Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel amerikkalaiset ateljeet junat kalusteet kirjeet koti matkat osoitteet posti rautatiet sää sähkeet seuraelämä taidekauppa tanskalaiset tilaukset vierailut vuokra-asunnot

Köpenhamn d. 1 Juli 1899
Älskade Mamma
Ja, Mammas bref träffade mig visst i Köpenhamn! –
Min afresa hade blifvit uppskjuten ändå till den 28de
genom att jag ännu ville få taflan åt Amerika-
naren färdig. Jag hyrde ej Beyles atelier, emedan
jag skulle ha varit tvungen att göra ett baël, (konten
på 3 år. Visserligen skulle jag ha haft utligt att åter
gen hyra åt någon annan, men jag ville ej vara bunder
Förlåt om det ej blir så sammanhängande, det
som jag skrifver Krohn och Berndtson prata
omkring mig
Hvad jag är nöjd att vara här och träffa Krohn.
Vi bo uppe hos honom i hans förtjusande lilla
bustad vid Amalienade, dekorerad på det mest
konstnärliga säll. – I morgon äro vi bjudna
på middag till Hirschsprungs i öfvermorgon har
Krohn bjudit folk på oss – det är ju omöjligt
att då resa före fredagen, och läsa om han ej
får oss att stanna qvar längre. Jag skyller på
Leuhusens, Stockholm och Finland men det vill Krohn
ej ta i öronen.
Genom misstog med jernvägstagena frågo vi bli en
hel dag i Hamburg, som det småregnade hela
tiden var det ej särdeles muntert. –
Jag har redan träffat en hel del bekanta här.

som Schon skref, jag är mycket populär här
så till vida att Drottning Blanca finnes i hvart.
enda bodfönster, likaså "les Cerises" på man
ga ställen
Hur skall jag göra med Leuhusens? Jag skref
till Mobeck för en vecka sidan från Paris och
bad honom svara poste restante Kjøbenhavn,
om hvad han ansåg lämpligast vis à vis visiten
der. Han har ej svarat – troligen har brefvet
ej kunnit honom, då han är på lagret. –
Hvad jag skulle trifvas väl med Krohn – hvad
han alltid är glad och treflig och vänfast.
Jag har så mycket mera skäl att göra dessa
reflexioner, som jag hört flere personer gå
åt honom i vinter. Dumhet och afundsjuka,
som jag i bland har hutat åt och ibland fått
lof att hyggligt bemöta.
Nej, hvad han har det trefligt Krohn.
Hvart man ser, så är det "un coin à peindre".
Dekoration är ju också hans force.
Han kommer ej till Finland, olyckligtvis.
ty theatern och annat uppta hans tid.
Det hade varit så roligt att ta emot honom
på Haiko.
Hvad det låter trefligt, Mammas beskrifning
på Haiko. Snart, snart kommer jag
och då blir det målande på allvar.

här
hvart.
man
a
af
u
ten
fve
ar
Allt hvad Mamma bad mig köpa åt sig
sjelf och småflickorna har jag gjort köpt
Måtte nu vädret bli vackert då jag kom
mer till Stockholm, ty annars blir det ej
möjligt att göra studier
På ett eller annat sätt skall jag väl
träffa Leuhusens. Låt mig se, den 5 det
är först på söndag. Jag väntar på Mobecks
svar. –
Nu vill Krohn ha mig ut till Skoven. I
afton skola vi äta med Schou.
Mera härnäst. Förlåt dessa samman-
rafsade rader.
Från Knorring i Petersburg har jag fått
telegram att taflan blifvit expedierad
till Helsingfors.
Helsa alla och kom i hog att jag
ändå alltid såsom kusminationspunkla
af något på min resa tänker på
ankomsten till Eder på Haiko
Au revoir
Mammas
Atte
Krohn helsar ej hjertligt

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt fick Alexandra Edelfelts brev i Köpenhamn; hans avresa sköts upp till den 28 juli då han ville få tavlan åt amerikanen färdig.

  Kööpenhamina Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hyrde inte Pierre-Marie Beyles ateljé.

  Pierre-Marie Beyle
 • Edelfelt ursäktar att brevet blir osammanhängande; Pietro Krohn och Gunnar Berndtson pratar bredvid.

  Pietro Krohn Gunnar Berndtson
 • Edelfelt och Gunnar Berndtson bor hos Pietro Krohn i hans förtjusande lilla bostad vid Amaliengade.

  Pietro Krohn Gunnar Berndtson
 • Följande dag är de bjudna på middag hos Hirschsprung; i övermorgon har Pietro Krohn bjudit in folk; får se om Krohn får dem att stanna längre; Edelfelt skyller på Leuhusens, Stockholm och Finland men Krohn vill inte lyssna på sådant.

  Suomi Tukholma Pietro Krohn Adelaide Leuhusen Heinrich Hirschsprung Alexander Leuhusen Pauline Hirschsprung
 • På grund av ett misstag med järnvägstågen fick de stanna en hel dag i Hamburg, där det småregnade hela tiden.

  Hampuri
 • Edelfelt har redan träffat en hel del bekanta.

 • Som Schou skrev är Edelfelt populär så till vida att Drottning Blanca finns i varje bodfönster, likaså "les Cerises" i många.

  Schou Blanka
 • Edelfelt frågar hur han skall göra med Leuhusens; han har skrivit till Eljert Mobeck från Paris och bett om svar poste restante Kjöbenhavn, men har inte fått svar.

  Pariisi Kööpenhamina Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • Edelfelt trivs bra med Krohn, fastän flera personer har gått åt honom i vinter; Krohn har ett trevligt hem, dekoration är hans styrka.

  Pietro Krohn
 • Pietro Krohn kommer inte till Finland, teatern och annat upptar hans tid; det hade varit roligt att ta emot honom på Haiko.

  Suomi Haikko Pietro Krohn
 • Alexandra Edelfelts beskrivning av Haiko låter trevlig; Edelfelt kommer snart dit; då skall han måla på allvar.

  Haikko Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt har köpt allt Alexandra Edelfelt bad honom köpa åt sig och småflickorna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt hoppas på bra väder i Stockholm, annars blir det inte möjligt att göra studier.

  Tukholma
 • På ett eller annat sätt skall väl Edelfelt träffa Leuhusens; han väntar på Eljert Mobecks svar.

  Adelaide Leuhusen Eljert Edvard Mobeck Alexander Leuhusen
 • Pietro Krohn vill ta Edelfelt ut till Skoven; på kvällen skall de äta med Schou.

  Skoven Pietro Krohn Schou
 • Edelfelt har fått telegram från Knorring i Petersburg: tavlan har expedierats till Helsingfors.

  Helsinki Pietari von Knorring
 • Edelfelt hälsar alla; han tänker alltid på ankomsten till Haiko som kulminationspunkten på hans resa; Pietro Krohn hälsar hjärtligt.

  Haikko Pietro Krohn