Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

boerkriget personlighet boer aateli diplomaatit eläimet englantilaiset henkilökuvat hotellit italialaiset Jumala juomat kaupungit kielet kirjailijat kirjastot matkat museot näyttelyt osoitteet palvelusväki poliisi politiikka presidentit ranskan kieli sää sähkeet taidenäyttelyt teatteritaide tilaukset vaatteet venäläistämispolitiikka viinit

London 14 april 1901
Älskade Mamma,
I går telegraferade jag till Ellan för att fråga
huru ni mådde, och jag har varit ganska
orolig under hela dagen i dag, då jag ej fått
något svar. Jag får väl tänka: pas de nouvelles
bonnes nouvelles! Det är längesedan jag hört
något från Eder – Mammas bref var den
sista helsningen från hemmet. I det hela
taget är jag ganska nöjd med att jag flyttat
hit, då jag derigenom kunnat arbeta hela
dagen och verkligen nu, på tredje dagen, kom-
mit så långt att ansigtet är nästan alldeles
färdigt och likt – alla, t.o.m. tjenarne
säga att det är mycket mera likt än
Benj. Constants, med 20,000 frcs betalta por-
trätt. När skall jag komma till den aplomben
och det affärsgeniet att jag kan begära och få
sådana pris. Här i London vore en plats att taga
såsom porträttmålare, ty Sargent kan ej hinna med
alla – jag skulle ej ha något emot att en annat
år slå mig ned här för någon tid, men då under
vårsommaren. Vädret har varit gement alla dessa
dagar, så vått, så vått, så vått och mörkt. Demidoff
går tidigt i säng och som jag varit duktigt
trött af mitt målande, har jag gjort så med.
London är i sorg ännu och ingen menniska tala
Det var bra att jag kom bort från mitt grubbel ang. Moltkes porträtt i Paris – jag blef alldeles
kollrig. –
I dag då det klarnade kl. 5 gick jag ned till Westminster Abbey och längs med Themsen. Herligt och storartadt.

om theatrar och musichalls nu. På morgnarna
har jag ströfvat omkring litet i vätan, köpt
litet skjortor och kravatter – ty allt som hör till
herrtoiletten är här bättre och billigare än öfverallt
annestans – vidare har jag begagnat den timme
som D. passerar på ambassaden att gå på
National Gallery och National portrait Gallery alla
dagar, och kan ej se mig mätt på allt detta.
Detta porträttgalleri skulle intressera Er oändligt.
De bästa porträtten af engelska män och kvinnor!
Man blir verkligen öfverväldigad af Englands in-
flytande då man på en vägg ser Darwin, Ruskin
Tennyson, Dickens, Thackeray, Walter Scott. Huxley, lord
Byron, Shelley, Milliais m.fl. m.fl. – nästan alla
ypperligt målade dessutom. National Gallery
är och förblir ett af verldens allra bästa museer.
och jag är så lycklig då jag vandrar der! –
Här hos Demidoff är jag ypperligt uppassad 4 engelska
lakejer, 2 italienska hofmästare som tala franska
(jag begriper ej hvad jag skall ge i drickspengar!)
Emellertid skulle det ha blifvit mycket dyrt
på Savoy, som dessutom är långt härifrån.
Han D. är ensam här, frun i Pburg, och han låter
mig ha min absoluta frihet – hvilken jag också begagnar.
Sargent, som jag sökte i går var abroad, emedan han
varit very ill i influenza, förklarade hans gamla
concierge. Jag återsåg med nöje Chelsea trakten der
jag lefde en månad och mera för 4 år sedan.
Om fredag är le vernissage des artistes, om lördag kommer Loubet till utställningen.

D. är en underlig kurre – jägare och resande framförallt –
beundrar Nansen, äter
och dricker
litet drömmer om stora
upptäcktsresor, uroxar o.d. – vet ej om han denna
sommar skall resa till Thibet eller till Alaska.
Men derjemte har han rätt mycket sinne för
böcker och har ett mycket vackert bibliotek af lyx-
upplagor hvar jag glötat rätt mycket
ofta
. På måleri
förstår han sig ej mycket. I politik måste han
ge mig rätt vis à vis Finland, – då jag alltid vädjar
till hans engelska uppfostran, frihet, lagbunden
frihet, känsla af ansvar o.d. – t.o.m. hans lilla
bror, en vettvilling som jagar zebror i Afrika alla år,
och som af detta lika så oskyldiga som randiga
slägte skjutit 520 (!), säger att alla upplysta
menniskor i Ryssland hålla med Finland. Mycket
påverkad är han af den engelska omgifningen här;
och delar i allt klubbmännens åsigter, också
om boers, naturligtvis. Men huru går det då med
respekten för friheten? – Den italienska chargé
d'affaires, grefve Costa, som ofta är här, är en
ovanligt human och hygglig man, och tyckes ha
reda på allt, också på finsk politik.
Om torsdag reser jag – Gud låte mig få goda under-
rättelser från Mamma! – Jag tänker göra
porträttet så färdigt som möjligt och sedan
måla det färdigt i Finland eller Paris, ifall
det blott är fråga om en hand eller ett par
byxor. –– Hvad jag tycker om London, trots
vädret. Jag tänker ofta för Morbror Gustafs Roastbeef
cold, att potatoes men också på hans patent –
Det är verkligen allt så patent här, allvarligt
Den 14 i dag – Ett år sedan Pariserutställningen öppnades – det mins nog B. – Jag tacka Gud för
att denna vedermöda slutats mycket bättre än jag då vågade hoppas!

och manligt och märkvärdigt nog, mycket
lugnare än Paris. Kuskarne och poliskonstaplarna
äro englar – en sådan ordning de hålla – aldrig
skrik och gräl och öfverkörningar på gatorna.
Till Gallatly skall jag telefonera i morgon.
Vill Mamma vara så god och bedja B.
ta nyckeln till den skrubb i Alexandersg. 26
der mina saker äro förvarade och från en
portfölj ta ut originalteckningen till molnets
broders dödsscen, telefonera till Tilgmann att
han skickar efter den, packar in den och expedie-
rar den till Krohn, Kunstindastrimuseum,
Kjöbenhavn jemte ett lyxemplar af fänr. Ståls
Sägner (Om lyxexemplar ej finnas, så då ett annat)
Jag tror näml. att Krohn håller fast vid sitt gamla
löfte att föranstalta en utställning af originalen till
F.S.S. – Jag säger jag tror emedan jag lefver här som
i säcken, ej fått några underrättelser från Er, ej
från Krohn, ej från Paris – så är det att kom-
ma så här till landsbygden!
Gud låte Mamma bli rask, snart och fullständigt –
Jag mår mycket bättre här – äter litet och dricker
ingenting annat än ett glas hvitt vin och apollinairs
(ett spetsglas hvittvin, aldrig mera) och känner mig så
lätt och arbetsför som sällan. I allmänhet har
Jag haft ett nöje af måleriet detta år som aldrig
förr tror jag – "konsten är min brud" lät Emilie Björk-
sten mig säga. Detta hindrar ej att jag bittert saknar
Er allesamman bruden Ellan och barnet Kicki, och
gläder mig mycket åt tanken att snart få återse Er
Tusen helsningar till alla från Mammas Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I går telegraferade jag till Ellan för att fråga huru ni mådde, och jag har varit ganska orolig under hela dagen i dag, då jag ej fått något svar. Jag får väl tänka: pas de nouvelles bonnes nouvelles! Det är längesedan jag hört något från Eder – Mammas bref var den sista helsningen från hemmet.

 • I det hela taget är jag ganska nöjd med att jag flyttat hit, då jag derigenom kunnat arbeta hela dagen och verkligen nu, på tredje dagen, kommit så långt att ansigtet är nästan alldeles färdigt och likt – alla, t.o.m. tjenarne säga att det är mycket mera likt än Benj. Constants, med 20,000 frcs betalta porträtt. När skall jag komma till den aplomben och det affärsgeniet att jag kan begära och få sådana pris.

  Jean-Joseph Benjamin-Constant
 • Här i London vore en plats att taga såsom porträttmålare, ty Sargent kan ej hinna med alla – jag skulle ej ha något emot att en annat år slå mig ned här för någon tid, men då under vårsommaren. Vädret har varit gement alla dessa dagar, så vått, så vått, så vått och mörkt.

  Lontoo John Singer Sargent
 • Demidoff går tidigt i säng och som jag varit duktigt trött af mitt målande, har jag gjort så med.

  Elim Demidov di San Donato
 • London är i sorg ännu och ingen menniska tala om theatrar och musichalls nu.

  Lontoo
 • På morgnarna har jag ströfvat omkring litet i vätan, köpt litet skjortor och kravatter – ty allt som hör till herrtoiletten är här bättre och billigare än öfverallt annestans

 • vidare har jag begagnat den timme som D. passerar på ambassaden att gå på National Gallery och National portrait Gallery alla dagar, och kan ej se mig mätt på allt detta. Detta porträttgalleri skulle intressera Er oändligt. De bästa porträtten af engelska män och kvinnor! Man blir verkligen öfverväldigad af Englands inflytande då man på en vägg ser Darwin, Ruskin Tennyson, Dickens, Thackeray, Walter Scott. Huxley, lord Byron, Shelley, Milliais m.fl. m.fl. – nästan alla ypperligt målade dessutom. National Gallery är och förblir ett af verldens allra bästa museer. och jag är så lycklig då jag vandrar der!

  Englanti National Gallery National Portrait Gallery Elim Demidov di San Donato Walter Scott George Gordon Byron Charles Darwin John Everett Millais Charles Dickens John Ruskin Alfred Tennyson William Thackeray Thomas Henry Huxley Percy Bysshe Shelley
 • Här hos Demidoff är jag ypperligt uppassad 4 engelska lakejer, 2 italienska hofmästare som tala franska (jag begriper ej hvad jag skall ge i drickspengar!) Emellertid skulle det ha blifvit mycket dyrt på Savoy, som dessutom är långt härifrån. Han D. är ensam här, frun i Pburg, och han låter mig ha min absoluta frihet – hvilken jag också begagnar.

  Pietari Savoy Hotel Elim Demidov di San Donato Sophia Demidov di San Donato
 • Sargent, som jag sökte i går var abroad, emedan han varit very ill i influenza, förklarade hans gamla concierge.

  John Singer Sargent
 • Jag återsåg med nöje Chelsea trakten der jag lefde en månad och mera för 4 år sedan.

  Chelsea
 • D. är en underlig kurre – jägare och resande framförallt – beundrar Nansen, äter och dricker litet drömmer om stora upptäcktsresor, uroxar o.d. – vet ej om han denna sommar skall resa till Thibet eller till Alaska. Men derjemte har han rätt mycket sinne för böcker och har ett mycket vackert bibliotek af lyxupplagor hvar jag glötat rätt ofta. På måleri förstår han sig ej mycket. I politik måste han ge mig rätt vis à vis Finland, – då jag alltid vädjar till hans engelska uppfostran, frihet, lagbunden frihet, känsla af ansvar o.d. – t.o.m. hans lilla bror, en vettvilling som jagar zebror i Afrika alla år, och som af detta lika så oskyldiga som randiga slägte skjutit 520 (!), säger att alla upplysta menniskor i Ryssland hålla med Finland. Mycket påverkad är han af den engelska omgifningen här; och delar i allt klubbmännens åsigter, också om boers, naturligtvis. Men huru går det då medrespekten för friheten?

  Suomi Afrikka Venäjä Tibet Alaska Elim Demidov di San Donato Paul Demidov di San Donato (epävarma yhteys) Fritjof Nansen
 • Den italienska chargé d'affaires, grefve Costa, som ofta är här, är en ovanligt human och hygglig man, och tyckes ha reda på allt, också på finsk politik.

  Costa
 • Om torsdag reser jag – Gud låte mig få goda underrättelser från Mamma! – Jag tänker göra porträttet så färdigt som möjligt och sedan måla det färdigt i Finland eller Paris, ifall det blott är fråga om en hand eller ett par byxor.

  Suomi Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Hvad jag tycker om London, trots vädret. Jag tänker ofta för Morbror Gustafs Roastbeef cold, att potatoes men också på hans patent – Det är verkligen allt så patent här, allvarligt och manligt och märkvärdigt nog, mycket lugnare än Paris. Kuskarne och poliskonstaplarna äro englar – en sådan ordning de hålla – aldrig skrik och gräl och öfverkörningar på gatorna.

  Pariisi Lontoo Gustaf Brandt
 • Till Gallatly skall jag telefonera i morgon.

  John Gallatly
 • Vill Mamma vara så god och bedja B. ta nyckeln till den skrubb i Alexandersg. 26 der mina saker äro förvarade och från en portfölj ta ut originalteckningen till molnets broders dödsscen, telefonera till Tilgmann att han skickar efter den, packar in den och expedierar den till Krohn, Kunstindastrimuseum, Kjöbenhavn jemte ett lyxemplar af fänr. Ståls Sägner (Om lyxexemplar ej finnas, så då ett annat) Jag tror näml. att Krohn håller fast vid sitt gamla löfte att föranstalta en utställning af originalen till F.S.S. – Jag säger jag tror emedan jag lefver här som i säcken, ej fått några underrättelser från Er, ej från Krohn, ej från Paris – så är det att komma så här till landsbygden!

  Pariisi Kööpenhamina Kunstindustrimuseet Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Ferdinand Tilgmann
 • Gud låte Mamma bli rask, snart och fullständigt – Jag mår mycket bättre här – äter litet och dricker ingenting annat än ett glas hvitt vin och apollinairs (ett spetsglas hvittvin, aldrig mera) och känner mig så lätt och arbetsför som sällan.

  Alexandra Edelfelt
 • I allmänhet har Jag haft ett nöje af måleriet detta år som aldrig förr tror jag – "konsten är min brud" lät Emilie Björksten mig säga. Detta hindrar ej att jag bittert saknar Er allesamman bruden Ellan och barnet Kicki, och gläder mig mycket åt tanken att snart få återse Er Tusen helsningar till alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Emilie Björkstén Ellan de la Chapelle
 • *Det var bra att jag kom bort från mitt grubbel ang. Moltkes porträtt i Paris – jag blef alldeles kollrig.

  Pariisi Léon Moltke-Hvitfeldt
 • *I dag då det klarnade kl. 5 gick jag ned till Westminster Abbey och längs med Themsen. Herligt och storartadt.

  Themsen Westminster Abbey
 • *Om fredag är le vernissage des artistes, om lördag kommer Loubet till utställningen.

  Émile Loubet
 • *Den 14 i dag – Ett år sedan Pariserutställningen öppnades – det mins nog B. – Jag tacka Gud för att denna vedermöda slutats mycket bättre än jag då vågade hoppas!

  Pariisi Berta Edelfelt