Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel västerlandet lagstiftning ansiomerkit itämaat järjestöt junat kirjeet kunniamerkit lämpötila mallit (ammatti) matkat politiikka protestantit rautatiet sää sähkeet saksalaiset sanomalehdet vaatteet venäläiset venäläistämispolitiikka

Paris 1 febr. 1901
Älskade Mamma,
Tusen tack för det kära brefvet i morgse.
Jag ser der att allt är på rätt igen
och att ni icke mera anser mig för
den förlorade Sonen. Jag skulle
genast nu börja med dekorerings-
språnget, om jag icke i morgse fått
ett af dessa skyndsamma patriotiska
uppdrag som tar hela ens dag. Der-
hemma der man alltid i telefon kan
stämma möte på Socis och Catani,
veta de ej hvad det är att få
"in en artikel" i något af de största
bladen d. 2dra, sist den 3dje febr. d.v.s.
i morgon eller öfvermorgon. Jag får
åka och springa hela eftermiddagen
och Gud vet om jag lyckas. Det gäller
militärlagen. Nog kunde de ha skickat
mig detta 2, 3 dagar förut. Kom-
mer artikeln in senare än söndag så
är det för sent. – Måtte dessa franska

artiklar ha något inflytande på ryssarne –
Jag tror och hoppas det ehuru jag vet
huru föga tillgängliga de äro för skäl och
bevis. Att resonnera – det kan vara
bra för tyskar och protestanter och tschuder,
mera för rättrogna ryssar gäller det ju
bara att lyda. Dessutom hvad bry de
sig om det ruttna Europa? Alla
deras blickar äro riktade mot öster.
– Fröken Aino A. reste i går, följd
till bangården af Karin, fru Ingman,
unge Bonnevie, Mme Maria Collan-Borin
med Borin samt af mig. Hon åkte
i samma sleeping car som Yvette Guilbert.
Hon tog med sig spetsar och en korsett
åt Ellan, och skall sjelf komma och
öfverlemna dessa saker.
Ja nu får jag fortsätta mina två
Alcestor med modele, sluta moltke
och Mechelin, och detta allt går
väl icke fulla så fort som man
först tänkt. Spada, som jag
träffade i dag, återkommen från

Sahara, sade att februari är alldeles
för kall för Florens – det är sannt
att han, van vid 20o i Sahara
och oaserna der gick och huttrade
i de 4o vi hade i dag på mor
gonen.
Pasteur, som nu är anställd vid
ministeriet här, gick upp till
"le directeur du Protocole" Mollard,
för att få höra något om
mitt commanderie, och fick då,
såsom närlagda telegram utvisar,
(gif det åt Ellan) säkerhet om att
jag var utnämdt, men tyvärr också
visshet om att Saarinen och
Gallén ej gått igenom. Att detta
är ryska intriger står utom allt
tvifvel. Också är Rob. Runeberg
ej dem man som kan få igenom
någonting. Som ni ser af telegram-
met finnes ännu en utväg.
Jaså Söderhjelm har blifvit firad

i Stockholm! – Fröken Ackté stanna
endast 14 dagar i Finland, så måste
hon tillbaka igen. – Roligt att höra
om pirtti. De telegraferade till
mig om hedersledamot af
pirttin, men jag tillstår att jag
ingenting begrep – sedan såg jag
i Uusi Suometar en slags beskrifning
på saken.
Bed Bertha tala om Pasteurs entre-
tien med Mollard, för att folk skall
få de huru mycket jag bråkat och
ännu bråkar. Säg vidare att jag
när saken blir officiel tänker skrifva
ett bref till Konstnärsgillet, bilägga
Leygues bref, mycket smickrande
för den finska konsten, och ut-
lägga allt.
Måtte ni få vara friska och raska –
tusen helsningar till alla från
Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen tack för det kära brefvet i morgse. Jag ser der att allt är på rätt igen och att ni icke mera anser mig för den förlorade Sonen.

 • Jag skulle genast nu börja med dekoreringssprånget, om jag icke i morgse fått ett af dessa skyndsamma patriotiska uppdrag som tar hela ens dag. Derhemma der man alltid i telefon kan stämma möte på Socis och Catani, veta de ej hvad det är att få "in en artikel" i något af de största bladen d. 2dra, sist den 3dje febr. d.v.s. i morgon eller öfvermorgon. Jag får åka och springa hela eftermiddagen och Gud vet om jag lyckas. Det gäller militärlagen. Nog kunde de ha skickat mig detta 2, 3 dagar förut. Kommer artikeln in senare än söndag så är det för sent. – Måtte dessa franska artiklar ha något inflytande på ryssarne – Jag tror och hoppas det ehuru jag vet huru föga tillgängliga de äro för skäl och bevis. Att resonnera – det kan vara bra för tyskar och protestanter och tschuder, mera för rättrogna ryssar gäller det ju bara att lyda. Dessutom hvad bry de sig om det ruttna Europa? Alla deras blickar äro riktade mot öster.

  Eurooppa Societetshuset Catanis kafé
 • Fröken Aino A. reste i går, följd till bangården af Karin, fru Ingman, unge Bonnevie, Mme Maria Collan-Borin med Borin samt af mig. Hon åkte i samma sleeping car som Yvette Guilbert. Hon tog med sig spetsar och en korsett åt Ellan, och skall sjelf komma och öfverlemna dessa saker.

  Karin Brunou Aino Ackté Ellan de la Chapelle Maria Collan Edouard Fernand Beaurain Ingman Henry Bonnevie Yvette Guilbert
 • Spada, som jag träffade i dag, återkommen från Sahara, sade att februari är alldeles för kall för Florens – det är sannt att han, van vid 20° i Sahara och oaserna der gick och huttrade i de 4° vi hade i dag på morgonen.

  Firenze Sahara Johan Janzon
 • Pasteur, som nu är anställd vid ministeriet här, gick upp till "le directeur du Protocole" Mollard, för att få höra något om mitt commanderie, och fick då, såsom närlagda telegram utvisar, (gif det åt Ellan) säkerhet om att jag var utnämdt, men tyvärr också visshet om att Saarinen och Gallén ej gått igenom. Att detta är ryska intriger står utom allt tvifvel. Också är Rob. Runeberg ej dem man som kan få igenom någonting. Som ni ser af telegrammet finnes ännu en utväg.

  Axel Gallén Jean Baptiste Pasteur Robert Runeberg Ellan de la Chapelle Eliel Saarinen Armand Mollard
 • Jaså Söderhjelm har blifvit firad i Stockholm!

  Tukholma Werner Söderhjelm
 • Fröken Ackté stanna endast 14 dagar i Finland, så måste hon tillbaka igen.

  Suomi Aino Ackté
 • Roligt att höra om pirtti. De telegraferade till mig om hedersledamot af pirttin, men jag tillstår att jag ingenting begrep – sedan såg jag i Uusi Suometar en slags beskrifning på saken.

 • Bed Bertha tala om Pasteurs entretien med Mollard, för att folk skall få de huru mycket jag bråkat och ännu bråkar. Säg vidare att jag när saken blir officiel tänker skrifva ett bref till Konstnärsgillet, bilägga Leygues bref, mycket smickrande för den finska konsten, och utlägga allt.

  Berta Edelfelt Jean Baptiste Pasteur Georges Leygues Armand Mollard
 • Måtte ni få vara friska och raska – tusen helsningar till alla från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt