Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

krediter vadhållning religion (fenomen) rika kväkare amerikkalaiset henkilökuvat juomat juristit kuvanveisto mallit (ammatti) matematiikka matkat näyttelyt sää samppanja seuraelämä talous tilaukset vaatteet vierailut ylioppilastutkinto

De Papril 18
Älskade Mamma
Tack för vexeln kommissionen uträttade
genast och jag hoppas att sakerna snart
skola vara i Hfors, om man får tro bok-
hållarena i St Joseph som förklarade att
transporten skulle ske på en vecka.
Jag köpte ett par handskar No 7 till
290 och ett kl 63, till 3. 75 hvilket förklar
vara mycket billig för en så utomordentlig
vara. Mamma får nu sjelf se om det
är idé att göra uppköpen här. Jag önskar
ingenting bättre än att kunna uträtta
några kommissioner för Mamma, isynnerhet
sådana som dessa, som äro de enklaste i verld
Skulle skat förmodan något trassel eller
dröjsmål förekomma, så har jag här hos
mig den qvillerade räkningen, och han, med
den i händer, gör nödiga reklamationer
I söndags var jag på middag hos Lachais
föräldrar som alls ej hela Lachaise, såsom
jag trodde, utan Surchon, alldenstund hans
mor är andra gången gift. Modren är ann-
rikanska, men här både gångerna varit gift
med fransmän. De äro händigt på resa

voro i fjol i Egypten och i år i Nizza, medan
unga Lachain studerar juridik här. Han
(är nu, då han är myndig, ta sitt fäderna
arf om hand, och det har uppgå till
många millioner – det är derföre rätt lustigt
att höra honom fundera på hvad han
skall bli, ty juridiken tal han ej fast
han gör unden sin examen. Om någon
tid skall han företaga en verldsomsegling
tillsammans med en ung amerikanar och
qvällare hvilken också var på middagen.
Hannes mor och syster kommo senare,
systern mycket vacker och elegant – ehuru
svart klädd – hvilket för öfrigt är högsta
modet. Hon kallar alla "du" såsom sekten
tagar föreskrifva. Sargent menar att detta
tilltals ord ger en charme till åt hennes sär-
deles vackra person. Lachaises blifvande
reskamrat är en sportsman i hvarje feberg
Och har redan rest långa vågar. Bl. a. har
han med modren och systern varit i Finland
Hfors Wiborg och Imatra.
I måndags gingo Hetit Gerad och jag
ändtligen på visit till Morean Vasthier
Ack nu har jag ännu Koechlins
Mme Jacquinot, Reuterskiölds och några
andra i patis för mig. I morgon upp-
offrar jag eftermiddagen, och gör alla
till
an
Atte
af
lag
Älllar
ga
har
är
lita
att
fått
der
der
man
skapp
följe
lig ti
blefve
för
att
Danka
han
mal
uter
om ri
blicka
fer
lade

ämsta
han
ådarne
till
ett kunde
han
fast
någon
illin
a

enl.
all
– ehuru
äste
i alltid
detta
alles sar-
lefvande
je feberg
a. har
Finlan
jag
taste
lius.
lästa
hyg-
i alla
dessa visiter. Olyckligtvis har jag
ännu ej kunnat börja på med lands-
knektstaflan emedan Morin ej har
de dertill behöfliga kostymerna.
Jag är dem först i morgon eller öfver
morgon. Denna vecka har derföre
gått så godt som till spillo. I dag
har jag visserligen haft modell
för att göra teckningar till Forsmans
Citoyenne. – Jag har funderat på
att göra henne på något annat
satt denna aning. Jag tycker att hon
ser så affekterad och onaturlig ut
der hon står och knyter hafven. Om
man gjorde henne skrifvande – ett gam-
mast fruntimmer bakom som med angelin
följer pennans gång, och kallade det
en supplik till Roberpierre" – men det
blefve kanske för stort och skylla raska
frn länge. – Ruucemtid vore det bra
att få veta om Forsman vill ha just
densamma Citoyenne; ofatt jag tror dock
han ej har utsatt detta sjelf, efter stora
Walderna al Williau aldrig sett taflan
utan är det på fröken Berthas inraden
om reproduktionen på just denna tafla
blifvit gjord. –
far det icke fatalt. Under det jag arbe-
sade som argast på taflan var det

ett herrligt vårväder, och nu regnar
det, dag ut och der in. – Berndtson
har börjat på med en byst af mig,
som är mycket lik i profil – blir der
bra (hvilket vore särdeles roligt, då detta
är hans förstling arbete i skulpten) så skall
jag lätt gjuta den i brons och ge den
åt Mamma. Jag har suttit för honom
endast några timmar. Om han finge
den färdig till Salongen så vinner han ett
champagnevad af Stigell. Jan har verkli-
gå anlag för skulptur och får forma och
lif i leran, hvilket så många skulptörer
ex professo dessvärre, icke få.
Det vore bra ledsamt om Mischas
hvad i malhematiken skulle lägga hinder
i vägen för hans studentexamen. Jag tycker
han skulle ha rätt till befordran på grund
af sina många tjenstrar. – Helsa honom
och de andra –
Då jag i morgon går till Koechlin får jag
vika besked om porträttet, nota bene
om jag finner honom hemma i
Nu farväl för denna gång – jag har beställt
mig kläder – Sommarpaletå, svart rock
och byxor på kredit, och att betalas ma-
– Tusen helsningar till Annis
nadtligen.
och Butti, måtte klädningstyget bli bra
Atte
Mammas

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för växeln.

 • Edelfelt har uträttat Alexandra Edelfelts kommissioner och sakerna är snart i Helsingfors om man får tro bokhållaren i St Joesph.

  Helsinki Saint-Joseph Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt var i söndags på middag hos Eugène Lachaises föräldrar, som heter Surchon, i och med att modern är gift för andra gången; modern är amerikanska, men har båda gångerna gift sig med fransmän; de reser mycket, senast i Egypten och Nizza, medan unga Lachaise studerar juridik; då Lachaise är myndig får han ta hand om sitt arv från fadern, som lär uppgå till många miljoner; han skall snart göra en världsomsegling med en ung amerikan och kväkare, som också var på middagen tillsammans med sin mor och syster; systern är vacker och elegant, men svartklädd, vilket är högsta modet; hon duar alla i enlighet med sektens lagar, vilket John Singer Sargent tycker bara ökar hennes charm; Lachaises resekamrat är sportsman i varje fiber; han har med modern och systern varit i Finland, i Helsingfors, Wiborg och Imatra.

  Viipuri Helsinki Suomi Egypti Imatra Nizza John Singer Sargent Eugène Lachaise Surchon Surchon
 • I måndags gick Edelfelt med Pierre Petit Gerard på visit till Moreau-Vauthiers.

  Pierre Petit-Gérard Augustin Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier
 • Edelfelt behöver ännu göra visiter till Koechlins, Madame Jacquinot och Reuterskiölds.

  Lovisa Reuterskiöld Alfred Koechlin Lennart Reuterskiöld Jacquinot Emma Koechlin-Schwartz
 • Edelfelt har inte kunnat börja på landsknektstavlan, eftersom Morin inte har kostymerna som behövs.

  Morin
 • I dag har Edelfelt haft modell för att göra teckningar till Wilhelm Forsmans Citoyenne; han vill göra den på ett annat sätt denna gång; han kunde göra henne skrivande och ha ett gammalt "fruntimmer" bakom som följder pennans rörelser och kalla det "en supplik till Robespierre"; det vore bra att veta om Forsman vill ha en likadan Citoyenne, men det är inte troligt då han aldrig sett tavlan; det är på fröken Bertha Forsmans inrådan som reproduktionen blivit gjord.

  Maximilien de Robespierre Berta Forsman Wilhelm Forsman
 • Det är fatalt, så länge Edelfelt arbetade på tavlan var det härligt vårväder och nu regnar det bara.

 • Gunnar Berndtson gör en byst av Edelfelt; om den blir bra låter Edelfelt gjuta den i brons åt Alexandra Edelfelt; om Berndtson får bysten färdig till Salongen vinner han ett champagnevad med Robert Stigell; Berndtsons har anlag för skulptur; han får bättre form och liv i leran ärn många skulptörer ex professo [professionella].

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson Robert Stigell
 • Det vore ledsamt om Mischa Walleens hud [inte godkänd] i matematiken skulle lägga hinder i vägen för hans studentexamen; hans många tjänsteår borde ge rätt till befordran.

  Mikael Walleen
 • Då Edelfelt går till Alfred Koechelin får han besked om porträttet, förutsatt att han är hemma.

 • Edelfelt har beställt nya kläder, sommarpaletå, svart rock och byxor på kredit; han hälsar till Annie och Butti Edelfelt och hoppas klänningstyget blir bra.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt