Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

portugiser transportmedel fennomania henkilökuvat kielet kirjeet kuljetus nationalismi onnettomuudet politiikka sää sanomalehdet tilaukset

Samma Måndag
Älskade Mamma,
Naturligtvis glömde jag att sticka
in tidningsutklippet angående de
engelska åtgärderna i Capkolonin. – Jag
blir alldeles gräsligt glömsk små-
ningom.
Sedan några minuter, då jag af-
sände det sista brefvet ha jag
ej upplefvat mycket. Moltkes
porträtt
är nästan färdigt nu och jag in-
väntar sonens återkomst för att
få det gilladt, upphängdt och betaldt.
Af alla mina arbeten är det
Mechelin som lemnar mest öfrigt

att önska – icke hufvudet, ty det
är nog bra – men kroppen ser ännu
ut som en stampsäck. En
svart redingote är gräsligt svår
att måla.
I dag afsändas panneauerna och
träskulpturerna från paviljongen
till Havre, för att derifrån
sjöledes vidare befordras till
Helsingfors. Måtte nu inga stormar
komma. Talte jag om att alla
de portugisiska taflorna, sända
från Havre direkt till Lissabon
nu ligga i hafsens djup, ty
skeppet har förlist. Portugisiske
kommissarien, Souza-Pinto,

tycktes trösta sig med att dessa
taflor voro försäkrade.
– Jag kan tänka mig att Aino
Ackté blef firad af fenicarna.
Att de icke småningom bli som
andra menniskor utan fortfara
med den der galenskapen om
vår den och vår den, liksom alla
de der åsnorna skulle ha gjort
något för att åstadkommas Aino Ackté
eller Gallén. –
Ja nu slutar jag igen, och ber
Er sannt och synnerligen hålla
Eder friska och raska. Från Florens
talas om ett gräsligt väder, köld
och blåst, så att det ej är mycket
inbjudande för ögonblicket åtminsto
ne. – Nu farväl och tusen helsningar
från Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Naturligtvis glömde jag att sticka in tidningsutklippet angående de engelska åtgärderna i Capkolonin. – Jag blir alldeles gräsligt glömsk småningom.

  Kapkolonin
 • Sedan några minuter, då jag afsände det sista brefvet ha jag ej upplefvat mycket. Moltkes porträtt är nästan färdigt nu och jag inväntar sonens återkomst för att få det gilladt, upphängdt och betaldt.

  Léon Moltke-Hvitfeldt Leon Moltke-Hvitfeldt
 • Af alla mina arbeten är det Mechelin som lemnar mest öfrigt att önska – icke hufvudet, ty det är nog bra – men kroppen ser ännu ut som en stampsäck. En svart redingote är gräsligt svår att måla.

  Leopold Mechelin
 • I dag afsändas panneauerna och träskulpturerna från paviljongen till Havre, för att derifrån sjöledes vidare befordras till Helsingfors. Måtte nu inga stormar komma. Talte jag om att alla de portugisiska taflorna, sända från Havre direkt till Lissabon nu ligga i hafsens djup, ty skeppet har förlist. Portugisiske kommissarien, Souza-Pinto, tycktes trösta sig med att dessa taflor voro försäkrade.

  Helsinki Le Havre Lissabon José Júlio de Souza Pinto
 • Jag kan tänka mig att Aino Ackté blef firad af fenicarna. Att de icke småningom bli som andra menniskor utan fortfara med den der galenskapen om vår den och vår den, liksom alla de der åsnorna skulle ha gjort något för att åstadkommas Aino Ackté eller Gallén.

  Axel Gallén Aino Ackté
 • Ja nu slutar jag igen, och ber Er sannt och synnerligen hålla Eder friska och raska. Från Florens talas om ett gräsligt väder, köld och blåst, så att det ej är mycket inbjudande för ögonblicket åtminstone. – Nu farväl och tusen helsningar från Mammas Atte

  Firenze Alexandra Edelfelt