Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel kaos Villa Edelfelt aikakauslehdet amerikkalaiset arkkitehdit ateljeet järjestöt joulu joululahjat Jumala kaiverrukset kalusteet lämpötila pohjoismaalaiset posti sää taidekauppa talvi taulut tavaratalot tilaukset veneet viestintä viikkolehdet vuotuisjuhlat

Paris d. 17 dec. 1899
Älskade Mamma!
Jag känner mig helt skamflat i år öfver
att ej ha några julklappar, som komma
fram till julen. Jag var näml. d. 15 på
Bon Marché, i och för att köpa några små-
saker – men väl hunnen fram till den
nordiska expeditören, fick jag höra att
inga försändningar till Finland o. Ryssland
kunde expedieras för ögonblicket. Snon har
ställt till oredan i trafiken – en massa saker
vänta vid gränserna och innan allt detta
hunne bli arrangeradt, skulle det dra
så länge ut, att det som nu afsändes
ej skulle hinna fram till julaftonen.
Mamma må veta att jag har olycklig.
Emellertid komma nog sakerna, om ni
blott ha tålamod att vänta. Den
förtviflade kölden (i dag – 16) har ställt
till förargelse på allt sätt. Isynnerhet
ha kommunikationerna inom Paris
varit svåra, och jag har derföre ej varit
mycket ute. I morgon skall jag gå till
Printemps för att hära åt huruvida

de kunna skicka saker fortare, samt för
att skaffa proflappar på svarta tyger och
ta reda på gardiner. Förlåt, förlåt
förlåt – bed Anni och Butti om för-
låtelse å mina vägnar, och gör mig
till viljes i en sak. Köp åt dem
af mina pengar någonting nyttigt för
omkr. 50 mk, gör det. Jag skulle
Annars kunna mig rigtigt ledsen och
olycklig. Jag slår mig bra ut i kölden
och har nut 15 parinne. Då och då
kommer en vindkare och passer
mig om vinterns fröjder, men det blir
man van vid här i Paris. – Min
atelier ser nu helt fin ut. Jag har
köpt en matta och sie dynor,
hvilka tillsammans med ett sedendraper
ge min soffa ett "forstligt utseende.
Vidare har jag en afskränkning för
svattenrällning, smutsiga penslar o.s.v.
så har jag täckt till, stoppat och
klistrat öfver sprinsorna i fönstren
som voro så stora att man kunde
blåsa ut igenom dem. Med ett ord
Och
g


ger och
lof
en för-
mig
lem
tför
sulle
och
tolsken
kakel
be
Atte
i Mam
d ord
ateliern blir mycket dräglig och blir
ännu bättre med tiden.
Den amerikanska taflan är betalt
ehuru ännu ej af hemtad. Deras kommissi
här här var förtjust i den och ville dessa
tom ha fill, såsom en "étude d'un très-
joli tou". Han förutspådde mig succès
med Haiko taflan – det göra alla, och
sade att om der ej varit en likkista
han genast skulle ha abonnerat den.
Nu skall det bli Kotschubers tur.
Hos Koechlin har jag varit ytterligare;
att jag ej fann honom hemma var
ju mitt eget fel, då jag sökte honom
på olämplig tid.
Pappret med hamnshiffer skall
Mamma få. A propos jag ville
så gerna ge något åt fante
Gadd – köpa något åt henne också
Jag är så flat öfver allt detta här.
Det ser så ovänligt och tråkigt
ut, likasom om jag ej tänkt på er,
och Gud skall veta att jag gör det
ofta, alla dagar, och det med den

innerligaste tillgifvenhet.
Min teckning till l'Illustration skall
tryckas i afton – Jag är ytterst orolig
för den! Måtte den bli bra – det är
så svårt att döma efter tråklossen.
Haiko ritningen intresserade mig
mycket. Nej, en arkitekt skall göra
det, han gör det alltid bättre.
Ahrenberg t. ex. skulle ej begära bättre
att att inga byte med mig. Gör
ej Ahrenberg det, så gör Sjöström
det nog. Ännu en suk! Vore det
ej skäl att af Lindström på Hermans
beställa en liten roddbåt för nästan
j
sommar. Eller kanske Etters är nog.
Och nu rolig jul, och Guds
frid och välsignelse öfver Eder
alla. Ack hvad jag mycket hellre
skulle sitta med Eder kring julbordet,
än att kanske ha tråkigt på skand.
föreningen. – Farväl och mina
hjertligaste, varmaste, bästa
lyckönskningar
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Julklapparna kommer inte fram till julen till följd av snön och kylan; den nordiske expeditören på Bon Marché meddelade att inga försändelser till Finland och Ryssland kunde expedieras för ögonblicket och en massa saker väntar redan vid gränsen; Alexandra Edelfelt ska veta att Edelfelt är olycklig, men sakerna kommer fram bara de har tålamod att vänta; kölden har varit en förargelse och kommunikationen inom Paris har varit svår; följande dag ska Edelfelt gå till Printemps för att höra om de kunde skicka saker fortare; han ska därtill skaffa provlappar på svarta tyg och ta reda på gardiner.

  Suomi Pariisi Venäjä Printemps Bon Marché Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt uppmanar Alexandra Edelfelt be Anni och Butti (Berta) Edelfelt om förlåtelse å hans vägnar; han ber henne köpa något nyttigt åt dem av hans pengar för omkring 50 mark.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt tar sig bra ut i kölden och har mot 15 grader inne; ibland kommer en vindkår och påminner honom om vinterns fröjder, men det blir man van vid i Paris.

  Pariisi
 • Edelfelt har köpt en matta och tre dynor till sin ateljé, vilka tillsammans med ett sidendraperi ger hans soffa ett furstligt utseende; han har en avskärmning för tvätt, rakning och smutsiga penslar; han har täckt till springorna i fönstren; ateljén har därmed blivit mycket dräglig.

 • Den amerikanska tavlan är betald, men inte avhämtad; kommissionären ville dessutom ha Fiu, som en "étude d'un trés joli ton" [som en studie av en mycket vacker ton]; han förutspådde succé för Haikotavlan, vilket alla gör; om där inte hade varit en likkista skulle kommissionären genast abonnerat [förbeställt] den.

  Haikko Sofia Salenius
 • Kotschubeys tavla står näst i tur.

  Pjotr Arkadjevitj Kotjubej
 • Edelfelt har varit hos Alfred Koechlin, som inte var hemma.

  Alfred Koechlin
 • Alexandra Edelfelt ska få papper med namnschiffer; Edelfelt ber henne köpa något åt tante Adèle Gadd också; Edelfelt är "flat" över att julklapparna inte kommer i tid.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Edelfelts teckning till l’Illustration ska tryckas i kväll.

 • Haikoritningen intresserade Edelfelt, som tycker att en arkitekt skall göra det; Jacob Ahrenberg skulle inte begära annat än att ingå utbyte med Edelfelt; om inte Ahrenberg gör det kan de säkert anlita Frans Sjöström.

  Haikko Villa Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg Frans Sjöström
 • Edelfelt frågar om det inte vore skäl att beställa en roddbåt av Lindström på Hermansö för nästa sommar, eller räcker det med Etters roddbåt?

  Hermansö Emilie von Etter Sebastian von Etter Lindström
 • Edelfelt önskar rolig jul, Guds frid och välsignelse; han skulle hellre vara hemma än att kanske ha det tråkigt på skandinaviska föreningen.