Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

Gud ske tack och lof för att tillbudet
till eldsvåda ej var farligare. Hvilken förskräcka
se måste det ej ha varit i alla fall. Vår
det i Jannels butik? Stackars Butti, hon
måste då alltid ha "des émotions fortes" –
att slår blixten ned, än tror hon att Mamma
slagit ihjäl sig, än brinner huset, stackars B
Värst var att elden så länge legat och
kyttat – Det var då en lycka att endast
trossbottnen tog eld, och en verklig tycka var
det att Mamma ej gått till Ehrnrooths, ty
då tror jag verkligen att flickorna skulle ha
varit alldeles utom sig. Gud bevare Er
från allt ondt, nu och alltid!
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

    Ei tapahtumia