Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) amerikkalaiset ateljeet espanjalaiset hautaus juhannus kirjeet kuolema mallit (ammatti) matkat onnettomuudet osoitteet sää seuraelämä taidekauppa talous tilaukset vaatteet vuokra-asunnot vuotuisjuhlat

Paris den 22 juni 1899
Älskade Mamma
Vid dess här tiden borde jag redan vara på
resa – Jag ser mig dock tvungen att stanna
några dagar till för att göra några förrän
dringar på den af amerikanaren bestälda
taflan. Tusen tack för vexlarne och för
Mammas bref. Ju mera jag tänker på
saken finner jag att Mamma har rätt
i allt hvad Mamma säger till mig och
om mig och mitt fjesk. Att Forsman rest
utomlands kunde jag ju naturligtvis icke
ana och hade således ändå varit ur-
säktad om jag vändt mig till honom.
Ändtligen kom amerikanaren och tog
taflan till 1500 frcs. Jag skulle göra någon
gör små förändringar och det är just
icke kan resa i dag eller mor-
derföre jag
gon. Berndtson sålde 2 mindre halffär
diga taflor, och dem måste han nu
flygande fläng göra färdiga.
Citoyenue är färdig – Jag skall retouchera för
den i Finland. Der Rettigska hufvudet är lika
så fullbordadt, återstår endast några små
förändringar på konsthandlar taflan.
Tänk så, förargligt, amerikanaren ville
nödvändigt försöka jag också den Cedercreutsch
taflan, och ville ge för den 1000 frcs – och
jag som lofvat den för 400 à 500.

Jag skickar denna tafla med de andra.
den kommer i alla fall till Helsingfors i slu
tie af Augusti, och så länge kunna de ju
gerna vänta.
Ja händelse som djupt uppmat mig
är M. Bourgains, fadrens, plötsliga död.
3 dagar föret var jag hos dem på frukost,
och så dör han knäll och att i slag
häromdagen. Jag var på begrafningen
och det var ängtligt att se hans söner
förtviflan. Mme Bourgain har jag ej sett
men lemnat kort hos henne.
Några fähundar till gatpojkar ha
kastat ut 2 fönsterinta – Jag har, för
att ej bli störd då jag haft modell alla
dagar, ännu ej låtit sätta in dem, och hur
blifvit sträffar med en grundlig snufva.
I morgon måste jag decidera mig
angående Beyles atelier. Ett rum
till, snygg ingång (res de chaussie) ateliern
något mindre än den jag nu här, vägg i
något Med de Moreau Vanthier 850 frcs.
Det ledsamma är att jag kanske om
tar ateliern, är tvungen att öfverta
Jag
Beyles kontrakt på 3 år. Men det lär
väl ej vara omöjligt att få någon annat
Att

och
ul
Sa
har
kopp
leker
skick
fått
fakt
Mari
lig
dt
ohe
ar
All
A

ett
je
hons
kom

a
till
lor,
hag
ningen
orier
sett
ha
i, för
alla
ch hur
lier
ai
gbasta
lär
ännu
att öfverta kontraktet. Ack om jag
Nu visste hvad jag borde göra. Ateliern
ligger lika långt från Hans centrum
de den här, men huset är snyggare och
mera comme il faut.
Sässal småflickornas skrämpor och härda-
har som Mammas parapty skall jag
köpa i morgon. Några skrymmande så
her, som t.ex. min vinterpaletå skickar
jag med taflorna. Chabod har lofvat
skicka alla 5 taflorna i ett låda.
Prins Napoleons död har här
fall betydelsen af ett stort historiska
faktusen, och detta med rätta. Jag och
Många andra med mig, har nu fått
rigtiga sympathier för honom och ex-
Kejsarinnan. På Napoleonernas fel
varit stora, så ha de också blifvit
hårdt sträffade. Deras historia är
emellertid den mest tragiska i detta
århundrade.
Krohn, som tror oss på resa nu redan,
telegraferade i går, att vi skulle ta
in hos honom, Amaliengade 14.
något annat har jag ej hört af
honom, bra roligt skall det bli att
komma till Köpenhamn, men ännu

roligare att sedan komma hem!
I Stockholm skall jag i alla fall göra
ordentliga studier, fastän jag natur
ligtvis försöker att göra min vistelse
der så kort som möjligt.
Jag har ej beställt mig andra kläder
än nya hyror – också detta är ett oförtaliga
slarf. Dock tror jag att jag i morgon beställa
en rock som hos bättre skräddare kan göra
på 3 dagar.
Ack hvad jag gerna vore med Eder
nu under midsommaren! I mor
göre, midsommaraftonen, är jag bjudit
till Ochoa på middag. Det kommer
Madrazo och några andra spanska målare. –
Vädret här är underligt. Avalmigt
och regnigt, i allmänhet ingenting att
skryta med.
Det är förfärligt att tänka på att
flytta ej hört – nu
Och nu farväl för denna gång –
tusen fullningar till små systrarna
och Tante Gadd från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt borde redan vara på resan men har varit tvungen att stanna några dagar till för att göra några förändringar på tavlan som amerikanen beställde.

 • Edelfelt tackar för Alexandra Edelfelts brev och växlarna.

  Alexandra Edelfelt
 • Wilhelm Forsman har rest utomlands.

  Wilhelm Forsman
 • Den amerikanske konsthandlaren kom och tog tavlan för 1 500 francs; Edelfelt skall göra några små ändringar och kan därför inte resa på ett par dagar.

 • Gunnar Berndtson sålde två mindre halvfärdiga tavlor, som han nu "i flygande fläng" måste göra färdiga.

  Gunnar Berndtson
 • Citoyenne [Medborgarinnan] och det Rettigska huvudet är färdiga; det återstår bara några små ändringar på konsthandlartavlan.

  Fredric Rettig
 • Amerikanen ville också ha Cedercreutz tavla och bjöd 1 000 francs; Edelfelt har lovat den åt Cedercreutz för 400–500.

  Axel Cedercreutz
 • Gustave Bourgains far har dött; Edelfelt var på begravningen; det var "ängsligt" att se sönernas förtvivlan; Edelfelt har inte sett Madame Bourgain, men lämnat sitt kort hos henne.

  Gustave Bourgain Bourgain Bourgain Bourgain
 • Några gatpojkar har kastat sönder två fönsterrutor; Edelfelt har ännu inte låtit sätta in dem då han haft modell varje dag och inte velat bli störd; som följd har han dragit på sig en grundlig snuva.

 • Edelfelt måste bestämma sig angående Pierre-Marie Beyles ateljé; den har ett extra rum och snygg ingång; ateljén är mindre än Edelfelts nuvarande och ligger lika långt från centrum; den ligger vägg i vägg med Monsieur Moreau Vauthier och kostar 850 francs; om Edelfelt tar ateljén, övertar han också Beyles kontrakt på 3 år.

  Augustin Moreau-Vauthier Pierre-Marie Beyle
 • Följande dag skall Edelfelt köpa småflickornas näsdukar och strumpor, samt Alexandra Edelfelts paraply.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt skickar vinterpaletån med tavlorna; Chabod har lovat skicka alla fem tavlorna i en låda.

  Chabod
 • Prins Napoleons död har tilldelats stor historisk innebörd; Edelfelt har liksom många andra fått sympatier för prinsen och exkejsarinnan; Napoleonernas fel har varit stora, men de har också blivit hårt straffade.

  Louis-Napoléon Bonaparte Eugénie Bonaparte
 • Pietro Krohn har telegraferat att de skall ta in hos honom på Amaliengade 14.

  Pietro Krohn
 • Det skall bli roligt att komma till Köpenhamn, men ännu roligare att komma hem.

  Kööpenhamina
 • I Stockholm skall han göra ordentliga studier, även om han försöker att göra vistelsen så kort som möjligt.

  Tukholma
 • Edelfelt har bara beställt nya byxor; följande dag skall han beställa en rock.

 • Edelfelt skulle gärna vara hemma nu under midsommaren.

 • På midsommaraftonen skall Edelfelt tll Rafael de Ochoa på middag; dit kommer Raimundo Madrazo och några andra spanska målare.

  Raimundo de Madrazo Rafael de Ochoa
 • Vädret är kvalmigt och regnigt; Edelfelt har svårt att nu tänka på att flytta i höst; han hälsar till småsystrarna och tante Adèle Gadd.

  Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt