Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

I morgon skall jag försöka gå sitta
Hoffren – jag har så många syn-
der på mitt samvete, Furuhjelm, en
fröken Krogius m.fl. – Ja, jag har glömt
att tala om att jag höll på att bli af
med min kappsäck på Kickimäki. Då
jag kom in i kupén var den borta, det
blef ett hålla, och slutligen funno vi
den i Tavasthuståget, dit någon af
misstag eller med flit flyttat den. Jag hade
varit vackert strandsatt om mina svarta
kläder, skizzer o.d. stryket på den vägen.
Om torsdag får jag åter till Gatchina,
är väl har på ryska nyårsdagen och
hoppas sedan få arbeta med ens ha
gon tid. Ack om de der porträtter
vore slut, och väl slutförda. – På den
dagen kommer väl också – och
nu farväl, tusen helsningar till alla
från Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

    Ei tapahtumia