Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

apostlar sjukdom (tillstånd) henkilökuvat Jumala matkat museot nimipäivät sähkeet suomalaiset taidekauppa tilaukset ulkonäkö venäläiset

Paris d. 5 maj 1901
Älskade Mamma,
Ehuru jag vet att ryssarne fira
Alexandradagen den sjette, "ett'
gamla Testamentsens lag" som
Lindström sade, är och förblir för
mig, fattiga Suomen poika,
ändå den 5te Mammas riktiga
namnsdag. Jag telegraferade der-
för i morgse och bad om några
ord angående Mammas helsa –
Gud låte dem komma snart
och medföra goda underrättelser
Jag gratulerar och tar Mamma

i famn och önskar allt godt
och Guds välsignelse. Gratulera
Annie också af hela mitt
hjerta.
Ja, jag knogar förfärligt för
att bli resfärdig så fort som
möjligt. Demidoff har
kommit (porträttet nämligen),
och jag ser att det är så
bra att jag bara behöfver
retouchera det hemma i
Finland och i ramen, hvilken
enl. hvad Ellan skref, skulle
beställas hos Kårlund.
Nu skall jag kläda mig och gå

ut på en stund – icke länge, ty
jag längtar innerligt efter tele-
grammet, och hoppas det
kommer ännu i dag.
Jag ser ej mera hvad jag gör
på flickan V.R. – måtte det
lyckas lika bra i hastigheten
som Demidoff, hvilken verkligen
ej är illa. Hos Dagnan var
jag i dag och fick ett af
hans apostlahufvuden från
Emaus för vårt museum, en
utmärkt vacker pastell-teckning.
Huru jag skall göra med några
andra uppköp som jag har

i sinnet vet jag ännu ej – tvek-
samheten är min största olycka.
Alla säga här (der gikt är
så allmän) att huru långvarigt
tillfrisknandet än är, huru
svåra än plågorna äro, det
dock blir bra till slut om
det bara går framåt litet.
Gud låte Mamma snart bli
frisk. Jag längtar mycket, inner-
ligt efter att se Mamma –
Jag har också blifvit magrare –
hvem skulle trott att vi två skulle
bli så sylfidiska gestalter.
Tusen miljoner helsningar från
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ehuru jag vet att ryssarne fira Alexandradagen den sjette, "ett' gamla Testamentsens lag" som Lindström sade, är och förblir för mig, fattiga Suomen poika, ändå den 5te Mammas riktiga namnsdag. Jag telegraferade derför i morgse och bad om några ord angående Mammas helsa – Gud låte dem komma snart och medföra goda underrättelser Jag gratulerar och tar Mamma i famn och önskar allt godt och Guds välsignelse. Gratulera Annie också af hela mitt hjerta.

  Suomi Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Lindström
 • Ja, jag knogar förfärligt för att bli resfärdig så fort som möjligt.

 • Demidoff har kommit (porträttet nämligen), och jag ser att det är så bra att jag bara behöfver retouchera det hemma i Finland och i ramen, hvilken enl. hvad Ellan skref, skulle beställas hos Kårlund.

  Suomi Elim Demidov di San Donato Ellan de la Chapelle Kårlund
 • Nu skall jag kläda mig och gå ut på en stund – icke länge, ty jag längtar innerligt efter telegrammet, och hoppas det kommer ännu i dag.

 • Jag ser ej mera hvad jag gör på flickan V.R. – måtte det lyckas lika bra i hastigheten som Demidoff, hvilken verkligen ej är illa.

  Elim Demidov di San Donato Camille Vallery-Radot
 • Hos Dagnan var jag i dag och fick ett af hans apostlahufvuden från Emaus för vårt museum, en utmärkt vacker pastell-teckning. Huru jag skall göra med några andra uppköp som jag har i sinnet vet jag ännu ej – tveksamheten är min största olycka.

  Emmaus Pascal Dagnan-Bouveret
 • Alla säga här (der gikt är så allmän) att huru långvarigt tillfrisknandet än är, huru svåra än plågorna äro, det dock blir bra till slut om det bara går framåt litet. Gud låte Mamma snart bli frisk. Jag längtar mycket, innerligt efter att se Mamma – Jag har också blifvit magrare – hvem skulle trott att vi två skulle bli så sylfidiska gestalter.

  Alexandra Edelfelt
 • Tusen miljoner helsningar från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt