Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel fetma belgier (nutidsfolk) katastrofer kaos kuskar amerikkalaiset ateljeet häät hevonen hotellit hyväntekeväisyys juhlat kirjeet kirkkokunnat kuvitus lämpötila linja-autot naiset pohjoismaalaiset ruotsalaiset sää seuraelämä suomalaiset taiteilijat talvi tanssit tilaukset tulvat ulkonäkö vaatteet viikkolehdet

Paris d. 9 dec. 1899
Hvad jag ofta välsignat min
tjocka, stoppade paletå, min
Älskade Mamma.
skinnmössa och mina galoscher
under dessa dagar!
Tusen Tack för brefvet och vexeln
Ack hvilket väder. 15 grader kallt allt
fortfarande. I St Germain har kölden varit
24 grader. Seinen håller på att frysa,
män knarrar under stöflarne. I min
atelier drar det så ohyggligt genom
fönsterspringorna att jag ej kunnat
hålla ut. Jag har derföre arbetat i
Berndtsons atelier i dag. Den lilla
tafla jag gjort för amerikanarens råk.
ning är nu färdig, men i anseende
till svårigheten att få vagn har jag ännu
ej fört den till kommissionären.
Mamma må tro att ett vargvaraden
som detta ställer till åtskilligt
spektakel här, der man ej är
förberedd. Jag tycker t.o.m. att de
gode Parisarne äro för litet förberedde,
ty om man äckså icke har 20 grader
köld här alla år, så har man i
alla fall regelbundet båda köld

grader och snöväder. Trots kölden
har jag varit rätt mycket drörelse
Det är för resten det bästa sättet
att hålla sig varm. Hos Koechlins
har jag varit 2 ggr utan att träffa
dem hemma, vidare har jag besökt
Courtois, Dagnan, Cederström Becker
o. Runeberg. Hos den sistnämnde var
jag i lördags på Skandinavisk klubbe
Der var ej särdeles roligt, men W. R.
som förutsåg att det ej just skulle bli
trefligare nästa gång, bad oss finna
emellertid att komma upp så reger
bundet som möjligt. – Omnibusarne
gå icke regelbundet och det återstår
en derföre intet annat än att gå
till fots. Då jag haft galoscher har
den alnshöga snön icke gjort mig
någonting, och det har tvärtom varit
rätt roligt att se huru Paris tar sig
ut i detta sibiriska väder. Härom
aftonen var jag hos Mme Jacquinot.
De tyckte alla att jag blifvit ännu

fetare än förr och mitt goda hull åstad
kom mycken munterhet. Walter
Runeberg säger att jag liknar Morbror
Gustaf som ett här, isynnerhet bakifrån.
ställningen lär vara alldeles densamma,
För resten får jag lida mycken små-
lek för min fetma, men som det
är en rak som ligger i blodet, kan
jag ej göra något till eller ifrån. Bara
jag ej blir som Gustaf Philip så är
jag nöjd. – Hos Mme J. finnes några
svenskor, bland dem en golländska
fr. Gardell, som känner faster Herma-
nine och herrskapet Geete (aflägsna slägtin
gar, som jag besökt i Stockholm, mycket
hyggligt folk). Hon målar aquarell
och tyckes ha en icke vänlig talent.
Hon är ej så våpig som de andra
målarinnorna, och har redan, på
den korta tid hon varit har gjort
bekantskap med Meissonnier, Liloir
m. fl. samt fått beställningar af
Goupil. Jag skall föra henne upp
till W. Runeberg måsta lördag.

Henri Perrots syster gifter sig i dessa
dagar med en belgier. Bröllopp
i St. Germain skall arrangeras af Henri
och hans gelskar, Lequesne, Bachemont
och andra osnutna snobbar. De skola
bl. a. ha skaffat bjellror till alla
vagnarne. Detta bråk för bröllopet
tyckes så upptaga Henri att han
nästan glömt danser och soiréer. Dock
nej – han och ett 20 tal ungherrar gå
och ta lektioner i masuska för-
Operans balettmästare, och ämna
göra furor med denna dans i vinter
förrgår afton var jag och såg på ett
feeri, Cendrillon, der Theo spelar
titelrolen. Rätt vackert, men sådant
har man sett förut, fastän man har
hade åstadkommit några alldeles
nya belysningar, med elektriskt
Efter det långa spektaklet
ljus. – Jag var trött och tog
en vagn. Han kusken Ett tu tre
sutto vi fast i en snödrifva. Kusken
slog sitt magra ok, och jag bad

honom vända eller hotade att stiga
ut om han fortfor. Snart hade vi
några hundra personer omkring oss.
svordomar och gräl. Folkets röst:
Mais ne le tape donc pas comme ça
il net pasen bois, ton cheval! Je
voudrais bien l'y voir toi-même,
ammal etc. etc. Jag steg ut
och fick en annan vagn. Men nytt
missöde! Kusken var en från landet
kommen yngling eller också en stor skojen
som ej kände vägen. Det jag andats
ett litet pål på den finska fönsterrutar
märkte jag att vi voro åt fanders
i närbesen af Champs Elysées – nytt
gräl, jag steg ut, utan att betala
naturligtvis, och fick så en tredje
Automidon som ändtligen skjutsat
de mig till hôtel de la Marine.
Allt detta blott för att sätta
Mamma in i situationen
Jag har aldrig i mitt lif hört så
många skällsord som nu emellan
kuskarne. Cerkulationen är ytterst

svår, trots snöplogar och 3000 ny-
engagerade gatsöpare och snö skotta.
re. – Om torsdag är den länge
beramade festen på Hippodromen
för de öfversvämmade i musice
Då det emellertid finnes flere
tiotusental fattiga och frysande
här i Paris än i hela Murcia
har denna fest förlorat betydligt
af publikens sympathi. Man har
derföre samlat 1 million för de fattiga
i Paris, samt ämnar på Musera
festen anställa ett storartadt lotteri
för detta samma ändamål.
Biljetten kostar 100, säger hundra francs,
efter midnatt 40. Jag får en
fribiljett af l'Illustration d. v. s. l'Illustig
tion betalar min entrée, för att
jag skall göra en teckning. Om vädret
ej blir blidare till dess blir dock
festen temmeligen misslyckad
emedan det blir så svårt för vägnar
ne. Jag hoppas att festen blir
uppskjuten. – Från Berndtson har jag
haft bref i dag. – Helsa alla,
hoppas ännu skrifva flere gånger före jul.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt tackar för brevet och växeln; det är fortfarande 15 grader kallt; i St Germain har kölden varit 24 grader; Seinen håller på att frysa, snön knarrar under stövlarna.

  Seine Saint-Germain-en-Laye
 • Det drar ohyggligt i fönsterspringorna i Edelfelts ateljé; i dag har han arbetat i Gunnar Berndtsons ateljé.

  Gunnar Berndtson
 • Den lilla tavla som Edelfelt gjort för amerikanen är nu färdig; det har varit så svårt att få tag i vagn att Edelfelt ännu inte fått den till kommissionären.

 • Alexandra Edelfelt må tro att ett vargaväder som detta ställer till åtskilligt spektakel där man inte är förberedd; han tycker parisarna är dåligt förberedda fastän de regelbundet har både köldgrader och snöväder; Edelfelt har varit mycket i rörelse; han har varit hos Koechlins två gånger utan att träffa dem hemma; han har besökt Gustave Courtois, Pascal Dagnan, Gustaf Cederström, Adolf von Becker och Walter Runeberg.

  Alexandra Edelfelt Adolf von Becker Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Alfred Koechlin Walter Runeberg Gustaf Cederström Emma Koechlin-Schwartz
 • I lördags var det skandinavisk klubb hos Walter Runeberg; det var inte särdeles roligt; Runeberg förutsåg att det inte skulle bli trevligare nästa gång, han bad i stället finnarna komma upp så regelbundet som möjligt.

  Walter Runeberg
 • Häromaftonen var Edelfelt hos madame Jacquinot; alla tyckte Edelfelt blivit ännu fetare; Walter Runeberg säger att han liknar Morbror Gustaf Brandt; Edelfelt är nöjd bara han inte blir som Gustaf Philip Armfelt.

  Gustaf Brandt Walter Runeberg Gustaf Philip Armfelt Jacquinot
 • Hos madame Jacquinot finns några svenskor, bland dem gotländskan fröken Anna Gardell, som känner faster Hermanine Edelfelt och herrskapet Geete (avlägsna släktingar som Edelfelt besökt i Stockholm); hon målar akvarell och är inte så våpig som de andra målarinnorna; hon har redan gjort bekantskap med Ernest Meissonier och Louis Leloir, samt fått beställningar av Adolphe Goupil; Edelfelt skall före henne till Walter Runeberg följande lördag.

  Tukholma Adolphe Goupil Ernest Meissonier Walter Runeberg Jacquinot Hermania Edelfelt Louis Leloir Anna Gardell Gustaf Geete (epävarma yhteys) Anna Geete (epävarma yhteys)
 • Henri Perrots syster gifter sig med en belgier i dessa dagar; bröllopet i St Germain arrangeras av Henri, Lequesne, Bachemont och andra osnutna snobbar; Henri och ett 20-tal ungherrar tar lektioner i mazurka för operans balettmästare och tänker göra furor [succé] i vinter.

  Saint-Germain-des-Prés Bachimont Henri Perrot Lequesne Perrot de la Roche Aymon
 • Omnibussarna går inte regelbundet, man måste därför ta sig fram till fots; Edelfelt har använt galoscher och därför inte besvärats av den alnshöga snön; det har varit rätt roligt att se hur Paris tar sig ut i detta sibiriska väder.

 • Edelfelt har sett ett feeri, Cendrillon, med Louise Théo i huvudrollen.

  Louise Théo Cendrillon
 • Edelfelt var trött efter det långa spektaklet och tog en vagn som fastnade i en snödriva; kusken slog sitt magra ök vilket samlade hundratals personer och orsakade svordomar och gräl; Edelfelt steg ur och tog en annan kusk som körde honom fel, mot Champs Elysées; en tredje kusk skjutsade honom till hôtel de la Marine; Edelfelt skriver detta bara för att sätta Alexandra Edelfelt in i situationen; Edelfelt har aldrig hört så många skällsord mellan kuskarna som nu; trafiken är ytterst svår, trots snöplogar och 3 000 nyengagerade gatsopare och snöskottare.

  Champs-Élysées Hôtel de la Marine Alexandra Edelfelt
 • På torsdag är festen på Hippodromen för översvämningsoffren i Murcia; festen har förlorat sympati hos publiken sedan det finns flera tiotusentals fattiga och frysande i Paris; man har samlat 1 miljon för de fattiga i Paris, samt tänker ordna ett lotteri för samma ändamål på Murciafesten.

  Pariisi Longchamps Murcia
 • L’Illustration betalar Edelfelt entré för att han ska göra en teckning; om vädret inte blir blidare blir festen misslyckad då det blir så svårt för vagnarna att komma fram; han hoppas festen skjuts upp.

 • Edelfelt har fått brev från Gunnar Berndtson; han hälsar alla och hoppas skriva flera gånger före jul; *han har det bra och dragfritt på hotellet.

  Gunnar Berndtson
 • *Under dessa dagar har han välsignat sin tjocka paletå, skinnmössa och galoscher.