Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

förälskelse personlighet aamiaiset hotellit kihlaus konkurssi laivat leikit löytöretkeilijät luonteenpiirteet masennus matkat melankolia näyttelyt osoitteet päivälliset pohjoismaalaiset politiikka sähkeet seuraelämä taidekauppa taiteilijat taulut täysihoitolat tilaukset

Paris d. 16 mars 1800
Älskade Mamma
Jag har nu kommit in i den vänliga
salongsjukan, som gör att jag ser allt
i svart – hufvudsakligast dock nu i
na taflor. – Laurens var häruppe en
dag och encouragerade mig – jag
behöfde det så väl efter Gérômes
omilda kritik. För resten tänker jag
ta saken kallt. Fransmannen kunna
naturligtvis ej känna igen scenen, och
derigenom går det bästa i taflan för
dem förloradt. Laurens rådde mig
dock att börja på med något "plus im-
portant" – jag får nu så mycket
att göra med mindre taflor att jag
hvarken har tid eller lust att tän
na på nästa års salong. – Att det ej
blir någon likkista, det är då så
kert. Helst skulle jag välja något
historiskt ämne (eller också modernt)
der jag kunde få måla några frun
timmer af olika åldrar, der uttrycket
vore hufvudsak och jag kunde egna
trid åt karakteriseringen
Till Schone har jag skrifvit och bedt
honom sälja taflan. Manner-

har gått mig ett i brefforna
affattadt dokument der han ber
att jag skall ta taflan mot
2000 frcs. För resten må det väl
ej bli något krångel med den
saken, då han ännu ej gjort
konkurs – fastän detta, tyvärr
lär kunna inträffa när som
helst. Till S. skref jag 1500 rubel
och vore verkligen bra glad om
denna affär skulle lyckas. Dock
fruktar jag att de uppskakande
politiska händelserna i Petersburg
alldeles vändt menniskornas sinne från
konst. – Berndtson kommer i mor
gon, enligt i dag ingånget tele
gram. Jag är rätt nyfiken att
se hans saker. Hvad Mamma så
ger om hans karaktär är alldeles sannt
och rigtigt, och denna hans underligt
kalla, nyktra till bittra lifsåskådning
plågar mig också. Det är så roligt
att sammanträffa med glada men-
niskor som tillska ha hjerta – men detta
är beh
verlden
på m
kall
med fr
ta
för
dock
är en
a
an
i
cicera
er be
skall
i fran
ed,
9.
och s
nupp
sjelf
Han
såsom
devr
lä.
dem
af tor
som

eg
är beklagligtvis så sällsynt här.
Häromaftonen var jag åter
verlden. –
på middag hos Moreauvanthiers.
Laurens med fru, målaren Sautai
med fru, samt Mme Dukamel (Presiden
till Grevys sekreterar) med dotter.
Jag satt emellan Mlle Dukamel
och den aldrig fr. Moreau. Den förre
är en utstuderad poseuse" "lancée"
blond och fyllig, en skönhet från
l'ancien regime. Under aftonen mu-
ricerades, och slutligen lektes den
der leken att inlända ett ord, som
skall gissas, i konversationen, hvilket
i franskan, så lik på lik ljudande
ord, blir rätt krångligt, men som
gaf anledning till mycket skratt
och skämt. Laurens pratade
mycket med mig, och proponerade
sjelf att komma och helsa på mig.
Han talte ännu om hertig Carl
såsom "une excellent tableau" – vous
Sevriez continuer dans cette vore
là. – I afton skall jag gå till
dem och tacka för sist. I går
afton var jag hos Ellan & Comp,
som nu flyttat till ett mycket

trefligt logis vid Rue de Rivoli, der
de få det lika billigt som i pensioner
1 trappa upp, utmärkt snygg ingång
utsigt åt Tuileries trädgården.
Gummorna prata och då någonting
roligt säges skall detta med höger
röst upprepas för fru Bremier som
är dof. Gripenberg lär verkligen
vara förlofvad med Hélène B., den
har förträtt detta åt Ellan, men
yrkat på tystlåtenhet. Och jag som
var så grymt dum, att en gång
då G. talte om att så många varit
dödligt förälskade i fr. B, då utropa.
Det var då en passion som jag ej be
griper" – I samma ögonblick ångra
de jag mig förskräckligt, försökte
förklarar det såsom skämt, så
Gripenberg skrattade visserligen, men
lär ändå ej vara rigtigt god på mig.
I morgon skall jag lägga sista
handen vid Koechlins porträtt.
Unge M. Raymond R. har pinat
och bedt mig att komma med honom
på en lusten till Rom och Neapel

som i nästa vecka skall förar
staltas af ett jernvägskolag.
men jag har ej lust Spanien
Spanien! Rosen som kom deri
från förklarade också att den
som ej sett Velasquez i Madrid
vet ej hvad måleri är. Han
ämnade stanna der 3 veckor och blef
der 4 månader. Dessutom är det
roligt att kuska af genom
ej
halfva Europa på 14 dagar
se hela Italien i flygande flang
.v.
Nordenskiöld är ännu ej kommen.
Vega, den paddan går långsamt
men säkert som det tyckes. Paris.
pressen, skandinaverna och fest
arrangörerna börja tycka att vän
tan blir lång.
Hvad Mamma skref om Axel
Antell gick mig djupt till hjertat
Han är för god för att ha tur i
lifvet. Dertill opraktisk. Hvar-
före skulle han åstad och gifta sig.
Hans fru är ej behaglig, men kan
sjelf är tillräckligt fantasi menniskor
för att finna henne förtjusande

att det går så klent med affärerna
är deremot en sorglig sanning som
ingen aptimism i verlden kan
öfverskyla
Den Kotschubeyska taflan blir
i nästa vecka utstäld hos den
konsthandlare i Rue de la Paix.
Laurens tyckte mycket om den-
summa.
Jag åter numera alla dagar fru
kort med Sargent, som är och för-
blir en af de mest begrifvade
målare jag känner. Maria,
unklaga honom för köld. Hans
ytterst reserverade, städade sätt
gör att man låte han fatta en så
den misstanke, men jag tror
mig känna honom bättre.
Nu farväl – måtte jag, när jag här
näst skrifver, ha skickat upp de
olycksaliga taflorna till salongen
så att jag sluppit se dem
många helsningar
I morgon kommer Mme Vaillant
med sina båda döttrar, de vackra
flickorna hit för att se mina opera
Farväl

omnia.
Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Edelfelt har kommit in i den vanliga salongssjukan, som gör att han ser allt i svart, mest tavlorna.

 • Jean Paul Laurens var uppe och encouragerade [uppmuntrade] Edelfelt, vilket behövdes efter Jean-Léon Gérômes kritik; fransmännen känner inte igen scenen, vilket gör att det bästa i tavlan går förlorat; Laurens rådde Edelfelt att nu måla något ”plus important” [viktigare].

  Jean-Léon Gérôme Jean Paul Laurens
 • Edelfelt får så mycket att göra med mindre tavlor att han varken har tid eller lust att tänka på nästa års salong.

 • Nästa år blir det åtmintsone ingen likkista; Edelfelt skulle helst välja något historiskt eller modernt ämne där han kunde måla "fruntimmer" i olika åldrar; där uttrycket vore huvudsak och han kunde ägna tid åt karaktäriseringen.

 • Edelfelt har skrivit till Schöne och bett honom sälja tavlan; Carl Mannerheim har gett honom ett dokument där han ber Edelfelt ta tavlan mot 2 000 francs; det borde inte bli något krångel med detta då Mannerheim ännu inte gjort konkurs, fastän det kan inträffa när som helst; Edelfelt skrev att han vill ha 1 500 rubel för tavlan; han fruktar att de politiska händelserna i Petersburg har vänt människornas sinne från konst.

  Pietari Carl Mannerheim Schöne
 • Gunnar Berndtson har med telegram meddelat att han kommer följande dag; Edelfelt är nyfiken att se hans tavlor; Alexandra Edelfelt har rätt om Berndtsons karaktär; hans underligt kalla, nyktra, lite bittra livsåskådning plågar även Edelfelt; det är roligt att träffa glada människor som har hjärta, men de är beklagligt sällsynta.

  Alexandra Edelfelt Gunnar Berndtson
 • Edelfelt var på middag hos Moreau Vauthiers; där var Jean Paul Laurens med fru, målaren Paul Sautai med fru, Madame Duhamel ([maken] är president Jules Grévys sekreterare) med dotter; Edelfelt satt mellan Mademoiselle Duhamel och äldsta fröken Moreau-Vauthier; Mademoiselle Duhamel är en utstuderad "poseuse" [poserare], en skönhet från l'ancien régime; under aftonen spelades musik och lektes en ordlek; Laurens pratade mycket med Edelfelt och erbjöd själv att komma och hälsa på honom; Laurens sade att hertig Carl var "un excellent tableau", och tyckte Edelfelt skulle fortsätta i samma stil.

  Jean Paul Laurens Augustin Moreau-Vauthier Jules Grévy Madeleine Laurens Paul Sautai Suzanne Moreau-Vauthier Sautai Valentine Duhamel Thérèse Duhamel Moreau-Vauthier Louis Duhamel
 • I kväll ska Edelfelt gå till Moreau Vauthiers för att tacka för senast.

  Augustin Moreau-Vauthier Suzanne Moreau-Vauthier
 • Edelfelt var föregående dag hos Ellan de la Chapelle och sällskap, som flyttat till ett bättre logis vid rue de Rivoli; det är lika billigt som på pensionen och har utsikt mot Tuilerieträdgården.

  Tuilerieträdgården Ellan de la Chapelle Constance Lepsen Elisabeth Lepsen
 • Gummorna pratar och då något roligt sägs ska det med hög röst upprepas för fru Augusta Bremer, som är döv; Alexis Gripenberg lär vara förlovad med Helene Born, som förtrott detta åt Ellan de la Chapelle; Edelfelt har varit dum och erkänt sig en gång i tiden förälskad i fröken Born inför Gripenberg.

  Helene von Born Alexis Gripenberg Ellan de la Chapelle Constance Lepsen Elisabeth Lepsen Augusta Brehmer (epävarma yhteys)
 • Följande dag ska Edelfelt lägga sista handen vid Alfred Koechlins porträtt.

  Alfred Koechlin
 • Unge Monsieiur Raymond Koechlin försöker övertyga Edelfelt att följa med på en lusttur till Rom och Neapel, som ordnas av ett järnvägsbolag; Edelfelt vill till Spanien.

  lukumuistit Espanja Napoli Raymond Koechlin
 • Georg von Rosen förklarade att den som inte sett Diego Velasquez i Madrid vet inte vad måleri är; Rosen tänkte stanna där i tre veckor, men blev där i fyra månader.

  Madrid Georg von Rosen Diego Velázquez
 • Det är dessutom inte roligt att kuska genom Europa på 14 dagar och se hela Italien i flygande fläng.

  Italia Eurooppa
 • Adolf Erik Nordenskiöld har ännu inte kommit; Vega tycks gå långsamt men säkert; Parispressen, skandinaverna och festarrangörerna börjar tycka att väntan blir lång.

  Pariisi Adolf Erik Nordenskiöld
 • Edelfelt berördes djupt av det som Alexandra Edelfelt skrev om Axel Antell; Antell är för god för att ha tur i livet; hans fru är inte behaglig men han är tillräckligt fantasimänniska för att finna henne förtjusande; att affärerna går dåligt är en sorglig sanning som ingen optimism i världen kan överkyla.

  Alexandra Edelfelt Axel Antell Hedvig Antell
 • Den Kotschubeyska tavlan ställs nästa vecka ut hos en konsthandlare på Rue de la Paix; Jean Paul Laurens tyckte om den.

  Jean Paul Laurens Pjotr Arkadjevitj Kotjubej
 • Edelfelt äter numera varje dag frukost med John Singer Sargent, som är en av de mest begåvade konstnärer Edelfelt känner; Sargents reserverade och städade sätt gör att man lätt uppfattar honom som kylig, men Edelfelt tror sig känna honom bättre.

  John Singer Sargent
 • Följande dag kommer Madame Caroline Vaillant med sin båda döttrar för att se Edelfelts opera omnia [arbeten].

  Jenny Vaillant Caroline Vaillant Pauline Vaillant