnärsvänner, mycket
vänskapligt stämda – likaså Tolstoy. Gud var med Eder Mammas
Atte.
kl. 3 går jag till Etters, har ännu ej sett
B i dag.

ВСЕМІНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЭТ РОССІЯ.–
UNION POSTALE UNIVERSELLE. RUSSIE.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. – CARTE POSTALE.
Madame Alexandra d'Edelfelt
Alexandersgatan 26,
Helsingfors
Финландіа
Гельсингфорсь

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö