Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel aikakauslehdet asunnot ateljeet henkilökuvat junat kalusteet kirjeet koti luistelu matkat matot palvelusväki sää seuraelämä talous tullit vaatteet viikkolehdet vuokra-asunnot

Paris d. 15 Januari 1891
Älskade Mamma!
Jag är här sedan några timmar
och har redan haft grundligt ledsamt
efter Mamma och hemmet. Resan gick
bra – Jag tog sofkupé de två sista
nätterna och är ej särdeles trött.
Från Vilna hade jag till ressällskap
en fransk advokat, en pratsam och
liflig herre, vid namn Morillot, som hade
gjort en resa till Ryssland. – I går
margier då vi kommo till Berlin der
det låg snö lika tjockt som i Helsingfors,
och der det öfverhufvudtaget såg ruskigt
ut, beslöt jag att med följande tåg
resa vidare. – I sofkupéer (som hos ta
11 frcs för natter) har man det mycket beqvämt
och bra och kan dessutom klä och trätta
sig så länge man vill. – Berndtson var

mig till mötes vid han gården och tycktes
vara
glad att åter ha mig här. Här är
kallt – snö i massor öfverallt – mina
galoscher kommer mig således väl
till pass. Conciergen hade gjort eld
i atchern och städad der – men det
förefall mig ändå, nu då jag kom hemifrån
ruskigt och pauvert – jag måste snygga
upp ateliern litet. Här finnes en säng
kummar att hyra öfvergården – ett
litet krysin men ganska snyggt till det beta
ga priset af 120 frcs i året – jag tror
förstan att jag flytta min säng det
så att ateliern endast får bli ett
konstens tempel.
Summan af dagens reflexioner är:
Jag håller ändå bra mycket af mitt
hem och saknar det ofantligt.
Vid frukosten träffade jag Bastien
Lipager – han håller på med ett stort
porträtt af Sarah Bernhardt – tänk
om jag igenom honom kunde göra
denna celebritets bekantskap.

yllete
ell
Tills vidare har jag ej träffat någon
annan än Berndtson. Han tycker
ganska mycket om min skizz, och
såväl han som Bastien mena att jag
har alldeles tillräckligt tid på mig.
Jag har gifvit Conciergen ordres
att elda till natten.
I tullen voro de hyggliga nog att
alls ej vända upp och ned på min
kappsäck, och Gustaf B. matta sågo
de ej ens på.
Här lär finnas en massa finnar
i Paris – Schultenerna, Magister Streng,
sade m.fl.
Conciergens husten förklarade att hon
sist ville måsta mig af alla hyresgäster
na, och uppmanader mig ifrigt att
hyra det lilla rummet. Jag följer
tante Gadds råd och låter några hundra
mark gå – jag kan ej lefva här såsom
det nu är – Ni ha skämt fort mig
för mycket derhemma. – Nu

först märker jag att jag tagit så
i stället för ett. Förlåt
Fick Mamma mitt bref från Wilna?
I dag, jemnt för en vecka sedan
reste jag från Helsingfors – Jag kom
me troligen att icke bli rigtigt glad
igen förrän jag börjar taflan. –
Öfverallt på hela vägen snö.
I hannover flere hundra menniskor som
åkte skridsko – I Berlin klädar. Nu
tyckes det börja ton här
Borta bra men hemma bäst.
Berndtson trifs icke i sitt hem, och
kan derföre icke förstå huru jag skall
saknar Eder. –
Nu går jag ut och köper en trätt.
ställning kanske ett skap också.
Min tafla, lär redan finnas införd
i någon illustrerad tidning
Till härnäst – Tusen helsningar, hjertliga
varm
från Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har anlänt och saknar Alexandra Edelfelt och hemmet; resan gick bra, han tog en sovkupé de två sista nätterna; från Vilna hade han en fransk advokat Morillot till resesällskap; Morillot var pratsam och livlig och hade gjort en resa till Ryssland.

  Venäjä Vilna Alexandra Edelfelt Morillot
 • Då tåget kom till Berlin var där lika tjockt med snö som i Helsingfors; Edelfelt beslöt att resa vidare med följande tåg; sovkupén kostade 11 francs per natt.

  Helsinki Berliini
 • Gunnar Berndtson mötte Edelfelt vid bangården.

  Gunnar Berndtson
 • Det är kallt och snö överallt; Edelfelts galoscher kommer väl till pass.

 • Conciergen [gårdskarl] hade gjort eld och städat i ateljén, men det föreföll pauvert [fattigt]; det finns en sängkammare att hyra på andra sidan gården för 120 francs i året; Edelfelt tror han flyttar sin säng dit och låter ateljén bli ett konstens tempel.

 • Summan av dagens reflektioner är att Edelfelt håller mycket av sitt hem och saknar det.

 • Vid frukosten träffade Edelfelt Jules Bastien-Lepage, som håller på med ett stort porträtt av Sarah Bernhardt; tänk om Edelfelt genom Bastien-Lepage kunde göra hennes bekantskap.

  Jules Bastien-Lepage Sarah Bernhardt
 • Gunnar Berndtson tycker om Edelfelts skiss; han menar som Jules Bastien att Edelfelt har tillräckligt med tid på sig.

  Jules Bastien-Lepage Gunnar Berndtson
 • Edelfelt har gett Conciergen [gårdskarlen] i uppgift att elda till natten.

 • I tullen var de hyggliga och vände inte upp och ned på Edelfelts kappsäck; de såg inte ens på Gustaf Philip Armfelts matta.

  Gustaf Philip Armfelt
 • Det lär finnas en massa finnar i Paris, Schulténerna, magister Streng och Torsten Lode.

  Pariisi Torsten Lode Maximus af Schultén Hugo af Schultén Streng
 • Conciergens [gårdskarlens] hustru förklarade att hon sist ville mista Edelfelt av alla hyresgäster och uppmanade att hyra det lilla rummet; Edelfelt följer tante Adèle Gadds råd och låter några hundra mark gå.

  Adelaide Gadd
 • Först nu märker Edelfelt att han tagit två ark i stället för ett.

 • Fick Alexandra Edelfelt brevet från Wilna?

  Vilna Alexandra Edelfelt
 • För en vecka sedan reste Edelfelt från Helsingfors; han kommer troligen inte att bli riktigt glad igen förrän han börjar tavlan; överallt på hela vägen var det snör; i Hannover åkte flera hundra människor skidsko, i Berlin slädar; nu tycks det börja töa.

  Helsinki Berliini Hannover
 • Gunnar Berndtson trivs inte i sitt hem och kan därför inte förstå hur Edelfelt saknar Alexandra Edelfelt och systrarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Gunnar Berndtson Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt går ut och köper en tvättställning, kanske också ett skåp.

 • Tavlan lär redan finnas införd i någon illustrerad tidning.