Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel sjukdom (tillstånd) telefoner val (samhälleliga händelser) segelfartyg eläimet hotellit huviretket Jumala laulelmat luonteenpiirteet maailmannäyttelyt mallit (ammatti) matkat osoitteet päivälliset palatsit politiikka raitiovaunut sää sähkeet sanomalehdet seuraelämä vaatteet valamiehet viestintä

9 maj 1900
Älskade Mamma,
Det är igen en evighet sedan jag
skref sist och "detta gjorde mitt hjerta
så sår" som det heter i sjömansvisan
Jag hoppas likväl att Bertha åtagit
sig relaterandet om vårt görande och
låtande litet utförligt, och att ni
derför kan följa med oss i vårt
på omvexling så rika lif. – Ellan
bor allt på hôtel du Louvre ännu,
då hon måste försöka klädningar
två och tre gånger om dagen allde-
les derinvid. Jag är rädd att hon
ej får användning för dem alla
här, ty under det att jag 1889, utan
någon som helst officiel befattning hade
inbjudningar till höger och venster, har
Jag nu ej haft en enda inbjudning
genom ryska kommissariatet – sådana
äro de – utan någongång, såsom i går

vid spanska paviljongens invigning,
gått under det fantastiska namnet
Gesellius Lindgren & Madame, genom
Runebergs godhet. Jag vet ej om
man skall skratta eller gråta åt ett
sådant bestyr. Men en slags "vent
de folie" blåser öfver hela utställnin-
gen, i stort som smått. Mr Jouanne
sade, rigtigt nog, då jag för några
dagar sedan ville göra en reklamation:
"mais personne ne vous écoutera – ils
ont déjà leurs croix, et on a eu
grand tort de les décorer au
commencement" –
Loboykoff reser en af dagarna och
jag blir då här med Wiesel för
att vänta på de utställningsdraperier
möbler o.s.v. som jag beställt för
en månad sedan. – I går hade
jag en sorgestund som dock fövandlades
i lugn och tillförsikt – Krohn hade
näml. rest af utan att säga ett
ord, hvilket tydde på, med hans karaktär
ser

att han var mycket dålig. För en
vecka sedan hade vi bjudit honom på
middag, men han kom ej emedan han
samma dag rest af till Avignon
och Arles, "för att komma till värme",
– nu hade han kommit tillbaka, sade
fru Michelsen oss i går, varit här
en dag, rätt skral, och rest. Vid
hemkomsten hade jag ett bref af honom
deri han säger att han rest för att
hvila sig hemma, men lofvar vara
tillbaka om 14 dagar. – En afton för
14 dagar sedan voro vi tillsammans
med honom, Ellan och jag, och då var
har utomordentligt lifvad och intresserad
talte, talte om konst så entusiastiskt
som förr – prisade mycket den finska pavil-
jongen – "den bästa på utställningen". Det
var rigtigt utmärkt roligt. Han sade
också att mina sista saker fiskarena
och Mme Pasteur voro oändligt mycket
bättre än t.ex Magdalena och att jag
således gick framåt. – Men dålig
är han, och jag har varit mycket rädd
för att det skulle gå illa här, ty han

skonar sig ej det minsta och arbetar
så fånigt nervöst och så intensivt att
en frisk och ung menniska kunde bli
sjuk deraf. – Ja Gud låte honom
bli raskare så att han kan komma
tillbaka. Jag vet huru olycklig han vore
och huru dömd han skulle anse sig om
han ej kunde komma till juryn i Juni. –
Bertha trifs ypperligt och alla tycka
om henne. Mme Menard har icke ord nog
för sin sympathi. Fru Vallgren säger att
Bertha här har sin rätta milieu och att
vi alla borde tala ihop för att hålla
henne qvar här. Sjelf är B. så glad
öfver att ni äro liberala och t.ex. låter
henne komma hem med Hagelstams
ehuru de resa efter d. 20 maj. Jag hop-
pas Ni fått Bs beskrifning om utfärden
till Fontainebleau och Barbizon. Den var
härlig. – Från Enckell har jag i dag haft
ett långt och muntert bref – han är fort-
farande i Sevilla, har många vänner der
och tyckes vara mycket intresserad. Hos Mörners
i Genua var han en vecka. Mörner lagade
så att han kom till Cadiz gratis på en
norsk galeas. Han E. talar om denna
resa med delfiner, hajar och andra förnäma
hafsvidunder i det mörk, mörkblå hafvet,
såsom något makalöst. Efter en vecka är
han i Madrid och ber mig skrifva dit.
Ej ett ord om penningenöd – lofvar tvärtom

om några veckor vara här. Vår Herre
är de dårars förmyndare. – I går
väntade vi B. förgäfves till den
spanska festen. – Att hon ej kom kan
förklaras af hällregnet, som förstörde
Ellans skor och underkjol, och som var
till stor förtret. – Nu har jag ändtligen
fått en biljett på mig namn "Mr Edelfelt
et Sa famille" till invigningen af Palais
de Costume i öfvermorgon. I morgon
är middagen hos Mme Menard med Zola
Labori, Zorns, Vallgrens och vi. Vi
gläda oss mycket deråt, ehuru dessa
herrar lära vara ytterst nedslagna till
följd af nationalismens allt större
seger – Senaste söndag segrade ju Deroulèdes
anhängare här i Paris municipal-
val. Boulangismen om igen. Anatole
France har i dagens Figaro ett dråpligt
gammalfransk skoj med hela detta
sällskap. Jag skickar Er det. Àpropos,
huru länge skola vi vänta på adressen.
Ack om Annie kunde knycka på
Poirot! Vi komma ju in i sommarn
på det här sättet och så reser han
sin väg! – Jag har bedt Schoura
skrifva till mig när han blir rask –
men ännu ej fått ett ord – skall gå dit

i dag – med fänrik Stål går det
dåligt. Jag försöker nog rita om
morgnarna, men med den här joron
blir det ingenting reelt. Jag
skall emellertid ha modell i morgon.
Det som nu alltmera börjar plåga
mig här i Paris är "la difficulté
de la vie matérielle" Omöjligt träffa
någon utan att telegrafera en dag förut,
distanser, allt gör att man förlorar
hela sin tid till strunt. Och
hvad det vore herrligt att ha våra
telefoner! Att familjen E. bor
på tre ställen – av. de Villiers, rue Jouffroy
68 och hôtel du Louvre bidrar ej heller
till att förringa de praktiska svårigheter
na i det dagliga lifvet. Jag sitter derför
mest i fiaker eller spårvagn om dagar-
na. –
Helsa alla, Kicki och Annie mest från
oss alla. Gud låte Er få vara friska
fortfarande – Att ni mår bra är ändå
vår allra största fröjd morgon, middag
och qväll. – Mammas egen
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är igen en evighet sedan jag skref sist och "detta gjorde mitt hjerta så sår" som det heter i sjömansvisan Jag hoppas likväl att Bertha åtagit sig relaterandet om vårt görande och låtande litet utförligt, och att ni derför kan följa med oss i vårt på omvexling så rika lif.

  Berta Edelfelt
 • Ellan bor allt på hôtel du Louvre ännu, då hon måste försöka klädningar två och tre gånger om dagen alldeles derinvid. Jag är rädd att hon ej får användning för dem alla här, ty under det att jag 1889, utan någon som helst officiel befattning hade inbjudningar till höger och venster, har Jag nu ej haft en enda inbjudning genom ryska kommissariatet – sådana äro de – utan någongång, såsom i går vid spanska paviljongens invigning, gått under det fantastiska namnet Gesellius Lindgren & Madame, genom Runebergs godhet.

  Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Robert Runeberg Ellan de la Chapelle Armas Lindgren Herman Gesellius
 • Jag vet ej om man skall skratta eller gråta åt ett sådant bestyr. Men en slags "vent de folie" blåser öfver hela utställningen, i stort som smått. Mr Jouanne sade, rigtigt nog, då jag för några dagar sedan ville göra en reklamation: "mais personne ne vous écoutera – ils ont déjà leurs croix, et on a eu grand tort de les décorer au commencement"

  Jouanne
 • Loboykoff reser en af dagarna och jag blir då här med Wiesel för att vänta på de utställningsdraperier möbler o.s.v. som jag beställt för en månad sedan.

  Valerian Lobojkov Emil Wiesel
 • I går hade jag en sorgestund som dock fövandlades i lugn och tillförsikt – Krohn hade näml. rest af utan att säga ett ord, hvilket tydde på, med hans karaktär att han var mycket dålig. För en vecka sedan hade vi bjudit honom på middag, men han kom ej emedan han samma dag rest af till Avignon och Arles, "för att komma till värme", – nu hade han kommit tillbaka, sade fru Michelsen oss i går, varit här en dag, rätt skral, och rest. Vid hemkomsten hade jag ett bref af honom deri han säger att han rest för att hvila sig hemma, men lofvar vara tillbaka om 14 dagar.

  Arles Avignon Pietro Krohn Ellen Michelsen
 • En afton för 14 dagar sedan voro vi tillsammans med honom, Ellan och jag, och då var har utomordentligt lifvad och intresserad talte, talte om konst så entusiastiskt som förr – prisade mycket den finska paviljongen – "den bästa på utställningen". Det var rigtigt utmärkt roligt. Han sade också att mina sista saker fiskarena och Mme Pasteur voro oändligt mycket bättre än t.ex Magdalena och att jag således gick framåt. – Men dålig är han, och jag har varit mycket rädd för att det skulle gå illa här, ty han skonar sig ej det minsta och arbetar så fånigt nervöst och så intensivt att en frisk och ung menniska kunde bli sjuk deraf. – Ja Gud låte honom bli raskare så att han kan komma tillbaka. Jag vet huru olycklig han vore och huru dömd han skulle anse sig om han ej kunde komma till juryn i Juni.

  Ellan de la Chapelle Marie Pasteur Maria Magdalena
 • Bertha trifs ypperligt och alla tycka om henne. Mme Menard har icke ord nog för sin sympathi. Fru Vallgren säger att Bertha här har sin rätta milieu och att vi alla borde tala ihop för att hålla henne qvar här. Sjelf är B. så glad öfver att ni äro liberala och t.ex. låter henne komma hem med Hagelstams ehuru de resa efter d. 20 maj.

  Berta Edelfelt Antoinette Råström Anna Ehrnrooth Jarl Hagelstam Aline Ménard-Dorian
 • Jag hoppas Ni fått Bs beskrifning om utfärden till Fontainebleau och Barbizon. Den var härlig.

  Barbizon Fontainebleau Berta Edelfelt
 • Från Enckell har jag i dag haft ett långt och muntert bref – han är fortfarande i Sevilla, har många vänner der och tyckes vara mycket intresserad. Hos Mörners i Genua var han en vecka. Mörner lagade så att han kom till Cadiz gratis på en norsk galeas. Han E. talar om denna resa med delfiner, hajar och andra förnäma hafsvidunder i det mörk, mörkblå hafvet, såsom något makalöst. Efter en vecka är han i Madrid och ber mig skrifva dit. Ej ett ord om penningenöd – lofvar tvärtom om några veckor vara här. Vår Herre är de dårars förmyndare.

  Genua Madrid Sevilla Cádiz Magnus Enckell Birger Mörner Elisabeth Mörner af Morlanda
 • I går väntade vi B. förgäfves till den spanska festen. – Att hon ej kom kan förklaras af hällregnet, som förstörde Ellans skor och underkjol, och som var till stor förtret.

  Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Nu har jag ändtligen fått en biljett på mig namn "Mr Edelfelt et Sa famille" till invigningen af Palais de Costume i öfvermorgon.

 • I morgon är middagen hos Mme Menard med Zola Labori, Zorns, Vallgrens och vi. Vi gläda oss mycket deråt, ehuru dessa herrar lära vara ytterst nedslagna till följd af nationalismens allt större seger – Senaste söndag segrade ju Deroulèdes anhängare här i Paris municipalval. Boulangismen om igen. Anatole France har i dagens Figaro ett dråpligt gammalfransk skoj med hela detta sällskap. Jag skickar Er det.

  Pariisi Antoinette Råström Ville Vallgren Émile Zola Anders Zorn Paul Déroulède Ellan de la Chapelle Georges Boulanger Emma Zorn Aline Ménard-Dorian Anatole France Fernand Labori
 • Àpropos, huru länge skola vi vänta på adressen. Ack om Annie kunde knycka på Poirot! Vi komma ju in i sommarn på det här sättet och så reser han sin väg!

  Alexandra Edelfelt Jean Poirot
 • Jag har bedt Schoura skrifva till mig när han blir rask – men ännu ej fått ett ord – skall gå dit i dag

  Alexander von Etter
 • med fänrik Stål går det dåligt. Jag försöker nog rita om morgnarna, men med den här joron blir det ingenting reelt. Jag skall emellertid ha modell i morgon.

  Stål
 • Det som nu alltmera börjar plåga mig här i Paris är "la difficulté de la vie matérielle" Omöjligt träffa någon utan att telegrafera en dag förut, distanser, allt gör att man förlorar hela sin tid till strunt. Och hvad det vore herrligt att ha våra telefoner! Att familjen E. bor på tre ställen – av. de Villiers, rue Jouffroy 68 och hôtel du Louvre bidrar ej heller till att förringa de praktiska svårigheterna i det dagliga lifvet. Jag sitter derför mest i fiaker eller spårvagn om dagarna.

  Pariisi Avenue de Villiers 147 Hôtel du Louvre / Grand Hôtel du Louvre Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Helsa alla, Kicki och Annie mest från oss alla. Gud låte Er få vara friska fortfarande – Att ni mår bra är ändå vår allra största fröjd morgon, middag och qväll. – Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt