Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ortodoxa religion (fenomen) henkilökuvat kesä kevät kustantajat lääkärit matkat politiikka sää sanomalehdet tanskalaiset tilaukset vuodenajat

Paris 25 april 1901
Älskade Mamma,
Af Ellans bref, som jag
fick i dag på morgonen,
ser jag att Mamma håller
på att krya till sig. Måtte
nu förbättringen gå stadigt
och regelbundet framåt, så
att jag får återse min älskade
Mamma igen rigtigt rask
och återställd. – "Skall Du kom
ma hem i Juli eller Augusti?"
frågar Mamma i det sista,
Det vackra sommarvädret fortfar. Ack om jag kunde skicka
er litet af den här luften och vårdoften!

vänliga brefvet. Nej, så galet
är det väl ändå ej, jag
hoppas kunna komma hem
mycket förr. Nu gör jag bara
flickan Vallery Radot, som jag
börjar i morgon, i största hast,
ser sedan på Demidoffs porträtt
som jag får från London, och
hoppas att jag skall kunna se
på det här, ty det gäller egentligen
att få ensemble i detta porträtt,
likheten är der redan. –
Underligt att jag icke fått
ett ord från Köpenhamn, från
Krohn. Skulle han vara sjuk?

Annars kan jag ej förstå att han
ej skrifvit angående utställningen
af fänr. Ståls Sägners original-
teckningar. Bojesen har skrifvit
till mig om en dansk upplaga –
det vore ju mycket roligt.
Ahrenberg som har likadan
skrifklåda som han har svada,
har skrifvit till mig långa epistlar,
egentligen polemik emot min yttran
de att de dåliga teckningarna i Fänr.
Stål voro resultat af deras på
drifvande. – "Söderströms äro
englar, Ahrenberg öfverengel,
jag är en fattig syndig menniska,
som borde kyssa den risande han-
den" det är summan af Jacquens sång.

Till Bonnier har jag skickat en
teckning till Adalminas Perla, och
han finner den "förtjusande".
– Mamma skall nu sofva och
äta efter Doktorns ordination,
och icke oroa sig öfver politiken.
Verldens ondska, den är ju så
gammal som verlden sjelf, och hvar
har den visat sig värre än just
i politiken. Gårdagens tidningar
här talte om att L. Tolstoj skulle
landsförvisats från det hel. Ryssland, sedan
han utdrifvits ur den hel. ortodoxa kyrkan.
Är det icke skamligt. Hvad skulle
Kristus säga om han igen kom till jorden
i en menniskas skepelse och såg all den
nedrighet som folk våga bedrifva i Hans
namn! – Helsa alla från Mammas Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Af Ellans bref, som jag fick i dag på morgonen, ser jag att Mamma håller på att krya till sig. Måtte nu förbättringen gå stadigt och regelbundet framåt, så att jag får återse min älskade Mamma igen rigtigt rask och återställd.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • "Skall Du komma hem i Juli eller Augusti?" frågar Mamma i det sista, vänliga brefvet. Nej, så galet är det väl ändå ej, jag hoppas kunna komma hem mycket förr. Nu gör jag bara flickan Vallery Radot, som jag börjar i morgon, i största hast, ser sedan på Demidoffs porträtt som jag får från London, och hoppas att jag skall kunna se på det här, ty det gäller egentligen att få ensemble i detta porträtt, likheten är der redan.

  Lontoo Alexandra Edelfelt Elim Demidov di San Donato Camille Vallery-Radot
 • Underligt att jag icke fått ett ord från Köpenhamn, från Krohn. Skulle han vara sjuk? Annars kan jag ej förstå att han ej skrifvit angående utställningen af fänr. Ståls Sägners originalteckningar.

  Kööpenhamina Pietro Krohn Stål
 • Bojesen har skrifvit till mig om en dansk upplaga – det vore ju mycket roligt. Ahrenberg som har likadan skrifklåda som han har svada, har skrifvit till mig långa epistlar, egentligen polemik emot min yttrande att de dåliga teckningarna i Fänr. Stål voro resultat af deras pådrifvande. – "Söderströms äro englar, Ahrenberg öfverengel, jag är en fattig syndig menniska, som borde kyssa den risande handen" det är summan af Jacquens sång.

  Johan Jacob Ahrenberg Lennart Söderström Werner Söderström Stål Ernst Bojesen
 • Till Bonnier har jag skickat en teckning till Adalminas Perla, och han finner den "förtjusande".

  Albert Bonnier Adalmina
 • Mamma skall nu sofva och äta efter Doktorns ordination, och icke oroa sig öfver politiken. Verldens ondska, den är ju så gammal som verlden sjelf, och hvar har den visat sig värre än just i politiken.

  Alexandra Edelfelt
 • Gårdagens tidningar här talte om att L. Tolstoj skulle landsförvisats från det hel. Ryssland, sedan han utdrifvits ur den hel. ortodoxa kyrkan. Är det icke skamligt. Hvad skulle Kristus säga om han igen kom till jorden i en menniskas skepelse och såg all den nedrighet som folk våga bedrifva i Hans namn!

  Venäjä Lev Tolstoj Kristus
 • Helsa alla från Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Det vackra sommarvädret fortfar. Ack om jag kunde skicka er litet af den här luften och vårdoften!