Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

joulu kaiverrukset kirjeet sähkeet uusivuosi vuotuisjuhlat

Juldagen café de la Regence
Godt nytt år önskar jag Er af hela hjertat.
Tack för Ert samfälda telegram. Tack för alla
Edra bref! I går afton var jag hos Aino A.
och der var ganska roligt, ehuru jag hvar minut
saknade Er. Det alldeles öfverflödande rikedomen
på verser gjorde sitt till att höja stämningen. Värdin
nan hade skrifvit, skrifvit, skrifvit, de två herrarna
likaså och jag hade också låtit det gå. Nu kommer
jag från Vallery Radots, der jag till dottern lemnade min
gravyr af herdarnes tillbedjan – stor tacksamhet. Här
på caféet har jag sett E. A(lkmans) kritik affärer H.S.
Han har rätt i hvad han säger om Sandels – I afton är
jag bjuden till Carolus Moudan –
skulle helst ha suttit hemma. Mammas Atte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CARTE POSTALE
Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.
Madame A. d'Edelfelt
Alexandersgatan 26
Helsingfors
Finlande

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö