Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet ansiomerkit fennomania helluntai kartanot kirjeenvaihtajat kirjeet kritiikki kunniamerkit kuolema maaseutu mallit (ammatti) matkat mitalit museot näyttelijät norjalaiset puistot ruotsin kieli sää sähkeet suomen kieli taide taidekauppa taidekritiikki taideyhdistykset talous tietokirjallisuus tilaukset vuotuisjuhlat

d. 3 juni 1899
Älskade Mamma!
Det är då en rigtigt skandal att jag nu igen
fått två bref af Mamma och ej skrifvel på ett
vecka – Tack för vexeln. Den forsmanska Citoyenne
är nu påbörjad och jag skall gå på med den
tills den 16, då jag hoppas ha den färdig. Jag
har fått ett modell som har ett mycket expressen
ansigte. Hon är egentligen aktris vid Cluny Theatern
men har stått modell för Sargent och har af ho-
kom blifvit rekommenderad till mig. Ställning
gen är ungefär densamma som på mellenska
taflan, men fonden blir interiör, kostymen
är mycket bättre; ljust siden gorge de pigeon
gröngrå kjortel. Jag tror nog den skall bli bra.
För resten har jag målat på Cluny, och gjort
fonden till den andra taflan. Hvad det blir
tusen gånger bättre då man målar allt efter
naturen. Om min salongstafla vore så gjord
så skulle den vara bra. Men hädanefter gör
jag ej ett streck de chic. kom ihog att Mamma
också skall hålla mig dertill i sommar, och fran-
för allt hålla mig att arbeta. Ju mera min
cockus tilltager i välmåga (desto dumman
tycker jag mig bli, både dummare och latare.
häromdagen öfverraskades jag af Jahok Estlander.
2 ggr har jag sökt honom förgäfves, men nu
bla Berndtson, Schulten och jag hemmat en
utförde med dem till Buttis Mammast. Detta
skall gå af stapeln thorsdag eftermiddag. Vi
ha har haft ett rigtigt förfärligt pingstväder.

regn och storm, så att icke en hatt har velat
gå ut. Ni ha det så vackert derhemma,
och det gläder mig – måtte blott ej hemta
fult väder med mig då jag kommer hemåt.
Får jag segn i Stockholm så är jag förlorad.
Den der konsthandlaren som beställt taflan
landskrekten och flickan har ej låtit höra af
ig, fastän jag skrifvit till honom.
En annan förargelse har jag haft. En
förläggare Bunhet, som för 2 år sedan utgif
blanca och Tajtas hufvud, fick då till lans
ett album som han aldrig återgifvit trots
mina 3 bref. Det nötet har nu i en slags
redogörelse för verldsutställningen utgifvit
en dålig teckning från 1875 såsom prof på
min talent och l'école russe". Detta är så
mycket mera förargligt, som författaren till
denna bok "Voyage au pays des peintres" ej med
ett ord nämnt om mig i texten. Visserligen
kall det vara schangtilt att stå tillsammans
med Knaus, Munkacsy, Carolus Duran och
Bastien, men att bland dessa herrar figu-
resa med ett dåligt utkast är allt annat
än behagligt. Jag skall skrifva ett skarpt
bref till Munsjör Baschet.
Jag har skrifvit om Salongen till finsk
tidskrift, men tror att artikeln kommer
för sent för att införas i funshäftet.
Jag märker tydligen att jag lefvat af

la
tycker
het
tt
mler
igen
än
te af
går
ala
camp
ime
mig i skrifning, men jag hoppas att
den lätthet jag fördom hade kommer igen
litet öfning.
mer atten o
Gumman Runebergs död fingo vi genast
genom Walter som fått telegram. Jag tycker
det var så rolig att höra gumman sist,
då hon talte om sin ungdomstid om Rune-
berg som ung. – För Finland lägger med henn
en hel tid i gräfven. 30 och 40 talet med
dess romantiska och poetiska hänförelse,
dess glad. Och nu står oss finska operan
och Snomalainen seura åter! Sköna ting
att svärma, för-
Ack om konstföreningen ville göra allvar
af inköpet. För min enskilda del skulle
jag hellre se att de toge Carl 12 och icke
klubbekuget. Jag sjelf anser den senare
vara ett fiasco, som jag ej rigtigt vill stå
för. I Carl 14 finnes dock, trots felen, mycket
studium.
under de sista tiderna har händelsen fort
mig satt mycket tillsammans med storr-
Det är
män, tidningsskrifvare och artister. –
alltför troligt att både Salmson och Hagborg
få medalj i år, och det förtjena de. Salm-
son har ej mycket snille men är en bland
de yrkesskickligaste målare ej känner. Nog
borg åter har på ett år utvecklat så mycken
viljekraft och gjort så enorma framsteg att
han verkligen förtjenar en utmärkelse.
Pauline Ahlberg har ingen aning om hvar

Leuhusens komma att tillbringa somma –
ren. Det vore roligt att få besked om detta
ty komma de ej till Stockholmstrakten,
så måste jag vält stanna någon dag hos
dem i fönköping hvilket jag gör så mycke
hellre som jag då får träffa min goda vän
Mobeck. Krohn har ej skrifvit på länge
Jag har alls ingenting emot Hindhar, då vädret
är skapligt. Men mins Mamma i fjol de
jag kom hem, huru det ossegnade under de
första 14 dagarne, och vi då sutto instängda
på hvar sitt håll, jag vägg i vägg med Bock-
ström och Mamma dernere
Jag har modell från morgon till qväll dessa
dagar – och det är under ett frukostlof som
jag raspar ihop dessa rader. I morgon
skall jag skrifva fortsättningen på artikeln
om Salongen – det är bra svårt att i detta
eviga beskrifvande och bedömande af taflor
varcera med uttrycken och ge stylen lif.
Pariserkritikerna äro, på få undantag när,
ganska dumma och stöpta i en form. våld
och anseende till personen drifver också
ett fräckt spel.
Nu säger jag Mamma farväl – helsa
syskonen och Morbror Gustaf med familj
hjertligt från
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det är skandal att Edelfelt fått två brev från Alexandra Edelfelt och inte skrivit på en vecka; han tackar för växeln.

  Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har börjat på Wilhelm Forsmans Citoyenne [Medborgarinnan] och räknar bli färdig till den 10 juni; modellen har ett mycket uttrycksfullt ansikte; hon är aktris vid Cluny theatern, men har stått modell för John Singer Sargent, som rekommenderade henne; ställningen är ungefär den samma som på den Mellinska tavlan, men fonden blir interiör och kostymen är bättre, ljust siden gorge de pigeon [duvhals ~ färg som skiftar efter ljuset] och gröngrå kjortel.

  Théâtre de Cluny John Singer Sargent Wilhelmina Mellin Wilhelm Forsman
 • Edelfelt har målat fonden till den andra tavlan på Cluny; det blir tusen gånger bättre då man målar allt efter naturen; om hans salongstavla vore gjord på detta sätt skulle den vara bra; hädanefter skall han inte dra ett sträck de chic [på fri hand] och Alexandra Edelfelt måste se till att han håller sig till sitt löfte; ju mera hans corpus [kropp] tilltar desto dummare och latare tycker han sig bli.

  Musée de Cluny Alexandra Edelfelt
 • Jakob Estalander överraskade Edelfelt häromdagen; Edelfelt, Gunnar Berndtson och Hugo Schultén har planerat en utfärd med Estlanders till Buttes Chaumont följande torsdag.

  Parc des Buttes-Chaumont Lovisa Rosina Estlander Gunnar Berndtson Jakob Estlander Hugo af Schultén
 • Det har varit ett förfärligt pingstväder med regn och storm; om Edelfelt får regn i Stockholm är han förlorad.

  Tukholma
 • Konsthandlaren som beställt landsknekten och flickan har inte hört av sig.

 • En förläggare Baschet som för två år sedan utgav Blanca och Tajtas (Fredrika Snygg) huvud fick ett album till låns, som han inte lämnat tillbaka; i en redogörelse för världsutställningen har "det nötet" publicerat en dålig teckning från 1875 som ett prov på Edelfelts talang och "l'école russe" [den ryska skolan]; författaren till boken [Mario Proth], "voyage au pays des peintres", har inte med ett ord nämnt Edelfelt i texten; det är beklagligt att Edelfelt skall figurera med ett dåligt utkast bredvid Ludwig Knaus, Mihály Munkacsy, Carolus Duran och Jules Bastien.

  Jules Bastien-Lepage Mihály Munkácsy Fredrika Snygg Carolus-Duran Ludovic Baschet Ludwig Knaus Blanka Mario Proth
 • Edelfelt har skrivit om Salongen till Finsk tidskrift; artikeln kommer troligen för sent för att införas i junihäftet.

 • Underrättelsen om "gumman" Fredrika Runebergs död fick de genast genom Walter Runeberg, som fått telegram; Edelfelt tyckte det var roligt att höra henne senast då hon talade om sin ungdomtid och Johan Ludvig Runeberg som ung; för Finland läggs en hel epok (30- och 40-talet med dess romantiska och poetiska hänförelse) i graven; nu återstår bara finska operan och suomalainen seura [Finska sällskapet].

  Suomi Johan Ludvig Runeberg Walter Runeberg Fredrika Runeberg
 • Edelfelt hoppas [Finska] konstföreningen gör allvar av köpet; han ser hellre att de tar Carl IX än Klubbekriget, som han anser vara ett fiasko som han inte riktigt vill stå för.

  Karl IX
 • Senaste tiden har Edelfelt kommit mycket i kontakt med norska tidningsmän och konstnärer.

 • Det är troligt att både Hugo Salmson och August Hagborg får medalj; Salmson har inte mycket snille men är mycket yrkesskicklig målare; Hagborg har gjort enorma framsteg och utvecklat mycket viljekraft på ett år.

  August Hagborg Hugo Salmson
 • Pauline Ahlberg har ingen aning om var Leuhusens tillbringar sommaren; om de inte kommer till Stockholmstrakten måste Edelfelt stanna någon dag hos dem i Jönköping, vilket han gärna gör då han samtidigt får träffa sin gode vän Eljert Mobeck.

  Tukholma Jönköping Adelaide Leuhusen Pauline Ahlberg Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • Pietro Krohn har inte skrivit på länge.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt har ingenting emot Hindhår så länge vädret är vackert; senaste sommar regnade det i 14 dagar och Alexandra Edelfelt och Edelfelt satt inne på var sitt håll; Edelfelt vägg i vägg med Bockström och hon där nere.

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt Bockström
 • Edelfelt har modell alla dagar och Edelfelt skriver brevet under en frukostrast; följande dag skall han skriva färdigt artikeln om Salongen.

 • Pariserkritiker är ganska dumma och stöpta i samma form; de driver ett fräckt spel med väld [partiskhet] och anseende till personen.

 • Edelfelt säger farväl till Alexandra Edelfelt och hälsar till syskonen och Morbror Gustaf Brandt med familj.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Fanny Brandt Gustaf Brandt Alexandra Edelfelt