Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) personlighet cyklar transportmedel rökning aateli avioliitto englannin kieli häät henkilökuvat hotellit Jumala juomat kielet kirjeet lääkärit lähetystöt luonteenpiirteet matkat näyttelyt pääsiäinen patsaat politiikka posti ruoka ruokavaliot sää sanomalehdet suomalaiset taidenäyttelyt taiteilijuus tilaukset venäläiset venäläistämispolitiikka vuotuisjuhlat ylioppilaat

Paris 3 april 1901
Älskade Mamma,
Först en påskpuss åt Er allesamman,
med mina hjertliga välönskningar för
helgen. – Jag är mycket nervös
dels emedan jag måste fara till London,
ty Demidoff var här och var likaså
vänlig som obeveklig, och vi beslöto
att jag skulle resa tisdag morgon d. 8.
dels emedan jag varit offer för min
vanliga sjukdom, tveksamheten.
Dagnan hade näml. tyckt om det
Moltkeska porträttet och rådt mig
att utställa det – Jag sade det åt
grefvinnan Moltke, som blef mycket
glad och sade att det varit hennes
hemliga önskan hela tiden. Nu ha
Jag har nu på aftonen varit hos Håkanson, som sade att jag nu är alldeles frisk,
men för all framtid
bör vara försigtig med
maten, aldrig
föräta mig – .

emellertid Thaulow, Blanche, o.a.
representanter af den nyare skolan
förklarat att det vore att skämma
ut min panneau, då detta officiella
porträtt bara skulle förtaga intrycket
af Ackté som alla tycka om.
Jag funderade derför (med tanke på
"bättre fly än illa fäkta") på att skrifva
till grefvinnan M., och gick och
våndades 2 dagar för konceptet – och
gick slutligen dit i går. Hon satt
der med den fula hertiginnan de
la Trémoille, och fastän jag kom mycket
varsamt fram med att detta bara
var en kopia egentligen, och som sådan
föll utom reglementet, märkte jag att
hon tog illa vid sig – Jag proponerade
derför en medelväg – jag skulle begära
ett uppskof och ännu litet påta på

porträttet, som skulle lemnas påsk-
dagen. Detta obehag kunde jag ha
besparat henne och mig sjelf – det
är då en farlig sjukdom detta
uppskjutande, tvekande ett eländigt
karaktärsdrag. 2 nätter har jag sofvit
mycket illa för den sakens skull.
– Mme Ménard och min hygglige granne
de Latenay har rådt mig att skicka
porträttet men ställa så till att
det ej hängdes upp med de öfriga
taflorna – fru Langen-Bjørnson, Paul
Clemenceau
Wikström
tyckte som Thaulow att
då man har en sådan trumf som fr.
Acktés porträtt detta ej bör skämmas
ut genom ett konterfej som ej är gjort
efter naturen – Jag får i alla fall en
svår skärtordag och långfedag för
detta. Dagnan som yttermera kom
hit trodde ej att effekten af dessa
samtidigt utställda dukar skulle bli
dålig – hvem skall jag tro? Dagnan

menade att det i alla fall var
"une grande difficulté vaincue" –
Demidoff var mycket med om att
lätta bördan för mig i London – lofvade
hyra åt mig samma rum som
Benj. Constant hade i Savoy Hôtel,
men det blir i alla fall gräsligt dyrt –
och så har Håkanson sagt att jag icke
får dinera en ville der – Då skall
jag springa från Miljardärhotellet till
ett litet nykterhetsvärdshus för att
äta två ägg och litet spenat! Nå
Ja, kommer tid, kommer råd! 12
dagar stannar jag der gör hvad jag
hinner fortsätter
porträttet
hemma om så behöfs
men skall vara här den 21 på Jour
de Vernissage, ty jag vill se huru detta
Aino As porträtt ser ut.
Hon skall gifta sig redan den 6tte Maj
i Finland och hålla på att köpa
bohag och gläds vid tanken på Renvall.
Karin B. tyckes vara henne behjelplig

i det förra. – Ack jag har så
ofta under denna vinter frågat
mig sjelf om icke detta
mitt
olyckliga
lofvande att komma
hem
och
mitt
uppskjutan
de icke värkat menligt på Mammas
sjukdom, och är alldeles förtviflad
vid den tanken. Gud ske lof att det
nu är bättre båda med helsan och
humöret. fru Menard Dorian
bad helsa Bertha tusen gånger
när hon var här. Butti och Anni
må försöka verka godt för mig så
att Mamma ej tycker att jag är
en rysslofvare – detta olyckliga
måleri är ju så att jag aldrig kan
beräkna det minsta, och så har
jag varit dålig i magen under half-
annan månad. Håkanson säger
att det nog kan vara bra för
mig att byta om luft. Nu har jag
slutat upp att äta och dricka, och
nu vill han att jag också skall sluta
Bs velociped har jag skrifvit om men ej fått något svar.

upp att röka. Vädret har varit
det afskyvärdaste tills i går
då det var en vacker dag –
Spirituosa saknar jag icke det allra
ringaste lika så litet som läckerheter,
hummer och gåslefver o.d. – värre
blir det med rökningen.
Här har varit, i den republikanska
och Dreyfusvänliga pressen, rigtiga
brandartiklar om Ryssland, meetings
för de ryska studenterna o.d. – en
skulptör skall ställa ut en allegorisk
figur "la république russe" – hvilket natur-
ligtvis blir förhindradt af ambassaden.
Alla mena här att hela denna
rörelse måste vara bra för oss
finnar
, då
vi ej deltagit i någon revolution,
och då de samma reaktionära ministrar-
ne varit också våra förnämsta anta-
gonister. Gud låte det gå bra för
Finland! Att den stränga Pobedonostjeffska
reaktionsperioden
regimen
nu är, om icke förbi,
dock dugtigt sjuk, det tviflar ingen på.

G. Clemenceau hade i le Bloc en utmärkt
artikel om Ryssland, som jag skall skicka
i rek. bref till Ellan. –
Jag ångrar nu att jag ej kom hem
till jul på några månader – ty
under den kalla perioden här har jag
ej gjort mycket – åtminstone skulle
jag ha kunnat kom i slutet på
januari, sedan jag slutat Aino A och
sedan kommit tillbaka nu. – Men
hvem är icke vis efteråt? I alla
fall har jag haft den stora till-
fredsställelsen att kunna måla
och få anse mig sjelf som konst-
när igen – hvilket ger en tillför-
sigt och styrka som jag nu så inner-
ligt väl behöfver. Hemma är jag
bara en af de många näfven-i-byxsäcken-
knytande – ingenting kan göras och
ingenting annat kan man tänka
på än detta eviga elände. Men Vår
Herre förbarmar sig säkert ännu öfver
folk och land hemma och då skall det

bli en glädje för mig att arbeta der,
arbeta med det som jag kan och
är skapad för. –
Skrif några ord till Savoy Hôtel
London så att jag så fort som möjligt
får veta huru Mamma mår.
Tusen jern har jag i elden, tusen
bref att besvara och jag är in a hurry –
skulle jag nu helst kunna engelska
som Annie! –
Helsa hjertligt Ellan och Kicki och
Annie och Bertha – Jag är så trött
nu att jag ej orkar skrifva. Kis
bref fick jag. Pussa honom för det.
I måndags var jag bjuden på middag till
grefvinnan Stackelberg men glömde
af det – ja – jag ville se henne och
alla andra med mina målare- och
expositionshesitationer! Hon förlåter
mig emellertid det vet jag så mycket
men som hon inviterat mig muntligt
för mer än en vecka sedan.
Farväl Gud vare med Er Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Först en påskpuss åt Er allesamman, med mina hjertliga välönskningar för helgen.

 • Jag är mycket nervös dels emedan jag måste fara till London, ty Demidoff var här och var likaså vänlig som obeveklig, och vi beslöto att jag skulle resa tisdag morgon d. 8.

  Lontoo Elim Demidov di San Donato
 • dels emedan jag varit offer för min vanliga sjukdom, tveksamheten. Dagnan hade näml. tyckt om det Moltkeska porträttet och rådt mig att utställa det – Jag sade det åt grefvinnan Moltke, som blef mycket glad och sade att det varit hennes hemliga önskan hela tiden. Nu ha emellertid Thaulow, Blanche, o.a. representanter af den nyare skolan förklarat att det vore att skämma ut min panneau, då detta officiella porträtt bara skulle förtaga intrycket af Ackté som alla tycka om. Jag funderade derför (med tanke på "bättre fly än illa fäkta") på att skrifva till grefvinnan M., och gick och våndades 2 dagar för konceptet – och gick slutligen dit i går. Hon satt der med den fula hertiginnan de la Trémoille, och fastän jag kom mycket varsamt fram med att detta bara var en kopia egentligen, och som sådan föll utom reglementet, märkte jag att hon tog illa vid sig – Jag proponerade derför en medelväg – jag skulle begära ett uppskof och ännu litet påta på porträttet, som skulle lemnas påskdagen. Detta obehag kunde jag ha besparat henne och mig sjelf – det är då en farlig sjukdom detta uppskjutande, tvekande ett eländigt karaktärsdrag. 2 nätter har jag sofvit mycket illa för den sakens skull.

  Pascal Dagnan-Bouveret Frits Thaulow Aino Ackté Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt Marguerite de La Trémoille Jacques Émile Blanche
 • Mme Ménard och min hygglige granne de Latenay har rådt mig att skicka porträttet men ställa så till att det ej hängdes upp med de öfriga taflorna – fru Langen-Bjørnson, Paul Clemenceau Wikström tyckte som Thaulow att då man har en sådan trumf som fr. Acktés porträtt detta ej bör skämmas ut genom ett konterfej som ej är gjort efter naturen – Jag får i alla fall en svår skärtordag och långfedag för detta. Dagnan som yttermera kom hit trodde ej att effekten af dessa samtidigt utställda dukar skulle bli dålig – hvem skall jag tro? Dagnan menade att det i alla fall var "une grande difficulté vaincue"

  Pascal Dagnan-Bouveret Frits Thaulow Aino Ackté Emil Wikström Aline Ménard-Dorian Paul Clemenceau Gaston de Latenay Dagny Langen
 • Demidoff var mycket med om att lätta bördan för mig i London – lofvade hyra åt mig samma rum som Benj. Constant hade i Savoy Hôtel, men det blir i alla fall gräsligt dyrt och så har Håkanson sagt att jag icke får dinera en ville der – Då skall jag springa från Miljardärhotellet till ett litet nykterhetsvärdshus för att äta två ägg och litet spenat! Nå Ja, kommer tid, kommer råd! 12 dagar stannar jag der gör hvad jag hinner fortsätter porträttet hemma om så behöfs men skall vara här den 21 på Jour de Vernissage, ty jag vill se huru detta Aino As porträtt ser ut.

  Lontoo Savoy Hotel Jean-Joseph Benjamin-Constant Elim Demidov di San Donato Aino Ackté Claes Håkanson
 • Hon skall gifta sig redan den 6tte Maj i Finland och hålla på att köpa bohag och gläds vid tanken på Renvall. Karin B. tyckes vara henne behjelplig i det förra.

  Suomi Karin Brunou Aino Ackté Heikki Renvall
 • Ack jag har så ofta under denna vinter frågat mig sjelf om detta mitt olyckliga lofvande att komma hem och mitt uppskjutande icke värkat menligt på Mammas sjukdom, och är alldeles förtviflad vid den tanken. Gud ske lof att det nu är bättre båda med helsan och humöret. fru Menard Dorian bad helsa Bertha tusen gånger när hon var här. Butti och Anni må försöka verka godt för mig så att Mamma ej tycker att jag är en rysslofvare – detta olyckliga måleri är ju så att jag aldrig kan beräkna det minsta, och så har jag varit dålig i magen under halfannan månad.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Aline Ménard-Dorian
 • Håkanson säger att det nog kan vara bra för mig att byta om luft. Nu har jag slutat upp att äta och dricka, och nu vill han att jag också skall sluta upp att röka. Vädret har varit det afskyvärdaste tills i går då det var en vacker dag – Spirituosa saknar jag icke det allra ringaste lika så litet som läckerheter, hummer och gåslefver o.d. – värre blir det med rökningen.

  Claes Håkanson
 • Här har varit, i den republikanska och Dreyfusvänliga pressen, rigtiga brandartiklar om Ryssland, meetings för de ryska studenterna o.d. – en skulptör skall ställa ut en allegorisk figur ”la république russe” – hvilket naturligtvis blir förhindradt af ambassaden. Alla mena här att hela denna rörelse måste vara bra för oss finnar, då vi ej deltagit i någon revolution, och då de samma reaktionära ministrarne varit också våra förnämsta antagonister. Gud låte det gå bra för Finland! Att den stränga Pobedonostjeffska reaktionsregimen nu är, om icke förbi, dock dugtigt sjuk, det tviflar ingen på. G. Clemenceau hade i le Bloc en utmärkt artikel om Ryssland, som jag skall skicka i rek. bref till Ellan.

  Suomi Venäjä Ellan de la Chapelle Georges Clemenceau Alfred Dreyfus Konstantin Pobedonostsev
 • Jag ångrar nu att jag ej kom hem till jul på några månader – ty under den kalla perioden här har jag ej gjort mycket – åtminstone skulle jag ha kunnat kom i slutet på januari, sedan jag slutat Aino A och sedan kommit tillbaka nu. – Men hvem är icke vis efteråt? I alla fall har jag haft den stora tillfredsställelsen att kunna måla och få anse mig sjelf som konstnär igen – hvilket ger en tillförsigt och styrka som jag nu så innerligt väl behöfver. Hemma är jag bara en af de många näfven-i-byxsäcken-knytande – ingenting kan göras och ingenting annat kan man tänka på än detta eviga elände. Men Vår Herre förbarmar sig säkert ännu öfver folk och land hemma och då skall det bli en glädje för mig att arbeta der, arbeta med det som jag kan och är skapad för.

  Aino Ackté
 • Skrif några ord till Savoy Hôtel London så att jag så fort som möjligt får veta huru Mamma mår. Tusen jern har jag i elden, tusen bref att besvara och jag är in a hurry – skulle jag nu helst kunna engelska som Annie!

  Lontoo Savoy Hotel Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Helsa hjertligt Ellan och Kicki och Annie och Bertha – Jag är så trött nu att jag ej orkar skrifva. Kis bref fick jag. Pussa honom för det.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • I måndags var jag bjuden på middag till grefvinnan Stackelberg men glömde af det – ja – jag ville se henne och alla andra med mina målare- och expositionshesitationer! Hon förlåter mig emellertid det vet jag så mycket men som hon inviterat mig muntligt för mer än en vecka sedan.

  Thekla Pavlovna Stackelberg
 • Farväl Gud vare med Er Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt
 • *Jag har nu på aftonen varit hos Håkanson, som sade att jag nu är alldeles frisk, men för all framtid bör vara försigtig med maten, aldrig föräta mig – .

  Claes Håkanson
 • * Bs velociped har jag skrifvit om men ej fått något svar.