Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

Jag har ännu en gång sedan
jag slutade brefvet, bläddrat i
genom Masackar och blir allt mer och
mer öfvertygad om att t.ex. En gnister,
är det bästa af alla de sina lyriska
styckena i boken, – och att de två an-
dra af X äro bland de bästa. Der får

nes ju föröfrigt bra mycket skräp.
ss. den spritt fåniga honom älskade
hon" af Mars Nordström, flere saker af Emelie
Björksten Lille-st.fl. m. fl.
Hvad tycker Mamma om sådana verser som
men gråten sjelfva – – – om också blod.
Ty hon har förgäfves dött för sett faderneslande
Rhspets skulle ha kännt sig smickrad af
öfversättningen. – Att man tagit en gubben
Cygnais sammelsurium och skådespelaren-
faltvåbeln förvånar mig.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

    Ei tapahtumia