Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet transportmedel cirkus (konstart) akatemiat joulu junat käyntikortit lämpötila matkat museot näyttelijät osoitteet palvelusväki sää taiteilijat taulut teatteritaide tilaukset venäläiset vierailut virkamiehet vuotuisjuhlat

Petersburg onsdag afton
Älskade Mammas
Nu är jag så godt som färdig att resa,
och i morgon kl. 12 går tåget. Det var
ett godt råd ni gaf mig att ta en vagn.
Jag har derigenom kunnat uttälla mera
frysa mindre och ha det trefligare på
allt vis.
Tidigt i morgse kom Emel Wallen med
underrättelsen om att Akademin vore stängt
Ryssarne nöja sig ej med 2 juldagar utan ha
3. Vi foro emellertid jag för att träffa
Saeff, Emil för att på sett eller annat
sätt komma i museet med mig. Sehuman
rådet Iseeff tog emot mig i sin våning i allar
demins hus. En tchinovnik, med starkt tycke
af Ahman vid theatern. Han tog vänligt
emot mig, lofvade skicka mig mina
dokumenter ännu i afton (hvilket han
dock ej gjort och uppmanade mig ifrigt att
skicka taflan till Akademins utställning
som försiggar i februari – I slutet af

Januari skall taflan derföre vara
här, adresserad endast till akademin.
Iseeff kompimenterade mig för min beau
talent, och då jag bl.a. sade att det blir
svart för mig att få nästa tafla färde
till Salongen svarade han artigt: S
me semble cependant que rien ne voit être
difficile pour vous, monsieur". Han bekla
ljade att jag kommit hit under jul-
prassisken och att Storfursten Wladi-
mir, akademins preses skulle resa bort
som i afton till Novgorod på en vecka,
annars skulle han gerna ha velat presen-
tera mig för honom: Je suis sur que le
grand duc serait content de faire votre
connaissance". Men, sade han, hvad som
ej kan göras nu, bör ni ej försumma att
göra nästa gång ni kommer till Peters-
sburg. En sådan uppvaktning hade var
rit ganska intressant, om den också ej
skulle ha gagnat till mycket – dock hvem
vet? M. Iseeff förklarade att han
var charme de faire ma connaissance"

att
ten-
a
och så skildes vi åt. Härifrån be-
gaf jag mig till Heimburger, som
orr mycket trefligt i ett strå mindre hus
på ste leiner och som har ett ganska godt
galleri bättre att jag trodde. Han prata-
de hit och det, visade en alldeles utmärkt
liten tafla af Harlamoff, den bästa
jag sett af honom, och beställt en pen-
dant af mig. Den stora taflan tycktes
han nu ej hugad att kapa, men sade
sig deremot bestämdt vilja ha en historiska
bild af mig, helst som sagdt i samma
storlek som Harlamoffs (som han betalt 4000
fry. Jag sade att mitt pris var 6000 mk
i guld men han tycktes ändå icke lifvad
för Carl XV, der han anmärkte ett och annat
både med rätt och orätt. Hs fru är en obetydligt
tystlåten tycka, som icke det ringaste tyckte
befattar sig med vårt samtal. Kl. ville
nödvändigt utställa äfven Idyllen, på aka-
demens exposition, och det tillat jag honom
göra, sedan han bedt Beggrow fernissa
den. – H. är bestämdt en god kund. Han

kunde icke nog på – min drättning Blance.
och sade att han gerna gåfve sin Harlamoff
för den. Goda taflor af Lier, Rosier
Bogeljubob m. fl. taflor i alla rum.
Kl. 1 hade jag stämt möte med Mannerheim
och Emil Walléen för att gå på ermitaget,
men o. ve! Prasniken gjorde att äfven
det var stängdt. Jag reste derföre all verlden
väg till Gadolins men denne och Borns var
ej hemma – och jag har ej haft tid att
fara det sedan. Mina visitkort få utvisa
att viljan varit god. Kl. var 1/2 3, således
visit tid. Härefter gjorde jag några upp
köp resdyna m.m. och så for jag till
koffren – stor fröjd. Hoffren sjelf pussade
mig – här åt jag middag såg och hörde Wola
frun och barnen. Der Christhaumtandes till min
ära, och stoffren rådde mig lifligt att gå
på cirkus i afton. – Jag skylde på mycket bekyr och gå
Då jag kom ut sof min kusk, som han alltid
gjorde då jag stigit ut, men nu hängde en 4 tums
ispigg från min och nära, han vaknade, slog af
piggen gunggade sig och hörde hem kl. ½ 7 –
och fick sina 4 rubel. Jag skulle ej gå af
för så litet. Jag tror här har varit 15 grader
kallt i dag men solsken – Petersburg har
presenterat sig magnifikt – men tråkigt.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt är så gott som färdig att resa, tåget går följande morgon: rådet om att ta en vagn var gott, han har på så sätt kunnat uträtta mera och frysa mindre.

 • Emil Walleen underrättade tidigt i morse att Akademin var stängd; ryssarna nöjer sig inte med två juldagar, utan har tre; Emil och Edelfelt åkte ändå för att träffa Pjotr Feodorovitj Iseeff; geheimerådet Iseeff, tog emot i sin våning i akademins hus; han är en tchenovnik [byråkrat, statstjänsteman], och påminner om Albert Åhman vid teatern; Iseeff uppmanade Edelfelt att skicka sin tavla till akademins utställning i februari; han komplimenterade Edelfelt för hans "beau talent" [sköna talang]; Edelfelt sade att det blir svårt att få nästa tavla färdig till Salongen; Iseeff tyckte att inget borde vara svårt för Edelfelt.

  Ryska konstakademien Pjotr Feodorovitj Isejev Emil Walleen Albert Åhman
 • Pjotr Feodorovitj Iseeff beklagade att Edelfelt kommit under julprazniken [julhelgen]; akademins preses, storfursten Wladimir, skulle samma kväll resa till Novgorod för en vecka och Iseeff kunde därför inte presentera Edelfelt för honom; Iseeff uppmanade Edelfelt att uppvakta storfursten nästa gång han kommer till Petersburg.

  Pietari Ryska konstakademien Novgorod Pjotr Feodorovitj Isejev Vladimir Alexandrovitj
 • Edelfelt begav sig till Heimbürger som bor trevligt i ett mindre hus på 5:te linjen och har ett bättre galleri än Edelfelt väntade sig; Heimbürger visade en utmärkt liten tavla av Alexej Harlamoff och beställde en pendant [tavla avsedd att hängas som par till den andra tavla] av Edelfelt; Heimbürger tycktes inte hugad att köpa den stora tavlan, Carl IX, men ville bestämt ha en historisk bild, helst i samma storlek som Harlamoffs; Heimbürgers fru är en tystlåten tyska, som inte det minsta befattade sig med deras samtal; Heimbürger ville även ställa ut "Idyllen" på akademins exposition, vilket Edelfelt tillät efter att Heimbürger låtit Alexander Beggrow fernissa den.

  Ryska konstakademien Alexander Beggroff Alexej Charlamov Carl Heimbürger Louise Magdalene Heimbürger Karl IX
 • Heimbürger är en god kund; han prisade Edelfelts drottning Blanca och sade sig gärna ge sin Alexej Harlamoff för den; där fanns goda tavlor av Félix Ziem, Amédée Rosier och Aleksej Bogeljubov.

  Aleksej Bogoljubov Alexej Charlamov Carl Heimbürger Amédée Rosier Félix Ziem Blanka
 • Edelfelt hade stämt möte med Carl Mannerheim och Emil Walleen för att gå på ermitaget, men på grund av prazniken [julhelgen] var även det stängt.

  Eremitaget Carl Mannerheim Emil Walleen
 • Edelfelt åkte till Axel Gadolins, men denne och Borns var inte hemma; hans visitkort får vara ett tecken på att hans vilja att besöka dem varit god.

  Axel Gadolin Fanny Elisabeth von Wendt (epävarma yhteys)
 • Edelfelt köpte en resdyna och andra uppköp och for till Wilhelm Hoffrén; han åt middag med Wola, frun och barnen och Der Christbaum [julgran] tändes till Edelfelts ära; Hoffrén rådde honom att gå på Cirkus på kvällen.

  Circus Ciniselli Wilhelm Hoffrén Dorotea Hoffrén Edvard Buchard Heinrich Hoffrén Lydia Catarina Virginia Hoffrén Vilhelmina Dorotea Karolina Hoffrén Gustaf Martin Johannes Hoffrén Maria Amalia Dorotea Hoffrén Vilhelmina Alexandra Hoffrén
 • Kusken sov med en 4 tums ispigg från mun och näsa; han vaknade, körde hem Edelfelt och fick sina 4 rubel; Edelfelt skulle inte gå med på så lite; det har varit cirka 15 grader kallt men solsken; Petersburg har presenterat sig magnifikt, men tråkigt.

  Pietari
 • *Det blev ingen cirkus för Edelfelt, han sitter hemma och skriver.

 • *Wilhelm Hoffrén bad hälsa till Alexandra Edelfelt och Morbror Gustaf Brandt.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt Wilhelm Hoffrén