Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

jubileer ateljeet huonekalut Jumala kaiverrukset kaivertajat kalusteet kirjeet kuninkaat päivälliset seuraelämä vaatteet viikkolehdet vuokra-asunnot yliopistot

Paris d. 14 Januari 79.
Älskade Mamma,
Det är med ytterst blandade känslor
som jag skickar Mamma träsnittert i
l'Illustration. Det är dåligt, och
men van Baude tyckes ej ha omdöme
i dylika saker. För att öka min
förargelse står der under i stora bok-
stäfver le duc Charles XV"! Charles
XI. det är ju förfärligt – Lyckligt-
vis är texten en ordagrann afskrift
af mina meddelanden, och innehåll
ler således ej något missteg, likasom
man äfven der får reta att
det är fråga om Carl XV
I går afton dinerade jag med
Max Schultén och Berndtson. I.

afton går jag till Runebergs.
Dem om min förvåning och förarga
se då jag af Bson hörde att
Krohn rest från Paris den 6te
fanuari, för en vecka sedan. Hvar-
för kunde det nötet ej underrätta
mig derom eller invänta mig.
Han och Berndtson äro just
lika goda – icke ett ord på må-
nadtal, och ändå äro de förvånade
att man ej vet allt som passerar
på flere hundra mils afstånd. –
Krohn väntar mig i somma
i Köpenhamn. Men som Mamma
vet är det just i Juni Köpen
hamns universitets jubileum,
och
ar
kan
Hoar
som
mig
ank
ma
till
och
Jag
die
upp.
för
det

erg.
förarga
ett
6te
Hvar-
errätta
å må.

ema
open
en
och Krohn är redan utsedd till
arrangor. Gud vet om man då
kan få ett klokt ord af honom.
Hvad bättre är, är att Krohn sofvit
komma upp till Stockholm med
mig, möjligtvis äfven till Finland
Tänk huru roligt. Mamma
måste komma.
I går köpte jag staflor. Tvått
tillställning hostar unga 40 frcs
och jag köper en saden i dag.
Jag har fört alla mina stu-
Chabad
dier till genom för att spänna
upp. I morgon eller öfvermånga
för jag dem till Gérôme
Det känner så underligt att

vara här i detta stora virr-
varr, der ingen menniska bryr
sig om en. Lefver man eller der
man, glade man eller är han sorgsen
så qvittar det dem precis lika.
Jag hoppas få rummet här
öfver gården. Jag får aldrig
skygt här i ateliern innan jag
slutar att bo och sofva här.
Spegel och skap måste jag köpa.
En liten matta till 16 frcs har
eg också lagt mig till.
Farväl för denna gång. Ännu
har jag ej fått något bref hem-
ifrån. – Helsa Anni och Butti
från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Med blandade känslor sänder Edelfelt träsnittet i l'Illustration till Alexandra Edelfelt; bilden är dålig, Charles Baude tycks inte ha omdöme i dylika saker; förargligt är också att det står "le duc Charles XII" [hertig Karl XII], lyckligtvis får man i texten veta att det är Carl IX.

  Alexandra Edelfelt Charles Baude Karl XII Karl IX
 • Edelfelt dinerade [åt middag] med Max Schultén och Gunnar Berndtson föregående kväll.

  Gunnar Berndtson Maximus af Schultén
 • I kväll skall Edelfelt till Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Gunnar Berndtson berättade att Pietro Krohn rest från Paris för en vecka sedan, vilket förargade Edelfelt som gärna velat träffa honom; Berndtson och Krohn är lika i att de inte hör av sig med ett ord på månadtal och ändå förväntar sig att man vet vad som passerar på flera hundra mils avstånd.

  Pariisi Pietro Krohn Gunnar Berndtson
 • Pietro Krohn väntar Edelfelt till Köpenhamn i sommar; som Alexandra Edelfelt vet är det Köpenhamns universitets jubileum i juni och Krohn är redan utsedd till arrangör; Gud vet om man då får ett klokt ord av honom.

  Kööpenhamina Köpenhamns universitet Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Pietro Krohn har lovat komma upp till Stockholm med Edelfelt, möjligtvis även till Finland; Alexandra Edelfelt måste också komma.

  Suomi Tukholma Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Föregående dag köpte Edelfelt stövlar.

 • En tvättställning kostar 40 francs, Edelfelt köper en sådan i dag.

 • Känns underligt att vara i detta stora virrvarr, där ingen bryr sig om en.

 • Edelfelt hoppas få rummet på andra sidan gården; han får aldrig snyggt i ateljén innan han slutar att bo och sova där; han måste köpa spegel och skåp; han har köpt en liten matta för 16 francs.

 • Edelfelt tar farväl; han har inte fått brev hemifrån; han hälsar till Anni och Butti (Berta) Edelfelt.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt