Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

telefoner nylänningar österbottningar svekomani rättsfall tavastlänningar aateli fennomania hotellit joulu joululahjat Jumala kielet kirjeenvaihtajat kirjeet päivälliset parlamentit politiikka ravintolat ruotsin kieli suomen kieli taidenäyttelyt tasavaltalaisuus tavaratalot uusivuosi venäläiset vuotuisjuhlat yhteiskuntaluokat

Paris 23 dec. (dan före julafton) söndag.
1900.
Älskade Mamma,
Jag vet ej hur jag skall tacka för Mam-
mas utmärkt vänliga julbref, som jag
läst om och om. Det är ändå bra roligt
att ha icke allenast en så snäll och god utan
också en så klok Mamma, – också väl-
signar jag denna min lycka morgon och afton
och tackar Gud derför. Här är det allde-
les idealiskt vackert nu. Lif och rörelse,
solsken, mistel och järnek i stora knippor
uthängda hos alla blomster handlare. Jag
har en väldig bukett gui hängande i ateliern.
I morgon skola vi tillbringa julaftonen hos
Aino A. Karin B. och jag representera
den urgamla svenska kulturen gentemot
fennomanin – för resten äro der dr Renvall, som
ser mycket bra och hygglig ut, Berthas vän Ignatius
som Karin B riktigt nog kallar pastor Juonilainen,
och som aldrig ännu ett ögonblick tviflat
på sin egen förträfflighet, skarpsinnighet
och kvickhet. Här finnas många finnar i staden –
En ung Cedercreutz, Lagerborg (i hvilken af-
handlingen tänktes vid Kaipiais) och många andra.
I afton går jag till Vallgrens, hos hvilka jag
Ville Vallgren har fått Pressens album – jag ej. Hur tar sig artikeln ut. Hvad
säger man om den?

hellre skulle ha velat fira julaftonen, ty de
många främmande elementen hos Aino A.
förskräcka mig ej, men komma mig att vara
lite generad. – Om fredag äter jag middag
hos
professor
Psichari, gift med Renans dotter –
det kommer en massa ifriga dreyfusarder.
Nyårsaftonen är jag hos Mme Menard-
Dorian, som jag skrifvit om.
Mina porträtt avancera. – I går väntade
jag grefvinnan och unge Moltke som skulle
komma för att se på porträttet, men som
af obekant orsak uteblefvo. fr. Acktés
porträtt i helfigur slår an på alla, emedan
det är vackert i färgen. Hon jublar
sjelf och säga sig aldrig ha haft så
mycken "allure" – Om onsdag går jag
med grefvinnan Stackelberg till Vallgren för att
se på hans arbeten. I går åt jag middag
hos henne på Hôtel Continental med
Sophie Perrots syster och svåger. Det är eget
ändå att grefvinnan. kan så mycket finska
som hon kan. Hon är näml. i korrespondens
med en pojke i Björkö, 13 år gammal, och denne
som hon hjelpt klädt och begåfvat med ur o.d.
har som en äkta Wiborgare, skrifvit till henne ett
jul, nyårs och tiggar-bref, hvarpå hon hade

svarat på två sidor, tätt skrifva – Naturligtvis
var der fel, men icke så förskräckliga ändå
och jag var vigtigt och ändrade här och
der, fastän jag sjelf ej kan mycket bättre
finska. Denne protege's pappa är landthandlande.
och den förhoppningsfulle sonen har lärt sig
i hemmet att väga falskt och på allt
sätt klå bönderna, hvilket grefvinnan S. flere
gånger muntligen och nu skriftligen påpekat
såsom varande oförenligt med högre moraliska
begrepp. – Inte skulle ändå en nylänning eller
en tavastlänning eller österbottning ha skrifvit
ett sådant bref, der han formligen beställer
en guldklocka och en ny kostym!! Men
viborgarne äro ett pack, tack vara ryska re-
gimen sedan så länge. – I Dreyfussaken
förgå underliga ting. Cuignets arrestering och
alla de reaktionäras raseri är ganska
märkliga. När skall den härfvan bli utredd.
Å ena sidan kan man ej annat än sym-
patisera med detta ministerium, men å den
andra sidan är det bra synd om Dreyfus sjelf
och isynnerhet om Picquart som genom
amnestin förlora möjligheten till återupp-
rättelse. Och allt sitter general Mercier i Senaten.
Men för den Republikanska idén har dock
denna sorgliga sak varit mycket nyttig –
Nu vet man åtminstone hvilka som stå på

den ena, och hvilka på den andra sedan.
– Vill Mamma ta upp Ernst Nordström i
telefon och säga att han skall kungöra
för vederbörande konstnärer huru ur-
valet för köpenhamnsutställningen för-
siggått – så näml. att jag helt och hållet
öfverlät åt den danska kommissarien
Hr Jastrau, att välja, annars skulle de
flå mig hemma, alla de som icke fingo vara
med. – Westerholm är Vittne på detta.
Jag var icke ens der när urvalet gjordes.
Med Schura skickade jag några julklappar.
en broche åt Mamma, en liten spegel åt Ellan,
en hattnål åt Anni och en broche, mistel, åt
Bertha. Af de från trois Quartiers sända
sakerna ber jag Er ge något åt Tante Gadd.
Det är verkligen tråkigt att vara
så långt borta under sådana tider som
dessa, då framkomsten på dagen är det
vigtigaste, och då man aldrig kan beräkna
hur länge en transport tar. Och böckerna
sedan? – Ja, gerna ville jag fägna Er på allt
upptänkligt sätt, men Ni får ta viljan
för verket och ursäkta mig om mina
saker komma för sent. Nu kan man inte
mera tala om ryska julen, som förr – den
har blifvit impopulär för allt det andra.
Farväl – godt nytt år och godt nytt sekel önskar
jag Eder alla fastän vi börjat seklet redan för ett
år sedan. Helsa alla. Gud välsige Er. Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag vet ej hur jag skall tacka för Mammas utmärkt vänliga julbref, som jag läst om och om. Det är ändå bra roligt att ha icke allenast en så snäll och god utan också en så klok Mamma, – också välsignar jag denna min lycka morgon och afton och tackar Gud derför.

  Alexandra Edelfelt
 • Här är det alldeles idealiskt vackert nu. Lif och rörelse, solsken, mistel och järnek i stora knippor uthängda hos alla blomster handlare. Jag har en väldig bukett gui hängande i ateliern.

 • I morgon skola vi tillbringa julaftonen hos Aino A. Karin B. och jag representera den urgamla svenska kulturen gentemot fennomanin – för resten äro der dr Renvall, som ser mycket bra och hygglig ut, Berthas vän Ignatius som Karin B riktigt nog kallar pastor Juonilainen, och som aldrig ännu ett ögonblick tviflat på sin egen förträfflighet, skarpsinnighet och kvickhet. Här finnas många finnar i staden – En ung Cedercreutz, Lagerborg (i hvilken afhandlingen tänktes vid Kaipiais) och många andra.

  Kaipiais Rolf Lagerborg Berta Edelfelt Karin Brunou Aino Ackté Heikki Renvall Kaarlo Ignatius (epävarma yhteys) Cedercreutz
 • I afton går jag till Vallgrens, hos hvilka jag hellre skulle ha velat fira julaftonen, ty de många främmande elementen hos Aino A. förskräcka mig ej, men komma mig att vara lite generad.

  Ville Vallgren
 • Om fredag äter jag middag hos professor Psichari, gift med Renans dotter – det kommer en massa ifriga dreyfusarder.

  Ernest Renan Alfred Dreyfus Ioannis Psichari Noémi Renan
 • Nyårsaftonen är jag hos Mme Menard-Dorian, som jag skrifvit om.

  Aline Ménard-Dorian
 • Mina porträtt avancera. – I går väntade jag grefvinnan och unge Moltke som skulle komma för att se på porträttet, men som af obekant orsak uteblefvo. fr. Acktés porträtt i helfigur slår an på alla, emedan det är vackert i färgen. Hon jublar sjelf och säga sig aldrig ha haft så mycken "allure"

  Aino Ackté Maria Moltke-Hvitfeldt Leon Moltke-Hvitfeldt
 • Om onsdag går jag med grefvinnan Stackelberg till Vallgren för att se på hans arbeten.

  Thekla Pavlovna Stackelberg Ville Vallgren
 • I går åt jag middag hos henne på Hôtel Continental med Sophie Perrots syster och svåger.

  Hôtel Continental Thekla Pavlovna Stackelberg Sophie Perrot Perrot de la Roche Aymon
 • Det är eget ändå att grefvinnan. kan så mycket finska som hon kan. Hon är näml. i korrespondens med en pojke i Björkö, 13 år gammal, och denne som hon hjelpt klädt och begåfvat med ur o.d. har som en äkta Wiborgare, skrifvit till henne ett jul, nyårs och tiggar-bref, hvarpå hon hade svarat på två sidor, tätt skrifva – Naturligtvis var der fel, men icke så förskräckliga ändå och jag var vigtigt och ändrade här och der, fastän jag sjelf ej kan mycket bättre finska. Denne protege's pappa är landthandlande. och den förhoppningsfulle sonen har lärt sig i hemmet att väga falskt och på allt sätt klå bönderna, hvilket grefvinnan S. flere gånger muntligen och nu skriftligen påpekat såsom varande oförenligt med högre moraliska begrepp. – Inte skulle ändå en nylänning eller en tavastlänning eller österbottning ha skrifvit ett sådant bref, der han formligen beställer en guldklocka och en ny kostym!! Men viborgarne äro ett pack, tack vara ryska regimen sedan så länge.

  Viipuri Björkö Thekla Pavlovna Stackelberg
 • I Dreyfussaken förgå underliga ting. Cuignets arrestering och alla de reaktionäras raseri är ganska märkliga. När skall den härfvan bli utredd. Å ena sidan kan man ej annat än sympatisera med detta ministerium, men å den andra sidan är det bra synd om Dreyfus sjelf och isynnerhet om Picquart som genom amnestin förlora möjligheten till återupprättelse. Och allt sitter general Mercier i Senaten. Men för den Republikanska idén har dock denna sorgliga sak varit mycket nyttig – Nu vet man åtminstone hvilka som stå på den ena, och hvilka på den andra sedan.

  Marie-Georges Picquart Alfred Dreyfus Louis Cuignet Auguste Mercier
 • Vill Mamma ta upp Ernst Nordström i telefon och säga att han skall kungöra för vederbörande konstnärer huru urvalet för köpenhamnsutställningen försiggått – så näml. att jag helt och hållet öfverlät åt den danska kommissarien Hr Jastrau, att välja, annars skulle de flå mig hemma, alla de som icke fingo vara med. – Westerholm är Vittne på detta. Jag var icke ens der när urvalet gjordes.

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt Ernst Nordström Victor Westerholm Viggo Jastrau
 • Med Schura skickade jag några julklappar. en broche åt Mamma, en liten spegel åt Ellan, en hattnål åt Anni och en broche, mistel, åt Bertha. Af de från trois Quartiers sända sakerna ber jag Er ge något åt Tante Gadd. Det är verkligen tråkigt att vara så långt borta under sådana tider som dessa, då framkomsten på dagen är det vigtigaste, och då man aldrig kan beräkna hur länge en transport tar. Och böckerna sedan? – Ja, gerna ville jag fägna Er på allt upptänkligt sätt, men Ni får ta viljan för verket och ursäkta mig om mina saker komma för sent. Nu kan man inte mera tala om ryska julen, som förr – den har blifvit impopulär för allt det andra.

  Trois-Quartiers Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Alexander von Etter Ellan de la Chapelle
 • Farväl – godt nytt år och godt nytt sekel önskar jag Eder alla fastän vi börjat seklet redan för ett år sedan. Helsa alla. Gud välsige Er. Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *Ville Vallgren har fått Pressens album – jag ej. Hur tar sig artikeln ut. Hvad säger man om den?

  Ville Vallgren