Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel sjukdom (tillstånd) henkilökuvat höyrylaivat kirjeet matkat museot sää tilaukset

Paris 8 maj 1901
Älskade Mamma,
Några ord blott för att säga
huru hjertligt glad jag blef
öfver Mammas bref och hjertligt
rörd öfver den sentida bekännelsen
att Mamma längtat efter min
hemkomst – och ingenting sagt!
I går gick jag efter slutad séance
till Café de la Regence och såg
der att Arcturus går från Köpen-
hamn tisdag morgon (icke afton som
jag trodde. Jag får således lof att
resa om lördag ifall jag ej vill fara

öfver Stockholm och der är det,
enl. tidningarna så underligt beställt,
att ingen ångbåt finnes före fredagen
d. 17
kl. 6 e.m.
– Döbeln – jag kunde då vara
hemma den 18 på kvällen. –
Men om jag tar vägen öfver Stockholm
kan jag lika gerna resa först om
tisdag morgon, är onsdag kväll i Köpenhamn
och har hela torsdagen der att se
huru Krohn mår.
Vallery-Radots mena att jag bara
skall fara så fort som möjligt,
och att jag hellre må lemna
porträttet halffärdigt än låta
Er vänta.
Det har varit en hundväder,

åskbyar, hagel och kall blåst –
Jag fick också i går något i
halsmusklerna, som jag i natt
tog för svinkan – men det tycks
det ändå inte vara, – bara litet
torticolis och styfhet.
Ja Gud låte mig snart få återse
Er alla friska och raska. – Säg
Ellan att jag beundrat henne
hela denna vinter för att hon icke
knotat, och att jag nog skall
minnas detta!
Tusen helsningar från Mammas egen
Atte.
Jag telegraferar till Köpenhamn
till Krohn – obegripligt att han
ej ger lifstecken ifrån sig. – Jag

hade visserligen lofvat Sparre att
köpa ett och hvarje till Borgå
Museum, men kan ej begripa hur
jag skall få tid i morgon hela
dagen vid staffliet, till kl. 6,
och Louvrens gipsgjuteri stängs
kl. 5.
Farväl och må väl, må bättre!
AE

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Några ord blott för att säga huru hjertligt glad jag blef öfver Mammas bref och hjertligt rörd öfver den sentida bekännelsen att Mamma längtat efter min hemkomst – och ingenting sagt!

  Alexandra Edelfelt
 • I går gick jag efter slutad séance till Café de la Regence och såg der att Arcturus går från Köpenhamn tisdag morgon (icke afton som jag trodde. Jag får således lof att resa om lördag ifall jag ej vill fara öfver Stockholm och der är det, enl. tidningarna så underligt beställt, att ingen ångbåt finnes före fredagen d. 17 kl. 6 e.m. – Döbeln – jag kunde då vara hemma den 18 på kvällen. – Men om jag tar vägen öfver Stockholm kan jag lika gerna resa först om tisdag morgon, är onsdag kväll i Köpenhamn och har hela torsdagen der att se huru Krohn mår.

  Tukholma Kööpenhamina Café de la Régence Pietro Krohn
 • Vallery-Radots mena att jag bara skall fara så fort som möjligt, och att jag hellre må lemna porträttet halffärdigt än låta Er vänta.

  René Vallery-Radot Marie-Louise Vallery-Radot Camille Vallery-Radot
 • Det har varit en hundväder, åskbyar, hagel och kall blåst – Jag fick också i går något i halsmusklerna, som jag i natt tog för svinkan – men det tycks det ändå inte vara, – bara litet torticolis och styfhet.

 • Ja Gud låte mig snart få återse Er alla friska och raska.

 • Säg Ellan att jag beundrat henne hela denna vinter för att hon icke knotat, och att jag nog skall minnas detta!

  Ellan de la Chapelle
 • Tusen helsningar från Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • Jag telegraferar till Köpenhamn till Krohn – obegripligt att han ej ger lifstecken ifrån sig.

  Kööpenhamina Pietro Krohn
 • Jag hade visserligen lofvat Sparre att köpa ett och hvarje till Borgå Museum, men kan ej begripa hur jag skall få tid i morgon hela dagen vid staffliet, till kl. 6, och Louvrens gipsgjuteri stängs kl. 5.

  Louvren Borgå museum Louis Sparre
 • Farväl och må väl, må bättre! AE