Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) förkylning personlighet aamiaiset ateljeet hotellit kaiverrukset kirjeet koti lääketiede lämpötila lumi sää sähkeet sanomalehdet seuraelämä taulut tilaukset viikkolehdet vuokra-asunnot

Paris d. 24 Jan. 1899
Älskade Mamma
jent nu fick jag Mammas bref – och önskar
mig. För ögonblicket af allt hjerta hem igen
Det är kallt ute och blir trots alla de
häst lätes stenkol man vräker i kaminen
ändå ej varmt här i ateliern, om det
stundom är så hett att man tror sig qväfvas.
Att vid så bistert väder uteslänga drag
är omöjligt. Också har jag fått en bastant
snufva som dock lyckligtvis nu är
på öfvergående. – Från Mr Peinte, som
har hyrt det der rummet öfver gården
har jag fått nekande svar, han vill
ej bestämma sig förrän han kommer
till Paris. Jag tror nästan jag tar ett
rum på ett hôtell, om ej kölden upp-
hör. Här är det 3 à 4 grader om morgse
na. Max Schulten har dock 6. Det goda
har ateliern med sig att konciergen kom-
mer hit om morgnarna och gör eld, så
att jag ej behöfver stiga upp förrän rum.
met är uppvärmdt. – Jag har arbetat

på min skizz, utan att dock ha
funnit det jag söker. Bastien Lepage
var här häromdagen, och nedslog så
temmeligen mitt med visa vis taflan
För resten har hvarken Berndtson eller
Walter Runeberg, de enda menniskor
som att skizzen, något ruff-engifvande
och uppmuntrande, och jag känner mig
sjelf helt fallig till mods, utan att egentli-
en vara nedstämd. – Vädret gör det tro-
ligen. Sedan det under några dagar varit
2 à 3 grader kallt men klart, har det nu alla
blifvit gråkallt med snö. Jag tycker att
öron här har något skildt kallt och
obehagligt. Det är ej vårt vackra nordiska
snöfall som gläder sinnet.
Max Schulten var här i dag. Han är
inne i sina medicinska funderingar. Vi
åts frukost tillsammans. Det är en bra
hygglig karl.

Alla kommistioner har jag uträttat
buitto till Salingre med följer.
Häromdagen var jag på, visit hos Koechlins
der endast herrn var hemma. Mitt por-
trätt
iramp
att de
tom
Mme
i kort
skall
dem
gjort.
bref
bruk
ämna
han
i mån
så tre
för n
sonlig
ter
fått
mnch
Man
satio
decer
den bl

som
ack

ler
er
ande
mig
i egent.
ptig-
varit
nu och
es att
och
diska
n är
18
en bra
ist
Aveller
et för
trätt af Gustaf Philip var in innan
i ram och såg rigtigt bra ut. K. sade
att det haft stor succès och att alla,
som sett det funnit det förträffligt.
Mme K. har till den grad förälskat sig
i porträttet att hon tvärt vill att jag
skall måla hennes man såsom pen-
dumt till det porträtt af frun som Bonnat
gjort. Mr K. visade mig ett färdig skrifvit
bref till mig, der han gör beställningen
formligt. Som han emellertid hörde att jag
ämnade göra något för salongen ville
han ej vidare tala om porträttet förrän
i mars April. – Kunde jag lyckat
så tror jag nog att detta porträtt vore bra
för mig, ty K. är en ganska känd per-
sonlighet, och jag skulle troligen få bra betaldt
Från Ny illustrerad tidning har jag nu
fått bref den förklaras att telegrammet
innehållet en misskrifning, i det att i stor
Blanca borde stå Hertid karl. Det är
således denna tafla som skall repra
duceras, lika dåligt eller sämre än
den blifvit skuren här.
Nu är kaminen eldröd, och ser ut
som eldstaden i öknen – hellan olidlig –
ock hvad jag saknar våra kakelugnar,

mitt varma rum, Mamma som ser
efter att allt är i ordning och Mari som
bestyr om mina saker. – Jag får aldrig
ordning här hos mig på egen hand, och
får väl stå ut med det till dess jag får
råd att ha en hejduk eller betjent.
Den Mannerheimska taflan
ber jag Mamma vara så god
och skicka genom Holmgren
eller någon paletlig expeditor Lind
blad t. ex., utan ram till Paris, par
ærande vitesse. – Klokast hade
det varit att de den med öfver
vigten skulle icke ha blifvit så mycket
större. – Jag har alls icke varit ute
om aftnarna. De långa distanserna
och det kalla vädret göra att jag hellre
sitter här hemma med Berndtson vid
en varm brasa. – Min färghandlare
räkning var vida större än jag träde 197
mk. – Tack pengarna gå i denna för-
dömda slår utan att man egentligen har
något nöje för dem. – Axel A. skickar
oss Wiborgs tidning, annars har jag ej sett
finska nyheter på länge. I morgon går
ej troligtvis till Gérôme – Helsa alla
tusenfaldt
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Alexandra Edelfelts brev gav Edelfelt hemlängtan.

  Alexandra Edelfelt
 • Det är kallt ute och kallt i ateljén; Edelfelt har snuva.

 • Monsieur Peinte, som hyr rummet på andra sidan gården har gett nekande svar, han vill inte bestämma sig för om han återvänder till Paris eller inte.

  Pariisi Henri Peinte (epävarma yhteys)
 • Om kölden inte upphör tror Edelfelt att han tar ett rum på ett hotell; det är 2-4 grader i rummet om morgnarna, Max Schultén har 6 grader; konciergen [gårdskarlen] kommer om morgnarna och gör eld, så Edelfelt behöver inte stiga upp förrän rummet är uppvärmt.

  Maximus af Schultén
 • Edelfelt har arbetat på sin skiss, utan att finna det han söker; Jules Bastiens-Lepages besök slog ned hans mod; Walter Runeberg och Gunnar Berndtson, som är de enda som sett skissen, har inte sagt något uppmuntrande.

  Jules Bastien-Lepage Gunnar Berndtson Walter Runeberg
 • Det har varit 2–3 grader kallt några dagar, men nu har det åter blivit gråkallt med snö; snön är inte som det vackra nordiska snöfall som gläder sinnet.

 • Max Schultén besökte Edelfelt; de åt frukost; Max är inne i sina medicinska funderingar; det är en hygglig karl.

  Maximus af Schultén
 • Edelfelt har uträttat alla kommissioner, handelsärenden; han sänder med kvittot till Salingre.

  Richard Salingre
 • Edelfelt var på visit hos Alfred Koechlin, som sade att porträttet av Gustaf Philip Armfelt haft stor succé; Madame Emma Koechlin vill att Edelfelt målar ett porträtt av hennes man, som en pendant [ett par] till Léon Bonnats porträtt av frun; Koechlin hade redan skrivit en skriftlig beställning men tyckte de skulle återkomma till saken i april, om Edelfelt för tillfället var upptagen med en tavla till Salongen.

  Alfred Koechlin Léon Bonnat Gustaf Philip Armfelt Emma Koechlin-Schwartz
 • Edelfelt har fått brev från Ny illustrerad tidning, i vilket det förklaras att telegrammet innehöll ett fel; i stället för Blanca borde det stå hertig Karl; det är således denna tavla som skall reproduceras.

  Karl IX Blanka
 • Kaminen är eldröd och ser ut som eldstoden i öknen; Edelfelt saknar kakelugnarna där hemma, han saknar Alexandra Edelfelt och Mari som såg till att allt var i ordning.

  Alexandra Edelfelt Mari / Marie
 • Edelfelt ber Alexandra Edelfelt att sända den Mannerheimska tavla genom Holmgren eller expeditör Lindblad med grande vitesse [express] till Paris; klokast hade det, trots övervikten, att ta med den själv då han reste.

  Pariisi Alexandra Edelfelt Holmgren Carl Mannerheim Lindblad
 • Edelfelt har inte varit ute om kvällarna; de långa avstånden och det kalla vädret gör att han hellre sitter hemma med Gunnar Berndtson vid en brasa.

  Gunnar Berndtson
 • Räkningen från färghandlaren var stor, den gick på 197 mark.

 • Axel Antell skickar Wiborgs tidning, i övrigt har Edelfelt inte sett finska nyheter på länge.

  Axel Antell
 • Följande dag går Edelfelt till Jean-Léon Gérôme.

  Jean-Léon Gérôme
 • *Om Carl Mannerheims tavla ännu inte sänts iväg vore det bra att få noggranna mått för att kunna ordna ramen.