Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) färger (material) Villa Edelfelt sjukdom (tillstånd) personlighet sommarvillor aamiaiset aateli arkkitehdit ateljeet Jumala kalusteet keisarit luonteenpiirteet mallit (ammatti) melankolia näyttelyt pohjoismaalaiset presidentit ruokavaliot seuraelämä suomalaiset sveitsiläiset talous tilaukset yhteiskuntaluokat

Paris, lördag d. 24 Jan. 1880
Älskade Mamma
Jag är mycket upptagen. Stiger upp
kl. 6 om morgnarna för att 8 à ½ 9 vara
hos Koechlin. Porträttet går framåt
med raska steg, och familjen är mycket
nöjd. Hvad likheten beträffar, kan
ej mer än en mening finnas – också
har han ett hufvud som ej är svårt
att träffa. I morgon söndag) får
jag ändtligen en längre seance, an-
nars är det olidligt med dessa 2 tim-
mars sittningar. – Bonnat har lofvat
Koechlin att snart komma upp och se
på porträttet. Jag är mycket nyfiken
att höra hvad han säger. – A propos
Bonnat, så har K. aldrig betalt mer
än 6000 för sin frus porträtt. G. Ph.
har således kört ihop sina 15000. Vis-
serligen sade R. att detta var ett

puix d'ami, och att det var länge –
sedan, innan B. ännu klifvit så högt
på ärones trappa. Emellertid hoppas
jag kunna göra ett porträtt som är
värdt 4000 åtminstone. För att
kunna iakttaga nödig färgstyska
har jag, då jag målar, ett par
porträtt af Hennes bredvid. Frun
och Mlle Hortense har jag der alla
dagar, och båda tyska om porträttet,
som de tro skall bli un succès du
salong. Mycket vänliga och före-
kommande äro de. K. puttrar ibland
öfver att hans korrespondens och
som göromål, som han vanligtvis
gjorde undan på morgonen, nu kommit
alldeles i oordning, men jag har också
lofvat honom att han i nästa vecka
skall få lof några dagar. – Jag
har åter haft en förfärlig snufva
med thy åtföljande kathrik, men
jag ho
med ta
fötterna
han var
bad hos
att ha
var får
af snar
är icke
kl. ½
begs ta
feber –
vet. Nu
var jag
grefve
den på
alpil
mycket
en mags
hvilken
Hans
Napotes
af oss

länge –
t så högt
i hoppa
som är
d
tiska
par
tills
ser alla
porträttet
uccès de
före-
ar Ellan
fins och
ligtvis
kommit
här också
Esta vecka
så snufva
mlig
jag har nu lyckas öfvervinna dem
med tala, dragande medel, varmt om
fötterna o.d. Nu är det Koechlins tur
han var så illa deran i dag att jag
bad honom för all del äkta sig så
att han ej blefve sjuk innan porträttet
var färdigt. Han är ute sent alla
aftnar – i går hos presidenten – men
är icke desto mindre regelbundet uppe
kl. ½ 7. Min käring modell för Rothsche-
begs tafla har också haft snufva och
feber – och derigenom har arbetet blif-
vet något fördröjdt. – Häromdagen
var jag med grefve Seilern hos
grefve Lepie, målaren, och blef bju-
den på frukost – natt studentikos i ateliern
Lepic har en makalöst trefligt atelier
mycket stor, bor i ateliern, sofver i
en magnifik, gammal säng, omkring
hvilken gothiska riddare hålla vakt-
Hans far var general, nära lierad med
Naposeon, och denne är uppfostrad
af Kejsaren, hvilken han följde i lands-

flykten. En mycket hygglig karl – nå-
got melankoliskt och nervöst i hans
väsen. Ända till Kejsardomets fall var
han officer – men är nu målare,
samt här på Salongerna haft en
viss succès.
Om några dagar kommer han
och Seilern hit – Jag har förklarat
att jag andast provisoriskt bodde
i detta fördömda qvarter – för att
ursäkta den fördömda entréen, natur-
ligtvis. Seilern är en vid en
och har utmärkta relationer. Han
veka natur och musikaliska sinne
göra honom sympathisk. Han har
t.ex. ofta spelt sällskapsspektakel
med furstinnan Metternisk, och kän-
ner här alla i "la haute".
sägerspets ritning till verandan
fann jag bra. – Jag vore mest böjd
för att endast låta fernissa träet,
det är ovilkorligen det finaste, ifall
det ej blir dyrt. – Rummen bör
målas i ljusa, varma färger – icke
blått eller gredelint. Svårt, hett
också samt litet rödt gifva en fin

tons rikera hvitt, litet smärtom
och litet röd också. Låt måla dem
ljust – det passar bäst för en som
mar bostad, och den fina botten
färgen skall inspirera mig att
teckna eller måla på väggarne. –
Vi skola göra af gamla Haiko
ett Tusenhem, det främlingar
om hundra år skola vallfärda
I afton är jag bjuden till Mam
Jacquinot och på samma gång till
den Schweitziske målaren Robert,
hvars fru är en pensionskamrat till
fr. Lindblom i Åbo. Jag tror jag
skrifver till Sanmark att han skicka
mig 1000 frcs – mera att betrakta
såsom ett från af mig sjelf
då jag Gud ske lof har utsigt att
få ihop rätt mycket pengar till
våren. Hvad det skall bli skönt
att arbeta rigtigt dugtigt och
så komma hem och hvila ut.
Jag har fått ramen till Haiko
taflan. Den behöfver ram för att

ta sig ut. Gud låte menniskorna
säga sin hjertans mening då de pasta
att den är bra! Jag tror ej mycket
på hvad de säga, ty komplimenter
äro så vanliga. Jag skall gno
på som en talting för att få Roeck.
bra – på det sättet kan jag kanske
få en passabel salong. Det "embêterar
mig betydligt att midt i allt det här
måste tänka på Antell – mera för
skenets skull har jag gjort några ut-
kart – men får ändå ej ro dertill förrän
efter den 20 mars. – Det är fråga om
en stor skandinavisk fest för Norden.
skiöld. Tänk de notina – en massa
brackor, hade först alls ej tänkt på
att ta finnarne med. – Nu vill de
ha mig i festkomsten, men jag har säga
nej, i brist på tid, och ber dem vända
sig till Runeberg och Antell.
här kommer Berndtson och Ellan.
Helsa hjertligt alla bekanta
och förlåt mina osammanhän-
gande rader.
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt är mycket upptagen med Alfred Koechlins porträtt; porträttet går framåt och familjen är nöjd, beträffande likheten har Koechlin ett huvud som inte är svårt att träffa; på söndag får han en längre seans, det är olidligt med 2 timmars sittningarna.

  Alfred Koechlin Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin
 • Léon Bonnat har lovat Alfred Koechlin att snart komma upp och se på porträttet.

  Alfred Koechlin Léon Bonnat
 • Gustaf Philip Armfelt har påstått att Alfred Koechlin betalat 15 000 francs för fruns porträtt; Koechlin har emellertid inte betalat mer än 6 000 francs; det var ett prix d'ami [vänskapspris] och innan Léon Bonnat stigit så högt på ärones trappa; Edelfelt hoppas kunna göra ett porträtt värt åtminstone 4 000 francs.

  Alfred Koechlin Gustaf Philip Armfelt Emma Koechlin-Schwartz
 • För att få rätt färgstyrka har Edelfelt ett par porträtt av Jean-Jaques Henner bredvid då han målar; Fru Koechlin och Mademoiselle Hortense [Florence?] är där varje dag; de tror att porträttet blir en riktig succé på Salongen; Alfred Koechlin muttrar ibland över att hans korrespondens och små göromål som han vanlgitvis gjorde undan på morgonen nu kommit i oordning; Edelfelt har lovat honom ledigt några dagar nästa vecka.

  Alfred Koechlin Jean-Jacques Henner Emma Koechlin-Schwartz Florence Koechlin
 • Edelfelt har haft en förfärlig snuva åtföljd av katarr, men han har lyckats övervinna den med talg, drogande medel och varmt om fötterna; i dag var det Alfreds Koechelins tur att vara illa däran; Edelfelt bad honom inte bli sjuk innan porträttet var färdigt; Koechlin är sent ute varje kväll, föregående kväll hos presidenten, men är ändå regelbundet uppe klockan halv 7.

  Alfred Koechlin Jules Grévy
 • Edelfelts "käringmodell" för Kothschubeys tavla har också haft snuva och feber, vilket fördröjt arbetet.

  Pjotr Arkadjevitj Kotjubej
 • Edelfelt var med greve Seilern hos målaren greve Ludovic-Napoléon Lepic på frukost; Lépic har makalös och stor ateljé, där han bor och sover i en magnifik gammal säng omringad av gotiska riddare som håller vakt; Lepics far var general och nära lierad med Napoleon; fadern är uppfostrad av kejsaren, vilken han följde i landsflykten; Lepic är en hygglig karl, något melankoliskt och nervöst i hans väsen; fram till kejsardömets fall var han officer, nu är han målare och har haft en viss framgång på Salongerna.

  Napoleon III Bonaparte von Seilern Ludovic-Napoléon Lepic Napoléon Lepic
 • Ludovic-Napoléon Lepic och von Seilern kommer på besök till Edelfelt om några dagar; för att ursäkta den fördömda entrén har Edelfelt förklarat han endast provisoriskt bor i kvarteret; Seilern är en viveur [levnadsglad person] och har utmärkta kontakter; han har ofta spelat sällskapsspektakel med furstinnan Pauline von Metternich och känner alla i "la haute" [den högsta societeten].

  von Seilern Ludovic-Napoléon Lepic Pauline von Metternich
 • Edelfelt fann Evert Lagerspetz ritning för verandan bra; rummen bör målas i ljusa, varma färger, det passar bäst för en sommarbostad och den fina bottenfärgen ska inspirera Edelfelt att teckna eller måla på väggarna; de ska göra gamla Haiko till ett Tusculum, dit främligar om hundra år ska vallfärda.

  Haikko Villa Edelfelt Tusculum/Tusculanum Evert Lagerspetz
 • I kväll är Edelfelt bjuden till Madame Jacquinot och på samma gång till den schweiziske målaren Paul Robert vars fru är pensionskamrat till fröken Lindblom i Åbo.

  Turku Jacquinot Paul Robert Berthe Robert Lindblom
 • Edelfelt tror han skriver till Carl Gustaf Sanmark att han ska skicka 1 000 francs; Gud ske lov får Edelfelt ihop ganska mycket pengar till våren.

  Carl Gustaf Sanmark
 • Det ska bli skönt att jobba duktigt och sedan komma hem och vila ut.

 • Edelfelt har fått ramen till Haikotavlan; han hoppas vid Gud att människorna sagt sitt hjärtas mening då de påstår att den är bra.

  Haikko
 • Edelfelt ska "gno på som en tätting" för att få Alfred Koechlins porträtt bra och på så sätt få en passabel Salong.

  Alfred Koechlin
 • Det "embêterar" [stör] Edelfelt att behöva tänka på Herman Frithiof Antell; för skenets skull har han gjort några utkast.

  Herman Frithiof Antell
 • Det ska ordnas en stor skandinavisk fest för Adolf Erik Nordenskiöld; till först hade "de nötena", en massa brackor [okultiverade människor], inte alls tänkt på att ta finnarna med; Edelfelt har inte tid att delta i festkommittén, men har föreslagit Walter Runeberg och Herman Frithiof Antell.

  Adolf Erik Nordenskiöld Walter Runeberg Herman Frithiof Antell
 • Edelfelt undrar när Gunnar Berndtson och Ellan de la Chapelle kommer.

  Gunnar Berndtson Ellan de la Chapelle