Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel spådomar arkkitehdit arpajaiset asunnot ateljeet espanjalaiset hyväntekeväisyys joulu juhlat juomat koulut lainat lämpötila näyttelijät palvelusväki sää samppanja sanomalehdet taideyhdistykset taiteilijat talous toimittajat venäläiset viikkolehdet

Paris d. 20 dec. 89
Älskade Mamma!
Några ord blott för att behedraga Figaros
berättelse om festens första halft. – Men
innan jag skrider till berättelsen, lät mig tacka
för brefvet som jag just nu fick – såg om
Mamma ej vill ha 1000 frcs af de Hovingska
pengarne för den Sinebrychoffska skulden. – Jag
skall sedan försöka att åtaga mig den. I så
fall skall jag genast skrifva till Sanmark
för oregelbundenheten i korrespondensen
får jag skylla på kölden – Mamma skratt
tar måhända, men vet ej rigtigt hur alltid
är oppoknedvändt under ett sådant vå-
der. Vi ha fortfarande 15 à 20 grader med
ömsom klart och den obehagligaste dimma,
på förmiddagen får jag 10 à 11 grader i ateliern,
på aftonen 14 à 15, således ganska bra –
men jag vill ej tala om hvad jag bränner upp-
af det simpla skällt, att jag ej vet huru
mycket pengar jag är skyldig åt charbonnier
Nu ha loka och stenkol blifvit dub-
belt så dyra som vanligt, och det varit

af allt att deraf ej finnes tillräckligt
i Paris. En allmän modlöshet
gör sig gällande, så mycket mera
som de lärde säga att detta väder
skall fortsättas ändå till mars. Den 20
och 27 i denna månad lär bli en
köld sådan man ännu aldrig haft
den i Europa. – I mitt sofrum
har jag ej mycket varmt – 1 och 2 gra-
der öfver fryspunkten om morgnarne.
Så festen för de öfversvämmade var
jag markalk, commissaire, hvilken
fuuktion för mig hade endast fördeles
i det jag fick gå öfverallt (det fans omkr.
56 à 60 marskalkar), och ergo fick se allt
på nära håll. Egentligen skulle jag väl
också ha bordt gå någon af aktriserna
till handa under lotteriet och försäljnin-
gen. I l'Illustration hade vi My de Lloyd
och Martin från Theatre français. Jag
hjelpte en stund den senare att ropa
"vous lprogramme Misieurs" och driska
champagne. – Men som det snart
blef en sådan trängsel och oreda, att hvar
le

äckligt
ihet
nåde
en 26
ett
var
vilken
ör delar
omkr.
se allt
väl
reserna
säljnin-
logd
Sa
cka
er
tt hvar
Ren M. Mari, Mlle Martin eller någon
menniska kunde hålla reda på sin gran-
ne, tog jag bort men blomma från knap
hålet och gick omkring öfverallt. Mme
Martin som för resten ser mycket bra ut,
fick ropa ensam, och jag låtsade göra
croquiser – hvaraf blef så godt som intet.
Sarah Bernhardt fungerade som aukter
mäklare i la vie moderne, och sålde
sin namnteckning för hundradetals francs
Croizette och Reuhemberg i Monde
Illustré. – Den sötaste, minst pretention
och vackraste var min favorit, Judic,
som diseuse de bonne aventure – för
40 francs spådde hon en, tog ens han
och läste deri ens framtida öde. Hon
stad i en barack, alldeles som spaqvinna
na vid marknaden i St Claud. och Albert
Milland från Figaro gjorde le boniment"
vid dörren. Jag aktade mig för att
låta spå mig, men stod så nära att
jag hörde allt hvad hon sade. – Icke var
det alltid så snillrikt men det var
så trefligt och gladt sagdt – Hvad hon

var vacker, trots sin corpulens!
Jane man gräddade våfflor, Celiner
Chaumont hade en lidansastrupp om
Det bästa var att jag på denna
fest ej depenserade en son – utom
till vagn hem. Jag är bra glad
öfver att jag ej förkylde mig att
detta tillfälle. Förbi af trötthet kom
jag hem kl. ½ 5. – Julafton skall
jag tillbringa hos Runebergs.
morgon skall jag gå upp i ryska

artisternas klubb. –
Ack jag ser i tidningarne att det
i Helsingfors, Stockholm och Archangen
varit värmegrader! Lyckliga mennisk
som få lefva i ett mildt klimat.
Nu farväl – ännu en gång ro-
lig jul, och godt slut på det
nya året. –
Nu skall jag gå ut och gå rigtigt
dugtigt, så att jag blir genomvarm
Helsa Anni och Butti och tacka
dem för deras julkort.
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt skriver några ord för att beledsaga Figaros berättelse om festens först hälft.

 • Vill Alexandra Edelfelt ha 1000 mark av de Hovingska pengarna för skulden till Sinebrychoff? Edelfelt skriver i så fall genast till Carl Gustaf Sanmark.

  Alexandra Edelfelt Victor Hoving Carl Gustaf Sanmark Sinebrychoff
 • Edelfelt skyller oregelbundenheten i korrespondensen på kölden; Alexandra Edelfelt kan inte föreställa sig hur uppochnervänt allt är; Edelfelt vet inte hur mycket han är skyldig charbonnieren [kolaren]; priset på kocks och stenkol har blivit dubbelt dyrare och det finns inte tillräckligt i Paris; modlösheten gör sig gällande och de lärda säger att detta väder skall fortsätta ända till mars; den 26 och 27 lär det bli en sådan köld man aldrig haft i Europa.

  Pariisi Eurooppa Alexandra Edelfelt
 • Edelfelt var marskalk på festen för de översvämmade [Murcia], och kunde därmed gå runt överallt; han borde ha hjälpt någon av aktriserna under lotteriet och försäljningen; i l'Illustration hade de Mesdamoiselles Lloyd och Martin från Theatre Français; Edelfelt hjälpte Mademoiselle Martin en stund att ropa och dricka champagne, men drog sig bort då det blev sådan trängsel att inte ens Monsieur Lucien Marc kunde hålla reda på sitt folk; han låtsades göra croquiser, men de blev inte till någonting; Sarah Bernhardt fungerade som auktionsmäklare i la Vie Moderne, Sophie Croizette och Suzette Reichemberg i Monde Illustré; Edelfelts favorit Anna Judic spådde ens framtida öde för 40 francs, hon stod i en barack alldeles som spanjorerna vid marknaden i St Cloud och Albert Millaud från Figaro gjorde "le boniment" [reklam] vid dörren; Jane May gräddade våfflor; Celine Chaumont hade en lindansartrupp; Edelfelt spenderade inte en sou [~ett penni], utom till vagn hem.

  Saint-Cloud Théâtre-Français Murcia Sarah Bernhardt Sophie Croizette Anna Judic Suzanne Reichenberg Lucien Marc Lloyd Martin Albert Millaud Jane May Céline Chaumont
 • Julaftonen ska Edelfelt tillbringa hos Runebergs.

  Lina Runeberg Walter Runeberg
 • Följande dag ska Edelfelt till ryska artisternas klubb.

 • Edelfelt ser i tidningarna att det i Helsingfors, Stockholm och Archange varit värmegrader; han önskar än en gång rolig jul och gott slut på det nya året [sic!]; han ska gå ut och gå för att få upp värmen.

  Helsinki Tukholma Archangelsk
 • Edelfelt hälsar och tackar för Anni och Butti (Berta) Edelfelts julkort.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt