Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet belgier (nutidsfolk) sjukdom (tillstånd) ålderdom aamiaiset amerikkalaiset fennomania henkilökuvat Jumala kesä kielet kritiikki luonteenpiirteet maailmannäyttelyt masennus matkat melankolia naiset näyttelyt politiikka ravintolat sää sähkeet seuraelämä suomen kieli taidenäyttelyt taiteilijat taiteilijuus talous tilaukset vaatteet venäläistämispolitiikka vuodenajat

Paris 21 april 1901, kl. 11 1/2 på
aftonen.
Älskade Mamma,
Det är så underligt att skrifva till
Mamma nu då jag alls ej vet huru
detta bref kommer att råka Mamma –
hvilket Mammas helsa och själstillstånd
är då dessa rader hinna fram – jag
har ej haft några underrättelser de
sista dagarna och telegrammet i Lon-
don som sade "tous bien" är redan
en vecka gammalt. – Ack om
Jag kunde sända Mamma litet af
det herrliga sommarväder vi haft i
går och i dag, litet af den stora glädje
Jag erfarit då jag sett att jag begynt
lefva upp igen som målare – ty
jag har kännt succès'n igen, känt
medhållet från konstnärerna och de bästa
Säg Kicki att om jag också icke varit i Finland i vinter, jag ändå arbetat för
honom och för Eder alla – är det icke roligt för Er att tänka att jag icke ännu
är slut och att jag ännu har kraft i arm och kraft i barm!

så starkt som jag icke gjort det sedan
Pasteur, för 16 år sedan. Redan i
går då jag kom upp till Grand Palais
möttes jag af många lyckönskningar
af folk som icke slösa sina kompli-
manger – i dag har det fortsatts
hela dagen. Ack hvad jag är lycklig
och hvad jag känner mig ha fått
ly luft under vingarna igen!
"Det är derför att Ni kommit tillba-
ka till Paris" säga de. Besnard,
Boldini – menniskor som aldrig säga
något behagligt om de ej måste
säga det, ha båda kommit och sagt
mig att fr. Acktés porträtt är bland
det bästa jag gjort; många andra
ha talt om att mitt måleri
blifvit föryngradt – c'est toujours
bien, ce que vous faites, mais il
y à la note jeune, inquiète,

chercheuse dans vos toiles de cette
année qui prouve que vous avez
encore beaucoup de temps devant
vous – vous ne vous endormez pas
sur vos lauriers etc. etc. – Och
jag vet att så ledsamt det än
varit att vara långt borta hemifrån
isynnerhet sedan jag fått veta att
Mamma varit sjuk, så har jag
dock känt mig så innerligen
lycklig vid mitt arbete denna vinter.
Jag har ju kommit till den
ålder att jag måste göra upp en
slags plan för lifvet, och jag har
kommit till den absoluta öfver-
tygelsen att det bästa sätt att
gagna mitt land jag har är det
att söka blifva en god konstnär.
Jag har under de senare åren
lidit mycket af att jag icke fått
vara mig sjelf, att jag gått upp i
saker och ting som varit mig främ-

mande – att min vilja varit god, ty
jag har alltid försökt, men att jag
icke varit i mitt element, bort-
kollrad som jag varit af en del
konstnärsrörelser hemma som kunna
vara ypperliga för andra, men ej för
mig – Och så Bobrikoffismen
och allt eländet hemma som visser-
ligen kunnat sporra mig till fänr.
Stål men som laga sordin på det
jubel, man måste känna då man
tar penseln i hand! Och
Men
denna vinter
har jag kännt mig som fisk i vatten,
färgerna ha kommit af sig sjelfva
det har varit så roligt att måla
att tänka på detta, att teckna
om aftnarna, att inga fröjder
på jorden d.v.s. yttre fröjder, teater
god mat,
tillfridsställd
snobbighet ett ögonblick
kunna ersätta detta. – Det käns
ljufligt för en gammal hund som
mig då folk säger: Votre portrait
de Mlle Ackté et votre paysage (från

telegrafberget) sont certaimment parmi
les 4 och 5 meilleures toiles du Salon.
Mitt famlande under åratal har
stannat för eldögonblick uti den
soliga fröjden att producera – och så
har jag kännt mig fri från fänr. Stål,
Söderström och verldsutställningen!
Skulle nu Mamma vara rask och
bli snart fullkomligt rask, vore
jag den lyckligaste menniska i
verlden! – Moltke skämmer ej
ut sig – visserligen ser han ju litet
uppstoppad ut, såsom då man gör
en styf uniform på en mannequin,
men färgen är ej dålig. – Alla
dessa konstnärer, Thaulow, le Sidaner,
Rodin, Besnard som icke sagt
mig
något
på flere år, Cottet, Ménard, Simon m.fl.
har kommit med utsträckta händer
och sagt mig bravo! Och detta, att
vid min kritiska ålder, då det endera
bär utförbacke, såsom för de flesta,
eller mest går framåt till mästerskap
såsom för de bästa: Tizian, Frans Hals
Sörj icke öfver politiken, Mamma – Gud hjelper nog vårt land av den klömman
också!

Rembrandt, Vellasguez Meissonier
Puvis deChavannes, –
att då
känna att det
snarare går framåt, det är en fröjd
utan like och jag tackar innerligt
Gud öfver att Han låtit mig upplefva
denna dag. Bara jag nu kunde
vara mig sjelf och lita på mig sjelf
och tro på mig sjelf! – och icke hör
på Dumheter och andra – detta
olycksaliga att alltid känna sig vara
den sämsta, den fegaste, den frasigaste
och böja sig för första bästa herre
som har aplomb!
Förlåt, älskade Mamma, att jag talar
om mig sjelf så mycket, men mitt
konstnärskap är ju något som
angår mig och som intresserar Mamma!
När jag nu tänker på att Mechelin
gifvit mig i uppdrag att bevaka de
finska aktionärernas i den nya tidningen
ekonomiska
intressen, så visar detta huru man
kan bli missförstådd. – Duger jag

till det? Duger jag till bankdirektör
som alla daga till hemma? Ack
om jag kunde få den orgueil som
man måste ha i lifvet för att lyckas,
om jag kunde låta bli att höra på
pojkar och fennomaner och säga
stolt: jag är jag och jag är icke
som ni; och jag sätter värde på
detta att vara mig sjelf – här är
mitt lifsverk, mycket skräp, mycket
hesitationer, men några goda saker
som Ni inte
kunna
göra efter!
I dag bjöd jag fr. Ackté och fr. Ingman
som bor hos henne på frukost hos
Ledoyen – Vid samma bord sutto Vall-
grens, Spada, Mme Pauline Hugo och
Paul Clémenceau med fru. – Stämningen
var den bästa. Fr. Ackté har aldrig
varit så till sin fördel som i dag.
Vid bordet bredvid sutto: min gamla
kamrat Claus från Antwerpen (som
omfamnade mig inför Acktés porträtt)
Thaulow, Rodin, Besnard, Lerolle

med fru. Dagnan har sagt mycket
vackra saker om mig – "tu as pu travailler
un peu tranquillement, et ça se voit"
sade han. – Jag stannar här en vecka.
eller 14 dagar
behöfver hvila litet efter parforcearbetet
i London, får Ds porträtt hit, ser
på det och afgör då om jag måste
resa dit igen och den vägen fara hem.
men jag måste få hvila litet, två
tre dagar bara – i detta herrliga väder
blir det ej svårt! – Zorns porträtt
af en amerikanska är ej bra i år –
mästerligt men ointressant.
Jag satt under frukosten
hos Ledoyen
och observerade mig
sjelf – det var icke ungdomen rus, som
förr i verlden, men det var den mogna
ålderns tillfredställelse, och den var lika
bra om ej bättre än ynglingens tirr
tirr bom bom som Morbror Gustaf sade
Farväl – säg Bertha att jag i går dejeunerade
med Renouard som har en förträfflig
sal, bilder från verldsutställningen.
Gud låte Mamma bli frisk – Skrif
några ord, det är min största glädje
Mammas Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är så underligt att skrifva till Mamma nu då jag alls ej vet huru detta bref kommer att råka Mamma – hvilket Mammas helsa och själstillstånd är då dessa rader hinna fram – jag har ej haft några underrättelser de sista dagarna och telegrammet i London som sade "tous bien" är redan en vecka gammalt.

  Lontoo Alexandra Edelfelt
 • Ack om Jag kunde sända Mamma litet af det herrliga sommarväder vi haft i går och i dag, litet af den stora glädje Jag erfarit då jag sett att jag begynt lefva upp igen som målare – ty jag har kännt succès'n igen, känt medhållet från konstnärerna och de bästa så starkt som jag icke gjort det sedan Pasteur, för 16 år sedan. Redan i går då jag kom upp till Grand Palais möttes jag af många lyckönskningar af folk som icke slösa sina komplimanger – i dag har det fortsatts hela dagen. Ack hvad jag är lycklig och hvad jag känner mig ha fått luft under vingarna igen! "Det är derför att Ni kommit tillbaka till Paris" säga de. Besnard, Boldini – menniskor som aldrig säga något behagligt om de ej måste säga det, ha båda kommit och sagt mig att fr. Acktés porträtt är bland det bästa jag gjort; många andra ha talt om att mitt måleri blifvit föryngradt – c'est toujours bien, ce que vous faites, mais il y à la note jeune, inquiète, chercheuse dans vos toiles de cette année qui prouve que vous avez encore beaucoup de temps devant vous – vous ne vous endormez pas sur vos lauriers etc. etc.

  Grand Palais Alexandra Edelfelt Louis Pasteur Aino Ackté Giovanni Boldini Albert Besnard
 • Och jag vet att så ledsamt det än varit att vara långt borta hemifrån isynnerhet sedan jag fått veta att Mamma varit sjuk, så har jag dock känt mig så innerligen lycklig vid mitt arbete denna vinter. Jag har ju kommit till den ålder att jag måste göra upp en slags plan för lifvet, och jag har kommit till den absoluta öfvertygelsen att det bästa sätt att gagna mitt land jag har är det att söka blifva en god konstnär. Jag har under de senare åren lidit mycket af att jag icke fått vara mig sjelf, att jag gått upp i saker och ting som varit mig främmande – att min vilja varit god, ty jag har alltid försökt, men att jag icke varit i mitt element, bortkollrad som jag varit af en del konstnärsrörelser hemma som kunna vara ypperliga för andra, men ej för mig – Och så Bobrikoffismen och allt eländet hemma som visserligen kunnat sporra mig till fänr. Stål men som laga sordin på det jubel, man måste känna då man tar penseln i hand! Men denna vinter har jag kännt mig som fisk i vatten, färgerna ha kommit af sig sjelfva det har varit så roligt att måla att tänka på detta, att teckna om aftnarna, att inga fröjder på jorden d.v.s. yttre fröjder, teater god mat, tillfridsställd snobbighet ett ögonblick kunna ersätta detta.

  Alexandra Edelfelt Nikolaj Bobrikov Stål
 • Det käns ljufligt för en gammal hund som mig då folk säger: Votre portrait de Mlle Ackté et votre paysage (från telegrafberget) sont certaimment parmi les 4 och 5 meilleures toiles du Salon. Mitt famlande under åratal har stannat för eldögonblick uti den soliga fröjden att producera – och så har jag kännt mig fri från fänr. Stål, Söderström och verldsutställningen! Skulle nu Mamma vara rask och bli snart fullkomligt rask, vore jag den lyckligaste menniska i verlden! – Moltke skämmer ej ut sig – visserligen ser han ju litet uppstoppad ut, såsom då man gör en styf uniform på en mannequin, men färgen är ej dålig. – Alla dessa konstnärer, Thaulow, le Sidaner, Rodin, Besnard som icke sagt mig något på flere år, Cottet, Ménard, Simon m.fl. har kommit med utsträckta händer och sagt mig bravo! Och detta, att vid min kritiska ålder, då det endera bär utförbacke, såsom för de flesta, eller mest går framåt till mästerskap såsom för de bästa: Tizian, Frans Hals Rembrandt, Vellasguez Meissonier Puvis deChavannes, – att då känna att det snarare går framåt, det är en fröjd utan like och jag tackar innerligt Gud öfver att Han låtit mig upplefva denna dag. Bara jag nu kunde vara mig sjelf och lita på mig sjelf och tro på mig sjelf! – och icke hör på Dumheter och andra – detta olycksaliga att alltid känna sig vara den sämsta, den fegaste, den frasigaste och böja sig för första bästa herre som har aplomb! Förlåt, älskade Mamma, att jag talar om mig sjelf så mycket, men mitt konstnärskap är ju något som angår mig och som intresserar Mamma!

  Telegrafberget Alexandra Edelfelt Ernest Meissonier Rembrandt Lennart Söderström Frits Thaulow Tizian Diego Velázquez Aino Ackté Frans Hals Léon Moltke-Hvitfeldt Pierre Puvis de Chavannes Albert Besnard Auguste Rodin Stål Henri Le Sidaner Émile-René Ménard Lucien Simon Charles Cottet
 • När jag nu tänker på att Mechelin gifvit mig i uppdrag att bevaka de finska aktionärernas i den nya tidningen ekonomiska intressen, så visar detta huru man kan bli missförstådd. – Duger jag till det? Duger jag till bankdirektör som alla daga till hemma? Ack om jag kunde få den orgueil som man måste ha i lifvet för att lyckas, om jag kunde låta bli att höra på pojkar och fennomaner och säga stolt: jag är jag och jag är icke som ni; och jag sätter värde på detta att vara mig sjelf – här är mitt lifsverk, mycket skräp, mycket hesitationer, men några goda saker som Ni inte kunna göra efter!

  Leopold Mechelin
 • I dag bjöd jag fr. Ackté och fr. Ingman som bor hos henne på frukost hos Ledoyen – Vid samma bord sutto Vallgrens, Spada, Mme Pauline Hugo och Paul Clémenceau med fru. – Stämningen var den bästa. Fr. Ackté har aldrig varit så till sin fördel som i dag. Vid bordet bredvid sutto: min gamla kamrat Claus från Antwerpen (som omfamnade mig inför Acktés porträtt) Thaulow, Rodin, Besnard, Lerolle med fru. Dagnan har sagt mycket vackra saker om mig – "tu as pu travailler un peu tranquillement, et ça se voit" sade han.

  Antwerpen Ledoyen Antoinette Råström Pascal Dagnan-Bouveret Johan Janzon Frits Thaulow Ville Vallgren Aino Ackté Émile Claus Albert Besnard Auguste Rodin Pauline Hugo Paul Clemenceau Sophie Clemenceau Ingman (epävarma yhteys) Henri Lerolle Madeleine Lerolle
 • Jag stannar här en vecka. eller 14 dagar behöfver hvila litet efter parforcearbetet i London, får Ds porträtt hit, ser på det och afgör då om jag måste resa dit igen och den vägen fara hem. men jag måste få hvila litet, två tre dagar bara – i detta herrliga väder blir det ej svårt!

  Lontoo Elim Demidov di San Donato
 • Zorns porträtt af en amerikanska är ej bra i år – mästerligt men ointressant.

  Anders Zorn
 • Jag satt under frukosten hos Ledoyen och observerade mig sjelf – det var icke ungdomen rus, som förr i verlden, men det var den mogna ålderns tillfredställelse, och den var lika bra om ej bättre än ynglingens tirr tirr bom bom som Morbror Gustaf sade

  Ledoyen Gustaf Brandt
 • Farväl – säg Bertha att jag i går dejeunerade med Renouard som har en förträfflig sal, bilder från verldsutställningen.

  Berta Edelfelt Paul Renouard
 • Gud låte Mamma bli frisk – Skrif några ord, det är min största glädje Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Säg Kicki att om jag också icke varit i Finland i vinter, jag ändå arbetat för honom och för Eder alla – är det icke roligt för Er att tänka att jag icke ännu är slut och att jag ännu har kraft i arm och kraft i barm!

  Suomi Erik Edelfelt
 • *Sörj icke öfver politiken, Mamma – Gud hjelper nog vårt land av den klömman också!

  Alexandra Edelfelt