Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) promenader aateli henkilökuvat Jumala kesä kevät kirjeet lämpötila laulelmat liput masennus melankolia musiikki näyttelyt sää taidenäyttelyt tilaukset valokuvat venäläiset vuodenajat

Paris 24 april 1901
Älskade Mamma,
Tacka Bertha för hennes bref
som jag fick i går afton, –
jag har fått alla Edra bref
såväl Mammas som Ellans
och Berthas. I går försökte
jag att hvila genom att
gå på Salongen – och njuta
af min succès som tyckes hålla
i sig. Men alla verldens taflor
kunna icke uppväga vår- och
sommarvädret ute, som är herrligt
nu. Jag tror att jag derför går
ut och spatsera i skogen
nu – "om vintern går nog tabulan,.

Euklides och grammatikan, blott
man är flink och trogen, :/: men
ack det vill ej mera gå o.s.v.
Ack om jag rigtigt kunde få
reda på huru Mammas nerv-
svaghet skall behandlas – skall
man tala gladt eller skall man
"humma" som professorskorna i
tengströmska gården? Jag vet
att Mamma innerst inne har
så mycket raskhet och lefnadsmod
ändå, att man icke kan tänka
sig några Bobrikoffar, huru elaka
de än äro, som kunde få bukt
med dem. Och vi skola inte ge
oss – hela hemligheten med styrkan
ligger ju i denna sjelfsuggestion

att man icke kan öfvermannas.
Det värsta är med tidningarna och
Kitaigorosoffski eller hvad han
heter – Skulle det icke vara
roligt för Mamma att komma
litet vesterut för en del af
sommarn åtminstone, se blå-
gul flagg och slippa se hela
tartariet och stora mongoliet
på en tid?
Jag väntar på Demidoffs porträtt
här – Kanske behöfver jag ingenting
göra till det och heller ej resa
tillbaka till London – flickan Pasteur
Vallery R. gör jag i ett flygande
fläng, och så åtar jag mig ingenting
mera utan hastar mig till hemresa,
för att få se med egna ögon hur

min egen Mamma mår, och göra
hvad göras kan för att hon må
bli alldeles rask snart igen.
Schura Etter lär komma hit
om Lördag – Mità Benkendoff
som jag mötte på boulevarden i
går sade mig det.
Helsa alla. Vi ha 23o i
skuggan midt på dagen – och hett
och kvalmigt är der på Salongen, det
försäkrar jag. Nu tänkte jag gå
ut och spatsera – jo pytt – fotografen
Garnier kom och påminte mig om
att jag lofvat posera för min igen
fotografi, som han misslyckats
med tre fyra gånger i vinter.
Farväl, Gud låte Mamma bli rigtigt
rask snart Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tacka Bertha för hennes bref som jag fick i går afton, – jag har fått alla Edra bref såväl Mammas som Ellans och Berthas.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • I går försökte jag att hvila genom att gå på Salongen – och njuta af min succès som tyckes hålla i sig. Men alla verldens taflor kunna icke uppväga vår- och sommarvädret ute, som är herrligt nu. Jag tror att jag derför går ut och spatsera i skogen nu – "om vintern går nog tabulan,. Euklides och grammatikan, blott man är flink och trogen, :/: men ack det vill ej mera gå o.s.v.

  Euklides
 • Ack om jag rigtigt kunde få reda på huru Mammas nervsvaghet skall behandlas – skall man tala gladt eller skall man "humma" som professorskorna i tengströmska gården? Jag vet att Mamma innerst inne har så mycket raskhet och lefnadsmod ändå, att man icke kan tänka sig några Bobrikoffar, huru elaka de än äro, som kunde få bukt med dem. Och vi skola inte ge oss – hela hemligheten med styrkan ligger ju i denna sjelfsuggestion att man icke kan öfvermannas. Det värsta är med tidningarna och Kitaigorosoffski eller hvad han heter – Skulle det icke vara roligt för Mamma att komma litet vesterut för en del af sommarn åtminstone, se blå-gul flagg och slippa se hela tartariet och stora mongoliet på en tid?

  Alexandra Edelfelt Nikolaj Bobrikov Kitaigorosoffski
 • Jag väntar på Demidoffs porträtt här – Kanske behöfver jag ingenting göra till det och heller ej resa tillbaka till London

  Lontoo Elim Demidov di San Donato
 • flickan Pasteur Vallery R. gör jag i ett flygande fläng, och så åtar jag mig ingenting mera utan hastar mig till hemresa, för att få se med egna ögon hur min egen Mamma mår, och göra hvad göras kan för att hon må bli alldeles rask snart igen.

  Alexandra Edelfelt Camille Vallery-Radot
 • Schura Etter lär komma hit om Lördag – Mità Benkendoff som jag mötte på boulevarden i går sade mig det.

  Dmitrij Benckendorff Alexander von Etter
 • Helsa alla. Vi ha 23° i skuggan midt på dagen – och hett och kvalmigt är der på Salongen, det försäkrar jag. Nu tänkte jag gå ut och spatsera – jo pytt – fotografen Garnier kom och påminte mig om att jag lofvat posera för min igen fotografi, som han misslyckats med tre fyra gånger i vinter. Farväl, Gud låte Mamma bli rigtigt rask snart Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Garnier