Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

Han är derjemte mycket hygglig och anspråkslös.
Petit-Geran verkar nedstäm
de på mitt
måla
humör, så glad han också är. Han har näml.
enl. min tanke ej mycket talent, och har kanske
börjat litet sent. Som Mamma minnes har han
studerat medicin under 2 år och först vid 20 års
ålder börjat teckna. Han är nu 74 år, och grann
sig alldeles förtvifladet, misströstar, tänker på att
öfverge måleriet och tycker att han lagat ifrån
studierna. Hans artistiska omdöme och bildning
äro så ofantligt mycket framom hans förmåga,
och detta gör att han ännu mera känner sin
svaghet all. – Hans litaniör vecka derföre ned-
stämmande på mig. Eget är, att en så allmänt
begåfvad pojke, så klok och förståndig i allt annat
icke kan få i sig teckningens och färgens hemlig
heter. Han är framför allt en hygglig karl
och en karl, som sett mycket, lidit och läst, har
varit med i hela kriget, som har en stark
familjekänsla och som tänker. Herigenom sticka
han mycket af från t.ex. unge Max en rigtigt
bortskämd pariserpojken som ständigt blifvit beun-
drad i sitt hem, som blifvit framskriffad af pappa
och grefvr Gérôme, och som i allt är en snobb, visser
ligen beskedlig och snäll, men med alla en snobbe
dåliga sidor opålitlig och omanlig. – Gueldry
och Bourgain (Titire et Gugusse som de heta
i atelier) äro bra pojkar i grunden-Gueldry har
mera djup och allvar och mycken talent. Gud
är pratsam, litet för mycket gamin man hjertan
god på bottnen. – "Sacker donc de le rendre
un peu plus comme il faut" brukar Madame
Bourgain säga åt oss om sin herr son.

I afton har Gueldry sett Petit Gerard och mig kom
ma till dem. Efter att ha besökt Van Beers
och fått adressen på Ritz' värdsfolk skall jag
mig dit. – Gueldry har gjort alldeles förvånar
de framsteg, och är nu en bland de bästa i atelier
Edeer går ej framåt, tycker jag. Han bråkar
med teckningen alldeles otroligt, och vill tvärt
pina in sin talent i sjulspar der den alls ej passar
De resa
går
Hos Runebergs var jag
om några veckor. Bertha Levin och fr. Judien i
dessa dagar. Jag var öfver för att taga afsked
som
af dem, men blef ej emottagen emedan
Mme Enjolras sade fr. Judern badade i tårar vid
tänker på sin afresa. –
Ack om jag finge pengar och kunde beställa
kläder! Jag är verkligen varmt klädd i min blå
rock och vinterbyxor – Jag kan ju ej gå i svart
lång syrtsat öfverallt. Pauline A. reser i
slutit af månaden, samt årnar återvända
i höst. – Nu får så lof att sluta
för att Gueldig medi mig komma med rik
på andra sidan sein. Jag skall gå
till Goupil för 2dra gånger och höra om
icke fotografierna ändtligen bli färdiga
tusen helsningar till alla
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

    Ei tapahtumia