Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet transportmedel cyklar sjukdom (tillstånd) Jumala masennus matkat melankolia naapurit näyttelyt sää taidekauppa taidenäyttelyt tilaukset ulkonäkö

Paris 26 april
Älskade Mamma,
Hvad det vore roligt att
veta huru Mamma mår
just nu, huru det är med
humöret och krafterna!
Vi ha fortfarande solsken,
men en argsint nordan-
vind som rör upp dammet
i skydrag – I går var
Jag hos Vallery-Radots
för allt komma öfverens
om flickans porträtt –
Detta är åter skrifvet med Bs penna – den är således ypper-
lig – ej påfylld sedan en vinter
dag. –

De äro då pligt och studie-
menniskor – hela huset
uppstiget kl. 5, vinter och
sommar – de proponerade
derför att komma hit
kl. 8 på morgonen, men
jag fick det ändå ändradt
till 9. Kl. 10 är de allihop
i säng. – Flickan har vackra
ögon och en vacker blick –
för resten just ingenting. Jag
gör porträttet bara för att
jag lofvat det hela vintern,
men åtager mig ingenting
annat.
I dag var jag på Salongen och konstaterade att mina taflor sågo bra ut.
folk tycka att jag arbetat mycket och gjort framsteg.

Har Mamma tänkt på resan?
Jag kommer med hvart som helst,
det vet Mamma. Min granne
Muenier, ungaste karlen, som
bor i provinsen nära Vesoul,
der lifvet borde vara lugnt
och fridfullt (kanske för fridfullt)
har blifvit nevrastenisk
i högsta grad – det är verkli-
gen en sjukdom som icke är
att leka med, fastän den
ju ej är farlig. Han orkar
med ingenting, har smärtor
i hufvudet och ögonen och har
magrat mycket. – Jag går

här och tuckar om inköpen
för de Antellska pengarna. Jag
har köpte en tafla af en
Prinet, men har ännu ej bestämt
mig för hvilken en "insignifiant
comme sujet" men vacker i färgen –
en annan "Kreutzer Sonaten" som
kanske är för signifiant för Helsing
fors. Vidare har jag på sätt och
vis beställt en af Muenier och
är alls ej nöjd med det han
proponerade mig – gjordt nu
under hans nevrasteniska vinter.
Farväl, – må bättre och bättre,
helsa alla! Gud låte Mamma
snart bli alldeles frisk –
Mammas Atte.
Muenier har lofvat bestyra om Bs velociped hos Clément, som har
varit på resa.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hvad det vore roligt att veta huru Mamma mår just nu, huru det är med humöret och krafterna!

  Alexandra Edelfelt
 • Vi ha fortfarande solsken, men en argsint nordanvind som rör upp dammet i skydrag

 • I går var Jag hos Vallery-Radots för allt komma öfverens om flickans porträtt – De äro då pligt och studiemenniskor – hela huset uppstiget kl. 5, vinter och sommar – de proponerade derför att komma hit kl. 8 på morgonen, men jag fick det ändå ändradt till 9. Kl. 10 är de allihop i säng. – Flickan har vackra ögon och en vacker blick – för resten just ingenting. Jag gör porträttet bara för att jag lofvat det hela vintern, men åtager mig ingenting annat.

  René Vallery-Radot Marie-Louise Vallery-Radot Camille Vallery-Radot
 • Har Mamma tänkt på resan? Jag kommer med hvart som helst, det vet Mamma.

  Alexandra Edelfelt
 • Min granne Muenier, ungaste karlen, som bor i provinsen nära Vesoul, der lifvet borde vara lugnt och fridfullt (kanske för fridfullt) har blifvit nevrastenisk i högsta grad – det är verkligen en sjukdom som icke är att leka med, fastän den ju ej är farlig. Han orkar med ingenting, har smärtor i hufvudet och ögonen och har magrat mycket.

  Vesoul Jules-Alexis Muenier
 • Jag går här och tuckar om inköpen för de Antellska pengarna. Jag har köpte en tafla af en Prinet, men har ännu ej bestämt mig för hvilken en "insignifiant comme sujet" men vacker i färgen – en annan "Kreutzer Sonaten" som kanske är för signifiant för Helsingfors. Vidare har jag på sätt och vis beställt en af Muenier och är alls ej nöjd med det han proponerade mig – gjordt nu under hans nevrasteniska vinter.

  Helsinki Herman Frithiof Antell Jules-Alexis Muenier René-Xavier Prinet
 • Farväl, – må bättre och bättre, helsa alla! Gud låte Mamma snart bli alldeles frisk – Mammas Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *Detta är åter skrifvet med Bs penna – den är således ypperlig – ej påfylld sedan en vinterdag. –

  Berta Edelfelt
 • *I dag var jag på Salongen och konstaterade att mina taflor sågo bra ut. folk tycka att jag arbetat mycket och gjort framsteg.

 • *Muenier har lofvat bestyra om Bs velociped hos Clément, som har varit på resa.

  Berta Edelfelt Jules-Alexis Muenier Adolphe Clément