Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

personlighet järjestöt luonteenpiirteet näyttelyt pohjoismaalaiset seuraelämä tilaukset ulkonäkö

jag för resten är han sig lek.
Han blir mycket större beundrar
af Viktor Born för hvarje år.
Detta onödiga kritiserande af
allt som en erkändt godt och
dagligt, är i grunden oförnuftig
och hivirar en icke ringa grad
af afred. Dock är han betydlig
bättre än man vid första
pasandet tror, och många
af dessa hårda, kalla hjert-
lösa nyttranden äro ej så illa
– Nordenskiöld borde
menade.
komma nu i veckan. –
skulle i afton på en afskeds-
fest på skandinaviska klubben
som i afton upplöses, om mån-
dag har Passen bjudit mig –
på middag, och en af dessa
dagar ha Berndtson och
jag tänkt bjuda några kan
rätter – hufvudsakligast dem,
till hvilka vi varit bjudna
på middag. Det skulle vara
Ochoa, Moreau Vanthier, Born

fade Mlle Fenny Vaillant, rolig
och kokett som förr – hon tyckes
ta löftes om porträttet på fullt
allvar – någongång i framtiden.
Hon är mycket glad och tokigt
lustig, öfverdådig, och har en
parisich chic och jargon som
man endast kan ha då man
är född och uppvuxen vid place i galler
Nu skall jag genast börja
på med den antellska taflan
som jag på kort tid ämnan
har undanstökad. Sedan
kommer taflor för amerikana-
ren som vnasta månad kom-
mer hit. Jag tänker vara flitig
nu efter denna period af
half lättja, som alltid föregår
salongen, isynnerhet då man
är färd ej förtid såsom jag
Berndtson kom i tisdags
Hans taflor behagade mig
icke särdeles, ehuru jag far
skidloparne originell. Hans
färg är icke behaglig, tycker
18

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mademoiselle Jenny Vaillant var rolig och kokett som förr; hon tycktes ta löftet om ett porträtt på fullt allvar; hon har en parisisk chic och jargong som man endast kan ha om man är född och uppvuxen vid Place Pigalle.

  Place Pigalle Jenny Vaillant
 • Edelfelt ska genast börja på med den Antellska tavlan.

  Herman Frithiof Antell
 • Sedan följer tavlan för amerikanen som kommer dit nästa månad.

 • Edelfelt tänker vara flitig efter en period av halvlättja, som alltid föregår Salongen, i synnerhet då man som Edelfelt är färdig i förtid.

 • Gunnar Berndtson kom i tisdags; hans tavlor behagade inte Edelfelt, även om han fann skidlöparna originella; Berndtsons färg är inte behaglig.

  Gunnar Berndtson
 • Gunnar Berndtson beundrar Victor Born mer och mer för varje år; Edelfelt tycker att det onödiga kritiserandet av allt som är erkänt gott är oförnuftigt och ger grund till avund.

  Gunnar Berndtson Viktor Magnus von Born
 • Adolf Erik Nordenskiöld borde komma nu i veckan.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • I kväll ska Edelfelt på avskedsmiddag på skandinaviska klubben, som samtidigt upplöses.

 • På måndag har Ennemond Payen bjudit Edelfelt på middag.

  Ennemond Payen
 • En av dessa dagar har Edelfelt och Gunnar Berndtson tänkt bjuda några kamrater på middag, närmast Rafael de Ochoa, Charles Moreau Vauthier, Gustave Bourgain [brevets slut saknas].

  Gunnar Berndtson Rafael de Ochoa Gustave Bourgain Charles Moreau-Vauthier